Artvin Çoruh Üniversitesi Geri Dön

567 Akademik Personel
201 İdari Personel
166 Diğer Personel
934 Toplam

Unvana Göre Akademik Personel

Unvana Göre İdari Personel

Artvin Çoruh Üniversitesi Alt Birimlerine Göre Personel Sayıları

Birimler Akademik İdari Diğer Genel Toplam
Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam
Planetaryum - - - - - - - - - 0
Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 0 1 - - - - - - 1
Endüstriyel Tasarımlar Uygulama ve Araştırma Merkezi - - - 2 0 2 - - - 2
Lisansüstü Enstitüsü - - - 3 0 3 - - - 3
Kalite Koordinatörlüğü 0 1 1 - - - - - - 1
TIBBİ-AROMATİK BİTKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 5 5 10 0 1 1 - - - 11

Araştırma Merkezleri

Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 0 2 - - - - - - 2

---

Hukuk Müşavirliği - - - 2 1 3 - - - 3

Fakülteler

İşletme Fakültesi 3 2 5 3 0 3 - - - 8
Eğitim Fakültesi 35 22 57 4 1 5 2 2 4 66
Mühendislik Fakültesi 31 4 35 2 0 2 1 1 2 39
Fen Edebiyat Fakültesi 36 25 61 2 3 5 1 3 4 70
Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 24 10 34 3 1 4 0 1 1 39
İlahiyat Fakültesi 21 11 32 3 1 4 - - - 36
Sanat ve Tasarım Fakültesi 6 20 26 2 0 2 - - - 28
Orman Fakültesi 32 11 43 2 2 4 - - - 47
Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 26 34 2 5 7 5 3 8 49

Enstitüler

Sosyal Bilimleri Enstitüsü - - - - - - - - - 0
Fen Bilimleri Enstitüsü - - - - - - - - - 0

Yüksekokullar

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 5 1 6 2 0 2 - - - 8
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 8 2 10 0 1 1 - - - 11

Meslek Yüksekokulları

Hopa Meslek Yüksekokulu 11 4 15 0 3 3 8 5 13 31
Yusufeli Meslek Yüksekokulu 4 2 6 2 0 2 - - - 8
Şavşat Meslek Yüksekokulu 6 3 9 3 0 3 5 1 6 18
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 13 21 34 3 2 5 2 2 4 43
Arhavi Meslek Yüksekokulu 10 5 15 1 4 5 5 3 8 28
Artvin Meslek Yüksekokulu 52 22 74 2 2 4 2 0 2 80
Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu 18 11 29 1 3 4 6 2 8 41

Rektörlüğe Bağlı Bölümler

Rektörlüğe Bağlı Bölümler 3 2 5 - - - - - - 5

İdari Birimler

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - - - 5 2 7 5 4 9 16
Personel Daire Başkanlığı - - - 7 1 8 0 1 1 9
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - - - 4 3 7 - - - 7
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - - - 6 2 8 - - - 8
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı - - - 19 3 22 11 1 12 34
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi - - - - - - - - - 0
Kariyer Merkezi - - - - - - - - - 0
ÖSYM Koordinatörlüğü 1 0 1 - - - - - - 1
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı - - - 4 2 6 0 1 1 7
Farabi - - - - - - - - - 0
Herbaryum ARTH - - - - - - - - - 0
Engelli Öğrenci Birimi - - - - - - - - - 0
Dış İlişkiler - - - 1 0 1 - - - 1
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - - - 17 4 21 26 11 37 58
Proje Destek Ofisi - - - 0 1 1 - - - 1
Mevlana - - - - - - - - - 0
Erasmus 1 0 1 1 0 1 - - - 2
Genel Sekreterlik - - - 16 8 24 9 4 13 37
Rektörlük 8 4 12 - - - 3 1 4 16
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2 0 2 7 0 7 4 0 4 13
BAP - - - 1 0 1 - - - 1

Araştırma Merkezleri

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi - - - 1 0 1 0 1 1 2
Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi - - - - - - - - - 0
Kafkasya ve Çevresi Uygulama ve Araştırma Merkezi - - - - - - - - - 0
Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 0 1 - - - 0 1 1 2
Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 0 1 1 0 1 0 1 1 3
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi - - - - - - - - - 0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi - - - - - - - - - 0
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 0 1 - - - - - - 1
ALİ NİHAT GÖKYİĞİT BOTANİK BAHÇESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 0 3 3 1 0 1 - - - 4

Diğer Birimler

Tanımsız Birim 0 1 1 7 3 10 15 7 22 33