Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Üniversitemizin Misyonu

Kurumsal değer ve ilkeleri ön plana çıkaran, kolektif çalışmaya önem veren, nitelikli bilimsel araştırmalar ve yenilikçi ve girişimci uygulamalarla tanınan bölgesel bir bilim merkezi olmak ve ihtisas sahibi olduğu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler sahasında ulusal ve uluslararası düzeylerde öncü ve seçkin bir üniversite olmaktır

 

Üniversitemizin Vizyonu

Milli, yerel ve evrensel değerler ışığında eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten, topluma yön veren ve “Geleceğimizin güvencesi gençlerimizdir.” düsturundan hareketle nitelikli, üretken, çalışkan ve vizyon sahibi bireyler yetiştirmeyi hedefleyen uluslararası bir üniversite olmaktır.

 

Temel Değerler

1. Yeniliğe ve gelişime açık, çözüm odaklı,

2. İnsan ve öğrenci merkezi yaklaşımlı,

3. Adil, şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı yönetim anlayışına sahip,

4. Kalite ve verimliliği ilke edinen,

5. Yönetimde kurumsallaşmayı ilke edinen,

6. Toplumsal duyarlılığı olan ve toplumun değerlerini koruyan,

7. Hoşgörülü ve özgürlükçü,

8. İşbirliğini ve dayanışmayı teşvik eden, rekabete açık,

9. Tarihi ve sosyo-kültürel değerlere sahip çıkan,

10. Görev ve sorumluluk bilinci aşılayan bir üniversite olmaktır.