Üniversitemiz Hakkında

17 Mayıs 2007 tarihinde kurulan Artvin Çoruh Üniversitesi, kurulduğu günden itibaren hızlı bir gelişim ve değişim süreci içerisine girmiştir. 2021 yılı itibariyle Artvin Çoruh Üniversitesi’nin mevcut durumu aşağıda özetlenmiştir.

 

Yerleşkeler

Artvin Çoruh Üniversitesi eğitim, araştırma ve sosyal-kültürel donatıları, Artvin kent merkezinde iki ana yerleşke olan Merkez Yerleşke ve Seyitler Yerleşkesi ile Arhavi ve Hopa yerleşkeleri üzerinde planlanmıştır.

 

Seyitler Yerleşkesi

Şehirden yaklaşık 3 km. uzaklıkta, 187 dönüm arazi üzerine kurulan Seyitler Yerleşkesi’nde inşa edilen Ana Hizmet Binasında halen Rektörlük, Rektörlüğe bağlı bazı birimler ile Orman Fakültesi, 2020 yılı içerisinde Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünün aynı çatı altında bir araya getirilmesi ile kurulan Lisansüstü Bilimler Enstitüsü yer almaktadır. Ayrıca bu binada İşletme Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu hizmet vermektedir. 2011 yılında yapımı tamamlanan ve eğitim hizmetine açılan iki eğitim bloğunda ise Artvin Meslek Yüksekokulu ve Mühendislik Fakültesi eğitim öğretim hizmetlerini yürütmektedir. 2011 yılı içerisinde hizmete açılan, bilim ve eğitim faaliyetlerinin daha modern ve rahat ortamda yapılmasına olanak tanıyan Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Üniversitemizin araştırma-geliştirme işlevinin yanında, ilimizin ihtiyaçlarına yönelik analiz ve deneylerin yapılmasına da katkıda bulunmaktadır. Bu yerleşkede “Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi”; Üniversitemiz öğrencilerinin ve personelinin okuma, dinlenme, alış-veriş, beslenme ve sağlık gereksinimlerini karşılamak amacıyla, sergi salonu, öğrenci ve personel yemekhanesi, mediko-sosyal odaları, bowling ve bilardo salonu, pilates ve fitness salonları, acil servis vb. üniteleri barındırmak üzere hizmete açılmıştır. Bu yerleşkede Mobilya ve Dekorasyon Uygulama Atölyesi de, öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerini gerçekleştirmelerine olanak tanımaktadır. Yine Seyitler Yerleşkesinde konumlanan Kapalı Spor Salonu, yaklaşık 3.500 m2 kapalı alana sahip olup, 900 kişilik seyirci kapasitesi ile spor etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır. 

 

Merkez Yerleşke

Çoruh Nehri’nin kenarında, 70 dönüm arazi üzerine kurulan Üniversitemiz Merkez Yerleşkesi’nde ise Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu eğitim hizmeti vermektedir. Sayın A. Nihat GÖKYİĞİT’in inşası için bağışta bulunduğu “Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi” hizmete açılmış olup akademik, sosyal ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapmaktadır. Yine bu yerleşkede hizmete açılan özgün tasarımı ile kentin ve Üniversitemizin adeta sembolü haline gelen Merkez Kütüphanesi de barındırdığı modern imkanlarla öğrencilerimizin araştırma ve eğitim faaliyetlerine destek sağlamaktadır.

 

Hopa Yerleşkesi

Hopa ilçesinde kurulan Hopa Yerleşkesinde Hopa İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Hopa Meslek Yüksekokulu eğitim hizmeti vermektedir. Bu yerleşkede halı saha, çok amaçlı saha (basketbol, voleybol, tenis kortu) ve fitness salonu öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. Hopa Meslek Yüksekokulu 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Hopa İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ile birlikte yeni eğitim binasında eğitim hizmetlerini sürdürmektedir.

 

Arhavi Yerleşkesi

Arhavi ilçesinde jurulan Arhavi Yerleşkesinde ise Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Arhavi Meslek Yüksekokulu eğitm vermektedir. Üniversitemizin ana yerleşkeleri dışında kalan birimlerinden Şavşat Meslek Yüksekokulu ilçedeki eğitim binasında, Yusufeli Meslek Yüksekokulu ise Yusufeli ilçesinde kendisine ait eğitim binasında eğitim hizmeti vermektedir. Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu ise Artvinli İşadamı Sayın İsmet Acar tarafından yaptırılan Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu eğitim ve hizmet binasında 2014-2015 eğitim- öğretim yılından itibaren eğitim hizmeti sunmaya başlamıştır.

