Armağan ÖZTÜRK

Doç. Dr. Armağan ÖZTÜRK

Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Genel Sosyoloji ve Metodoloji Ana Bilim Dalı
armagan1789 artvin.edu.tr 3105
Ofis
Telefon 3105
E-Posta armagan1789 artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, DOÇENT, 2017 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ, GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ANABİLİM DALI, YARDIMCI DOÇENT, 2015 -
 3. ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2009 - 2014
 4. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2008 - 2008
 5. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2005 - 2007

Bildiriler

 1. Küçük Kent-Özgür Kent Özdeşliği Bağlamında Bakunin ve Bookchin’xxin Komünal Toplum İdeali Üzerine Eleştirel Düşünceler

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, 2019 Etkinlik Tarihi : 18.09.2019 - 20.09.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. ”Murray Bookchin Düşüncesi Özelinde Toplumcu Ekolojizm Eleştirisi”

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : 4.Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, TÜRKİYE, 2019 Etkinlik Tarihi : 04.04.2019 - 05.04.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. ”Popper’ın Marx Eleştirisi Üzerine Düşünceler”

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, TÜRKİYE, 2019 Etkinlik Tarihi : 04.04.2019 - 05.04.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. ”Rawls ve Walzer’de Liberal Haklı Savaş Kuramı Üzerine Düşünceler”

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 15.12.2018 Etkinlik Tarihi : 12.09.2018 - 14.09.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. ”Komüteryanizmin Ahlaki ve Politik Sınırları Üzerine Bir Tartışma”

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : ULUSLARARASI İSTANBUL FELSEFE KONGRESİ, İstanbul, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 04.05.2018 Etkinlik Tarihi : 02.05.2018 - 04.05.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. ”Demokratik Temelli Rasyonel Felsefe”

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Politik Felsefe Günleri 3, İstanbul, TÜRKİYE, 2018 Etkinlik Tarihi : 22.10.2018 - 23.10.2018
  Ulusal Tam metin bildiri
 7. “Fransız Devrimini Yorumlamak: Kopuş ve Süreklilik”

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : III. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Giresun, TÜRKİYE, 2018 Etkinlik Tarihi : 10.10.2018 - 13.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 8. ”Machiavelli’nin Savaş Ahlakı”

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : 6. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2018 Basım Tarihi : 31.03.2018 Etkinlik Tarihi : 29.03.2018 - 31.03.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 9. “Tarihsel Sosyoloji Literatüründe Savaşın ve Şiddetin Rolü Üzerine Değerlendirmeler”

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : 6. ULUSLARARASI ÇİN’DEN ADRİYATİK’E SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2018 Basım Tarihi : 31.03.2018 Etkinlik Tarihi : 29.03.2018 - 31.03.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 10. “Kant Felsefesinde Savaş ve Barışa Yönelik Temel Tezlerin Eleştirisi”

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : I. Uluslararası Savaş ve Kültür Sempozyumu, Amasya, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 19.11.2017 Etkinlik Tarihi : 17.11.2017 - 19.11.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 11. İbn i Haldun da Realist Tarih Metodolojisi ve İktidarın Korunması Sorunu Üzerine Tezler

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Günümüzde İbn Haldun Düşüncesi ve Sosyal Bilimler Uluslararası Sempozyumu, İSTANBUL, 2009 Etkinlik Tarihi : 29.05.2009 - 31.05.2009
  Uluslararası Özet bildiri
 12. Mekan Politiğin Sınırları Türban Sorunu Özelinde Siyasal Katılım Kamusal Alan İlişkisi Üzerine Bir Tartışma

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Sempozyum, TÜRKİYE, 2006 Etkinlik Tarihi : 13.10.2006 - 15.10.2006
  Ulusal Sözlü Bildiri
 13. Kant Liberalizmi Arka Planında ve Sosyal Adalet Sorunsalı Özelinde Rawls un Adalet Teorisinin İdeolojik Sınırları

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Sosyal Adalet İçin İnsan Hakları: Sosyal Haklar, Ankara, TÜRKİYE, 2013 Etkinlik Tarihi : 04.04.2013 - 05.04.2013
  Ulusal Tam metin bildiri
 14. Türk Siyasetinde Kurucu Kurtarıcı Lider İmgesi Atatürk ve Erdoğan

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : 13. Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, TÜRKİYE, 2013 Etkinlik Tarihi : 04.12.2013 - 06.12.2013
  Ulusal Sözlü Bildiri
 15. Kapitalizm Adil midir Sorusu Özelinde Marx Etiği Üzerine bir Soruşturma

