Aşkın GÖKTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Aşkın GÖKTÜRK

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Silvikültür Ana Bilim Dalı
agokturk artvin.edu.tr 4106
Ofis
Telefon 4106
E-Posta agokturk artvin.edu.tr
Websitesi <a href="https://www.researchgate.net/profile/Askin_Gokturk">Askin Gokturk on ResearchGate</a>
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, SİLVİ KÜLTÜR ANABİLİM DALI, YARDIMCI DOÇENT, 2013 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, SİLVİ KÜLTÜR ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2003 -

Bildiriler

 1. Determination of Nitrogen Mineralization in ForestRehabilitation Areas (Two Year Results)

  Yazarlar : GÜNER SİNAN,KÜÇÜK MEHMET,GÖKTÜRK AŞKIN,DUMAN AHMET, Yayın Yeri : AGROSYM 2017, Jahorina, BOSNA HERSEK, 2017 Basım Tarihi : 05.10.2017 Etkinlik Tarihi : 05.10.2017 - 08.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 2. Seed Properties of Hawthorn (Crateagus Sp.) Species and Effects ofSulfuric Acid Pretreatments on Seed Coat Thickness

  Yazarlar : GÖKTÜRK AŞKIN,GÜNER SİNAN,YILDIRIM FERHAT, Yayın Yeri : AGROSYM, Jahorina, BOSNA HERSEK, 2017 Basım Tarihi : 23.10.2017 Etkinlik Tarihi : 05.10.2017 - 08.10.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. Assessing Biological Distances among three Forest Communities

  Yazarlar : GADOW Klaus V,HAO Minhui,KAHRİMAN AYDIN,GÖKTÜRK AŞKIN,GANESHAİAH KN,CORRAL Javier, Yayın Yeri : Forest Ecosystems Autumn Workshop, 2018 Basım Tarihi : 18.10.2018 Etkinlik Tarihi : 18.09.2018 - 21.09.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 4. Pests of Colutea armena (Bladder Senna) Seeds in Artvin Region

  Yazarlar : GÖKTÜRK AŞKIN,ÇELİK GÖKTÜRK Berna,AKSU Yaşar, Yayın Yeri : International Artvin Symposium, Artvin, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 5. Effects of Storage Temperature and Some Pretreatments on Germination of Eastern Black Sea Hawthorn (Crataegus pontica (c. Koch) Seeds

  Yazarlar : GÖKTÜRK AŞKIN,SADIKLAR MURAT SABRİ,KARA ETHEM, Yayın Yeri : International Artvin Symposium, ARTVİN, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 6. Determination of Crown Ratio according to Canopy Strata and Stand Development Stage for Oriental Spruce, Scots Pine and Eastern Blacksea Fir Mixed Stands in Artvin

  Yazarlar : KAHRİMAN AYDIN,ŞAHİN ABDURRAHMAN,GÖKTÜRK AŞKIN, Yayın Yeri : INTERNATIONAL ARTVIN SYMPOSIUM 2018, ARTVİN, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 7. Artvin Ormanlarının Dünü ve Bugünü

  Yazarlar : İNANÇ SEVİM,GÖKTÜRK AŞKIN, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, Artvin, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.09.2018 - 20.09.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 8. Effect of Diameter, Tree Age and Tree Height on Bark Thickness for Oriental Spruce, Scots Pine and Eastern Blacksea Fir Mixed Stands in Artvin Region

  Yazarlar : KAHRİMAN AYDIN,ŞAHİN ABDURRAHMAN,GÖKTÜRK AŞKIN, Yayın Yeri : International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE 2017), Roma, İTALYA, 2017 Basım Tarihi : 22.11.2017 Etkinlik Tarihi : 23.08.2017 - 25.08.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 9. The Relationships Between Diameter Stump Height (dst) and Diameter Breast Height (dbh) for Oriental Spruce, Scots Pine and Eastern Blacksea Fir in Artvin Region

  Yazarlar : ŞAHİN ABDURRAHMAN,KAHRİMAN AYDIN,GÖKTÜRK AŞKIN, Yayın Yeri : International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 21.05.2017 Etkinlik Tarihi : 15.05.2017 - 17.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 10. Effect Of Diameter, Tree Age And Tree Height On Bark Thickness For Oriental Spruce, Scots Pine And Eastern Blacksea Fir Mixed Stands In Artvin Region

