Sayılarla AÇÜ


Akademik Birimler

Birimler

2015

2016

2017

Fakülte Sayısı

7

8

9

Enstitü Sayısı

2

2

2

Yüksekokul Sayısı

2

1

2

Meslek Yüksekokulu Sayısı

7

7

7

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Sayısı

1

1

1

Araştırma Merkezlerinin Sayısı

5

5

10

Önlisans Program Sayısı

43

49

48

Lisans Program Sayısı

17

18

19

Yüksek Lisans Program Sayısı

5

7

7

Doktora Program Sayısı

1

1

1

Personel 

Personel Çeşitliliği

2015

2016

2017

Toplam Öğretim Üyesi Sayısı

156

170

172

Toplam Öğretim Elemanı Sayısı

487

502

514

Toplam İdari Personel Sayısı

209

207

210

Önlisans Programlarındaki Öğretim Elemanı Sayısı

114

130

145

Beşeri ve Sosyal Bilimler Lisans ve Lisansüstü Programlarındaki Toplam Öğretim Üyesi Sayısı

91

98

97

Beşeri ve Sosyal Bilimler Lisans ve Lisansüstü Programlarındaki Öğretim Üyesi Dışındaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı

140

128

126

Doğa ve Mühendislik Bilimleri Lisans ve Lisansüstü Programlarındaki Toplam Öğretim Üyesi Sayısı

47

49

50

Doğa ve Mühendislik Bilimleri Lisans ve Lisansüstü Programlarındaki Öğretim Üyesi Dışındaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı

55

56

57

Sağlık Bilimleri Lisans ve Lisansüstü Programlarındaki Toplam Öğretim Üyesi Sayısı

13

15

14

Sağlık Bilimleri Lisans ve Lisansüstü Programlarındaki Öğretim Üyesi Dışındaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı

23

22

21

Yabancı Uyruklu Öğretim Üyesi Sayısı

4

4

4

Yabancı Uyruklu Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Sayısı

0

0

0

Öğrenciler

Öğrenci Sayıları

2015

2016

2017

Önlisans Öğrenci Sayısı

3618

5501

5727

Lisans Öğrenci Sayısı

3130

3613

3838

Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı

262

368

420

Doktora Öğrencisi Sayısı

21

22

21

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı

48

65

99

Toplam Öğrenci Sayısı

7.079

9.569

10.105

Beşeri ve Sosyal Bilimler Programları Toplam Lisans Öğrenci Sayısı

2352

2842

3011

Doğa ve Mühendislik Bilimleri Programları Toplam Lisans Öğrenci Sayısı

366

184

186

Sağlık Bilimleri Programları Toplam Lisans Öğrenci Sayısı

412

587

641

Beşeri ve Sosyal Bilimler Programları Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı

59

95

100

Doğa ve Mühendislik Bilimleri Programları Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı

224

295

341

Sağlık Bilimleri Programları Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı

0

0

0

Yüksek Lisans Mezun Sayısı

25

24

22

Doktora Mezun Sayısı

1

5

3

Toplam Mezun Sayısı

1508

1523

1677

Kaynaklar

Fiziki Alanlar

2015

2016

2017

Eğitim Alanları (Derslik vb.) (m2)

68.898

75.976

75.976

Araştırma Alanları (Lab. vb.) (m2)

1.464

1.464

1.464

İdari Alanların Miktarı (m2)

7.396

7.396

7.396

Sosyal Alanların Miktarı (m2)

10.981

10.981

10.981

Diğer Alanlar (Lojman, su deposu vb.) (m2)

23.599

24.148

27.910

Toplam Alanların Miktarı (m2)

112.338

119.965

123.727

 

Kütüphane Kaynakları (Adet)

2015

2016

2017

Veri Tabanı

20

37

36

Basılı Kitap

22.367

24.088

24.858

Elektronik Kitap

143.000

178.300

4.143.000

Basılı Dergi

2

2

2

Ciltli Süreli Yayın

-

-

-

Elektronik Dergi

27.281

34.770

28.747

Kitap Dışı Materyal (CD, DVD, Harita vb.)

92

92

92

Elektronik Tez

1.450.000

1.469.000

1.500.000

Araştırma-Geliştirme

Yayın ve Atıf Bilgileri

2015

2016

2017

SCI, SCI-Exp., SSCI, AHCI endeksli dergilerde makale/ derleme sayısı

41

66

75

Uluslararası işbirliği ile yapılan SCI, SSCI, AHCI endeksli dergilerde makale / derleme sayısı

1

13

18

Bilimsel Yayın Puanı (Dergilerin etki puanları toplamı / toplam yayın sayısı)

1.541

1.743

1.158

SCI, SCI-Exp., SSCI, AHCI endeksli dergilerdeki yayınlara yapılan atıf sayıları

199

265

354

BAP Koordinatörlüğü Proje Bilgileri

     

Desteklenen proje sayısı

25

94

38

Desteklenen projelere ayrılan toplam bütçe

103.355,64

472.007,63

244.787,00

Tamamlanan proje sayısı

42

52

46

Devam eden proje sayısı

67

98

88

Toplumsal Katkı

Faaliyet Türü

2015

2016

2017

SEM Yıllık Eğitim Saati

156

-

146

Öğrenci Kulüpleri Faaliyetleri Sayısı

39

57

47