Sayılarla AÇÜ


Artvin Çoruh Üniversitesi Geri Dön

539 Akademik Personel
195 İdari Personel
160 Diğer Personel
894 Toplam

Unvana Göre Akademik Personel

Unvana Göre İdari Personel

Artvin Çoruh Üniversitesi Alt Birimlerine Göre Personel Sayıları

Birimler Akademik İdari Diğer Genel Toplam
Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam
TIBBİ-AROMATİK BİTKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 1 0 1 - - - - - - 1
Hukuk Müşavirliği - - - 2 1 3 - - - 3
Kalite Koordinatörlüğü 0 1 1 - - - - - - 1

Fakülteler

İşletme Fakültesi 3 0 3 1 1 2 1 0 1 6
Sanat ve Tasarım Fakültesi 5 21 26 2 0 2 - - - 28
Sağlık Bilimleri Fakültesi 9 24 33 2 4 6 2 3 5 44
Orman Fakültesi 33 9 42 2 2 4 1 0 1 47
Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 27 11 38 4 1 5 - - - 43
İlahiyat Fakültesi 23 11 34 3 2 5 - - - 39
Fen Edebiyat Fakültesi 33 28 61 2 3 5 1 1 2 68
Eğitim Fakültesi 40 23 63 3 2 5 4 1 5 73
Mühendislik Fakültesi 31 8 39 2 1 3 0 1 1 43

Enstitüler

Sosyal Bilimleri Enstitüsü - - - 3 0 3 - - - 3
Fen Bilimleri Enstitüsü - - - 3 1 4 - - - 4

Yüksekokullar

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2 0 2 1 0 1 - - - 3
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 5 0 5 0 1 1 - - - 6

Meslek Yüksekokulları

Arhavi Meslek Yüksekokulu 12 5 17 1 3 4 5 3 8 29
Yusufeli Meslek Yüksekokulu 3 3 6 2 0 2 0 1 1 9
Hopa Meslek Yüksekokulu 11 4 15 0 3 3 9 5 14 32
Şavşat Meslek Yüksekokulu 5 6 11 2 0 2 5 1 6 19
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 13 21 34 2 2 4 3 2 5 43
Artvin Meslek Yüksekokulu 50 22 72 2 4 6 3 2 5 83
Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu 16 9 25 2 2 4 5 2 7 36

Rektörlüğe Bağlı Bölümler

Rektörlüğe Bağlı Bölümler 5 2 7 - - - - - - 7

İdari Birimler

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - - - 7 3 10 - - - 10
Personel Daire Başkanlığı - - - 8 2 10 0 1 1 11
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - - - 4 4 8 - - - 8
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı - - - 4 3 7 1 2 3 10
ÖSYM Koordinatörlüğü - - - - - - - - - 0
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi - - - - - - - - - 0
Rektörlük 3 0 3 - - - 3 2 5 8
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı - - - 21 3 24 11 1 12 36
Kariyer Merkezi - - - - - - - - - 0
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - - - 11 1 12 4 4 8 20
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - - - 7 0 7 3 0 3 10
Proje Destek Ofisi - - - - - - - - - 0
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - - - 21 3 24 23 9 32 56
BAP - - - 2 0 2 - - - 2
Engelli Öğrenci Birimi - - - - - - - - - 0
Dış İlişkiler - - - 1 0 1 - - - 1
Farabi - - - - - - - - - 0
Mevlana - - - - - - - - - 0
Erasmus - - - 1 0 1 - - - 1
Herbaryum ARTH - - - - - - - - - 0
Genel Sekreterlik - - - 8 4 12 23 11 34 46

Araştırma Merkezleri

ALİ NİHAT GÖKYİĞİT BOTANİK BAHÇESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ - - - - - - - - - 0
Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi - - - - - - - - - 0
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi - - - - - - - - - 0
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 0 1 1 0 1 - - - 2
Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi - - - - - - - - - 0
Kafkasya ve Çevresi Uygulama ve Araştırma Merkezi - - - - - - - - - 0
Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - - - 1 0 1 0 1 1 2
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi - - - - - - - - - 0
Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi - - - - - - - - - 0
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi - - - - - - - - - 0

Diğer Birimler

Tanımsız Birim - - - - - - - - - 0