Atakan ÖZTÜRK

Prof. Dr. Atakan ÖZTÜRK

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Ekonomisi Ana Bilim Dalı
atakanozturk artvin.edu.tr 1563 - 4100 - 1005
Ofis Seyitler Yerleşkesi Oda (216A) Seyitler Yerleşkesi Dekanlık (209), Rektörlük (304)
Telefon 0466 23151035 / 1563 - 0466 23151035 / 4100 - 0466 2151000 / 1005
E-Posta atakanozturk artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Seyitler Yerleşkesi 08100-ARTVİN
Yöksis Profil Sayfası

2018-2019 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI (Prof. Dr. ATAKAN ÖZTÜRK)

Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
08:00-09:00


09:00-10:00 ORM 405 - Ormancılık İşletme Ekonomisi
D37


10:00-11:00 ORM 405 - Ormancılık İşletme Ekonomisi
D37


11:00-12:00 ORM 405 - Ormancılık İşletme Ekonomisi
D37


12:00-13:00


13:00-14:00


14:00-15:00


15:00-16:00


16:00-17:00Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
17:00-18:00


18:00-19:00


19:00-20:00


20:00-21:00


21:00-22:00


22:00-23:00


23:00-24:00


Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ORMAN EKONOMİSİ ANABİLİM DALI, PROFESÖR, 2018 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ORMAN EKONOMİSİ ANABİLİM DALI, DOÇENT, 2012 - 2018
 3. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ORMAN EKONOMİSİ ANABİLİM DALI, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2007 - 2012
 4. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, ARTVİN ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ PR., DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2005 - 2007
 5. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, ARTVİN ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ PR., ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2003 - 2005
 6. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (DR), ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 1999 - 2003
 7. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, ARTVİN ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ PR., ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 1995 - 1999

Bildiriler

 1. Impact of Being a Cittaslow Member on Sustainable Local Development: What Stakeholders Think in the Town of Şavşat

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN, İPEK FATMA, KAYACAN BEKİR, Yayın Yeri : Artvin Çoruh University International Congress on Ecology, Economy, and Regional Development (ECOSUS 2022), Hopa/Artvin, TÜRKİYE, 2022 Basım Tarihi : 09.06.2022 Etkinlik Tarihi : 09.06.2022 -
  Uluslararası Özet bildiri
 2. Estimating Recreational Value of Camili Biosphere Reserve Area

  Yazarlar : DEMİRCİ UFUK, ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : Artvin Çoruh University International Congress on Ecology, Economy, and Regional Development (ECOSUS 2022), Hopa/Artvin, TÜRKİYE, 2022 Basım Tarihi : 09.06.2022 Etkinlik Tarihi : 09.06.2022 -
  Uluslararası Özet bildiri
 3. SWOT Analysis for Sustainable Ecotourism Management in Protected Areas: The Case of Artvin Province

  Yazarlar : AYDIN İNCİ ZEYNEP, ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : Artvin Çoruh University International Congress on Ecology, Economy, and Regional Development (ECOSUS 2022), Hopa/Artvin, TÜRKİYE, 2022 Basım Tarihi : 09.06.2022 Etkinlik Tarihi : 09.06.2022 -
  Uluslararası Özet bildiri
 4. Korunan Alanların Ekoturizm Amaçlı Yönetiminde Finansal Yapı Sürdürülebilirlik Göstergelerinin Belirlenmesi (Camili Biyosfer Rezervi Örneği)

  Yazarlar : AYDIN İNCİ ZEYNEP, ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : IV. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Trabzon, TÜRKİYE, 2021 Basım Tarihi : 15.02.2022 Etkinlik Tarihi : 06.12.2021 -
  Ulusal Özet bildiri
 5. Determination of Sustainable Ecotourism Management Criteria in Procted Areas According to Different Interests Groups in Turkey

  Yazarlar : AYDIN İNCİ ZEYNEP,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : II. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Gümüşhane, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 01.12.2018 Etkinlik Tarihi : 20.09.2018 - 22.09.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. Dikili ağaç satışı uygulamasının yerel ekonomiler üzerine etkileri

  Yazarlar : KOMUT OSMAN,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 22.10.2014 Etkinlik Tarihi : 22.10.2014 - 24.10.2014
  Ulusal Özet bildiri
 7. Examination of Certification Systems in Terms of Sustainable Ecotourism

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,AYDIN İNCİ ZEYNEP, Yayın Yeri : 1st International Forestry and Nature Tourism Congress 2020, 2020 Etkinlik Tarihi : 25.11.2020 - 27.11.2020
  Uluslararası Tam metin bildiri
 8. Evaluation of Sustainability in Ecotourism (Camili Biosphere Reserve

  Yazarlar : AYDIN İNCİ ZEYNEP,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : 10.Uluslararası Ekoloji Sempozyumu, 2020 Etkinlik Tarihi : 26.11.2020 - 28.11.2020
  Uluslararası Tam metin bildiri
 9. Ülkemiz ormancılık sektöründe sübvansiyonlar ve devlet orman işletmelerinin ekonomik başarıları üzerine etkisi

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ, Yayın Yeri : Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu, TÜRKİYE, 1998 Basım Tarihi : 21.10.1998 Etkinlik Tarihi : 21.10.1998 - 23.10.1998
  Ulusal Tam metin bildiri
 10. Ormancılık sektöründe orman kadastro çalışmaları ve orman mülkiyet sorunlarının ülke kalkınma planları ve ormancılık yasal mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesi

  Yazarlar : TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,PAK MEHMET,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : Doğu Karadeniz Bölgesinde Kadastro ve Mülkiyet Sorunları Sempozyumu, TÜRKİYE, 1999 Basım Tarihi : 11.10.1999 Etkinlik Tarihi : 11.10.1999 - 12.10.1999
  Ulusal Tam metin bildiri
 11. Orman Mülkiyet sorunlarının çözümüne alternatif bir yaklaşım: Artvin OBM kestane meyvesi üretimi projesi

  Yazarlar : KOÇAK FİKRET,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : Doğu Karadeniz Bölgesinde Kadastro ve Mülkiyet Sorunları Sempozyumu, TÜRKİYE, 1999 Basım Tarihi : 11.10.1999 Etkinlik Tarihi : 11.10.1999 - 12.10.1999
  Ulusal Tam metin bildiri
 12. Toplam ekonomik değer yaklaşımı ve orman kaynaklarının sunduğu ürün ve hizmetlerin bu kapsamda irdelenmesi

  Yazarlar : TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,PAK MEHMET,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : I. Ulusal Ormancılık Kongresi, TÜRKİYE, 2001 Basım Tarihi : 19.03.2001 Etkinlik Tarihi : 19.03.2001 - 20.03.2001
  Ulusal Tam metin bildiri
 13. Türkiye ormancılığında odun dışı orman ürünleri işletmeciliğinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerİ

  Yazarlar : TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN,PAK MEHMET,TİRYAKİ EMİN, Yayın Yeri : I. Ulusal Ormancılık Kongresi, TÜRKİYE, 2001 Basım Tarihi : 19.03.2001 Etkinlik Tarihi : 19.03.2001 - 20.03.2001
  Ulusal Tam metin bildiri
 14. Dışsallık kavramının Türkiye orman kaynakları ve orman işletmeciliği açısından irdelenmesi

