Aydın BAYRAM

Dr. Öğr. Üyesi Aydın BAYRAM

Artvin Çoruh Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Kelam ve İslam Mezhepleri Ana Bilim Dalı
aydinbayram artvin.edu.tr 39111- 6206
Ofis 3.Kat No: 10
Telefon
E-Posta aydinbayram artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hopa Yerleşkesi, Büyük Bina 3. Kat No: 5 Sundura Mahallesi, Lise Caddesi, No:79, 08600 Hopa / Artvin
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, KELAM VE İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ ANABİLİM DALI, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2015 -
 2. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, 2013 - 2015

Bildiriler

 1. İngiliz Mühtedi Lord Headley (ö.1935) ve kurduğu Britanya Müslüman Cemiyeti

  Yazarlar : BAYRAM AYDIN, Yayın Yeri : Karadeniz 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ordu, TÜRKİYE, 2020 Basım Tarihi : 15.05.2020 Etkinlik Tarihi : 25.04.2020 - 26.04.2020
  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. Gayri Müslim Bir Ülkede Cami ve Fonksiyonları: Büyük Britanya Örneği

  Yazarlar : BAYRAM AYDIN, Yayın Yeri : Uluslararası Cami Sempozyumu, MALATYA, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 28.12.2018 Etkinlik Tarihi : 08.10.2018 - 09.10.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. The perception of religious authority among young British Muslims in Leeds

  Yazarlar : BAYRAM AYDIN, Yayın Yeri : British Association of Islamic Studies (BRAIS), Edinburgh, İSKOÇYA, 2014 Etkinlik Tarihi : 10.04.2014 - 11.04.2014
  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. Communicating your Research to Non Specialists using a Poster

  Yazarlar : BAYRAM AYDIN, Yayın Yeri : Leeds University Poster Conference, 2011 Etkinlik Tarihi : 27.03.2011 - 27.03.2011
  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. İngiltere’de Sünni Müslümanlar Arasındaki Dini Farklılıklar: Leeds Örneği

  Yazarlar : BAYRAM AYDIN, Yayın Yeri : İslam ve Yorum Sempozyumu II, MALATYA, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 11.12.2018 Etkinlik Tarihi : 02.05.2018 - 03.05.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2019-2020 Sistematik Kelam II Türkçe 2
2019-2020 Sistematik Kelam I Türkçe 2
2019-2020 KELAM TARİHİ Türkçe 2
2018-2019 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ Türkçe 2
2018-2019 İSLAM İNANÇ ESASLARI Türkçe 2
2018-2019 KELAM TARİHİ Türkçe 2
2017-2018 KELAM TARİHİ Türkçe 2
2017-2018 İSLAM İNANÇ ESASLARI Türkçe 2
2015-2016 İslam İnanç Esasları Türkçe 4
2015-2016 Kelam Türkçe 4
2015-2016 İslam Mezhepleri Tarihi Türkçe 4
2014-2015 Systematic Theology of Islam -I İngilizce 3
2014-2015 İslam Mezhepleri Tarihi Türkçe 3
2014-2015 The History of Islamic Sects İngilizce 3
2014-2015 Contemporary Problems in Islamic Theology İngilizce 3
2014-2015 Çağdaş İslam Akımları Türkçe 2
2014-2015 İslam Mezhepleri Tarihi Türkçe 3
2014-2015 Tenets of Islamic Faith İngilizce 2
2013-2014 The Fundamental Obligations of Islam İngilizce 2
2013-2014 Systematic Theology of Islam- II İngilizce 3
2013-2014 Contemporary Problems in Islamic Theology İngilizce 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2014-2015 Reform Movements in the Middle East İngilizce 2

İdari Görevler

 1. Dekan Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ,
 2. Bölüm Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ,
 3. Dekan Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ,
  2015 - 2016

Kitaplar

 1. Yezid’e Karşı Alternatif Halife Arayışı: Abdullah b. Zübeyr ve Hilafeti
  BAYRAM AYDIN, Yayın Yeri : Akademisyen, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2020
  Uluslararası Bilimsel Kitap Tümü
 2. Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni: Medeniyet Projelerinin İnşa Sürecinde Çağdaş İslam Düşüncesi
  BAYRAM AYDIN, Yayın Yeri : İnsan Yayınları, TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 2015
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 3. Sunni Muslim Religious Life in Britain
  BAYRAM AYDIN, Yayın Yeri : Lulu, İNGİLTERE, İngilizce, 2014
  Uluslararası Bilimsel Kitap Tümü
 4. Shi ism in the Middle East A Short Introduction
  BAYRAM AYDIN, Yayın Yeri : Lulu, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Raleigh, İngilizce, 2013
  Uluslararası Bilimsel Kitap Tümü

Makaleler

 1. Osmanlı’nın Britanya’daki İlk ve Tek Şeyhülislamı Abdullah Quilliam ve Liverpool İslâm Estitüsü

  Yazarlar : BAYRAM AYDIN, Yayın Yeri : Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 2. 20. Yüzyılın Başında Londra’da Bir İslam Tebliğcisi: Hoca Kemaleddin Ve Woking Müslim Misyonu

  Yazarlar : BAYRAM AYDIN, Yayın Yeri : Akademik-Us, 2017
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 3. Büyük Britanya daki İslâmî Akımlar

  Yazarlar : BAYRAM AYDIN, Yayın Yeri : İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, 2015
  Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor
 4. Modernity and the Fragmentation of the Muslim Community in Response: Mapping Modernist Reformist and Traditionalist Responses

  Yazarlar : BAYRAM AYDIN, Yayın Yeri : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014
  Uluslararası Hakemli Index Islamicus
 5. The Rise of Wahhabi Sectarianism and Its Impact in Saudi Arabia

  Yazarlar : BAYRAM AYDIN, Yayın Yeri : Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 6. Sunni Muslims in Britain

  Yazarlar : BAYRAM AYDIN, Yayın Yeri : Journal of Intercultural and Religious Studies, 2013
  Uluslararası Hakemli Islamicus Index

Ödüller

 1. Bilimsel Teşvik, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2016, Yayın Teşvik Ödülü

Öğrenim

 1. Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İLAHİYAT PR., 2002 - 2005
 2. Yüksek Lisans, University of Leeds {England}, Din ve Toplum Hayatı, 2007 - 2008
 3. Doktora, University of Leeds, İlahiyat, 2009 - 2013

Sertifikalar

 1. Certificate of Learning, Sertifika, Uluslararası

Üyelikler

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi Kalite Komisyonu, Üye, 2016 -