Ali KARAMAN

Dr. Öğr. Üyesi Ali KARAMAN

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Ana Bilim Dalı
alikaraman artvin.edu.tr 4121
Ofis
Telefon 4121
E-Posta alikaraman artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ORMAN İNŞAATI JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2017 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ORMAN İNŞAATI JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI, YARDIMCI DOÇENT, 1998 -
 3. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ORMAN İNŞAATI JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 1986 - 1997

Bildiriler

 1. Havza Yönetiminde Katılımcı Planlama Anlayışında Yaşanan Sorunlar Ormancılık Sektörü Odaklı Bir Değerlendirme 29 30 Nisan 2008 Kahramanmaraş 251 275

  Yazarlar : Öztürk. A, Türker. MF, Eroğlu. H, Karaman, A , Pak, M, Yayın Yeri : Baraj Havzalarında Ormancılık I. Ulusal Sempozyumu, TÜRKİYE,
  Ulusal Tam metin bildiri
 2. Artvin İli Çoruh Havzasında Yapılan Baraj İnşaatlarının Kırsal Alan Ulaşım Ağına ve Ormancılık Faaliyetlerine Etkileri 29 30 Nisan 2008 Kahramanmaraş 214 225

  Yazarlar : Eroğlu. H, Karaman. A, Öztürk. A, Yayın Yeri : Baraj Havzalarında Ormancılık I. Ulusal Sempozyumu, TÜRKİYE,
  Ulusal Tam metin bildiri
 3. Odun Hammaddesi Üretiminde Çalışmanın İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi Artvin Bildiriler Kitabı I Cilt 388 394

  Yazarlar : KARAMAN ALİ, Yayın Yeri : II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 15-18 Mayıs 2002, TÜRKİYE,
  Ulusal Tam metin bildiri
 4. Çalışma Zamanını Etkileyen Faktör Ağırlıklarının Belirlenmesinde Yapay Sinir Ağlarından Yararlanılması Bildiriler Kitabı I Cilt 351 359

  Yazarlar : KARAMAN ALİ, Yayın Yeri : II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 15-18 Mayıs 2002, Artvin,, TÜRKİYE,
  Ulusal Tam metin bildiri
 5. Odun Hammaddesi Üretiminin Kesim Sürecinde Çalışanların Kalori Tüketiminin Farklı Çalışma Koşulları İçin Modellenmesi 27 29 Mayıs 1998 Ankara Bildireler Kitabı 394 408

  Yazarlar : KARAMAN ALİ, Yayın Yeri : 6.Ergonomi Kongresi, TÜRKİYE,
  Ulusal Tam metin bildiri
 6. Dağlık Arazi Ormancılığında Üretim Faaliyetleri Sırasında Çevreye Verilen Zararlar Ve Ekolojik Dengedeki Bozulmalar 3 5 Eylül 1997 Kırşehir Bildiriler Kitabı 1 11

  Yazarlar : KARAMAN ALİ, Yayın Yeri : III. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi,, TÜRKİYE,
  Ulusal Tam metin bildiri
 7. Doğu Karadeniz Bölgesinde Odun Hammaddesi Üretimi İşçiliği Problemler ve Ergonomik Yaklaşımlar 4 6 Kasım 1995 İstanbul Bildireler Kitabı

  Yazarlar : KARAMAN ALİ, Yayın Yeri : 5.Ergonomi Kongresi, TÜRKİYE,
  Ulusal Tam metin bildiri
 8. Türkiye de Orman İşçiliği ve Üretim Orman Yolları Orman Ürünleri Transportu Ormancılıkta Mekanizasyon ve Mülkiyet Kadastro İle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri KTÜ Orman Fakültesi Yayın No 48 sayfa 44 79 Trabzon 1995

  Yazarlar : Erdaş. O, Acar. HH, Tunay. M, Karaman, A, Yayın Yeri : Türkiye Ormancılık Raporu, TÜRKİYE,
  Ulusal Tam metin bildiri
 9. An Investigation on Logging By Baco and Gantner Skylines 1st 15th September 2003 İstanbul Proceedings of Symposium 106 113