  Yazarlar : TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN,PAK MEHMET, Yayın Yeri : I. Ulusal Ormancılık Kongresi, TÜRKİYE, 2001 Basım Tarihi : 19.03.2001 Etkinlik Tarihi : 19.03.2001 - 20.03.2001
  Ulusal Tam metin bildiri
 15. Türkiye ormancılığında orman yangınlarından doğan ekonomik kaybın belirlenmesinde kullanılan yöntemin orman ekonomisi disiplini bakış açısına göre değerlendirilmesi

  Yazarlar : TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN,BALIK TURGUT,PAK MEHMET, Yayın Yeri : II.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, TÜRKİYE, 2002 Basım Tarihi : 15.05.2002 Etkinlik Tarihi : 15.05.2002 - 18.05.2002
  Ulusal Tam metin bildiri
 16. Devlet Orman İşletmeleri Özel Çevre Koşullarının Pazarlama İşlevi Açısından İrdelenmesi

  Yazarlar : TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN,BALIK TURGUT, Yayın Yeri : II.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, TÜRKİYE, 2002 Basım Tarihi : 15.05.2002 Etkinlik Tarihi : 15.05.2002 - 18.05.2002
  Ulusal Tam metin bildiri
 17. Ülkemiz ormancılık sektörü amaç, strateji ve politikalarının makro planlar kapsamında irdelenmesi

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ, Yayın Yeri : II.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, TÜRKİYE, 2002 Basım Tarihi : 15.05.2002 Etkinlik Tarihi : 15.05.2002 - 18.05.2002
  Ulusal Tam metin bildiri
 18. Türkiye Orman Kaynakları Yönetiminde Katılımcılık

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,KARAGÖL NUMAN, Yayın Yeri : II. Ulusal Ormancılık Kongresi, TÜRKİYE, 2003 Basım Tarihi : 19.03.2003 Etkinlik Tarihi : 19.03.2003 - 20.03.2003
  Ulusal Tam metin bildiri
 19. Katılımcılık kavramı ve orman işletmelerinde işletme amaçlarının önceliklerinin belirlenmesi sürecine ilgi gruplarının katılımı

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ, Yayın Yeri : Türk Ormancılığında Uluslararası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, TÜRKİYE, 2005 Basım Tarihi : 22.12.2005 Etkinlik Tarihi : 22.12.2005 - 24.12.2005
  Ulusal Tam metin bildiri
 20. Artvin Orman Bölge Müdürlüğünde ladin emvali pazarlanmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm öneriler

  Yazarlar : DİKİLİTAŞ KEMAL,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : Ladin Sempzoyumu, TÜRKİYE, 2005 Basım Tarihi : 20.10.2005 Etkinlik Tarihi : 20.10.2005 - 22.10.2005
  Ulusal Tam metin bildiri
 21. Artvin ilinde orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminde karşılaşılan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri

  Yazarlar : GÜNER SİNAN,TÜFEKÇİOĞLU AYDIN,ÖZTÜRK ATAKAN,TİLKİ FAHRETTİN, Yayın Yeri : I. Çevre ve Ormancılık Şurası, TÜRKİYE, 2005 Etkinlik Tarihi : 21.03.2005 - 24.03.2005
  Ulusal Tam metin bildiri
 22. Farklı ilgi gruplarının orman kaynakları yönetimine ilişkin taleplere atfettikleri önem düzeyleri ile ormancılık sektörünün sosyo-ekonomik sorunları arasındaki ilişkinin irdelenmesi: Maçka DOİ Örneği

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ, Yayın Yeri : Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, TÜRKİYE, 2006 Basım Tarihi : 26.05.2006 Etkinlik Tarihi : 26.05.2006 - 28.05.2006
  Ulusal Tam metin bildiri
 23. Artvin İli Çoruh Havzasında yapılan baraj inşaatlarının kırsal alan ulaşım ağına ve ormancılık faaliyetlerine etkileri

  Yazarlar : EROĞLU HABİP,KARAMAN ALİ,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : Baraj Havzalarında Ormancılık I. Ulusal Sempozyumu, TÜRKİYE, 2008 Basım Tarihi : 29.04.2008 Etkinlik Tarihi : 29.04.2008 - 29.04.2008
  Ulusal Tam metin bildiri
 24. Total economic value of forest resources in Turkey

  Yazarlar : TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN,PAK MEHMET, Yayın Yeri : XII World Forestry Congress, 2003 Basım Tarihi : 21.09.2003 Etkinlik Tarihi : 21.09.2003 - 28.09.2003
  Uluslararası Tam metin bildiri
 25. Havza yönetiminde katılımcı planlama anlayışında yaşanan sorunlar: Ormancılık sektörü odaklı bir değerlendirme

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,EROĞLU HABİP,KARAMAN ALİ, Yayın Yeri : Baraj Havzalarında Ormancılık I.Ulusal Sempozyumu, TÜRKİYE, 2008 Basım Tarihi : 29.04.2008 Etkinlik Tarihi : 29.04.2008 - 30.04.2008
  Ulusal Tam metin bildiri
 26. Farklı Bölmeden Çıkarma Teknikleri ile Taşınan Ürünlerde Oluşan Zararların Tespiti ve Zararların Ekonomik Boyutlarına Yönelik Genel Bir Değerlendirme

  Yazarlar : EROĞLU HABİP,ÖZTÜRK ATAKAN,ÖZTÜRK UFUK ÖZCAN,EKER MEHMET, Yayın Yeri : II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, TÜRKİYE, 2009 Basım Tarihi : 19.02.2009 Etkinlik Tarihi : 19.02.2009 - 21.02.2009
  Ulusal Tam metin bildiri
 27. Dünyada orman ürünleri piyasa modelleri: Gelişim süreci ve Türkiye için yönelimler

  Yazarlar : KAYACAN BEKİR,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, TÜRKİYE, 2009 Basım Tarihi : 19.02.2009 Etkinlik Tarihi : 19.02.2009 - 21.02.2009
  Ulusal Tam metin bildiri
 28. Gümüşhane yöresinde odun dışı orman ürünleri işletmeciliği: mevcut durum, sorunlar ve öneriler

  Yazarlar : KOMUT OSMAN,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 20.05.2010 Etkinlik Tarihi : 20.05.2010 - 22.05.2010
  Ulusal Tam metin bildiri
 29. Orman işletmeleri satış depolarında etkili olan zararlar ve alınabilecek önlemler

  Yazarlar : KOMUT OSMAN,İMAMOĞLU SAMİ,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : 3. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 20.05.2010 Etkinlik Tarihi : 20.05.2010 - 22.05.2010
  Ulusal Tam metin bildiri
 30. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü son beş yıllık açık artırmalı satışlarının irdelenmesi

  Yazarlar : DİKİLİTAŞ KEMAL,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 20.05.2010 Etkinlik Tarihi : 20.05.2010 - 22.05.2010
  Ulusal Tam metin bildiri
 31. Orman mühendislerinin 5531 sayılı yasa kapsamında istihdamına ilişkin bir araştırma: Artvin ili örneği.

