Ali KOLOMUÇ

Doç. Dr. Ali KOLOMUÇ

Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı
alikolomucscr artvin.edu.tr 2338
Ofis
Telefon 2338
E-Posta alikolomucscr artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ, SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, DOÇENT, 2019 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ, SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, YARDIMCI DOÇENT, 2011 -

Bildiriler

 1. The investigate attitude of primary pre-service teachers regardingscience and technology laboratory

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL,METİN MUSTAFA,KOLOMUÇ ALİ, Yayın Yeri : World Conference on Educational Sciences, 2012 Basım Tarihi : 05.05.2012 Etkinlik Tarihi : 02.02.2012 - 05.02.2012
  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. Attitude of Elementary Prospective Teachers Towards Science Teaching

  Yazarlar : METİN MUSTAFA,AÇIŞLI SİBEL,KOLOMUÇ ALİ, Yayın Yeri : 4TH WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES (WCES-2012), 2012 Basım Tarihi : 30.03.2012 Etkinlik Tarihi : 02.02.2012 - 05.02.2012
  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. The investigation of class teachers candidate Technology

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ,GÜLTEKİN SEVİM BURÇİN, Yayın Yeri : International conference on social science and humanities, 2016 Basım Tarihi : 30.05.2016 Etkinlik Tarihi : 13.05.2016 - 15.05.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 4. Does Community Service Practices Course Serve For The Targeted Aims?

  Yazarlar : HOŞ ECRİN NURAN,ÇALIK MUAMMER,KOLOMUÇ ALİ, Yayın Yeri : IV. International Multidisciplenary Congress of Eurasia, 2017 Basım Tarihi : 22.11.2017 Etkinlik Tarihi : 23.08.2017 - 25.08.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. Investıgatıng the Effectıveness of Socioscientific Issues-Based Animations

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ,ÇALIK MUAMMER, Yayın Yeri : International Artvin Symposium, 2018 Basım Tarihi : 25.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. Öğretmen Adaylarının Radyasyon Konusuna Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL,KOLOMUÇ ALİ, Yayın Yeri : 2.ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ, 2019 Basım Tarihi : 18.12.2019 Etkinlik Tarihi : 23.10.2019 - 27.10.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 7. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYOBİLİMSEL KONULARA YÖNELİK DÜŞÜNME ALIŞKANLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ,AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : 2.ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ, 2019 Etkinlik Tarihi : 23.10.2019 - 27.10.2019
  Uluslararası Özet bildiri
 8. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Branşlarına Karşı Tutumlarının İncelenmesi

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL,KOLOMUÇ ALİ, Yayın Yeri : X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, TÜRKİYE, 2012 Basım Tarihi : 20.11.2012 Etkinlik Tarihi : 27.06.2012 - 30.06.2012
  Ulusal Tam metin bildiri
 9. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi.

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ,AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : International Symposium, New Trends On Teacher Education, 2013 Basım Tarihi : 11.05.2013 Etkinlik Tarihi : 09.05.2013 - 11.05.2013
  Uluslararası Özet bildiri
 10. A Study Of The Learnıng Styles Of The Would-Be Scıence Teachers And The Relatıonshıp Between Theır Attıtudes Scala Towards Teachıng.

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL,KOLOMUÇ ALİ, Yayın Yeri : New Trends On Global Educatıon Conference, 2012 Basım Tarihi : 26.10.2012 Etkinlik Tarihi : 24.09.2012 - 26.09.2012
  Uluslararası Özet bildiri
 11. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİMYASAL REAKSİYONLARIN HIZLARI ÜNİTESİ İLE İLGİLİ ALTERNATİF KAVRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ, Yayın Yeri : III.ULUSAL KİMYA EĞİTİMİ KONGRESİ, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 10.10.2013 Etkinlik Tarihi : 05.09.2013 - 07.09.2013
  Ulusal Özet bildiri
 12. 11.Sınıf Öğrencilerinin Kimya Dersi Başarılarının Geleneksel ve Alternatif Ölçme Değerlendirme Açısından Karşılaştırılması

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ, Yayın Yeri : XI.ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 10.10.2014 Etkinlik Tarihi : 11.09.2014 - 14.09.2014
  Ulusal Özet bildiri
 13. Niçin Öğrencilerim Çözünürlük Kavramını Anlamıyor?