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Marx, Marksizmler ve Özgürlük Konferansı, Ankara, TÜRKİYE, 2012 Etkinlik Tarihi : 08.11.2012 - 12.11.2012
  Ulusal Sözlü Bildiri
 16. Bilimde Kapitalist Rasyonelliğinin Enstrümanları Referans Sistemi ve Liyakat Ahlakı Üzerine Eleştiriler

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Karaburun Bilim Kongresi, İzmir, TÜRKİYE, 2010 Etkinlik Tarihi : 02.09.2010 - 05.09.2010
  Ulusal Sözlü Bildiri
 17. Küresel Hegemonya Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi Söylemi Sivil Toplum Üzerine Eleştirel Bir Analiz

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : III. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, TÜRKİYE, 2006 Etkinlik Tarihi : 09.12.2006 - 10.12.2006
  Uluslararası Tam metin bildiri
 18. Bir Siyaset Felsefesi Enstrümanı Olarak İnsan Hakları Ya Da İnsan Haklarının İnsanla Çelişkileri Üzerine Notlar

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : İnsan Hakları ve Yurttaşlık Konferansı, Ankara, TÜRKİYE, 2008 Etkinlik Tarihi : 15.12.2008 - 15.09.2014
  Ulusal Tam metin bildiri
 19. Rousseau nun Uygarlık Eleştirisinin Eleştirisi

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Siyasal İlimler Derneği III. Lisansüstü Konferansı, Ankara, TÜRKİYE, 2005 Etkinlik Tarihi : 12.11.2005 - 12.11.2005
  Ulusal Sözlü Bildiri

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2020-2021 Siyaset Bilimi II Türkçe 3
2020-2021 Bitirme Tezi Türkçe 6
2020-2021 Toplumsal Hareketler Türkçe 2
2020-2021 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Türkçe 2
2019-2020 Tarih Sosyolojisi Türkçe 2
2019-2020 Siyaset Bilimi I Türkçe 3
2019-2020 Güncel Sosyolojik Tartışmalar Türkçe 3
2019-2020 Siyaset Sosyolojisi Türkçe 3
2018-2019 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı Türkçe 2
2018-2019 Çağdaş Siyaset Teorisi Türkçe 3
2018-2019 Sosyal Politika Türkçe 3
2018-2019 Türkiye’de Siyasi Hayat ve Kurumlar Türkçe 2
2018-2019 Güncel Sosyolojik Tartışmalar Türkçe 3
2018-2019 Siyaset Sosyolojisi Türkçe 3
2018-2019 Bitirme Tezi Türkçe 6
2018-2019 Siyaset Bilimine Giriş Türkçe 2
2018-2019 Siyaset Bilimi I Türkçe 3
2018-2019 Tarih Sosyolojisi Türkçe 2
2018-2019 Siyaset Bilimi II Türkçe 3
2017-2018 Siyaset Bilimi I Türkçe 3
2017-2018 Demokrasi Kuramları Türkçe 3
2017-2018 Siyaset Sosyolojisi Türkçe 3
2017-2018 Türkiye’de Siyasi Hayat ve Kurumlar Türkçe 2
2017-2018 Tarih Sosyolojisi Türkçe 2
2017-2018 Siyaset Bilimi II Türkçe 3
2017-2018 Bitirme Tezi Türkçe 6
2017-2018 Devlet Kuramları Türkçe 3
2017-2018 Türkiye’de Siyasi Akımlar Türkçe 3
2016-2017 Devlet Kuramları Türkçe 3
2016-2017 Çağdaş Siyasal Teoriler Türkçe 3
2016-2017 Siyaset Bilimine Giriş Türkçe 2
2016-2017 Siyaset Bilimi-II Türkçe 3
2016-2017 Siyaset Sosyolojisi Türkçe 3
2016-2017 İnsan Hakları ve Demokrasi Türkçe 2
2016-2017 Siyasi Tarih Türkçe 3
2016-2017 Demokrasi Kuramları Türkçe 3
2016-2017 Bitirme Tezi Türkçe 6
2016-2017 Türkiye'de Siyasi Hayat ve Kurumlar Türkçe 2
2015-2016 Siyaset Bilimi-I Türkçe 3
2015-2016 Tarih Sosyolojisi Türkçe 2
2015-2016 İnsan Hakları ve Demokrasi Türkçe 2
2015-2016 Siyaset Bilimine Giriş Türkçe 2
2015-2016 Siyaset Sosyolojisi Türkçe 3
2015-2016 Devlet Kuramları Türkçe 3
2015-2016 Türkiye'de Siyasi Hayat ve Kurumlar Türkçe 2
2015-2016 Bitirme Tezi Türkçe 6
2015-2016 Siyaset Bilimi-II Türkçe 3
2014-2015 Türk Modernleşme Tarihi Türkçe 2
2014-2015 Siyasi Tarih Türkçe 3
2014-2015 Türk Demokrasi Tarihi Türkçe 2
2014-2015 Siyaset Bilimi-II Türkçe 3
2014-2015 Türkiye'de Siyasi Hayat ve Kurumlar Türkçe 2
2014-2015 Bitirme Tezi Türkçe 6

