Sayılarla AÇÜ


Artvin Çoruh Üniversitesi Geri Dön

527 Akademik Personel
196 İdari Personel
159 Diğer Personel
882 Toplam

Unvana Göre Akademik Personel

Unvana Göre İdari Personel

Artvin Çoruh Üniversitesi Alt Birimlerine Göre Personel Sayıları

Birimler Akademik İdari Diğer Genel Toplam
Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam

Fakülteler

Eğitim Fakültesi 40 24 64 3 2 5 4 1 5 74
İşletme Fakültesi 3 0 3 1 1 2 - - - 5
Sanat ve Tasarım Fakültesi 5 21 26 2 0 2 - - - 28
Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 24 33 2 4 6 2 3 5 44
Orman Fakültesi 33 8 41 2 2 4 3 0 3 48
Mühendislik Fakültesi 30 8 38 2 1 3 0 2 2 43
İlahiyat Fakültesi 21 12 33 3 2 5 - - - 38
Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 26 12 38 4 2 6 - - - 44
Fen Edebiyat Fakültesi 34 28 62 2 3 5 1 1 2 69

Enstitüler

Fen Bilimleri Enstitüsü - - - 3 1 4 - - - 4
Sosyal Bilimleri Enstitüsü - - - 3 0 3 - - - 3

Yüksekokullar

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2 0 2 - - - - - - 2
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 3 0 3 0 1 1 - - - 4

Meslek Yüksekokulları

Yusufeli Meslek Yüksekokulu 3 3 6 3 0 3 0 1 1 10
Şavşat Meslek Yüksekokulu 5 6 11 2 0 2 5 1 6 19
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 12 19 31 2 2 4 3 2 5 40
Hopa Meslek Yüksekokulu 11 5 16 1 3 4 9 5 14 34
Arhavi Meslek Yüksekokulu 12 5 17 1 3 4 5 3 8 29
Artvin Meslek Yüksekokulu 49 19 68 2 4 6 3 2 5 79
Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu 16 9 25 2 2 4 5 2 7 36

Rektörlüğe Bağlı Bölümler

Rektörlüğe Bağlı Bölümler 5 2 7 - - - - - - 7

İdari Birimler

Rektörlük 2 0 2 - - - 3 1 4 6
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - - - 7 0 7 3 0 3 10
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - - - 20 3 23 34 10 44 67
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı - - - 4 3 7 1 2 3 10
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - - - 4 4 8 - - - 8
Personel Daire Başkanlığı - - - 8 2 10 0 1 1 11
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - - - 11 1 12 5 6 11 23
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - - - 7 3 10 - - - 10
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı - - - 20 3 23 10 1 11 34
ÖSYM Koordinatörlüğü - - - - - - - - - 0
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi - - - - - - - - - 0
Kariyer Merkezi - - - - - - - - - 0
Genel Sekreterlik - - - 11 5 16 10 8 18 34
Erasmus - - - 1 0 1 - - - 1
Proje Destek Ofisi - - - - - - - - - 0
Farabi - - - - - - - - - 0
Dış İlişkiler - - - 1 0 1 - - - 1
Engelli Öğrenci Birimi - - - - - - - - - 0
BAP - - - 1 0 1 - - - 1
Herbaryum ARTH - - - - - - - - - 0
Mevlana - - - 1 0 1 - - - 1

Araştırma Merkezleri

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi - - - - - - - - - 0
Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi - - - - - - - - - 0
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 0 1 1 0 1 - - - 2
Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi - - - - - - - - - 0
Kafkasya ve Çevresi Uygulama ve Araştırma Merkezi - - - - - - - - - 0
Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi - - - - - - - - - 0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi - - - - - - - - - 0
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi - - - - - - - - - 0
Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - - - 1 0 1 0 1 1 2
ALİ NİHAT GÖKYİĞİT BOTANİK BAHÇESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ - - - - - - - - - 0

Diğer Birimler

Tanımsız Birim - - - - - - - - - 0