 

Eğitim-Öğretim

Üniversitemizde farklı akademik birimlerde (meslek yüksekokulu, yüksekokul, fakülte, enstitü) ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim programları uygulanmaktadır. Bir akademik yıl, her biri 14 haftadan oluşan Güz ve Bahar yarıyılından oluşmaktadır. Yarıyıl eğitimi yapılan Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarındaki öğrenciler her ders yılı ya da yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde katkı paylarını yatırıp danışmanlarının gözetiminde ders yazılımlarını kendileri yaparak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Artvin Çoruh Üniversitesi’nde derslere devam zorunluluğu vardır. Uygulamalı derslerin % 20’sinden, teorik derslerin % 30’undan fazlasına katılmayan öğrenciler devam zorunluluğunu yerine getirmemiş sayılır ve o dersin dönem sonu sınavına katılamazlar. Ayrıca öğrencilerin yetenek, bilgi ve becerilerini geliştirmek için 2010 yılında kurulan Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARTSEM) bünyesinde Genel İngilizce, Arapça ve YDS Hazırlık Kursu gibi yabancı dil ağırlıklı kursların yanı sıra sanat eğitimi ve teknik eğitim içerikli kurslar da düzenlenmektedir. Üniversitemize yeni kayıt olan öğrencilere okuyacağı bölümü/ anabilim dalını/ programı ve üniversiteyi genel olarak tanıtmak ve yeni ortama alışmalarını kolaylaştırmak amacıyla akademik birimlerimizce Oryantasyon (Uyum) Programı uygulanmaktadır. Üniversitemizde yaz okulu uygulaması bulunmamaktadır.

 

Sağlık Hizmetleri

Üniversitemizin öğrenci ve personeline hizmet vermek üzere Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri biriminde bir hemşire ve bir psikolog görev yapmaktadır. Sağlık Hizmetleri biriminde ilk yardım ve acil bakım hizmeti olarak ateş, nabız, tansiyon ölçümü, küçük yaralanmalarda ve küçük yanıklarda pansuman, burkulmalarda bandaj uygulaması vb. hizmetler verilmektedir. Önemli sağlık problemlerinde 112 acil servise haber verilmesi ve hastanın en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmesi sağlık hizmetleri biriminin görevidir. Öğrencilerimiz, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşundan da yararlanmaktadır. Öğrencilere ve personelimize sosyal ve psikolojik desteğin sağlanması hususunda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti sunan bir psikolog görev yapmaktadır. Psikolog; öğrenci ve personelin sosyal sorunlarının, eğitime veya meslek seçimine ilişkin sorunlarının çözümünde onlara danışmanlık ve rehberlik yapar. Görüşme süreci gizlilik ilkesinin gereklerine disiplinin etik ve mesleki ilkelerine bağlı olarak yürütür.

 

Beslenme Hizmetleri

Üniversitemiz bünyesinde bulunan yemekhanelerde öğle yemekleri verilmektedir. Yemekler, öğrencilerin dengeli beslenmeleri amacıyla kaliteli ve ucuz olup, dört çeşittir. Ayrıca her birimde yer alan öğrenci kantinlerinde alternatif beslenme imkânları sunulmaktadır. Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca ihtiyaç sahibi öğrencilere beslenme yardımı yapılmaktadır.

 

Bilgisayar ve İnternet Hizmetleri

Üniversitemiz Metro Ethernet ile ULAKBİM üzerinden internete bağlanmıştır. Tüm birimler tek bir merkez üzerinden internete ulaşmaktadırlar. Hem kablolu hem de kablosuz ağ sistemi kurulmuştur. Öğrencilerimizin gerek bilgisayar eğitimi, gerekse internet hizmetlerini alabilmeleri için birçok bilgisayar laboratuvarı hazırlanmıştır. Ayrıca gerek öğrencilerimizin diğer üniversitelerden ders alabilmeleri, gerekse diğer üniversitelerdeki öğrencilerin üniversitemizden ders alabilmeleri için YÖK öncülüğünde Uzaktan Eğitim Sınıfı oluşturulmuştur.

 

Burs ve Barınma Olanakları

Ekonomik durumu zayıf öğrencilere Artvin Yüksek Öğrenimi Destekleme Derneği tarafından burs verilmektedir. Nihat Gökyiğit Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı tarafından da öğrencilerimize burs sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin Üniversitemizde yarı zamanlı çalışarak, sosyal hayatta daha aktif olmaları ve bütçelerine ekonomik katkıda bulunabilmeleri mümkündür. Kütüphane, bilgisayar salonları, kültür ve kongre merkezleri, sağlık, sosyal ve spor tesisleri, laboratuvarlar, sera ve çevre düzenleme, dış ilişkiler ile bazı akademik ve idari birimlerde sigortalı çalışabilmektedirler.

Artvin il genelinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce faaliyet gösteren kız ve erkek öğrenci yurtlarının toplam öğrenci kapasitesi yaklaşık 4200’dür. İl genelinde özel yurtlar ve vakıf hizmetleri kapsamındaki yurtların toplam öğrenci kapasitesi ise 1300’dür.

 

Ulaşım

Artvin İl merkezindeki yerleşkelerde ulaşım şehir içi dolmuşları ile sağlanmaktadır. Dolmuş seferleri sürekli olup, öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı alanlara ulaşım doğrudan veya aktarmalı olarak sağlanmaktadır.