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,AKTAN ÜMİT,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,DEMİRCİ UFUK, Yayın Yeri : III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 20.05.2010 Etkinlik Tarihi : 20.05.2010 - 22.05.2010
  Ulusal Tam metin bildiri
 32. Orman köylülerinin kalkındırılması için yapılan çalışmalar ve yapılan çalışmalara bir çözüm olarak ekoturizm etkinliklerinin irdelenmesi

  Yazarlar : TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN,AYDIN İNCİ ZEYNEP,DEMİRCİ ATAKAN, Yayın Yeri : II.Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, TÜRKİYE, 2011 Basım Tarihi : 22.11.2011 Etkinlik Tarihi : 22.11.2011 - 25.11.2011
  Ulusal Tam metin bildiri
 33. Bölmeden çıkarmadan kaynaklanan fiziksel zararların tomrukların satış fiyatlarına etkisi

  Yazarlar : EROĞLU HABİP,ÖZTÜRK ATAKAN,YILMAZ RAHMİ,DEMİRCİ UFUK, Yayın Yeri : IV. Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Çalıştayı ve Üretim İşlerinde Hassas Ormancılık Sempozyumu, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 04.06.2015 Etkinlik Tarihi : 04.06.2015 - 06.06.2015
  Ulusal Tam metin bildiri
 34. Korunan alanlarda yürütülen ekoturizm etkinliklerinin sürdürülebilirlik açısından irdelenmesi

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,AYDIN İNCİ ZEYNEP,DEMİRCİ UFUK, Yayın Yeri : XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 14.09.2015 Etkinlik Tarihi : 14.09.2015 - 17.09.2015
  Ulusal Özet bildiri
 35. Korunan alanlarda sürdürülebilir ekoturizm yönetimi ölçüt ve göstergelerinin ülkemiz açısından irdelenmsİ

  Yazarlar : AYDIN İNCİ ZEYNEP,ÖZTÜRK ATAKAN,DEMİRCİ UFUK, Yayın Yeri : II. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 28.04.2016 Etkinlik Tarihi : 28.04.2016 - 30.04.2016
  Ulusal Tam metin bildiri
 36. İklim Değişikliği ile Mücadelede Karbon Piyasaları ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,DEMİRCİ UFUK,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ, Yayın Yeri : I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Kahramanmaraş, TÜRKİYE, 2011 Basım Tarihi : 26.10.2011 Etkinlik Tarihi : 26.10.2011 - 28.10.2011
  Ulusal Tam metin bildiri
 37. Ownership scale size and economic analysis of the state forest enterprises constitute the frame of forestry sector

  Yazarlar : TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN,PAK MEHMET, Yayın Yeri : 31th Annual Southern Forest Economics Workshop, 2001 Basım Tarihi : 27.03.2001 Etkinlik Tarihi : 27.03.2001 - 28.03.2001
  Uluslararası Tam metin bildiri
 38. Evaluations regarding the forest management and forest ownership in Turkey

  Yazarlar : TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,PAK MEHMET,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : Global Initiatives and Public Policies: First International Conference on Private Forestry in the 21st Century, 2001 Basım Tarihi : 15.01.2003 Etkinlik Tarihi : 25.03.2001 - 27.03.2001
  Uluslararası Tam metin bildiri
 39. Determination of the economic performance at forest enterprises: A case study from Turkey

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ, Yayın Yeri : XII World Forestry Congress, 2003 Basım Tarihi : 21.09.2003 Etkinlik Tarihi : 21.09.2003 - 28.09.2003
  Uluslararası Tam metin bildiri
 40. Examination of the externality concept from the Turkish forest resources and forestry points of view

  Yazarlar : TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN,PAK MEHMET, Yayın Yeri : XII World Forestry Congress, 2003 Basım Tarihi : 21.09.2003 Etkinlik Tarihi : 21.09.2003 - 21.09.2003
  Uluslararası Tam metin bildiri
 41. The impact of forest fire damages on the total economic value of forest resources in Turkey

  Yazarlar : TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,PAK MEHMET,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : Paper presented at Conference on Forest Fire Management and International Cooperation in Fire Emergencies in the Eastern Mediterranean, Balkans and Adjoining Regions of the Near East And Central Asia, 2004 Basım Tarihi : 28.03.2004 Etkinlik Tarihi : 28.03.2004 - 03.04.2004
  Uluslararası Tam metin bildiri
 42. A critical approach to the calculation method of economic value of forest fire damages in Turkish forestry

  Yazarlar : TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN,PAK MEHMET,DURUSOY İDRİS, Yayın Yeri : Conference on Forest Fire Management and International Cooperation in Fire Emergencies in the Eastern Mediterranean, Balkans and Adjoining Regions of the Near East And Central Asia, 2004 Basım Tarihi : 28.03.2004 Etkinlik Tarihi : 28.03.2004 - 03.04.2004
  Uluslararası Tam metin bildiri
 43. Determining demand priorities of various stakeholders regarding forest goods and services in the context of sustainable forestry: a case study from Turkey

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ, Yayın Yeri : XXII IUFRO World Congress, 2005 Basım Tarihi : 08.08.2005 Etkinlik Tarihi : 08.08.2005 - 13.08.2005
  Uluslararası Özet bildiri
 44. The impact of negative externalities on the total economic value of Turkish forests in the context of sustainable forestry

  Yazarlar : TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN,PAK MEHMET,DURUSOY İDRİS, Yayın Yeri : XXII IUFRO World Congress, 2005 Basım Tarihi : 08.08.2005 Etkinlik Tarihi : 08.08.2005 - 13.08.2005
  Uluslararası Özet bildiri
 45. Examination of types and levels of public participation in forest resource management and planning in view of sustainability: Turkey case

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,DURUSOY İDRİS,PAK MEHMET, Yayın Yeri : XXII IUFRO World Congress, 2005 Basım Tarihi : 08.08.2005 Etkinlik Tarihi : 08.08.2005 - 13.08.2005
  Uluslararası Özet bildiri
 46. Non-wood forest products as a component of the total economic value of Turkish forests

  Yazarlar : TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,PAK MEHMET,ÖZTÜRK ATAKAN,DURUSOY İDRİS, Yayın Yeri : 1st International Non-wood Forest Products Symposium, 2014 Basım Tarihi : 08.05.2014 Etkinlik Tarihi : 08.05.2014 - 10.05.2014
  Uluslararası Tam metin bildiri
 47. Türkiye’de odun dışı orman ürünlerinin sürdürülebilir işletmeciliği: mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri

  Yazarlar : TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,PAK MEHMET,ÖZTÜRK ATAKAN,DURUSOY İDRİS, Yayın Yeri : 1st International Non-wood Forest Products Symposium, 2014 Basım Tarihi : 08.05.2014 Etkinlik Tarihi : 08.05.2014 - 10.05.2014
  Uluslararası Tam metin bildiri
 48. The perception analysis of forest products certification in the wood and wood products sector in Turkey

  Yazarlar : KOMUT OSMAN,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 2017 Basım Tarihi : 15.05.2017 Etkinlik Tarihi : 15.05.2017 - 17.05.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 49. Applicability of just in time (JIT) production approach in state forest enterprises, Paper presented at

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED,ÖZTÜRK ATAKAN,DEMİRCİ UFUK, Yayın Yeri : International Caucasian Forestry Symposium, 2013 Etkinlik Tarihi : 24.10.2013 - 26.10.2013
  Uluslararası Tam metin bildiri
 50. The usability of voluntary carbon markets as a financial instrument in Turkish forestry sector

  Yazarlar : DEMİRCİ UFUK,ÖZTÜRK ATAKAN,AYDIN İNCİ ZEYNEP, Yayın Yeri : International Caucasian Forestry Symposium, 2013 Basım Tarihi : 24.10.2013 Etkinlik Tarihi : 24.10.2013 - 26.10.2013
  Uluslararası Tam metin bildiri
 51. Sustainable ecotourism management in protected areas