İdari Görevler

 1. Bölüm Başkan Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,

Kitaplar

 1. Philosophical Remarks on City And Right to the City
  ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : İstanbul University Press, TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 2021
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. Siyasal ve Sosyal Kuram
  ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Çizgi Yayınları, TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 2021
  Ulusal Bilimsel Kitap Tümü
 3. Siyaset Sosyolojisi
  ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Nobel Yayınları, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2020
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 4. Politik Felsefe Nedir?
  ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Tekin Yayınları, TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 2020
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 5. Yurttaşlık ve Demokrasi
  ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Nika, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2019
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 6. Yurttaşlık ve Demokrasi
  ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Nika, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2019
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 7. Siyaseti Düşünmek
  ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Doruk Yayınları, TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 2019
  Ulusal Bilimsel Kitap Tümü
 8. Living Together, Discourses on Citizenship in Turkey
  ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Nomos, ALMANYA, İngilizce, 2019
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 9. The Modernizing Process in Turkey
  ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Nomos, ALMANYA, İngilizce, 2018
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 10. Doğu Karadeniz’de Toplumsal Yapı,Kültür ve Gündelik Hayat
  ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Serander, TÜRKİYE, Trabzon, Türkçe, 2018
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 11. Medya ve Yalanlar
  PARLAK İSMET,ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Siyah Beyaz Yayınları, TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 2018
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 12. Liberalizm, Demokrasi ve Sınırlı Devlet
  ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Orion, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2018
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 13. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar 6
  KARAKUŞ ÖZTÜRK HATİCE,ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Gece Kitaplığı, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2018
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 14. Doğu Karadeniz’de Toplumsal Araştırmalar
  ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Siyasal Yayınları, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2018
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 15. The Transformation of Public Sphere
  ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : NOMOS, ALMANYA, İngilizce, 2017
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 16. Cumhuriyetçilik ve Liberalizm
  ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Doruk Yayınları, TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 2016
  Ulusal Bilimsel Kitap Tümü
 17. Political Culture of Turkey in the Rule of the AKP Change and Continuity
  ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Nomos, ALMANYA, İngilizce, 2016
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 18. Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar II
  ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Doğu Batı, TÜRKİYE, Türkçe, 2015
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 19. Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar III
  ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Doğu Batı, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2015
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 20. Öteki nin Var Olma Sancısı
  ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Dora, TÜRKİYE, Bursa, Türkçe, 2015
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 21. İzlenimler, AKP Türkiye’xxsi
  ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Gündoğan Yayınları, TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 2015
  Ulusal Bilimsel Kitap Tümü
 22. Res Publica
  ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Doğu Batı, TÜRKİYE, Türkçe, 2013
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 23. Prometheus Ateşi
  ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Lotus Yayınları, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2013
  Ulusal Bilimsel Kitap Tümü
 24. Res Publica
  ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Doğu Batı, TÜRKİYE, Türkçe, 2013
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 25. Liberal Adalet
  ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Doruk Yayınları, TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 2013
  Ulusal Bilimsel Kitap Tümü
 26. Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar
  ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Doğu Batı Yayınları, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2010
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 27. Yeni Sol Yeni Sağ
  ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Phoenix Yayınları, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2010
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 28. Yeni Sol Yeni Sağ
  ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Phoenix Yayınları, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2010
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 29. Yeni Sol Yeni Sağ
  ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Phoenix Yayınları., TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2010
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 30. Postyapısalcılık
  ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Phoenix Yayınları, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2010
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 31. Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar
  ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Doğu Batı, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2010
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 32. Postyapısalcılık
  ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Phoenix Yayınları, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2010
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 33. Toplumsal Üzerine Yeni Perspektifler
  ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Dipnot Yayınları, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2008
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 34. Cumhuriyetçilik
  ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Orion Yayınları, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2008
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)

