Sayılarla AÇÜ


Artvin Çoruh Üniversitesi Geri Dön

527 Akademik Personel
197 İdari Personel
159 Diğer Personel
883 Toplam

Unvana Göre Akademik Personel

Unvana Göre İdari Personel

Artvin Çoruh Üniversitesi Alt Birimlerine Göre Personel Sayıları

Birimler Akademik İdari Diğer Genel Toplam
Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam
Hukuk Müşavirliği - - - 2 1 3 - - - 3

Fakülteler

İşletme Fakültesi 3 0 3 1 2 3 - - - 6
Sanat ve Tasarım Fakültesi 5 21 26 2 0 2 - - - 28
Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 24 33 2 4 6 2 3 5 44
Orman Fakültesi 33 8 41 2 2 4 1 0 1 46
Mühendislik Fakültesi 31 8 39 2 1 3 0 1 1 43
İlahiyat Fakültesi 23 12 35 3 2 5 - - - 40
Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 26 12 38 4 1 5 - - - 43
Fen Edebiyat Fakültesi 32 28 60 2 3 5 1 1 2 67
Eğitim Fakültesi 40 23 63 3 2 5 4 1 5 73

Enstitüler

Sosyal Bilimleri Enstitüsü - - - 3 0 3 - - - 3
Fen Bilimleri Enstitüsü - - - 3 1 4 - - - 4

Yüksekokullar

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 3 0 3 0 1 1 - - - 4
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2 0 2 - - - - - - 2

Meslek Yüksekokulları

Yusufeli Meslek Yüksekokulu 3 3 6 2 0 2 0 1 1 9
Şavşat Meslek Yüksekokulu 5 6 11 3 0 3 5 1 6 20
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 13 19 32 2 2 4 3 2 5 41
Arhavi Meslek Yüksekokulu 12 5 17 1 3 4 5 3 8 29
Artvin Meslek Yüksekokulu 48 19 67 2 4 6 3 2 5 78
Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu 16 9 25 2 2 4 5 2 7 36
Hopa Meslek Yüksekokulu 11 5 16 0 3 3 9 5 14 33

Rektörlüğe Bağlı Bölümler

Rektörlüğe Bağlı Bölümler 5 2 7 - - - - - - 7

İdari Birimler

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - - - 7 0 7 3 0 3 10
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - - - 21 3 24 23 9 32 56
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı - - - 4 3 7 1 2 3 10
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - - - 4 4 8 - - - 8
Personel Daire Başkanlığı - - - 8 2 10 0 1 1 11
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - - - 11 1 12 4 4 8 20
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - - - 7 3 10 - - - 10
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı - - - 21 3 24 11 1 12 36
ÖSYM Koordinatörlüğü - - - - - - - - - 0
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi - - - - - - - - - 0
Kariyer Merkezi - - - - - - - - - 0
Rektörlük 2 0 2 - - - 3 1 4 6
Genel Sekreterlik - - - 9 4 13 2 1 3 16
Erasmus - - - 1 0 1 - - - 1
Mevlana - - - - - - - - - 0
Farabi - - - - - - - - - 0
Dış İlişkiler - - - 1 0 1 - - - 1
Engelli Öğrenci Birimi - - - - - - - - - 0
Proje Destek Ofisi - - - - - - - - - 0
BAP - - - 2 0 2 - - - 2
Herbaryum ARTH - - - - - - - - - 0

Araştırma Merkezleri

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi - - - - - - - - - 0
Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi - - - - - - - - - 0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi - - - - - - - - - 0
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 0 1 1 0 1 - - - 2
Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi - - - - - - - - - 0
Kafkasya ve Çevresi Uygulama ve Araştırma Merkezi - - - - - - - - - 0
ALİ NİHAT GÖKYİĞİT BOTANİK BAHÇESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ - - - - - - - - - 0
Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi - - - - - - - - - 0
Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - - - 1 0 1 0 1 1 2
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi - - - - - - - - - 0

Diğer Birimler

Tanımsız Birim - - - - - - 21 11 32 32