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,AYDIN İNCİ ZEYNEP,DEMİRCİ UFUK, Yayın Yeri : nternational Caucasian Forestry SymposiuM, 2013 Basım Tarihi : 24.10.2013 Etkinlik Tarihi : 24.10.2013 - 26.10.2013
  Uluslararası Tam metin bildiri
 52. The analysis of problems in the certification application in state forestry administration in Turkey

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,KOMUT OSMAN, Yayın Yeri : International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 2017 Basım Tarihi : 17.05.2017 Etkinlik Tarihi : 15.05.2017 - 17.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 53. An investigation of effects of physical damage arising from logging by man power on price of the fir log Abies nordmanniana stew Spach

  Yazarlar : EROĞLU HABİP,ÖZTÜRK ATAKAN,DEMİRCİ UFUK,YILMAZ RAHMİ, Yayın Yeri : the 48th International Symposium on Forestry Mechanization (FORMEC), 2015 Basım Tarihi : 01.12.2015 Etkinlik Tarihi : 04.10.2015 - 08.10.2015
  Uluslararası Tam metin bildiri
 54. Stratejik Maliyet Yönetim Aracı Olarak Hedef Maliyetleme Ve Devlet Orman İşletmelerinde Uygulanabilirliği

  Yazarlar : ÖNDEŞ TURAN,ARDIÇ MUHAMMED,ÖZTÜRK ATAKAN,KAYACAN BEKİR, Yayın Yeri : III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresİ, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 20.05.2012 Etkinlik Tarihi : 20.05.2010 - 22.05.2010
  Ulusal Tam metin bildiri
 55. The Analysis of Problems in the Certification Application in State Forestry Administration in Turkey

  Yazarlar : KOMUT OSMAN,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 2017 Basım Tarihi : 18.07.2017 Etkinlik Tarihi : 15.05.2017 - 17.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 56. The Perception Analysis of Forest Products Certification in the Wood and Wood Products Sector in Turkey

  Yazarlar : KOMUT OSMAN,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 2017 Basım Tarihi : 18.07.2017 Etkinlik Tarihi : 15.05.2017 - 17.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 57. Socio-economic, cultural and demographic structures of Turkish forest villages and development approaches

  Yazarlar : TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN,DURUSOY İDRİS, Yayın Yeri : XII World Forestry Congress, Quebec, KANADA, 2003 Basım Tarihi : 28.09.2003 Etkinlik Tarihi : 21.09.2003 - 28.09.2003
  Uluslararası Tam metin bildiri
 58. Mavi renklenme zararının tomrukların endüstriyel işlenme özellikleri üzerine etkileri

  Yazarlar : KOMUT OSMAN,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : III. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Artvin, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 01.05.2018 Etkinlik Tarihi : 10.05.2018 - 12.05.2018
  Ulusal Özet bildiri
 59. Ormanlarda zarar yapan böceklerin ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi [Öz]., H. Alkan Akıncı (Ed.), bildiri özetleri kitabı içinde, 10-12 Mayıs 2018 (ss. 95-96). Artvin: Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi.

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : III. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 01.05.2018 Etkinlik Tarihi : 10.05.2018 - 12.05.2018
  Ulusal Özet bildiri
 60. Türkiye orman kaynakları yönetiminde korunan alanların yeri: Ulusal planlar ve uluslararası süreçler kapsamında değerlendirmeler

  Yazarlar : DURUSOY İDRİS,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, TÜRKİYE, 2005 Basım Tarihi : 08.09.2005 Etkinlik Tarihi : 08.09.2005 - 10.09.2005
  Ulusal Tam metin bildiri
 61. Evaluation of the method used in the determination of economic loss arisen from forest fires: Forest economics perspective,

  Yazarlar : TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN,PAK MEHMET, Yayın Yeri : he Economics of Natural Hazards in Forestry, Solsona-Catalonia, İSPANYA, 2001 Basım Tarihi : 07.06.2001 Etkinlik Tarihi : 07.06.2001 - 10.06.2001
  Uluslararası Tam metin bildiri
 62. Türkiye Mobilya Endüstrisinde Çevresel Sertifikasyon Algısı

  Yazarlar : KOMUT OSMAN,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : 4nd International Furniture and Decoration Congress, 2017 Basım Tarihi : 07.12.2017 Etkinlik Tarihi : 19.10.2017 - 21.10.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 63. The review of non-wood forest products management in the five year development plans and forest main plans, In Food and Agriculture Organization of the United Nations (Ed.), Seminar Proceedings Harvesting of Non-Wood Forest Products held in Menemen-İzmir, Turkey, 2-8 October 2000 (pp. 307-317). Ankara, Ministry of Forestry of Turkey.

  Yazarlar : TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,PAK MEHMET,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : Harvesting of Non-Wood Forest Products (Seminar), İzmir, TÜRKİYE, 2000 Basım Tarihi : 01.01.2003 Etkinlik Tarihi : 02.10.2000 - 08.10.2000
  Uluslararası Tam metin bildiri
 64. Devlet Orman İşletmelerinde Modern Maliyet Yönetimi Yaklaşımlarına İlişkin Değerlendirmeler

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED,ÖZTÜRK ATAKAN,KAYACAN BEKİR, Yayın Yeri : II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Isparta, TÜRKİYE, 2009 Basım Tarihi : 19.02.2009 Etkinlik Tarihi : 19.02.2009 - 21.02.2009
  Ulusal Tam metin bildiri
 65. Examination of Protected Areas in Turkey in the Context of National Forestry Program

  Yazarlar : AYDIN İNCİ ZEYNEP,ÖZTÜRK ATAKAN,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,DEMİRCİ UFUK, Yayın Yeri : INTERNATIONAL FORESTRY SYMPOSIUM, 2016 Basım Tarihi : 07.12.2016 Etkinlik Tarihi : 07.12.2016 - 10.12.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 66. PES Mechanisms as Financing Source for Forest Resource Management and Their Applicability in Turkey

  Yazarlar : DEMİRCİ UFUK,ÖZTÜRK ATAKAN,AYDIN İNCİ ZEYNEP, Yayın Yeri : INTERNATIONAL FORESTRY SYMPOSIUM, kastamonu, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 07.12.2016 Etkinlik Tarihi : 07.12.2016 - 10.12.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 67. Ülkemiz Ormancılık Sektöründe Odun Dışı Orman Ürünleri Kapsamında Değerlendirilen Odun Dışı Bitkisel Ürünlerin İşletmeciliğİ

  Yazarlar : TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN,TİRYAKİ EMİN, Yayın Yeri : II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, TÜRKİYE, 2002 Basım Tarihi : 15.05.2002 Etkinlik Tarihi : 15.05.2002 - 18.05.2002
  Ulusal Tam metin bildiri
 68. Ekonomik Ekolojik ve Sosyal İşlevleriyle ArtvinOrman İşletme Şefliği Ormanları

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ HACI AHMET,ŞAHİN ABDURRAHMAN,ÖZTÜRK ATAKAN,KELEŞ SEDAT, Yayın Yeri : III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 20.05.2010 Etkinlik Tarihi : 20.05.2010 - 22.05.2010
  Ulusal Tam metin bildiri

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2017-2018 OM 5202 ORMANCILIK SEKTÖRÜNDE PLANLAMA VE PROJE ANALİZİ Türkçe 1
2017-2018 OM 5200 ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ YÖNETİMİ VE İŞLETMECİLİĞİ Türkçe 1
2013-2014 OM 5010 Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş Türkçe 3
2013-2014 OM 5200 Odun Dışı Orman Ürünleri Yönetimi ve İşletmeciliği Türkçe 3
2012-2013 OM 5010 Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş Türkçe 3
2012-2013 OM 5209 Karbon Piyasaları ve Ormancılık Sektörü Türkçe 3
2012-2013 OM 5206 Orman Kaynakları Yönetimi ve İşletmeciliği Türkçe 3
2012-2013 OM 5010 Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş Türkçe 3
2012-2013 OM 5202 Ormancılık Sektöründe Planlama ve Proje Analizi Türkçe 3
2011-2012 OM 5201 Ormancılıkta Kıymet Takdiri Türkçe 3
2011-2012 OM 5010 Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş Türkçe 3
2011-2012 OM 6201 Avrupa Birliği Türkiye İlişkilerinde Ormancılık Sektörü Türkçe 3
2010-2011 OM 5010 Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş Türkçe 3
2010-2011 OM 5200 Odun Dışı Orman ürünleri Yönetimi ve İşletmeciliği Türkçe 3
2009-2010 OM .... Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş Türkçe 3
2009-2010 OM ... Orman Kaynakları Yönetimi ve İşletmeciliği Türkçe 3
2008-2009 OM 5485 Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş Türkçe 3
2008-2009 OM 5495 Ormancılık Sektöründe Planlama ve Proje Analizi Türkçe 3
2008-2009 OM 5480 Avrupa Birliği Türkiye İlişkilerinde Ormancılık Sektörü Türkçe 3
2008-2009 OM 5480 Odun Dışı Orman Ürünleri Yönetimi ve İşletmeciliği Türkçe 3
2007-2008 ORM 557 Ormancılık Sektöründe Planlama ve Proje Analizi Türkçe 3
2006-2007 ORM 556 Avrupa Birliği Türkiye İlişkilerinde Ormancılık Sektörü Türkçe 3
2006-2007 ORM .... Odun Dışı Orman Ürünleri Yönetimi ve İşletmeciliği Türkçe 3
2005-2006 ORM 557 Ormancılık Sektöründe Planlama ve Proje Analizi Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2017-2018 OM 453 ORMANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ Türkçe 1
2016-2017 OMB 5201 ORMANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ Türkçe 1
2016-2017 ORM 405 ORMANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ (II. ÖĞRETİM) Türkçe 1
2016-2017 ORM 405 ORMANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ (I. ÖĞRETİM) Türkçe 1
2016-2017 ORM 108 EKONOMİ (I. ÖĞRETİM) Türkçe 1
2016-2017 ORM 108 EKONOMİ (II. ÖĞRETİM) Türkçe 1
2016-2017 OROU 218 ORMAN İŞLETMECİLİĞİ (ARTVİN MYO OOÜP II. ÖĞRET.) Türkçe 1
2016-2017 OROU 218 ORMAN İŞLETMECİLİĞİ (ARTVİN MYO OOÜP I. ÖĞRETİM) Türkçe 1
2016-2017 ORM 312 PAZARLAMA (II. ÖĞRETİM) Türkçe 1
2016-2017 ORM 312 PAZARLAMA (I. ÖĞRETİM) Türkçe 1
2015-2016 ORM 257 GİRİŞİMCİLİK (I. ÖĞRETİM) Türkçe 2
2015-2016 ORM 257 GİRİŞİMCİLİK (II. ÖĞRETİM) Türkçe 2
2015-2016 OEM 209 EKONOMİ Türkçe 2
2015-2016 ORM 405 ORMANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ (I. ÖĞRETİM) Türkçe 3
2015-2016 ORM 405 ORMANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ (II. ÖĞRETİM) Türkçe 3
2013-2014 ORM 405 Ormancılık İşletme Ekonomisi (I. Öğretim) Türkçe 3
2013-2014 ORM 405 Ormancılık İşletme Ekonomisi (II. Öğretim) Türkçe 3
2013-2014 ORM 257 Girişimcilik (II. Öğretim) Türkçe 2
2013-2014 OEM 209 Ekonomi Türkçe 2
2013-2014 ORM 411 Ormancılıkta Projelendirme (I. Öğretim) Türkçe 2
2013-2014 ORM 257 Girişimcilik (I. Öğretim) Türkçe 2
2013-2014 OEM 212 Pazarlama Türkçe 2
2013-2014 ORM 312 Pazarlama (II. Öğretim) Türkçe 2
2013-2014 ORM 411 Ormancılıkta Projelendirme (II. Öğretim) Türkçe 1
2013-2014 ORM 108 Ekonomi (II. Öğretim) Türkçe 2
2013-2014 ORM 312 Pazarlama (I. Öğretim) Türkçe 2
2013-2014 ORM 108 Ekonomi (I. Öğretim) Türkçe 2
2013-2014 PEM 406 İşletme Ekonomisi ve Yönetimi Türkçe 2
2012-2013 OEM 209 Ekonomi Türkçe 2
2012-2013 ORM 257 Girişimcilik (II. Öğretim) Türkçe 2
2012-2013 ORM 257 Girişimcilik (I. Öğretim) Türkçe 2
2012-2013 OEM 212 Pazarlama Türkçe 2
2012-2013 ORM 405 Ormancılık İşletme Ekonomisi Türkçe 3
2012-2013 ORM 108 Ekonomi (II. Öğretim) Türkçe 2
2012-2013 ORM 108 Ekonomi (I. Öğretim) Türkçe 2
2012-2013 ORM 312 Pazarlama (II. Öğretim) Türkçe 2
2012-2013 PEM 406 İşletme Ekonomisi ve Yönetimi Türkçe 2
2012-2013 ORM 312 Pazarlama (I. Öğretim) Türkçe 2
2011-2012 OEM 209 Ekonomi Türkçe 2
2011-2012 ORM 108 Ekonomi (I. Öğretim) Türkçe 2
2011-2012 ORM 411 Ormancılıkta Projelendirme Türkçe 2
2011-2012 ORM 307 Ormancılık Politikası ve Hukuku Türkçe 3
2011-2012 ORM 312 Pazarlama Türkçe 2
2011-2012 ORM 108 Ekonomi (II. Öğretim) Türkçe 2
2011-2012 PEM 406 İşletme Ekonomisi ve Yönetimi Türkçe 2
2011-2012 OEM 212 Pazarlama Türkçe 2
2011-2012 ORM 410 Bitirme Çalışması Türkçe 3
2010-2011 ORM 457 Ormancılık Politikası ve Hukuku Türkçe 3
2010-2011 OEM 209 Ekonomi Türkçe 2
2010-2011 PEM 402 Çevre Hukuku Türkçe 2
2010-2011 ORM 108 Ekonomi (I. Öğretim) Türkçe 2
2010-2011 ORM 108 Ekonomi (II. Öğretim) Türkçe 2
2009-2010 OM 490 Ormancılık Uygulamaları-I Türkçe 4
2009-2010 OM 154 Ekonomi Türkçe 3
2008-2009 OM 492 Ormancılık Uygulamaları-II Türkçe 4
2008-2009 OM 453 Ormancılık İşletme Ekonomisi Türkçe 3
2008-2009 OM 458 Ormancılık Muhasebesi Türkçe 2
2008-2009 OMS 456 Ormancılıkta Projelendirme-I Türkçe 2
2008-2009 OM 490 Ormancılık Uygulamaları-I Türkçe 4
2008-2009 OM 154 Ekonomi Türkçe 3
2007-2008 OMS 456 Ormancılıkta Projelendirme-I Türkçe 2
2007-2008 OM 453 Ormancılık İşletme Ekonomisi Türkçe 3
2007-2008 OM 458 Ormancılık Muhasebesi Türkçe 2
2007-2008 OM 154 Ekonomi Türkçe 3
2007-2008 OMS 457 Ormancılıkta Projelendirme-II Türkçe 2
2007-2008 OM 490 Ormancılık Uygulamaları-I Türkçe 4
2006-2007 OMS 456 Ormancılıkta Projelendirme-I Türkçe 2
2006-2007 OM 450 Pazarlama Türkçe 2
2006-2007 OM 458 Ormancılık Muhasebesi Türkçe 2
2006-2007 OM 453 Ormancılık İşletme Ekonomisi Türkçe 3
2006-2007 OMS 457 Ormancılıkta Projelendirme-II Türkçe 2
2006-2007 OM 154 Ekonomi Türkçe 3
2006-2007 OM 490 Ormancılık Uygulamaları-I Türkçe 4
2005-2006 OM 453 Ormancılık İşletme Ekonomisi Türkçe 3
2005-2006 OMS 354 Pazarlama Türkçe 2
2005-2006 OM 458 Ormancılık Muhasebesi Türkçe 2
2005-2006 OM 490 Ormancılık Uygulamaları-I Türkçe 4
2004-2005 OM 451 Orman İşletmeciliği Türkçe 4
2004-2005 OM 456 Pazarlama Türkçe 2
2004-2005 OM 458 Genel Muhasebe Türkçe 2
2003-2004 OM 456 Pazarlama Türkçe 2
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2012-2013 OM 6204 Doğal Kaynaklar Ekonomisi Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2013-2014 OROU 218 Orman İşletmeciliği (Artvin MYO OOÜP I. Öğretim) Türkçe 2
2013-2014 OROU 218 Orman İşletmeciliği (Artvin MYO OOÜP II. Öğretim) Türkçe 2
2012-2013 OROU 218 Orman İşletmeciliği (Artvin MYO OOÜP I. Öğretim) Türkçe 2
2012-2013 OROU 218 Orman İşletmeciliği (Artvin MYO OOÜP II. Öğretim) Türkçe 2
2011-2012 OROU 218 Orman İşletmeciliği (Artvin MYO OOÜP II. Öğretim) Türkçe 3
2011-2012 OROU 218 Orman İşletmeciliği (Artvin MYO OOÜP I. Öğretim) Türkçe 3
2010-2011 OROU 218 Orman İşletmeciliği (Artvin MYO OOÜP I. Öğretim) Türkçe 3
2010-2011 OROU 218 Orman İşletmeciliği (Artvin MYO OOÜP II. Öğretim) Türkçe 3

İdari Görevler

 1. Dekan Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2016 - 2017
 2. Dekan
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2023 - Devam Ediyor
 3. Fakülte Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2023 - 2026
 4. Anabilim Dalı Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2021 - 2024
 5. Anabilim Dalı Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2015 - 2018
 6. Anabilim Dalı Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2012 - 2015
 7. Fakülte Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2019 - 2022
 8. Dekan
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2021 - 2023
 9. Rektör Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2022 - Devam Ediyor
 10. Komisyon Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2011 - 2011
 11. Komisyon Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2009 - 2011
 12. Komisyon Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2009 - 2011
 13. Komisyon Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2018 - Devam Ediyor
 14. Komisyon Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2012 - 2012
 15. Komisyon Başkanlığı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2010 - 2011
 16. Komisyon Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2009 - 2012
 17. Komisyon Başkanlığı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2009 - 2011
 18. Komisyon Başkanlığı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2009 - 2012
 19. Komisyon Üyeliği
  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
  2007 - 2009
 20. Komisyon Üyeliği
  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
  2006 - 2007
 21. Komisyon Üyeliği
  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
  2005 - 2007
 22. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
  2004 - 2005
 23. Komisyon Üyeliği
  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
  2004 - 2005
 24. Farabi Koordinatörü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2017 - Devam Ediyor
 25. Yönetim Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2013 - 2016
 26. Yönetim Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2008 - 2011
 27. Yönetim Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2014 - 2017
 28. Yönetim Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2014 - 2016
 29. Yönetim Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2016 - 2017
 30. Fakülte Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2019 - Devam Ediyor
 31. Enstitü Müdürü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2009 - 2011
 32. Dekan Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2016 - 2017
 33. Anabilim Dalı Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2012 - Devam Ediyor
 34. Enstitü Müdürü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2008 - 2011
 35. Anabilim Dalı Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2008 - 2008

Kitaplar

 1. Artvin'in Ekonomik Yapısı
  İPEK FATMA, ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : Gazi Kitabevi, TÜRKİYE, Türkçe, 2022
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. Valuing Mediterranean Forests. Towards the Total Economic Value
  TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,PAK MEHMET,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : CABI Publishing, İngilizce, 2005
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 3. Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede ORGANİK TARIM SEKTÖRÜ Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar
  TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN,PAK MEHMET,DURUSOY İDRİS, Yayın Yeri : Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği, TÜRKİYE, Türkçe, 2006
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)

Makaleler

 1. The Forest Management Certification Awareness and Recognitionamong General Directorate of Forestry Personnel

  Yazarlar : KOMUT OSMAN,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 2020
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 2. COVİD-19 GEÇİRMİŞ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HASTALIK SÜRECİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİ

  Yazarlar : FİLİZ MUSTAFA, ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : Academic Review of Humanities and Social Sciences, 2023
  Uluslararası Hakemli ASOS İndeks
 3. SWOT Analysis of Sustainable Ecotourism Potential Management in Protected Areas: A Case Study of Artvin

  Yazarlar : YILMAZ İNCİ ZEYNEP, ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : Journal of Tourism & Hospitality, 2023
  Uluslararası Hakemli Directory of Research Journal Indexing (DRJI)
 4. Identifying, Monitoring, and Evaluating Sustainable Ecotourism Management Criteria and Indicators for Protected Areas in Türkiye: The Case of Camili Biosphere Reserve

  Yazarlar : AYDIN İNCİ ZEYNEP, ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : Sustainability, 2023
  Uluslararası Hakemli SSCI
 5. Cittaslow (sakin şehir) yaklaşımının sürdürülebilir yerel kalkınmaya etkisi: Şavşat örneği

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN, İPEK FATMA, KAYACAN BEKİR, Yayın Yeri : Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2023
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 6. Türkiye'de Hükümetlerin Orman Kaynakları Yönetimi ve İşletmeciliğine Yönelik Bazı Uygulamalarının İrdelenmesi 1961 2012 Dönemi

  Yazarlar : COŞKUN AHMET KÖKSAL,ÖZTÜRK ATAKAN,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ, Yayın Yeri : Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2016
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 7. Türkiye'de tek başına iktidar olan partilerin seçim beyannameleri ve hükümet programlarında ormancılık

  Yazarlar : COŞKUN AHMET KÖKSAL,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2015
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 8. Sarıçam Tomruklarında Mavi Renklenme Zararı ve Satış Fiyatı Üzerine Etkileri

  Yazarlar : KOMUT OSMAN,ÖZTÜRK ATAKAN,İMAMOĞLU SAMİ, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2013
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 9. Camili Biyosfer Rezerv Alanının rekreasyonel amaçlı kullanımının ekonomik değerinin tahmini

  Yazarlar : DEMİRCİ UFUK, ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2022
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 10. Orman Genel Müdürlüğü Sübvansiyon Uygulamaları ve Döner Sermaye Gelirlerine Etkisi: Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Örneği

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,MERTTÜRK GÜLFE, Yayın Yeri : Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli SOBİAD
 11. Türkiye Ormancılık Sektöründe amaç ve strateji konusuna makro ve mikro planlar çerçevesinde genel bir yaklaşım

  Yazarlar : TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN,PAK MEHMET, Yayın Yeri : MPM VERİMLİLİK DERGİSİ, 2002
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 12. Devlet orman işletmelerinde sermaye analizi (Artvin ve Ardanuç devlet orman işletmeleri örnekleri)

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ, Yayın Yeri : Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi,, 1998
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 13. Kabuk böceklerinin tomruk satışları üzerine etkisi: Artvin Orman Bölge Müdürlüğünde bir ön araştırma. , (14), 119-130.

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,KAYACAN ATAKAN,DİKİLİTAŞ KEMAL, Yayın Yeri : Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi, 2008
  Ulusal Hakemsiz Endekste taranmıyor
 14. Devlet orman işletmelerinde amaç ve strateji tayini.

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ, Yayın Yeri : Orman ve Av Dergisi, 2001
  Ulusal Hakemsiz Endekste taranmıyor
 15. Effect of Production Year on Log Sale Prices: Example in Artvin, TURKEY

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,DEMİRCİ UFUK,DİKİLİTAŞ KEMAL, Yayın Yeri : Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2019
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 16. Maliyet Yönetimi Yaklaşımları ve Devlet Orman İşletmelerinde Uygulanabilirliklerinin Araştırılması

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED,ÖNDEŞ TURAN,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2012
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 17. İklim Değişikliği İle Mücadelede Karbon Piyasaları ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,DEMİRCİ UFUK,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ, Yayın Yeri : KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 2012
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 18. Orman Genel Müdürlüğü Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Araştırma Projesine İlişkin Olarak Kapsam Önem ve Önceliğine Bakılmaksızın Yapılan Genel Değerlendirmeler

  Yazarlar : TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN,PAK MEHMET,DURUSOY İDRİS, Yayın Yeri : Orman Mühendisliği, 2002
  Ulusal Hakemsiz Endekste taranmıyor
 19. Tarife bedeli hesabı ve orman işletmeciliği açısından değerlendirilmesi

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ, Yayın Yeri : Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi, 2000
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 20. Orman işletmeciliği fonksiyonlarının ülkemiz ormancılığı açısından değerlendirilmesi

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ, Yayın Yeri : Orman Mühendisliği Dergisi, 2000
  Ulusal Hakemsiz Endekste taranmıyor
 21. Assessments of Certification Systems in Forestry and Sustainable Ecotourism

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN, AYDIN İNCİ ZEYNEP, Yayın Yeri : Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 2021
  Uluslararası Hakemli INDEX COPERNICUS
 22. Odun işleyen firmaların endüstriyel odun hammadde temin sürecinin araştırılması (Güneydoğu Anadolu Bölgesi örneği)

  Yazarlar : ÇOK NECATİ,ÖZTÜRK ATAKAN,DOĞANER ADEM,OKUR ALİ,POLAT OSMAN,PAK MEHMET, Yayın Yeri : Ormancılık Araştırma Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 23. Orman Muhafaza Memurlarının Sorunları Üzerine Bir Araştırma

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2013
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 24. Ormanlarda zarar yapan böceklerin ekonomik etkileri: Türkiye açısından bir değerlendirme

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2020
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 25. The perception analysis of forest products certification in the wood and wood products sector in Turkey,

  Yazarlar : KOMUT OSMAN,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : Eurasian Journal of agricultural research, 2017
  Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor
 26. The analysis of problems in the certification application in state forestry administration in Turkey

  Yazarlar : KOMUT OSMAN,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : Eurasian Journal of agricultural research, 2017
  Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor
 27. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Açık Artırmalı Satışlarına Katılan Müşterilerin Talep ve Beklentilerinin Belirlenmesi

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2010
  Uluslararası Hakemli CAB
 28. Serbest ormancılık büroları ve orman mühendisi istihdamına etkisİ

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,AKTAN ÜMİT,DEMİRCİ UFUK, Yayın Yeri : Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri:A, 2014
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 29. Devlet orman işletmelerinin gruplandırılmasında çok değişkenli istatistiksel analizlerin kullanımı

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2010
  Uluslararası Hakemli CAB
 30. Orman Koruma Faaliyetlerinde Etkinliğin Artırılmasında Orman Köylüsü Ormancılık Teşkilatı İlişkileri Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Örneği

  Yazarlar : SAĞLAM BÜLENT,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2008
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 31. Ülkemizin Korunan Alanları İçin Sürdürülebilir Ekoturizm Yönetimi Ölçüt ve Göstergelerinin Belirlenmesi

  Yazarlar : AYDIN İNCİ ZEYNEP,ÖZTÜRK ATAKAN,DEMİRCİ UFUK, Yayın Yeri : Turizm Araştırma Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli ASOS
 32. Farklı ilgi gruplarının orman kaynaklarına ve orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi: Maçka Devlet Orman İşletmesi Örneği

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ, Yayın Yeri : Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 2005
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 33. An econometric analysis of imported timber demand in Turkey

  Yazarlar : KAYACAN BEKİR,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : Journal of Food, Agriculture Environment, 2013
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 34. Attitudes and perceptions of rural people towards forest protection within the scope of participatory forest management a case study from Artvin Turkey

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,SAĞLAM BÜLENT,BARLI ÖNDER, Yayın Yeri : African Journal of Agricultural Research, 2010
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 35. A primary econometric approach to modeling and forecasting the demand for fuelwood in Turkey

  Yazarlar : KAYACAN BEKİR, UCAL MELTEM ŞENGÜL, ÖZTÜRK ATAKAN, BALI RAMAZAN, KOÇER SACİT, KAPLAN ERDEM, Yayın Yeri : Journal of Food, Agriculture Environment, 2012
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 36. Modeling and forecasting the demand for industrial roundwood in Turkey : A primary econometric approach

  Yazarlar : KAYACAN BEKİR,UÇAL MELTEM,ÖZTÜRK ATAKAN,BALI RAMAZAN,KOÇER SACİT,KAPLAN ERDEM, Yayın Yeri : Journal of Food, Agriculture Environment, 2012
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 37. Carbon markets as a financial instrument in the forestry sector in Turkey

  Yazarlar : DEMİRCİ UFUK,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : International Forestry Review, 2015
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 38. A linear price model for insect damaged industrial roundwood A case study in Northeastern Turkey

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,KAYACAN BEKİR,DİKİLİTAŞ KEMAL, Yayın Yeri : African Journal of Business Management, 2011
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 39. Total economic value of forest resources in Turkey

  Yazarlar : PAK MEHMET,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : African Journal of Agricultural Research, 2010
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 40. Economic valuation of externalities linked to Turkish forests

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,PAK MEHMET, Yayın Yeri : African Journal of Agricultural Research, 2009
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 41. Devlet orman işletmelerinde faustmann formülü yardımıyla arazi değerinin hesaplanması.