  Yazarlar : KAHRİMAN AYDIN,ŞAHİN ABDURRAHMAN,GÖKTÜRK AŞKIN, Yayın Yeri : IV. International Multidisiplinary Congress Of Eurasia, ROME, İTALYA, 2017 Basım Tarihi : 22.11.2017 Etkinlik Tarihi : 23.08.2017 - 25.08.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 11. Contribution of black alder to oriental beech on biomass increase

  Yazarlar : GÜNER SİNAN,GÖKTÜRK AŞKIN,KÜÇÜK MEHMET, Yayın Yeri : International syposium on new horizons in forestry, 2017 Basım Tarihi : 18.12.2017 Etkinlik Tarihi : 18.10.2017 - 20.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 12. Determination of the effect of alder use on soil respiration and microbial respiration on forest rehabilitation studies

  Yazarlar : KÜÇÜK MEHMET,GÜNER SİNAN,GÖKTÜRK AŞKIN,DUMAN AHMET, Yayın Yeri : International Syposium on New Horizons in Forestry, 2017 Basım Tarihi : 18.12.2017 Etkinlik Tarihi : 18.10.2017 - 20.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 13. Distributions of Pinus Silvestris (L.), Picea Orientalis (L. Link.)and Abies Nordmanniana (Stev. Spach.) subsp. nordmannianain Mixed Stands of Artvin Region

  Yazarlar : GÖKTÜRK AŞKIN,DEMİRCİ Ali, Yayın Yeri : International Forestry and Enviroment Symposium, 2017 Basım Tarihi : 11.12.2017 Etkinlik Tarihi : 07.11.2017 - 10.11.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 14. Seed and Germination Characteristics of Bladder-Senna(Colutea armena Boiss. and Huet.) Seeds

  Yazarlar : GÖKTÜRK AŞKIN, Yayın Yeri : International Forestry and Enviroment Symposium, 2017 Basım Tarihi : 11.12.2017 Etkinlik Tarihi : 07.11.2017 - 10.11.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 15. Böcek ve Mantarların Zarar Dağılımlarının Konumsal Analizi

  Yazarlar : ÇELİK GÖKTÜRK Berna,GÖKTÜRK AŞKIN,AKSU Güven,AKSU Yaşar, Yayın Yeri : Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Antalya, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 07.04.2014 Etkinlik Tarihi : 07.04.2014 - 09.04.2014
  Ulusal Tam metin bildiri
 16. Short-Term Diameter and Height increments of Oriental beechand Black alder Seedlings in Pure and Mixed Sites.

  Yazarlar : GÜNER SİNAN,GÖKTÜRK AŞKIN,KÜÇÜK MEHMET, Yayın Yeri : AGROSYM 2017, Jahorina, BOSNA HERSEK, 2017 Basım Tarihi : 23.10.2017 Etkinlik Tarihi : 05.10.2017 - 08.10.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 17. The Relationships Between Diameter Stump Height (dst) and Diameter Breast Height (dbh) for Oriental Spruce, ScotsPine and Eastern Blacksea Fir in Artvin Region

  Yazarlar : ŞAHİN ABDURRAHMAN,KAHRİMAN AYDIN,GÖKTÜRK AŞKIN, Yayın Yeri : International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Cappadocia/Nevşehir, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 21.05.2017 Etkinlik Tarihi : 15.05.2017 - 17.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 18. Short term effects of forest rehabilitation activities on soil respiration and microbial respiration

  Yazarlar : GÜNER SİNAN,KÜÇÜK MEHMET,GÖKTÜRK AŞKIN,DUMAN AHMET, Yayın Yeri : International Forestry Semposium (IFS 2016), Kastamonu, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 04.12.2016 Etkinlik Tarihi : 07.12.2016 - 10.12.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 19. Effects on soil fertility of forest rehabilitation black alder use

  Yazarlar : KÜÇÜK MEHMET,GÜNER SİNAN,GÖKTÜRK AŞKIN,DUMAN AHMET, Yayın Yeri : 6th International Conferance of Ecosystems (ICE 2016), Tiran, ARNAVUTLUK, 2016 Basım Tarihi : 03.06.2016 Etkinlik Tarihi : 03.06.2016 - 06.06.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 20. Requirments for seed germinationof Elm leaved Sumac

