Rektör

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN

REKTÖR

Trabzon’un Çaykara ilçesinde doğan Mustafa Sıtkı Bilgin ilk ve orta öğreniminden sonra 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde lisans eğitimine başlamıştır. Lisans döneminde tarih formasyonu derslerinin yanında Osmanlıcasını geliştirmek amacıyla Arapça ve Farsça bölümlerinden de dersler alarak bir tarihçi için gerekli olan dil altyapısını geliştirmiş, 1989 yılında iyi bir derece ile mezun olmuştur. 1993 yılında ilk yüksek lisans çalışmasını “Şer’iyye Sicillerine göre Trabzon’da askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel hayat, 1774-1777” adlı teziyle Gazi Üniversitesinde tamamlayan Bilgin, YÖK’ün aynı yıl içinde açtığı yurt dışı imtihanını kazanarak yüksek lisans ve doktorasını yapmak üzere yurt dışına gönderildi. ABD’de Connecticut Üniversitesinde ‘Amerikan tarihi, diplomasisi ve dış ilişkileri’ konularında başarılı çalışmalar yapan Bilgin, ikinci yüksek lisans çalışmasını başarı ile tamamladı. 2001 yılında İngiltere’de Birmingham Üniversitesinde “Anglo-Turkish Relations In the Middle East: British Perceptions 1945- 53” konulu çalışma ile doktora eğitimini tamamladı.

Mayıs 2002 tarihinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde göreve başladıktan kısa bir süre sonra Yardımcı Doçent unvanını aldı. Ocak 2003 yılında geçici görevle Ermeni Araştırmaları Enstitüsünde göreve başlayan Bilgin, Enstitüye bağlı İngilizce ve Türkçe dergilerde editörlük görevlerinde bulunmuştur. Bu dönemde Ermeni sorunu, Kıbrıs meselesi, Orta Doğu ve Kafkasya konularında ve Türk-İngiliz- Amerikan ilişkileri alanlarında özgün araştırmalarda bulunmuş ve bu alanlarda gerek yerli gerekse de yabancı sayılı akademik dergilerde makaleler yazarak tarih ve diplomasi tarihi literatürüne mühim katkılarda bulunmuştur. 2004 yılında Üniversiteye geri dönmüş ve 2006 yılında Siyasi Tarih alanında Doçent unvanını almıştır. Klasikleşmiş ilk kitabı olan “Britain and Turkey in the Middle East: Politics and Influence in the Middle East in the Early Cold War Era” Orta Doğu çalışmaları alanında uluslararası sayılı yayınevlerinden biri olan IB Tauris tarafından 2008 yılında İngiltere’de yayımlanmış ve dünyanın tüm önemli kütüphanelerinde yer almıştır.

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin yaptığı yoğun arşiv çalışmalarıyla Türk tarihi ve dış politikası alanlarında birçok konuyu aydınlatmaya çalışmıştır. Prof. Dr. Bilgin yukarıda bahsi geçen kitabında sadece Türkiye’nin İnönü ve Menderes dönemlerindeki Filistin ve Orta Doğu politikalarını özgün olarak ortaya çıkarmakla kalmamış, binlerce arşiv belgesi çerçevesinde Neo-Klasik Soğuk Savaş tarih yazıcılığının klasik denilecek eserlerinden birini ortaya koymuştur. Bu çerçevede Türkiye’nin ‘Triangular Strategy’ terminoloji ve paradigmasını uluslararası literatüre kazandırmıştır. Bundan başka Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’nda takip ettiği siyaset ve Ermenistan’ın Orta Doğu’da takip ettiği politika gibi diğer değişik konularda da önemli boşlukları doldurmuştur. Ayrıca, Kıbrıs konusunda da çok mühim arşiv çalışmaları yapmıştır. Bilimsel anlamda çalışmaları aşağıda genel hatlarıyla verilmiştir. Rektör Prof. Dr. Bilgin'in 11 kitabı ve 150 civarında makalesi bulunmaktadır.

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin iyi derecede İngilizce ve orta derecede Arapça bilmektedir.

Ayrıntılı bilgiler, Hakkında bölümünde "Kısa Özgeçmiş" ve "Uzun Özgeçmiş" bağlantılarında yer almaktadır.