Makaleler

 1. "Hilmi Ziya Ülken Düşüncesinde Muhafazakarlığın İzleri"

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Özne, 2021
  Ulusal Hakemli Philosopher's Index
 2. ”Siyasi Düşünceler Tarihi ve Tarih Yazımı Sorunu”

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Düşünbil, 2020
  Ulusal Hakemsiz
 3. ”Egemenliğin Cumhuriyetçi Yapı Sökümü: Machiavelli, Rousseau ve Ulus Devlet”

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Muhafazakar Düşünce, 2020
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 4. ”Kropotkin Anarşizmi Üzerine Bir Yeniden Okuma Girişimi”

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Özne, 2020
  Ulusal Hakemli Philosopher’xxs Index
 5. POPÜLİZMİN İDEOLOJİK MATRİSİ

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, 2020
  Uluslararası Hakemli SOBİAD, ASOS
 6. “Türkiye Üzerine Tarihsel Sosyolojik Bir Tartışma: Yapı, Özne ve Konjonktürün Diyalektik Birlikteliği”

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN,ÖZTÜRK HATICE KARAKUŞ, Yayın Yeri : Turkish Studies, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 7. ”Kamusal Alan Nedir, Ne Değildir?”

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Eleştirel Pedagoji, 2019
  Ulusal Hakemsiz
 8. Artvin ve Hopa Yerel Seçim Sonuçlarının CHP Açısından Siyasal SosyolojikDeğerlendirilmesi

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN,KARAKUŞ ÖZTÜRK HATİCE, Yayın Yeri : Kent Akademi, 2019
  Uluslararası Hakemli Directory of Research Journals IndexingJournal Fac...
 9. Türkiye Üzerine Tarihsel Sosyolojik Bir Tartışma: Yapı, Özne ve Konjonktürün Diyalektik Birlikteliği

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN,KARAKUŞ ÖZTÜRK HATİCE, Yayın Yeri : Turkish Studies, 2019
  Ulusal Hakemli ULAKBİM TR- SOBIAD, EBSCO, Index Islamicus, Index...
 10. Arendt’in Siyaset Felsefesi Üzerine İki Eleştiri Odağı

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : IJEASS, 2019
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 11. ”Artvin ve Hopa Yerel Seçim Sonuçlarının CHP Açısından Siyasal Sosyolojik Değerlendirilmesi”

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN,ÖZTÜRK HATICE KARAKUŞ, Yayın Yeri : Kent Akademisi, Kent Kültürü ve Yönetimi Hakemli Elektronik Dergi, 2019
  Uluslararası Hakemli SOBİAD, ASOS
 12. ”Marx Eleştirisinde İki Durak: Bakunin ve Popper”

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Düşünbil, 2018
  Ulusal Hakemsiz
 13. ”Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Atatürk Milliyetçiliği ve Yurtseverlik Kavramları Üzerine Kuramsal Bir Çerçeve Denemesi”

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, 2018
  Uluslararası Hakemli ASOS, Sobiad
 14. ”Salisbury’lu John’dan Machiavelli’ye Erken Rönesans ve Rönesans Cumhuriyetçiliği”

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Felsefelogos, 2018
  Ulusal Hakemli EBSCO, The Philosopher’s
 15. “Berlin, Rawls ve Rorty Felsefeleri Özelinde Liberal Değer Çoğulculuğu Sorunsalı”

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Felsefelogos, 2018
  Uluslararası Hakemli EBSCOhost ve The Philosopher’s Index
 16. “Tarihsicilik ve Toplum Mühendisliği Kavramları Özelinde Hayek’de ve Popper’da Bilim Felsefesi Tartışmaları”

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Felsefelogos, 2017
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 17. ”Küresel Terör Çağında Politik Şiddetin Meşruluğu Sorunu”

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Doğu Batı, 2017
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 18. “Schmitt’nin Liberalliği”

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Arkivi, 2017
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 19. “Isaiah Berlin Düşünüşünde Özgürlüğün Sınırları”

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Kent Akademisi, Kent Kültürü ve Yönetimi E Dergi, 2017
  Uluslararası Hakemli DergiPark Akademik, Turkish Journal Park Academic
 20. Fransız Devrimi nde Şiddet ve Devlet

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Düşünen Siyaset, 2016
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 21. Berlin Düşünüşünde Eleştirel Akıl Özgürlük ve Çoğulculuk

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Felsefelogos, 2016
  Ulusal Hakemli The Philosopher's Index, EBSCO
 22. Kolektivist Bakunin Versus Komünist Marx

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Doğu Batı, 2016
  Ulusal Hakemli EBSCO
 23. “Devletin Ali Menfaatleri Söylemi Üzerine Felsefi ve Tarihsel Bir Soruşturma”

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Kent Akademisi, 2016
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 24. Anti Komünist Strateji Dolayımıyla AKP nin 30 Mart Seçimlerindeki Cemaat Söylemi

  Yazarlar : PARLAK İSMET,ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Toplum ve Bilim, 2015
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 25. 2009 2015 Aralığında Açılım Süreçlerine Yönelik Siyasi Parti Söylemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

  Yazarlar : PARLAK İSMET,ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015
  Uluslararası Hakemli EBSCO
 26. Kapitalizmde Sömürü ve Adalet Tartışmaları

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Amme İdaresi Dergisi, 2015
  Uluslararası Hakemli SSCI
 27. Liberalizm Negatif Özgürlük ve İnsan Hakları

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : İnsan Hakları Yıllığı, 2015
  Ulusal Hakemli ULAKBİLİM
 28. Türkiye Solu nda Gezi Olayı Tartışmaları Tezler Karşı Tezler ve Sınırlar

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Bilgi, 2015
  Ulusal Hakemli International Political Science Abstracts (IPSA) W...
 29. İbn Haldun ve Machiavelli de Siyasetin Niteliği Karşılaştırmalı Bir Doğu Batı Analizi

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Muhafazakar Düşünce, 2015
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 30. Aydınlanmanın Mite Gerileyişi Tezi Üzerine Düşünceler

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Doğu Batı, 2015
  Ulusal Hakemli ASOS
 31. Türk Siyasetinde Kurucu Kurtarıcı Lider İmgesi Atatürk ve Erdoğan

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Düşünen Siyaset, 2015
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 32. Machiavelli nin Tarih Anlayışı

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Felsefelogos, 2014
  Ulusal Hakemli EBSCOhos ve The Philosoher's Index
 33. Devrim Jakobenizm ve Özgürlük

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Biblotech, 2014
  Ulusal Hakemsiz
 34. "Kimlik Siyaseti Üzerine Etik Politik Bir Tartışma"

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Kent Akademisi, 2014
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 35. A Decade of Erdoğan s JDP Ruptures and Continuities

  Yazarlar : ÖZSEL DOĞANCAN,ÖZTÜRK ARMAĞAN,HİLAL ONUR İNCE, Yayın Yeri : Critique: Journal of Socialist Theory, 2013
  Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor
 36. Rawls un Adalet Teorisinin İdeolojik Sınırları Üzerine Bir Eleştiri

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Doğu Batı, 2013
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 37. Neo Atina Cumhuriyetçiliği Özelinde Liberalizm Komüniteryanizm Tartışması Üzerine Notlar

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Liberal Düşünce, 2013
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 38. Neo Roma Cumhuriyetçiliği Skinner Viroli ve Pettit Düşünüşünde Modern Cumhuriyetçilik Üzerine Kuramsal Bir Analiz

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Felsefe Tartışmaları, 2013
  Ulusal Hakemli Philosopher's Index
 39. Machiavelli Düşüncesinde Cumhuriyetçi Özgürlük ve Kurucu Lider İmgesi

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 2013
  Ulusal Hakemli ASOS ve ULAKBİLİM
 40. Liberal Milliyetçilik ve Anti Liberal Milliyetçilik

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : KAOS GL, 2012
  Ulusal Hakemsiz
 41. Liyakat Ahlakı Bilim ve Kapitalizm

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Düşünen Siyaset, 2012
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 42. Schumpeter Sartori ve Dahl Özelinde Demokratik Elit Teorileri Perspektifi Üzerine Düşünceler

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Düşünen Siyaset, 2012
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 43. Birikim Dergisinde Liberal Sol İdeoloji Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Doğu Batı, 2012
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 44. John Stuart Mill ve Alexis de Tocqueville Felsefelerinde Sivil Özgürlükleri Koruma Kaygısı Üzerine Notlar

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Felsefe Tartışmaları, 2011
  Ulusal Hakemli The Philosopher's Index
 45. Walzer in Haklı Savaşı Üzerine Düşünceler