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ,AYAS ALİPAŞA, Yayın Yeri : XVIII.ULUSAL kİMYA kONGRESİ, TÜRKİYE, 2004 Basım Tarihi : 30.07.2004 Etkinlik Tarihi : 05.07.2004 - 09.07.2009
  Ulusal Özet bildiri
 14. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirme Hakkında ki Düşünceleri

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ,AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : Eğitimin Odağında Artvin Sempozyumu, TÜRKİYE, 2012 Basım Tarihi : 07.07.2012 Etkinlik Tarihi : 31.05.2012 - 02.06.2012
  Ulusal Tam metin bildiri
 15. 167 Yıllık Süreçte Öğretmen Yetiştirmenin Dünü Bugünü ve Geleceği

  Yazarlar : CEYHUN İLHAMİ,KARAGÖLGE ZAFER,KOLOMUÇ ALİ, Yayın Yeri : IV.Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 10.11.2015 Etkinlik Tarihi : 07.10.2015 - 10.10.2015
  Ulusal Özet bildiri
 16. A study on developing “Basic Computer Use Performance Scale(BCUPS)” for Primary Students

  Yazarlar : METİN MUSTAFA,BİRİŞÇİ SALİH,COŞKUN KEREM,KOLOMUÇ ALİ, Yayın Yeri : World Conference on Educational Sciences, 2012 Basım Tarihi : 05.05.2012 Etkinlik Tarihi : 02.02.2012 - 05.02.2012
  Uluslararası Tam metin bildiri
 17. Determining and Comparing of Primary Preservice Teachers’ Scientific Habits of Mind via Socioscientific Issues

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ,ÇALIK MUAMMER, Yayın Yeri : IV. International Multidisciplenary Congress of Eurasia, 2017 Basım Tarihi : 22.11.2017 Etkinlik Tarihi : 23.08.2017 - 25.08.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 18. A Study On The Development of An Illustrative Scale For The Learning Theories

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ,COŞKUN KEREM,ZORLUOĞLU SERACEDDİN LEVENT,ÇİKRIKCİ ÖZKAN,TOPKAYA YAVUZ, Yayın Yeri : 26th International Conference on Educational Sciences, 2017 Basım Tarihi : 25.04.2017 Etkinlik Tarihi : 20.04.2017 - 23.04.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 19. The effect of animation enhanced worksheets prepared based on 5E model for the grade 9 students on alternative conceptions of physical and chemical changes

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ,ÖZMEN HALUK,METİN MUSTAFA,AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : World Conference on Educational Sciences, 2012 Basım Tarihi : 05.05.2012 Etkinlik Tarihi : 02.02.2012 - 05.02.2012
  Uluslararası Tam metin bildiri

Deneyimler

 1. Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen, 1995 - 2011
 2. Erasmus, Staff mobility for teaching and training activities, 2017 - 2017

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 BİLGİSAYAR-I Türkçe 1
2016-2017 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Türkçe 4
2016-2017 Genel Kimya Türkçe 1
2015-2016 BİLGİSAYAR-I Türkçe 1
2015-2016 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Türkçe 4
2014-2015 BİLGİSAYAR-I Türkçe 1
2014-2015 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Türkçe 4
2013-2014 Bilgisayar-II Türkçe 4
2013-2014 Bilgisayar-I Türkçe 4
2013-2014 Ölçme ve Değerlendirme Türkçe 3
2013-2014 Kimyada Özel Konular Türkçe 2
2013-2014 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Türkçe 4
2013-2014 Bilgi İletişim Teknolojileri Türkçe 2
2013-2014 BİLGİSAYAR-I Türkçe 4
2013-2014 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Türkçe 4
2012-2013 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Türkçe 4
2012-2013 Teknoloji ve Proje Tasarımı Türkçe 1
2012-2013 BİLGİSAYAR-I Türkçe 1
2011-2012 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Türkçe 4
2011-2012 BİLGİSAYAR-I Türkçe 3
2011-2012 Öğretim İlke ve Yöntemleri Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Türkçe 1
2012-2013 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Türkçe 1