  Yazarlar : TİLKİ Fahrettin, KANBUR Semra, GOKTURK Aşkın, Yayın Yeri : The Role of Botanical Gardens in Conservation of Plant Diversity, Batum, GÜRCİSTAN, 2013 Etkinlik Tarihi : 08.05.2013 - 10.05.2013
  Uluslararası Tam metin bildiri
 21. The use of tree shelters with Picea orientalis and Fagus orientalis

  Yazarlar : TİLKİ Fahrettin, GOKTURK Aşkın, BAYRAKTAR Fatih, Yayın Yeri : International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, TÜRKİYE, 2013 Etkinlik Tarihi : 24.10.2013 - 26.10.2013
  Uluslararası Özet bildiri
 22. Sarıçam Meşcerelerinde Aralama Uygulamaları

  Yazarlar : GÖKTÜRK Aşkın, DEMİRCİ Ali, GÜNER Sinan, Yayın Yeri : III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, TÜRKİYE, 2010 Etkinlik Tarihi : 20.05.2010 - 22.05.2010
  Ulusal Tam metin bildiri
 23. Soğuk Katlama ve Sülfürik asitte bekletme ön işlemlerinin Ateş Dikeni Pyracantha coccinea L Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkileri

  Yazarlar : GÖKTÜRK Aşkın, ÖLMEZ Zafer, Yayın Yeri : IV. Süs Bitkileri Kongresi, TÜRKİYE, 2010 Etkinlik Tarihi : 20.10.2010 - 22.10.2010
  Ulusal Özet bildiri
 24. Genç Sarıçam Meşcerelerinde Sıklık Bakımı Uygulamaları

  Yazarlar : DEMİRCİ Ali, GÖKTÜRK Aşkın, Yayın Yeri : I. Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi, Bartın, TÜRKİYE, 2009 Etkinlik Tarihi : 05.10.2009 - 07.10.2009
  Ulusal Tam metin bildiri
 25. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Ladin Ormanlarında Gençlik ve Kültür Bakımı Çalışmalarının Değerlendirilmesi

  Yazarlar : ALBAYRAK İsmail Hakkı, ÖLMEZ Gökçen HANGİŞİ, ÇETİNER Kemal, GÖKTÜRK A.şkın, Yayın Yeri : Ladin Sempozyumu, Trabzon, TÜRKİYE, 2005 Etkinlik Tarihi : 20.10.2005 - 22.10.2005
  Ulusal Tam metin bildiri
 26. Seed Characteristics And Propagation Techniques Of Some Native Shrub And Small Tree Species In Coruh River Valley

  Yazarlar : GÖKTÜRK Aşkın, ÖLMEZ Zafer, Yayın Yeri : The first International symposium on Turkish-Japanese Environment and Forestry, Trabzon, TÜRKİYE, 2010 Etkinlik Tarihi : 04.11.2010 - 06.11.2010
  Uluslararası Tam metin bildiri
 27. Environmental effects of erosion and preventive role of the forest

  Yazarlar : YENER İsmet, ALTUN Lokman, GÖKTÜRK Aşkın, Yayın Yeri : 1th International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, Trabzon, TÜRKİYE, 2010 Etkinlik Tarihi : 03.06.2010 - 05.06.2010
  Uluslararası Tam metin bildiri
 28. Geographic variation in some cone and seed characteristics of Picea orientalis in Turkey IUFRO SPRUCE 2009 Spruce in the Context of Global Change Ecology silviculture forest products management risks and conservation practices

  Yazarlar : TEMEL Fatih, OLMEZ Zafer, GOKTURK Askin, Yayın Yeri : IUFRO SPRUCE, Halmstad, İSVEÇ, 2009 Etkinlik Tarihi : 31.08.2009 - 03.09.2009
  Uluslararası Sözlü Bildiri
 29. Effect of Cold Stratification and Sulphuric Acid Pre treatments on Germination of Elm Leaved Sumac Rhus coriaria L Seeds in the Laboratory and Greenhouse Conditions