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ, Yayın Yeri : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARTVİN ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2000
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 42. Artvin ili ekonomisinde tarım sektörünün yeri ve önemi

  Yazarlar : TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : Türk KOOP Ekin Dergisi, 2000
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 43. Artvin ili ekonomisinde ormancılık sektörünün yeri ve önemi

  Yazarlar : TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 2001
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 44. Mavi Renklenme Zararının Tomrukların Endüstriyel İşlenme Özellikleri Üzerine Etkileri

  Yazarlar : KOMUT OSMAN,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 45. Extent of illegal fuel wood consumption from Turkish state forests: economic and welfare effects

  Yazarlar : TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,YAZICI KAMİL,ÖZTÜRK ATAKAN,PAK MEHMET, Yayın Yeri : New Medit, 2002
  Uluslararası Hakemli CAB
 46. Determining Demand Priorities of Various Stakeholders Regarding Forest Goods and Services in the Context of Sustainable Forestry: A Case Study from Turkey

  Yazarlar : TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : Journal of Applied Sciences, 2006
  Uluslararası Hakemli AGRICOLA AGRIS
 47. Türkiye Mobilya Endüstrisinde Çevresel Sertifikasyon Algısı

  Yazarlar : KOMUT OSMAN,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 48. Orman kaynağından geleneksel ve çağdaş yararlanma şekilleri: Dünya ve ülkemizdeki durum

  Yazarlar : TÜRKER MUSTAFA FEHMİ,ÖZTÜRK ATAKAN,PAK MEHMET,DURUSOY İDRİS, Yayın Yeri : Kırsal Çevre Yıllığı, 2002
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 49. Devlet Orman İşletmelerinde Mutlak ve Nispi Ekonomik Başarı Analizi (Artvin ve Ardanuç Devlet Orman İşletmeleri Örnekleri)

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,TÜRKER MUSTAFA FEHMİ, Yayın Yeri : İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 1997
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 50. Serbest ormancılık bürosu sahiplerinin 5531 sayılı yetki yasası ve uygulanma sürecine ilişkin görüşleri

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,AKTAN ÜMİT,DEMİRCİ UFUK, Yayın Yeri : Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2014
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN

Ödüller

 1. AÇÜ Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2012, Yayın Teşvik Ödülü
 2. AÇÜ Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2013, Yayın Teşvik Ödülü
 3. AÇÜ Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2014, Yayın Teşvik Ödülü
 4. AÇÜ Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2015, Yayın Teşvik Ödülü
 5. AÇÜ Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2016, Yayın Teşvik Ödülü
 6. AÇÜ Yayın Teşvik Öüdülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2017, Yayın Teşvik Ödülü
 7. AÇÜ Yayın Teşvik Öüdülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2018, Yayın Teşvik Ödülü
 8. Yayın Teşvik, TÜRKİYE, TÜBİTAK, 2016, Yayın Teşvik Ödülü
 9. Yayın Teşvik, TÜRKİYE, TÜBİTAK, 2012, Yayın Teşvik Ödülü
 10. AÇÜ Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, 2011, Yayın Teşvik Ödülü

Öğrenim

 1. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (DR), 1997 - 2003
 2. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ), 1994 - 1997
 3. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 1990 - 1994
 4. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 2004 - 2008

Projeler

 1. Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi – İzleme ve Değerlendirme Sistemi (Sosyo-Ekonomik İzleme Bileşeni)
  ULUSLARARASI Uluslararası İkili İşbirliği Programları Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.07.2012 - 14.08.2020
 2. Cittaslow (Sakin Şehir) Yaklaşımının Sürdürülebilir Yerel Kalkınmaya Etkisi: Şavşat İlçesi Örneği
  ULUSAL -Tübitak 1002 Yürütücü
  Tamamlandı , 01.09.2020 - 01.09.2021
 3. Odun İşleyen Firmaların Odun Temin Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Beklentiler (Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği)
  ULUSAL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.06.2014 - 24.02.2017
 4. 5531 Sayılı Kanunla Kurulan Serbest Ormancılık Büroları ve Orman Mühendisi İstihdamı Mevcut Durum Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 20.06.2011 - 29.05.2013
 5. Orman Depolarındaki Ürünlerde Üretimden Kaynaklanan Fiziksel Zararların ve Neden Oldukları Ekonomik Etkilerin Belirlenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 15.06.2011 - 15.01.2013
 6. Karbon Piyasalarının Ormancılık Sektöründe Finansman Aracı Olarak Kullanılabilirliği
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 20.06.2011 - 16.05.2012
 7. Tomruk ve Kâğıtlık Odun Açık Artırmalı Satış Fiyatları Üzerine Üretim Yılının Etkisinin Belirlenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 20.06.2011 - 09.04.2015
 8. Orman Kaynağının Rekreasyon Amaçlı Kullanımın Ekonomik Değerinin Tahmin Edilmesi Üzerine Bir Araştırma
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.01.2000 - 01.01.2002
 9. Devlet Orman İşletmelerinde İşletme Amaç ve Stratejilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 11.10.2001 - 05.12.2003
 10. Türkiyede Yuvarlak Odun Talebinin Ekonometrik Modellemesi ve Tahmini
  ULUSAL -Tübitak 1001 Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.04.2008 - 01.01.2011
 11. Mediterranean Forest Externalities MEDFOREX Project
  ULUSLARARASI Diğer (Uluslararası) Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.01.2000 - 01.01.2005
 12. Artvin İl Gelişme Planı
  ULUSAL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Proje Koordinatör Yrd.
  Tamamlandı , 01.01.2003 - 31.12.2005

Tez Danışmanlıkları

 1. Maliyet yönetimi yaklaşımları ve devlet orman işletmelerinde uygulanabilirliklerinin araştırılması

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2010
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 2. Sarıçam tomruklarında mavi renklenme zararı ve satış fiyatı üzerine etkileri

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2011
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 3. Karbon piyasalarının ormancılık sektöründe finansman aracı olarak kullanılabilirliği

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2011
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 4. Ormancılık sektöründe sübvansiyonlar ve sübvansiyon benzeri uygulamalar (Artvin Orman Bölge Müdürlüğü örneği)

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2012
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 5. Serbest ormancılık büroları ve orman mühendisi istihdamına etkisi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2013
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 6. Ülkemiz tek parti iktidarlarında ormancılıkla ilgili hükümet vaat ve icraatlarının orman kaynakları yönetimi ve işletmeciliği açısından değerlendirilmesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2013
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 7. Türkiye'de ormancılık ve orman ürünleri endüstrisinde sertifikasyon: Sektörel durum ve farkındalık çözümlemesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2016
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 8. Orman kaynaklarının toplam ekonomik değerinin tahmini: Camili biyosfer rezerv alanı örneği

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2017
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 9. Sürdürülebilir yerel kalkınma bağlamında sakin şehir (cittaslow) yaklaşımının sosyal, ekonomik ve çevresel etkileri: Şavşat ilçesi örneği

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 10. Korunan alanlarda sürdürülebilir ekoturizm yönetimi ölçüt ve göstergelerinin belirlenmesi (Camili Biyosfer rezervi örneği)

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı

Üyelikler

 1. Orman Mühendisleri Odası, Üye, 2005 -
 2. Ormancılık İktisadi ve Sosyal Çalışma Grubu, Üye, 2001 -