Kitaplar

 1. Dil ve Beceri Eğitimi Araştırmaları
  KOLOMUÇ ALİ, Yayın Yeri : Lambert Academic Publishing, Türkçe, 2020
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR
  KOLOMUÇ ALİ,AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : EĞİTEN YAYINCILIK, TÜRKİYE, Türkçe, 2019
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 3. CHEMISTRY CONCEPT AND PROBLEMS
  KOLOMUÇ ALİ, Yayın Yeri : NOBEL, TÜRKİYE, Türkçe, 2015
  Uluslararası Kitap Tercümesi Bölüm(ler)

Makaleler

 1. Comparison of the 7th Grade Students’ Accomplishments in Skill and Acquisition Based Assessment-Evaluation

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ, KARAGÖLGE ZAFER, Yayın Yeri : Journal of Science Learning, 2021
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 2. Determination of Students’ Perceptions towards Green Chemistry and Sustainable Development

  Yazarlar : KARAGÖLGE ZAFER,SARI FATMA,KOLOMUÇ ALİ,CEYHUN İLHAMİ, Yayın Yeri : Turkish Studies-Educational Research, 2020
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 3. A Comparison of Academic Staff’s Scientific Habits of Mind Regarding Socioscientific Issue

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ,ÇALIK MUAMMER, Yayın Yeri : Yüksek Öğretim Dergisi, 2019
  Uluslararası Hakemli ESCI
 4. Is Fine-Art Activities Effective in Fostering Social-Emotional Skills On Primary SchoolChildren

  Yazarlar : COŞKUN KEREM,COŞKUN MERAL,KOLOMUÇ ALİ, Yayın Yeri : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 5. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojiyi Kullanma Sıklığı

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ, Yayın Yeri : Akdeniz Eğitim Araştırmalar Dergisi, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 6. SOSYOBİLİMSEL KONULARA YÖNELİK ANİMASYONLARIN ETKİLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ, Yayın Yeri : Turkish Studies, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 7. Subject-specific science teachers’ views of alternative assessment

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ, Yayın Yeri : Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 2017
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 8. 9 Sınıf Öğrencilerinin Alternatif ve Geleneksel Ölçme Değerlendirmedeki BaşarılarınınKarşılaştırılması

  Yazarlar : KARAGÖLGE ZAFER,KOLOMUÇ ALİ,CEYHUN İLHAMİ, Yayın Yeri : e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2016
  Ulusal Hakemli SOBİAT
 9. 11 sınıf öğrencilerinin kimya dersi başarılarının geleneksel ve alternatif değerlendirme açısından karşılaştırılması

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ, Yayın Yeri : Turkish Journal of Education Studies, 2016
  Ulusal Hakemli Diğer index
 10. A cross age study of science student teachers chemistry attitudes

  Yazarlar : ÇALIK MUAMMER,ÜLTAY NESLİHAN,KOLOMUÇ ALİ,AYTAR AYŞE, Yayın Yeri : Chemistry EducationResearch and Practice, 2015
  Uluslararası Hakemli SSCI
 11. FEN BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE KARŞI TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ,AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : The Journal of Academic Social Science Studies, 2013
  Ulusal Hakemli EBSCO
 12. SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATIF ÖLÇME DEĞERLENDIRMEYE BAKIŞ AÇILARI

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ,AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : The Journal of Academic Social Science Studies, 2013
  Ulusal Hakemli EBSCO
 13. A Comparison of Preservice Teacher’ and Grade 9 Students’Alternative Conceptions of ‘Physical and Chemical Changes.

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ,AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : Journal of Research in Education and Teaching, 2012
  Ulusal Hakemli OAJI
 14. The effect of worksheets and animations in alternative concepts related to the issue of solutions

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ, Yayın Yeri : Energy Education Science and Technology, Part B, 2012
  Uluslararası Hakemli SSCI
 15. A COMPARISON OF CHEMISTRY TEACHERS AND GRADE 11 STUDENTS ALTERNATIVE CONCEPTIONS OF RATE OF REACTION

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ,ÇALIK MUAMMER, Yayın Yeri : Journal of Baltic Science Education, 2012
  Uluslararası Hakemli SSCI
 16. Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL,KOLOMUÇ ALİ, Yayın Yeri : Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2012
  Ulusal Hakemli DOAJI
 17. What Do Think Prospective Science Teachers In Different Gender and Grade Level About Constructivist Abroach