  Yazarlar : YILMAZ Hilal, KARASAH Banu, OLMEZ Zafer, GOKTURK Aşkın, Yayın Yeri : The 1st International Symposium on Medicinal Plants, Their Cultivation and Aspects of Uses, ÜRDÜN, 2008 Etkinlik Tarihi : 15.10.2008 - 16.10.2008
  Uluslararası Özet bildiri
 30. Effect of Cold Stratification and Sulphuric Acid Pre treatments on Germination of Caper Capparis ovata Desf Seeds in the Laboratory Conditions

  Yazarlar : OLMEZ Zafer, GOKTURK Aşkın, TEKTAS Ibrahim, KARABAG Selçuk, Yayın Yeri : The 1st International Symposium on Medicinal Plants, Their Cultivation and Aspects of Uses, ÜRDÜN, 2008 Etkinlik Tarihi : 15.10.2008 - 16.10.2008
  Uluslararası Özet bildiri
 31. Some Native Plants for Medical Usage and Their Propagation Techniques From Seed

  Yazarlar : GOKTURK Aşkın, OLMEZ Zafer, Yayın Yeri : The 1st International Symposium on Medicinal Plants, Their Cultivation and Aspects of Uses, ÜRDÜN, 2008 Etkinlik Tarihi : 15.10.2008 - 16.10.2008
  Uluslararası Özet bildiri
 32. The Relation of Sustainable Development

  Yazarlar : KURDOGLU Oğuz, ERGUL BOZKURT Arzu, GOKTURK Aşkın, Yayın Yeri : 4th International Conference on the Ecological Protection on the Planet Earth, Environment, Maritime Policies and Energy Issues in the Black Sea, Trabzon, TÜRKİYE, 2008 Etkinlik Tarihi : 12.06.2008 - 15.06.2008
  Uluslararası Tam metin bildiri
 33. Problems Resulted from Law Regulations in Protection and Management of Water Resources

  Yazarlar : YENER İsmet, GOKTURK Aşkın, YUKSEK Turan, Yayın Yeri : 4th International Conference on the Ecological Protection on the Planet Earth, Environment, Maritime Policies and Energy Issues in the Black Sea, Trabzon, TÜRKİYE, 2008 Etkinlik Tarihi : 12.06.2008 - 15.06.2008
  Uluslararası Tam metin bildiri
 34. Effects Of Cold Stratification And Sulphuric Acid Pretreatments On Germination Of Jujuba Tree Zizphus jujube Miller Seeds

  Yazarlar : OLMEZ Zafer, GOKTURK Aşkın, TEMEL Fatih, OLMEZ GÖkçen HANGİŞİ, Yayın Yeri : Propagation of Ornamental Plants, 5th International Conference, Sofia, BULGARİSTAN, 2007 Etkinlik Tarihi : 05.09.2007 - 08.09.2007
  Uluslararası Özet bildiri

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2015-2016 Seminer Türkçe 2
2015-2016 Türkiye Ormanları Türkçe 3
2015-2016 Meşcere Tanıtımı Türkçe 3
2014-2015 Meşcere Tanıtımı Türkçe 3
2014-2015 Türkiye Ormanları Türkçe 3
2013-2014 Hızlı Gelişen Tür Plantasyonları Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2015-2016 Silvikültür Tekniği Türkçe 3
2014-2015 Silvikültür Tekniği Türkçe 3
2013-2014 Silvikültürün Temel Esasları Türkçe 2
2013-2014 Fidancılık Tekniği Türkçe 2
2013-2014 Yaban Hayatı ve Silvikültür Türkçe 2
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2015-2016 Sürgün Ormanları ve Koruya Dönüştürme Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2015-2016 Ormancılıkta Projelendirme Türkçe 3
2014-2015 Ormancılık Uygulamaları I Türkçe 4
2014-2015 Ormancılıkta Projelendirme Türkçe 3
2013-2014 Ormancılık Uygulamaları II Türkçe 4

İdari Görevler

 1. Yönetim Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ŞAVŞAT MESLEK YÜKSEKOKULU,
 2. MYO/Yüksekokul Müdürü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ŞAVŞAT MESLEK YÜKSEKOKULU,
  2016 - 2017
 3. Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMANCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ,
 4. Enstitü Müdür Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ,
  2014 - 2016
 5. Bölüm Başkan Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ,
  2013 - 2014

Makaleler

 1. Saklama Süresinin Doğu Ladini (Picea orientalis L.) Tohumlarının Çimlenme Yüzdesi Ve Hızı Üzerine Etkisi

  Yazarlar : GÖKTÜRK AŞKIN,SOLHAN İLHAMI,TEMEL FATİH,ÖLMEZ ZAFER, Yayın Yeri : Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 2019
  Uluslararası Hakemli Zoological Record
 2. Estimating diameter at breast height (DBH) from diameter at stump height (DST) in triple mixed stands in the region of Artvin in Turkey

  Yazarlar : ŞAHİN ABDURRAHMAN,KAHRİMAN AYDIN,GÖKTÜRK AŞKIN, Yayın Yeri : Forestist, 2019
  Uluslararası Hakemli Emerging Sources Citation Index
 3. Saf ve karışık halde yetiştirilen sakallı kızılağaç (Alnus glutinosa Gearth. subsp. barbata) ve Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) fidanlarının kısa dönem biyokütle değerleri

  Yazarlar : GÜNER SİNAN,GÖKTÜRK AŞKIN,KÜÇÜK MEHMET, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 4. Doğu alıcı (Crataegus orientalis Paal. Ex. M. Bieb) tohumlarının çimlenmesi üzerine ekim alanı, ekim zamanı ve bazı önişlemlerin etkilerinin araştırılması

  Yazarlar : GÖKTÜRK AŞKIN,YILMAZ SERKAN, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2015
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 5. Effects of cold stratification and sulphuric acid pre treatments on germination of pomegranate Punica granatum L seeds in greenhouse and laboratory conditions

  Yazarlar : GÖKTÜRK AŞKIN,ÖLMEZ ZAFER,KARAŞAH BANU,SURAT HİLAL, Yayın Yeri : Scientific Research and Essays, 2012
  Uluslararası Hakemli H Index: 11
 6. Germination of Anatolian Black Pine Pinus nigra subsp pallasiana Seeds from the Lakes Region of Turkey Geographic Variation and Effect of Storage

  Yazarlar : TEMEL FATİH,GÜLCÜ SÜLEYMAN,ÖLMEZ ZAFER,GÖKTÜRK AŞKIN, Yayın Yeri : Not Bot Hort Agrobot Cluj, 2011
  Uluslararası Hakemli SCI
 7. Farklı Yetiştirme Ortamı Ve Polietilen Tüp Boyutunun Kapari Capparis Ovata Desf Fidanlarının Bazı Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

  Yazarlar : ÖLMEZ ZAFER,AKIN ERKAN,GÖKTÜRK AŞKIN, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2011
  Ulusal Hakemli CAB Abstracts
 8. Effects of cold stratification sulphuric acid submersion in hot and tap water pretreatments in the greenhouse and open field conditions on germination of bladder senna Colutea armena Boiss and Huet

  Yazarlar : ÖLMEZ ZAFER,GÖKTÜRK AŞKIN, Yayın Yeri : African Journal of Biotechnology, 2009
  Uluslararası Hakemli SCI
 9. Effects of cold stratification and sulphuric acid pretreatments on germination of three provenances of smoke tree Cotinus coggygria Scop seeds in greenhouse and laboratory conditions

  Yazarlar : ÖLMEZ ZAFER,GÖKTÜRK AŞKIN,KARAŞAH BANU,YILMAZ HİLAL, Yayın Yeri : African Journal of Biotechnology, 2009
  Uluslararası Hakemli SCI
 10. Effects of some pretreatments on germination of bladder senna Colutea armena Boiss and Huet and smoke tree Cotinus coggygria Scop seeds

  Yazarlar : ÖLMEZ ZAFER,YAHYAOĞLU ZEKİ,TEMEL FATİH,GÖKTÜRK AŞKIN, Yayın Yeri : Journal of Environmental Biology, 2008
  Uluslararası Hakemli SCI
 11. Effects of some pretreatments on seed germination of nine different drought tolerant shrubs

  Yazarlar : ÖLMEZ ZAFER,GÖKTÜRK AŞKIN,TEMEL FATİH, Yayın Yeri : Seed Science and Technology, 2007
  Uluslararası Hakemli SCI
 12. Effects of cold stratification treatments on germination of drought tolerant shrubs seeds

  Yazarlar : ÖLMEZ ZAFER,TEMEL FATİH,GÖKTÜRK AŞKIN,YAHYAOĞLU ZEKİ, Yayın Yeri : Journal of Environmental Biology, 2007
  Uluslararası Hakemli SCI
 13. Effects of sulphuric acid and cold stratification pretreatments on germination of pomegranate Punica granatum L seeds

  Yazarlar : ÖLMEZ ZAFER,TEMEL FATİH,GÖKTÜRK AŞKIN,YAHYAOĞLU ZEKİ, Yayın Yeri : Asian Journal of Plant Sciences, 2007
  Uluslararası Hakemli H index: 11
 14. Effects of cold stratification sulphuric acid submersion in hot and tap water pretreatments on germination of bladder senna Colutea armena Boiss Huet seeds

  Yazarlar : ÖLMEZ ZAFER,GÖKTÜRK AŞKIN,TEMEL FATİH, Yayın Yeri : Seed Science and Technology, 2007
  Uluslararası Hakemli SCI
 15. Bazı Önişlemlerin İğde Elaeagnus angustifolia L Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkileri

  Yazarlar : GÖKTÜRK AŞKIN,ÖLMEZ ZAFER,TEMEL FATİH,YAHYAOĞLU ZEKİ, Yayın Yeri : Süleymen Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2007
  Ulusal Hakemli CAB Abstracts
 16. Soğuk Katlama ve H2SO4 Önişlemlerinin Karaçalı Paliurus spina christii Miller Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkileri

  Yazarlar : GÖKTÜRK AŞKIN, YAHYAOĞLU ZEKI, ÖLMEZ ZAFER, TEMEL FATIH, Yayın Yeri : Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2006
  Ulusal Hakemli CAB Abstracts
 17. Soğuk Katlama ve Sülfürik Asit Önişlemlerinin Alıç Crataegus spp Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkileri

  Yazarlar : YAHYAOĞLU ZEKI, ÖLMEZ ZAFER, GÖKTÜRK AAŞKIN, TEMEL FATIH, Yayın Yeri : Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 2006
  Ulusal Hakemli CAB Abstracts
 18. Effects of cold stratification on germination rate and percentage of caper Capparis ovata Desf seeds

  Yazarlar : ÖLMEZ ZAFER,GÖKTÜRK AŞKIN,GÜLCÜ SÜLEYMAN, Yayın Yeri : Journal of Environmental Biology, 2006
  Uluslararası Hakemli SCI
 19. Some native plants for erosion control efforts in Çoruh River Valley

  Yazarlar : GÖKTÜRK AŞKIN,ÖLMEZ ZAFER,TEMEL FATİH, Yayın Yeri : Pakistan Journal of Biological Sciences, 2006
  Uluslararası Hakemli H Index: 16
 20. Determining growth of caper Capparis ovata Desf plantations with eleven different provenances on an erosion control area in Turkey

  Yazarlar : ÖLMEZ ZAFER,GÖKTÜRK AŞKIN,ÖZALP MEHMET, Yayın Yeri : Pakistan Journal of Biological Sciences, 2006
  Uluslararası Hakemli H Index: 16
 21. Artvin Yöresi Potansiyel Erozyon Sahaları ile Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Çalışmalarına Genel Bir Bakış

  Yazarlar : GÖKTÜRK AŞKIN, ÖLMEZ ZAFER, TEMEL FATIH, ÖNCÜL ÖMER, Yayın Yeri : Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 2004
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor

Öğrenim

 1. Lisans, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, ARTVİN ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ PR., 1997 - 2001
 2. Yüksek Lisans, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SİLVİKÜLTÜR (YL) (TEZLİ), 2002 - 2005
 3. Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (DR), 2006 - 2013

Projeler

 1. Saklama sıcaklığının Doğu alıcı (Crataegus orientalis (Pallas. Ex.Bieb )) tohumlarının çimlenmesi üzerine etkisi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 27.06.2016 - 19.07.2018
 2. Doğu Kayını Fagus orientalis Lipsky Meşcerelerinde Aralama ve Kireçlemenin Odun Üretimi Biyokütle Ve Karbon Depolama Üzerine Etkileri Dört Yıllık Sonuçlar
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 20.06.2011 - 09.10.2013
 3. Crataegus orientalis (Pallas. Ex. Bieb ) ve Crataegus pontica (K. Koch.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Ekim Zamanının ve Bazı Önişlemlerin Etkilerinin Araştırılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 20.04.2015 - 08.12.2017
 4. Hatila Vadisi Milli Parkı Doğu Ladini Ormanlarının Saproksilik Coleoptera Türleri
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 13.06.2014 - 23.08.2017
 5. Karışık meşcerelerde Ağaçların Konumsal Dağılımlarının Silvikültürel Açıdan Değerlendirilmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 11.10.2010 - 11.07.2012
 6. Sakallı Kızılağaç Alnus glutinosa subsp barbata C A Mey Yalt desteği ile Doğu Kayını Fagus orientalis Lipsky Ormanlarında Verimliliğin Artırılması
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Araştırmacı
  Devam Ediyor
 7. Sakallı Kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. Gearth. barbata (C.A.Mey). Yalt.) desteği ile Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Ormanlarında Verimliliğin Artırılması
  ULUSAL -Tübitak 1001 Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.12.2014 - 17.01.2018
 8. Artvin Çoruh Havzasında Doğal Olarak Yetişen Bazı Çalı ve Ağaççık Türlerinin Fidan Üretim Tekniğinin Araştırılması
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.04.2004 - 03.04.2006
 9. Doğu Ladininin Picea orientalis L Link Türkiye de Genekolojisi
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.04.2004 - 02.04.2007
 10. Artvin Çoruh Havzasında Doğal Olarak Yetişen Peyzaj Planlama Çalışmalarında Kullanılabilecek Bazı Türlerin Fidan Üretim Tekniklerinin Belirlenmesi
  ULUSAL BAP Araştırmacı
  Tamamlandı

Tez Danışmanlıkları

 1. Alıç (Crataegus orientalis Paal. Ex. M. Bieb) tohumlarının çimlenme engellerinin giderilmesi üzerine bazı önişlem uygulamalarının etkilerinin araştırılması

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2015
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 2. Saklama süresinin doğu ladini (Piceaorientalis l.) tohumlarının çimlenme yüzdesi ve çimlenme hızı üzerine etkisi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2016
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 3. Karışık meşcerelerde ağaçların konumsal dağılımlarına bağlı olarak karışım şekillerinin belirlenmesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2016
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 4. Crataegus orientalis (Pallas ex. bieb) (doğu alıcı) ve Crataegus pontica (k. koch.) (Doğu Karadeniz alıcı) tohumlarının çimlenmesi üzerine katlama, küllü suda bekletme ve sülfürik asitte zedeleme ön işlemlerinin etkilerinin araştırılması

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Silvikültür Anabilim Dalı, 2017
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 5. Saklama sıcaklığının ve bazı ön işlemlerin doğu karadeniz alıcı (Crataegus pontica C. Koch) tohumlarının çimlenmesi üzerine etkisi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2018
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 6. Crataegus monogyna (Pallas ex. bieb) (Kırmızı alıç) ve Crataegus pontica (K. Koch) (Doğu Karadenız alıcı) tohumlarının çimlenme özelliklerinin belirlenmesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2018
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 7. Crataegus orientalis (Pallas Ex. Bieb) tohumlarının çimlenmesi üzerine ekim zamanı ve bazı ön işlemlerin etkisi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2018
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 8. Crataegus Pontica (K. Koch.) tohumlarının çimlenmesinde ekim zamanı, küllü su ve sülfürik asitte bekletmenin etkisi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 9. Artvin Meydancık yöresinde yayılış gösteren büyük memeli türlerinin habitat kullanımlarında meşcere özelliklerinin etkisinin araştırılması

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 10. Artvin yöresi sarıçam-ladin-göknar karışık meşcerelerinde aralama derecelerinin ağaçların dağılımlarına etkisi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 2019
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı

Üyelikler

 1. Türkiye Ormancılar Derneği, Üye, 2005 -
 2. Orman Mühendisleri Odası, Yönetim Kurulu Üyesi, 2014 -