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Mesele, 2010
  Ulusal Hakemsiz
 46. Rousseau nun Uygarlık Eleştirisinin Sınırları Ya Da Birinci ve İkinci Konuşmalar Üzerine Kuramsal Bir Değerlendirme

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : T.C. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2010
  Ulusal Hakemli Philosopher’s Index
 47. Düzenin Meşruluğu Sorunu Bağlamında Ibn Haldun Felsefesinin Değerlendirmesi

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Ankara Üniversitesi SBF, 2008
  Ulusal Hakemli ULAKBİLİM
 48. Haldun un Karanlık Yüzü İktidarı Nasıl Koruyabilirim

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Evrensel Kültür, 2008
  Ulusal Hakemsiz
 49. Epistemeden Politiğe Hayek te Kendiliğinden Adalet

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Felsefe Tartışmaları, 2008
  Ulusal Hakemli Philosoher's Index
 50. Aristoteles Versus Hegel Antik Bilgeliğin Çarpıtılması Üzerine Notlar

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, BAĞCE H EMRE, Yayın Yeri : Liberal Düşünce, 2008
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 51. Bir Siyaset Felsefesi Enstrümanı Olarak İnsan Hakları ya da İnsan Haklarının İnsanla Çelişkileri Üzerine Notlar

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : İnsan Hakları Yıllığı, 2008
  Ulusal Hakemli ULAKBİLİM
 52. Sol Teori Özelinde Anti Emperyalist Duruşun Sorunları

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Yerel Siyaset, 2008
  Ulusal Hakemsiz
 53. Akademik Esaret

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Yerel Siyaset, 2007
  Ulusal Hakemsiz
 54. Kant ın Varisi Rawls Liberal Kuramda Özgürlüğün Adaleti

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Cogito, 2007
  Ulusal Hakemsiz
 55. Bir Haklı Savaş Tartışması Şiddet Meşru Olabilir Mi

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Doğu Batı, 2007
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 56. Rawls da Adalet Teorisi ya da Biçimsel Hak Anlayışının Teorik Açmazları Üzerine

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : İstanbul Siyasal Bilgiler Dergisi, 2007
  Ulusal Hakemli ULAKBİLİM
 57. Postmodernizm Ayracında Ekolojist Düşünce ve Kapitalist Rasyonellik Üzerine

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Sivil Toplum, 2007
  Ulusal Hakemli Sociologial Abstract
 58. Siyasi Kültür Bağlamında Türkiye de Devlet Sivil Toplum İlişkisi Sendikacılık Örneği

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Bilgi, 2007
  Ulusal Hakemli ULAKBİLİM
 59. Bölücülük Terörizm ve Şiddetin Meşruluğu

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Karizma, 2006
  Ulusal Hakemsiz
 60. Muhafazakar İdeoloji ve Rasyonalite

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : İstanbul Üniversitesi SBF Dergisi, 2006
  Ulusal Hakemli ULAKBİLİM, ASOS
 61. Entelektüel İmgeleri Üzerine Prometheus Ateşi ve Kendi Ateşinde Yananlar

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Düşünen Siyaset, 2006
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 62. İktidar Olarak Tıpçı Gelenek Tıbbın Erk Tarihi

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Toplum ve Hekim, 2006
  Ulusal Hakemli ULAKBİLİM
 63. Özgürlüğün Yasakla Diyalektiği ya da Türban Sorunu Üzerine Üç Tartışma

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Tezkire, 2006
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 64. Doğanın Sömürülmesine ve Doğal Olanın Nesneleştirilmesine Karşı Çıkanlara Karşı

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Birikim, 2006
  Ulusal Hakemsiz
 65. Radikal Demokrat Önerinin Eleştirisi

  Yazarlar : ÖZTÜRK ARMAĞAN, Yayın Yeri : Cogito, 2005
  Ulusal Hakemsiz

Öğrenim

 1. Lisans, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, 1998 - 2003
 2. Yüksek Lisans, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER (YL) (TEZLİ), 2003 - 2007
 3. Doktora, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SİYASET BİLİM VE KAMU YÖNETİMİ (DR), 2008 - 2014

Projeler

Üyelikler

 1. Düşünen Siyaset , Üye, 2016 -
 2. Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilgiler Dergisi, Üye, 2015 -
 3. Doğu Batı Dergisi , Üye, 2014 -
 4. Türk Sosyal Bilimler Derneği, Üye, 2013 -
 5. KESK (Eğitim-Sen), Üye, 2012 -