  Yazarlar : METİN MUSTAFA,AÇIŞLI SİBEL,KOLOMUÇ ALİ, Yayın Yeri : Energy Education Science and Tecnology Part B, 2012
  Uluslararası Hakemli SSCI
 18. Chemistry Teachers Misconceptions Concerning Concept of Chemical Reaction Rate

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ,TEKIN SEHER, Yayın Yeri : Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education, 2011
  Ulusal Hakemli DOAJ, EBSCO
 19. The effect of conceptual change pedagogy on students conceptions of rate of reaction

  Yazarlar : ÇALIK MUAMMER,KOLOMUÇ ALİ,KARAGÖLGE ZAFER, Yayın Yeri : Journal of Science Education and Technology, 2010
  Uluslararası Hakemli SSCI
 20. Preparation GIAO NMR Calculations and Acidic Properties of Some Novel 4 5 dihydro 1H 1 2 4 triazol 5 one Derivatives with Their Antioxidant Activities

  Yazarlar : YÜKSEK HAYDAR,ALKAN MUZAFFER,ÇAKMAK İSMAİL,OCAK ZAFER,BAHÇECİ ŞULE,CALAPOĞLU MUSTAFA,ELMASTAŞ MAHFUZ,KOLOMUÇ ALİ,AKSU HAVVA, Yayın Yeri : INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2008
  Uluslararası Hakemli SSCI
 21. Bilgisayarlı öğretimin çözeltiler konusundaki öğrenci başarısına etkisi

  Yazarlar : ÖZMEN HALUK,KOLOMUÇ ALİ, Yayın Yeri : Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 2004
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 22. Kavramsal Değişim Metinlerini Kullanarak Çözünürlük Kavramını Daha Etkili Öğretebilir miyim

  Yazarlar : TEKIN SEHER,KOLOMUÇ ALİ,AYAS ALIPAŞA, Yayın Yeri : Journal of Turkish Science Education, 2004
  Ulusal Hakemli DOAJ, SCOPUS

Ödüller

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi Yayın Teşvik 2.lik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2013, Yayın Teşvik Ödülü
 2. Tübitak Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, TÜBİTAK, 2012, Teşvik Ödülleri
 3. Tübitak Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, TÜBİTAK, 2012, Yayın Teşvik Ödülü
 4. Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, TÜBİTAK, 2012, Yayın Teşvik Ödülü
 5. Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2014, Yayın Teşvik Ödülü
 6. Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2015, Teşvik Ödülleri
 7. Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2017, Yayın Teşvik Ödülü

Öğrenim

 1. Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 1990 - 1995
 2. Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ), 1998 - 2000
 3. Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, KİMYA EĞİTİMİ (DR), 2007 - 2009

Projeler

 1. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
  ULUSAL ARAŞTIRMA PROJESİ Yürütücü
  Tamamlandı , 29.05.2013 - 10.12.2013
 2. Bilimsel Düşünme Alışkanlıklarının Sosyobilimsel Konular Kullanılarak Belirlenmesi ve Karşılaştırılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 12.05.2016 - 30.12.2016
 3. Öğrenme Kuramlarına Yönelik Özgün Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 06.02.2012 - 16.02.2013
 4. Akademisyenlerin Bilimsel Düşünme Alışkanlıklarının, Sosyobilimsel Konular Kullanılarak Belirlenmesi ve Karşılaştırılması
  ULUSAL ARAŞTIRMA PROJESİ Yürütücü
  Tamamlandı , 05.05.2016 - 30.12.2016
 5. Sınıf Öğretmenliği ÖğrencilerininBilimsel Düşünme Alışkanlıklarını Sosyobilimsel Konular Yardımıyla Geliştirilmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 03.03.2018 - 26.12.2018

Sertifikalar

 1. Tübitak Proje Hazırlama kursu, Kurs, Ulusal
 2. PROGRAM TANITMA SEMİNERİ, Seminer, Ulusal
 3. İLERİ DÜZEYBİLGİSAYAR (FLASH ANİMASYON)KURSU, Kurs, Ulusal
 4. WEB TASARIM KURSU, Kurs, Ulusal
 5. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KURSU, Kurs, Ulusal

Tez Danışmanlıkları

 1. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞE SAHİP ÖĞRENCİLER İLE YÜRÜTTÜKLERİ ÖĞRETİM SÜRECİNİN İNCELENMESİ

  Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, 2021
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı