Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Üniversitemizin Misyonu

Milli, yerel ve evrensel değerler ışığında eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek, topluma yön vermek ve “Geleceğimizin güvencesi gençlerimizdir.” düsturundan hareketle nitelikli, üretken, çalışkan ve vizyon sahibi bireyler yetiştirmek.

 

Üniversitemizin Vizyonu

Kurumsal değer ve ilkeleri ön plana çıkaran, kolektif çalışmaya önem veren, eğitim öğretim faaliyetlerini yürüten, nitelikli bilimsel araştırmalar ve yenilikçi ve girişimci uygulamalarla tanınan bölgesel bir bilim merkezi olmak ve ihtisas sahibi olduğu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler sahasında ulusal ve uluslararası düzeylerde öncü ve seçkin bir üniversite olmak.

 

Temel Değerler

1. Yeniliğe ve gelişime açık, çözüm odaklı,
2. İnsan ve öğrenci merkezi yaklaşımlı,
3. Adil, şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı yönetim anlayışına sahip,
4. Kalite ve verimliliği ilke edinen,
5. Yönetimde kurumsallaşmayı ilke edinen,
6. Toplumsal duyarlılığı olan ve toplumun değerlerini koruyan,
7. Hoşgörülü ve özgürlükçü,
8. İş birliğini ve dayanışmayı teşvik eden, rekabete açık,
9. Tarihi ve sosyo-kültürel değerlere sahip çıkan,
10. Görev ve sorumluluk bilinci aşılayan,
11. Çevre ve iklim konularında duyarlı bir

üniversite olmak.