  Yazarlar : Çaglar. S, Karaman. A, Acar. HH, Yayın Yeri : IFSS 2003, 31st International Forestry Students Symposium,
  Uluslararası Tam metin bildiri
 10. An Investigation on Gantner Skyline Using for Timber Extraction in Turkish Forestry 18 24 June 2001 Ossiach Austria p 121 128

  Yazarlar : Eker. M, Acar. H H, Karaman. A, Caglar, S, Yayın Yeri : FAO/ECE/ILO Workshop on New Trends in Wood Harvesting with Cable Systems for Sustainable Forest Management in the Mountains,
  Uluslararası Tam metin bildiri
 11. Artificial Neural Networks Embedded In Simulation An Example On Logging Operations In Forestry 1 4 June 1997 İstanbul Papers Proceedings

  Yazarlar : Hocaoğlu. MF, Karaman. A, Yayın Yeri : 11th European Simulation Multiconference, ESM’97,
  Uluslararası Tam metin bildiri
 12. Investigation on Using Geographical Information Systems In The Planning of Extraction Operations With Tractors 13 22 Ekim 1997 Antalya Bildiriler Kitabı Cilt 3

  Yazarlar : Erdaş. O, Acar. HH, Karaman. A, Gümüş, S, Yayın Yeri : XI.Dünya Ormancılık Kongresi,
  Uluslararası Tam metin bildiri
 13. Selecting of Forest Road Routes on The Mountainous Areas Using of Geographical Information Systems 13 22 Ekim 1997 Antalya Bildiriler Kitabı Cilt 3

  Yazarlar : Erdaş. O, Acar. HH, Karaman. A, Gümüş, S, Yayın Yeri : XI.Dünya Ormancılık Kongresi,
  Uluslararası Tam metin bildiri
 14. Road Construction in Mountainous Regions And Its Environmental Impacts From A View Point of Sustainable Forestry 13 22 Ekim 1997 Antalya Bildiriler Kitabı Cilt 3

  Yazarlar : Erdaş. O, Acar. HH, Karaman. A, Gümüş, S, Yayın Yeri : XI.Dünya Ormancılık Kongresi,
  Uluslararası Tam metin bildiri

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2013-2014 Orman Yolları Türkçe 4
2013-2014 Ölçme Bilgisi ve Harita Türkçe 3
2013-2014 Ormancılık İş Bilgisi Türkçe 3
2012-2013 Ormancılık İş Bilgisi Türkçe 3
2012-2013 Ölçme Bilgisi ve Harita Türkçe 3
2012-2013 Orman Yolları Türkçe 4
2011-2012 Ormancılık İş Bilgisi Türkçe 3
2011-2012 Ölçme Bilgisi ve Harita Türkçe 3
2011-2012 Orman Yolları Türkçe 4
2010-2011 Ormancılık İş Bilgisi Türkçe 3
2010-2011 Ölçme Bilgisi ve Harita Türkçe 3
2010-2011 Orman Yolları Türkçe 4
2010-2011 TRANSPORT TEKNİĞİ VE TESİSLERİ Türkçe 4
2010-2011 TEKNİK RESİM Türkçe 4
2009-2010 Ormancılık İş Bilgisi Türkçe 3
2009-2010 TEKNİK RESİM Türkçe 4
2009-2010 Orman Yolları Türkçe 4
2009-2010 TRANSPORT TEKNİĞİ VE TESİSLERİ Türkçe 4
2008-2009 Orman Yolları Türkçe 4
2008-2009 TRANSPORT TEKNİĞİ VE TESİSLERİ Türkçe 4
2008-2009 Ormancılık İş Bilgisi Türkçe 3
2008-2009 TEKNİK RESİM Türkçe 4
2007-2008 Ormancılık İş Bilgisi Türkçe 3
2007-2008 Orman Yolları Türkçe 4
2007-2008 TRANSPORT TEKNİĞİ VE TESİSLERİ Türkçe 4
2007-2008 TEKNİK RESİM Türkçe 4
2006-2007 Ormancılık İş Bilgisi Türkçe 3
2006-2007 Orman Yolları Türkçe 4
2006-2007 TEKNİK RESİM Türkçe 4
2006-2007 TRANSPORT TEKNİĞİ VE TESİSLERİ Türkçe 4
2005-2006 Ormancılık İş Bilgisi Türkçe 3
2005-2006 TRANSPORT TEKNİĞİ VE TESİSLERİ Türkçe 4
2005-2006 Ölçme Bilgisi ve Harita Türkçe 3
2005-2006 TEKNİK RESİM Türkçe 4
2005-2006 Orman Yolları Türkçe 4
2004-2005 Ölçme Bilgisi ve Harita Türkçe 3
2004-2005 TRANSPORT TEKNİĞİ VE TESİSLERİ Türkçe 4
2004-2005 Orman Yolları Türkçe 4
2004-2005 Ormancılık İş Bilgisi Türkçe 3
2004-2005 TEKNİK RESİM Türkçe 4
2003-2004 Ormancılık İş Bilgisi Türkçe 3
2003-2004 Ölçme Bilgisi ve Harita Türkçe 3
2003-2004 Orman Yolları Türkçe 4
2003-2004 TEKNİK RESİM Türkçe 4
2003-2004 TRANSPORT TEKNİĞİ VE TESİSLERİ Türkçe 4
2002-2003 Orman Yolları Türkçe 4
2002-2003 TRANSPORT TEKNİĞİ VE TESİSLERİ Türkçe 4
2002-2003 Ölçme Bilgisi ve Harita Türkçe 3
2002-2003 TEKNİK RESİM Türkçe 4
2002-2003 Ormancılık İş Bilgisi Türkçe 3
2001-2002 Orman Yolları Türkçe 4
2001-2002 Ölçme Bilgisi ve Harita Türkçe 3
2001-2002 TEKNİK RESİM Türkçe 4
2001-2002 Ormancılık İş Bilgisi Türkçe 3
2001-2002 TRANSPORT TEKNİĞİ VE TESİSLERİ Türkçe 4
2000-2001 Orman Yolları Türkçe 4
2000-2001 Ölçme Bilgisi ve Harita Türkçe 3
2000-2001 TRANSPORT TEKNİĞİ VE TESİSLERİ Türkçe 4
2000-2001 TEKNİK RESİM Türkçe 4
2000-2001 Ormancılık İş Bilgisi Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2013-2014 İŞ ETÜDÜ VE PLANLANMASI Türkçe 3
2013-2014 Ormancılıkta Ergonomi Türkçe 3
2013-2014 Kesim ve Ürün Hazırlama Teknikleri Türkçe 3
2013-2014 ODUN HAMMADDESİ ÜRETİMİNİN PLANLANMASI Türkçe 3
2012-2013 Kesim ve Ürün Hazırlama Teknikleri Türkçe 3
2012-2013 ODUN HAMMADDESİ ÜRETİMİNİN PLANLANMASI Türkçe 3
2012-2013 Ormancılıkta Ergonomi Türkçe 3
2012-2013 İŞ ETÜDÜ VE PLANLANMASI Türkçe 3
2011-2012 İŞ ETÜDÜ VE PLANLANMASI Türkçe 3
2011-2012 ODUN HAMMADDESİ ÜRETİMİNİN PLANLANMASI Türkçe 3
2011-2012 Kesim ve Ürün Hazırlama Teknikleri Türkçe 3
2011-2012 Ormancılıkta Ergonomi Türkçe 3
2010-2011 İŞ ETÜDÜ VE PLANLANMASI Türkçe 3
2010-2011 KESİM HAZIRLAMA VE TAŞIMA TEKNİKLERİ Türkçe 3
2010-2011 ODUN HAMMADDESİ ÜRETİMİNİN PLANLANMASI Türkçe 3
2010-2011 ORMAN İŞÇİLİĞİ VE ERGONOMİ Türkçe 3
2009-2010 İŞ ETÜDÜ VE PLANLANMASI Türkçe 3
2009-2010 KESİM HAZIRLAMA VE TAŞIMA TEKNİKLERİ Türkçe 3
2009-2010 ORMAN İŞÇİLİĞİ VE ERGONOMİ Türkçe 3
2009-2010 ODUN HAMMADDESİ ÜRETİMİNİN PLANLANMASI Türkçe 3
2008-2009 KESİM HAZIRLAMA VE TAŞIMA TEKNİKLERİ Türkçe 3
2008-2009 ORMAN İŞÇİLİĞİ VE ERGONOMİ Türkçe 3
2008-2009 İŞ ETÜDÜ VE PLANLANMASI Türkçe 3
2007-2008 İŞ ETÜDÜ VE PLANLANMASI Türkçe 3
2007-2008 KESİM HAZIRLAMA VE TAŞIMA TEKNİKLERİ Türkçe 3
2007-2008 ORMAN İŞÇİLİĞİ VE ERGONOMİ Türkçe 3
2007-2008 ODUN HAMMADDESİ ÜRETİMİNİN PLANLANMASI Türkçe 3
2006-2007 ORMAN İŞÇİLİĞİ VE ERGONOMİ Türkçe 3
2006-2007 İŞ ETÜDÜ VE PLANLANMASI Türkçe 3
2006-2007 KESİM HAZIRLAMA VE TAŞIMA TEKNİKLERİ Türkçe 3
2006-2007 ODUN HAMMADDESİ ÜRETİMİNİN PLANLANMASI Türkçe 3
2005-2006 KESİM HAZIRLAMA VE TAŞIMA TEKNİKLERİ Türkçe 3
2005-2006 İŞ ETÜDÜ VE PLANLANMASI Türkçe 3
2005-2006 ODUN HAMMADDESİ ÜRETİMİNİN PLANLANMASI Türkçe 3
2004-2005 ODUN HAMMADDESİ ÜRETİMİNİN PLANLANMASI Türkçe 3
2004-2005 İŞ ETÜDÜ VE PLANLANMASI Türkçe 3
2004-2005 KESİM HAZIRLAMA VE TAŞIMA TEKNİKLERİ Türkçe 3
2003-2004 İŞ ETÜDÜ VE PLANLANMASI Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2013-2014 Ormancılık Sektöründe Verimlilik Analizi Türkçe 3
2013-2014 Yapay Sinir Ağları Türkçe 3
2013-2014 Ormancılıkta İş Sistemleri Analizi Türkçe 3
2012-2013 Yapay Sinir Ağları Türkçe 3

