Üniversitemiz Hakkında

17 Mayıs 2007 tarihinde kurulan Artvin Çoruh Üniversitesi, kurulduğu günden itibaren hızlı bir gelişim ve değişim süreci içerisine girmiştir. 2023 yılı itibariyle Artvin Çoruh Üniversitesi’nin mevcut durumu aşağıda özetlenmiştir.

 

Yerleşkeler

Artvin Çoruh Üniversitesi eğitim, araştırma ve sosyal-kültürel donatıları, Artvin kent merkezinde iki ana yerleşke olan Merkez Yerleşke ve Seyitler Yerleşkesi ile Arhavi ve Hopa yerleşkeleri üzerinde planlanmıştır.

 

Seyitler Yerleşkesi

Şehirden yaklaşık 3 km. uzaklıkta, 187 dönüm arazi üzerine kurulan Seyitler Yerleşkesi’nde inşa edilen Ana Hizmet Binasında halen Orman Fakültesi ve 2020 yılı içerisinde Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünün aynı çatı altında bir araya getirilmesi ile kurulan Lisansüstü Bilimler Enstitüsü yer almaktadır. Ayrıca Seyitler Yerleşkesinde İşletme Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi hizmet vermektedir. 2011 yılında yapımı tamamlanan ve eğitim hizmetine açılan iki eğitim bloğunda ise Artvin Meslek Yüksekokulu ve Mühendislik Fakültesi eğitim öğretim hizmetlerini yürütmektedir.

2011 yılı içerisinde hizmete açılan ve sonradan Bilim-Tekonoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLTEKMER) çatısı altında toplanan bilim ve eğitim faaliyetlerinin daha modern ve rahat ortamda yapılmasına olanak tanıyan Merkezi Araştırma Laboratuvarları, Üniversitemizin araştırma-geliştirme işlevinin yanında, ilimizin ihtiyaçlarına yönelik analiz ve deneylerin yapılmasına da katkıda bulunmaktadır.

Aynı zamanda Üniversitemiz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörlüğü (TABİK) ve Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (TABMER) ile Üniversitemiz Teknoloji Transer Ofisi (Artvin TTO) yine Seyitler Yerleşkesinde yer alan birimlerdendir. 

Bu yerleşkede “Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi”; Üniversitemiz öğrencilerinin ve personelinin okuma, dinlenme, alış-veriş, beslenme ve sağlık gereksinimlerini karşılamak amacıyla, sergi salonu, öğrenci ve personel yemekhanesi, mediko-sosyal odaları, bowling ve bilardo salonu, pilates ve fitness salonları, acil servis vb. üniteleri barındırmak üzere hizmete açılmıştır. Merkez aynı zamanda Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerinin uygulamalı eğitimlere katılıması için gerekli üniteleri barındırmaktadır. 

Mobilya ve Dekorasyon Uygulama Atölyesi de öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerini gerçekleştirmelerine olanak tanımaktadır. Yine Seyitler Yerleşkesinde konumlanan Kapalı Spor Salonu, yaklaşık 3.500 m2 kapalı alana sahip olup, 900 kişilik seyirci kapasitesi ile spor etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır. 

 

Merkez Yerleşke

Çoruh Nehri’nin kenarında, 70 dönüm arazi üzerine kurulan Üniversitemiz Merkez Yerleşkesi’nde ise Rektörlük, Rektörlüğe bağlı bazı birimler ile Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu eğitim hizmeti vermektedir. Artvinli merhum işadamı Sayın A. Nihat GÖKYİĞİT’in destekleriyle tesis edilen “Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi” hizmete açılmış olup akademik, sosyal ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapmaktadır. Yine bu yerleşkede hizmete açılan özgün tasarımı ile kentin ve Üniversitemizin adeta sembolü haline gelen Merkez Kütüphanesi de barındırdığı modern imkanlarla öğrencilerimizin araştırma ve eğitim faaliyetlerine destek sağlamaktadır.

 

Hopa Yerleşkesi

Hopa ilçesinde kurulan Hopa Yerleşkesinde Hopa İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Hopa Meslek Yüksekokulu eğitim hizmeti vermektedir. Bu yerleşkede halı saha, çok amaçlı saha (basketbol, voleybol, tenis kortu) ve fitness salonu öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. Hopa Meslek Yüksekokulu 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Hopa İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ile birlikte yeni eğitim binasında eğitim hizmetlerini sürdürmektedir.

 

Arhavi Yerleşkesi

Arhavi Yerleşkesinde Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Arhavi Meslek Yüksekokulu eğitim vermektedir. Üniversitemizin ana yerleşkeleri dışında kalan birimlerinden Şavşat Meslek Yüksekokulu ilçedeki eğitim binasında, Yusufeli Meslek Yüksekokulu ise Yusufeli ilçesinde kendisine ait eğitim binasında eğitim hizmeti vermektedir. Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu ise Artvinli İşadamı Sayın İsmet Acar tarafından yaptırılan eğitim ve hizmet binasında 2014-2015 eğitim- öğretim yılından itibaren eğitim hizmeti sunmaya başlamıştır.

 

Tıbbi Aromatik Bitkiler Alanında İhtisas Üniversitesi

Artvin Çoruh Üniversitesi 2020 yılında ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkiler’ alanında YÖK Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler alanında“ ihtisas üniversitesi olarak seçilmiştir. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar için “Tıbbı Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi” (TABMER) ve “Tıbbı Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörlüğü” (TABİK) kurulmuştur. Aynı zamanda Üniversitemiz Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Bitki Gen Kaynakları Laboratuvarları bu alanda yürütülen projeler ve gerçekleştirilmesi planlanan akademik çalışmalar için uygun bir ortam sunmaktadır.

Tıbbi-aromatik kaynaklarımızdan sürdürülebilir fayda elde etmek için mevcut tür zenginliğinin koruma-kullanma dengesi gözetilerek değerlendirilmesi, biyolojik aktivite (antioksidan, antimikrobiyal, antikanserojen gibi) araştırmalarının yapılması gerekmektedir. Tıbbi-aromatik bitkilerde ihtisaslaşan bir üniversite olarak Üniversitemiz, bölgemizin ve ülkemizin bitki kaynaklı ilaç, gıda ve kimya endüstrisinde uluslararası alanda daha rekabetçi bir konuma gelmesine ve bitki gen kaynaklarımızın gelecek nesillere güvenli bir şekilde aktarılmasına katkı sağlayacaktır.
Üniversitemizde tıbbi aromatik bitkiler alanında uzman bir ekip tarafından Üniversitemizin ve kentin marka değerini yansıtabilecek kozmetik ürünlerin üretimi başlatılmıştır. Yöreye has bitkilerden doğal özüt elde edilmiş ve bu özüt kolonya, esans ve parfüm gibi sıvı kozmetikler ile sabun ve el kremi gibi katı ürünlerde kullanıma uygun hale getirilmiştir. Aynı zamanda tıbbi aromatik bitkilerden ahşap malzemelerin korunmasına yardımcı olacak doğal ve sağlıklı koruyucu özüt yine Üniversitemizde yürütülen laboratuvar çalışmaları neticesinde elde edilmiştir.
Özet olarak ilimizde tıbbi aromatik bitki üretiminin geliştirilmesi ve yüksek katma değerli ürünlerin elde edilmesi ilimiz ve ülkemiz ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır.

 

Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Projesi
Artvin, Türkiye’nin en zengin bitki çeşitliliğine sahip illerinden biridir. Kentin sahip olduğu bu avantajı değerlendirmek için, 2018 yılında “Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurulmuştur.
Botanik Bahçesi, gerek Artvin’in doğal bitki örtüsünün korunması gerekse kentin tanıtımına yapacağı katkılar nedeniyle önemli bir projedir. Bu proje, doğal zenginlikleri ve bitki örtüsü ile ülkemizin nadide illerinden biri olan Artvin’in bitki tür çeşitliliğinin korunması, sürekliliğin sağlanması ve araştırma ortamı oluşturması açısından çok önemlidir. Son iki yıl içerisinde Üniversitemize kazandırdığımız yaklaşık 200 dönüm arazi üzerine inşa edilen Botanik Bahçesinin Projesinin tamamlanması yönündeki çalışmalar hızla devam etmektedir. Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi, endemik ve tehlike altında olan bitki türlerimizin korunması ve akademik çalışmaların desteklenmesi açısından kentimize ve ülkemize değer katacak bir projedir. Botanik Bahçesi Projesi aynı zamanda kentin turizm faaliyetlerinin desteklenmesine de katkı yapacaktır. 
Botanik Bahçesi temel amaçları doğrultusunda; “endemik ve endemik olmayan nadir bitkilerin ilaç, gıda ve kozmetik ve benzeri endüstrilerde kullanım potansiyellerinin belirlenmesi amacıyla formülasyon, kalite kontrol, biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlilik çalışma ve araştırmaları yapmak”, “ülke ve bölge genelinde ekonomik değeri haiz bitkilerin üretimi, ticareti ve endüstriye kazandırılması yönünde çalışmalar gerçekleştirmek”, “endüstriyel ve ekonomik bitkiler alanında faaliyet gösterilen ulusal ve uluslararası alanlarda işbirliği, danışmanlık ve ortak çalışmalar yürütmek” ve “bilimsel bilgi üretmek ve bunları bilimsel platformlarda, kitap, dergi, kongre, sempozyum ve benzeri alanlarda sunmak” gibi faaliyet alanlarına sahiptir. 
 

Engelleri Ortadan Kaldıran Bir Üniversite 
“Üniversitemiz; eğitime büyük önem vermesinin yanında, eğitimde yenilikçi metotların uygulanması ve erişilebilirlik konusunda çeşitli düzenlemeler ve iyileştirmeler gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda 2020 yılında Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi, engellilerle ilgili “Eğitimde Erişim” konusunda yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı “Yeşil Bayrak” almaya hak kazanan 8 üniversiteden birisi olmuştur.
Ayrıca “Mekânda Erişim” alanında yapılan düzenlemeler ve iyileştirmelerle Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi de 2021 yılı içerisinde ‘Turuncu Bayrak’ ödülünü almıştır.
Artvin Çoruh Üniversitesi Merkez Kütüphanesi; görme, işitme ve fiziksel yönden özel gereksinim duyan tüm bireylere hizmet verebilecek birime sahiptir. 43 bin basılı kaynağın yanı sıra elektronik bilgi kaynakları aracılığıyla öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz dünyanın her yerindeki bilgi merkezlerinde yer alan kaynaklara rahatlıkla ulaşabilmektedir. Kütüphanemiz ayrıca 40’tan fazla çevrimiçi veri tabanı aracılığı ile 41 bin 449 elektronik dergi, 4 milyonun üzerinde elektronik kitap, 6 milyonun üzerinde uluslararası tez, 2 binin üzerinde gazete ve 5 binin üzerinde sesli kitaba erişim imkânı sunmaktadır.”

 

Araştırma Merkezleri

Araştırma faaliyetlerinin genişletilmesi bağlamında Üniversitenin bilimsel altyapısının bölgenin ve coğrafyanın sunduğu fırsatlar ve çeşitli alanlarda kentin sahip olduğu potansiyeller göz önüne alınarak yeniden yapılandırılmaktadır. Bu çerçevede hâlihazırda aktif durumda 14 uygulama ve araştırma merkezi yer almaktadır. Bunlar; 
Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Endüstriyel Tasarımlar Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kafkasya ve Çevresi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
 

Eğitim-Öğretim

Üniversitemizde farklı akademik birimlerde (meslek yüksekokulu, yüksekokul, fakülte, enstitü) ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim programları uygulanmaktadır. Bir akademik yıl, her biri 14 haftadan oluşan Güz ve Bahar yarıyılından oluşmaktadır. Yarıyıl eğitimi yapılan Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarındaki öğrenciler her ders yılı ya da yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde katkı paylarını yatırıp danışmanlarının gözetiminde ders yazılımlarını kendileri yaparak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Artvin Çoruh Üniversitesi’nde derslere devam zorunluluğu vardır. Uygulamalı derslerin % 20’sinden, teorik derslerin % 30’undan fazlasına katılmayan öğrenciler devam zorunluluğunu yerine getirmemiş sayılır ve o dersin dönem sonu sınavına katılamazlar. Ayrıca öğrencilerin yetenek, bilgi ve becerilerini geliştirmek için 2010 yılında kurulan Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARTSEM) bünyesinde Genel İngilizce, Arapça ve YDS Hazırlık Kursu gibi yabancı dil ağırlıklı kursların yanı sıra sanat eğitimi ve teknik eğitim içerikli kurslar da düzenlenmektedir. Üniversitemize yeni kayıt olan öğrencilere okuyacağı bölümü/ anabilim dalını/ programı ve üniversiteyi genel olarak tanıtmak ve yeni ortama alışmalarını kolaylaştırmak amacıyla akademik birimlerimizce Oryantasyon (Uyum) Programı uygulanmaktadır. Üniversitemizde yaz okulu uygulaması bulunmamaktadır.

 

Sağlık Hizmetleri

Üniversitemizin öğrenci ve personeline hizmet vermek üzere Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri biriminde bir hemşire görev yapmaktadır. Sağlık Hizmetleri biriminde ilk yardım ve acil bakım hizmeti olarak ateş, nabız, tansiyon ölçümü, küçük yaralanmalarda ve küçük yanıklarda pansuman, burkulmalarda bandaj uygulaması vb. hizmetler verilmektedir. Önemli sağlık problemlerinde 112 acil servise haber verilmesi ve hastanın en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmesi sağlık hizmetleri biriminin görevidir. Öğrencilerimiz, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşundan da yararlanmaktadır.

 

Beslenme Hizmetleri

Üniversitemiz bünyesinde bulunan yemekhanelerde öğle yemekleri verilmektedir. Yemekler, öğrencilerin dengeli beslenmeleri amacıyla kaliteli ve ucuz olup, dört çeşittir. Ayrıca her birimde yer alan öğrenci kantinlerinde alternatif beslenme imkânları sunulmaktadır. Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca ihtiyaç sahibi öğrencilere beslenme yardımı yapılmaktadır.

 

Bilgisayar ve İnternet Hizmetleri

Üniversitemiz Metro Ethernet ile ULAKBİM üzerinden internete bağlanmıştır. Tüm birimler tek bir merkez üzerinden internete ulaşmaktadırlar. Hem kablolu hem de kablosuz ağ sistemi kurulmuştur. Öğrencilerimizin gerek bilgisayar eğitimi, gerekse internet hizmetlerini alabilmeleri için birçok bilgisayar laboratuvarı hazırlanmıştır. Ayrıca gerek öğrencilerimizin diğer üniversitelerden ders alabilmeleri, gerekse diğer üniversitelerdeki öğrencilerin üniversitemizden ders alabilmeleri için YÖK öncülüğünde Uzaktan Eğitim Sınıfı oluşturulmuştur.

 

Burs ve Barınma Olanakları

Ekonomik durumu zayıf öğrencilere Artvin Yüksek Öğrenimi Destekleme Derneği tarafından burs verilmektedir. Nihat Gökyiğit Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı tarafından da öğrencilerimize burs sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin Üniversitemizde yarı zamanlı çalışarak, sosyal hayatta daha aktif olmaları ve bütçelerine ekonomik katkıda bulunabilmeleri mümkündür. Kütüphane, bilgisayar salonları, kültür ve kongre merkezleri, sağlık, sosyal ve spor tesisleri, laboratuvarlar, sera ve çevre düzenleme, dış ilişkiler ile bazı akademik ve idari birimlerde sigortalı çalışabilmektedirler.

Artvin il genelinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce faaliyet gösteren kız ve erkek öğrenci yurtlarının toplam öğrenci kapasitesi yaklaşık 4200’dür. İl genelinde özel yurtlar ve vakıf hizmetleri kapsamındaki yurtların toplam öğrenci kapasitesi ise 1300’dür.

 

Ulaşım

Artvin İl merkezindeki yerleşkelerde ulaşım şehir içi dolmuşları ile sağlanmaktadır. Dolmuş seferleri sürekli olup, öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı alanlara ulaşım doğrudan veya aktarmalı olarak sağlanmaktadır.