İdari Görevler

 1. Anabilim Dalı Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
 2. MYO/Yüksekokul Müdürü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
  2008 - 2009
 3. MYO/Yüksekokul Müdürü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
  1999 - 2005
 4. Dekan Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
  1998 - 2002
 5. Anabilim Dalı Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
  1998 - 2010

Kitaplar

 1. Ölçme Bilgisi ve Harita
  KARAMAN ALİ, Yayın Yeri : AÇÜ Orman Fakültesi, TÜRKİYE, Türkçe, 2014
  Ulusal Ders Kitabı Tümü
 2. Temel Bilgi Teknolojileri
  KARAMAN ALİ, Yayın Yeri : KAÜ Artvin Orman Fakültesi, Türkçe, 2001
  Ulusal Ders Kitabı Tümü
 3. Odun Hammaddesinin Kesim ve Nakliyatı
  KARAMAN ALİ, Yayın Yeri : KAÜ Artvin Orman Fakültesi, Türkçe, 2001
  Ulusal Ders Kitabı Tümü
 4. Harita Bilgisi
  KARAMAN ALİ, Yayın Yeri : KAÜ Artvin Orman Fakültesi, Türkçe, 2000
  Ulusal Ders Kitabı Tümü
 5. İş Bilgisi
  KARAMAN ALİ, Yayın Yeri : KAÜ Artvin Orman Fakültesi, Türkçe, 2000
  Ulusal Ders Kitabı Tümü

Makaleler

 1. Affective factors weight estimation in tree felling time by artificial neural networks

  Yazarlar : KARAMAN ALİ, ÇALIŞKAN ERHAN, Yayın Yeri : Expert Systems with Applications, 2009
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 2. An Investigation on Roundwood Extraction of Fagus orientalis Lipsky Abies nordmanniana Stew Spach and Picea orientalis L Link by URUS MIII Forest Skyline on Snow

  Yazarlar : EROĞLU H, ÖZKAYA MS, ACAR HH, KARAMAN, A VE YOLASIĞMAZ, HA, Yayın Yeri : African Journal of Biotechnology, 2009
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 3. Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımı İle Orman Yolu Sanat Yapıları Haritasının Oluşturulması Yeşiltepe Orman İşletme Şefliği Örneği 2002 2003 2004 Vol I II 153 164

  Yazarlar : ÇALIŞKAN E, KARAMAN A, ACAR HH, Yayın Yeri : ZKÜ. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 2003
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor

Öğrenim

 1. Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 1981 - 1985
 2. Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ), 1987 - 1991
 3. Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (DR), 1991 - 1997

Projeler

 1. ODUN HAMMADDESİNİN ÜRETİMİNİN DÜZENLENMESİNE DAYALI ORMAN YOLU STANDARTLARININ BELİRLENMESİ (ARTVİN TÜTÜNCÜLER İŞLETME ŞEFLİĞİ ÖRNEĞİ)
  ULUSAL ARAŞTIRMA PROJESİ Yürütücü
  Tamamlandı , 16.04.2015 - 16.04.2018

Tez Danışmanlıkları

 1. Artvin Yöresi Özel Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Çalışmalarında İş Etüdü

  2007
  Devam Ediyor
 2. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Çalışması Yapılan Alanlarda Çalışma Veriminin Belirlenmesi (Kahramanmaraş Bertizçayı örneği)

  2011
  Devam Ediyor
 3. Ardahan Yalnızçam Orman İşletme Şefliği Sarıçam Ormanlarında Üretim İşlerinde Zaman Analizleri

  Tamamlandı
 4. Bursa Gemlik Ormanlarında Uygulanabilir Bölmeden Çıkarma Tekniklerinin Yol Şebeke Planı İle Entegrasyonu

  Tamamlandı
 5. Mersin Yöresinde Kızılçam Ormanlarında Kesim ve Ürün Hazırlama İşlerinde Çalışma Veriminin Belirlenmesi

  Tamamlandı
 6. Odun Hammaddesi Üretim İşçilerinin Fizyolojik İş Yükü ve İş Yeri Koşulları Üzerine Bir İnceleme

  Tamamlandı
 7. Dağlık arazide coğrafi bilgi sisteminden yararlanarak çevreye duyarlı orman yolu güzergahının belirlenmesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2011
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 8. Artvin Atila yöresi ormanlarında hava hatları ile bölmeden çıkarma çalışmalarının incelenmesi

  Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2007
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 9. Odun hammaddesi depolarında risk analizi ve acil eylem planı (Giresun Sürmen Orman Deposu örneği)

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2017
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 10. Uygulanabilir bölmeden çıkarma tekniklerine göre orman yol ağının düzenlenmesi (Artvin Tütüncüler Orman İşletme Şefliği örneği)

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2017
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 11. Kar ve fırtına devriği sarıçam gövdelerinin endüstriyel ürün olarak hazırlanmasında çalışma veriminin belirlenmesi (Ardahan-Yalnızçam Orman İşletme Şefliği örneği)

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 12. CBS yardımıyla orman yolu ve sanat yapılarının taşkın riski açısından değerlendirilmesi (Artvin Tütüncüler Orman İşletme Şefliği örneği)

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 13. Orman içerisinde geçen enerji iletim hatları için yapılan kesimlerin çevresel etkilerinin incelenmesi (Artvin Ortaköy orman işletmesi örneği)

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 14. Balıkesir yöresinde odun hammaddesinin kesim ve hazırlanması işlerinde çalışma veriminin belirlenmesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2020
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı