Ayla BİLGİN

Doç. Dr. Ayla BİLGİN

Artvin Çoruh Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Teknolojileri Ana Bilim Dalı
ayla.bilgin artvin.edu.tr 4603
Ofis 404-416
Telefon 04662151000
E-Posta ayla.bilgin artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, DOÇENT, 2018 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI, YARDIMCI DOÇENT, 2013 -

Bildiriler

 1. Assessment of Lake Water Quality Using Trophic State Index and Multivariable Statistical Analysis: A Case Study of Karagöl, Şavşat, Turkey

  Yazarlar : BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : World Environmental and Water Resources Congress (Atlanta/ABD), Atlanta, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2022 Basım Tarihi : 05.06.2022 Etkinlik Tarihi : 05.06.2022 - 08.06.2022
  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. Göl Su Kalitesinin Trofik Durumunun Değerlendirilmesinde Kullanilan İndeksler

  Yazarlar : BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : 2. Uluslararası Bilim, Teknoloji Ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 2019 Basım Tarihi : 25.12.2019 Etkinlik Tarihi : 21.12.2019 - 22.12.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. Environmental Impact Assessment Regulations In Turkey: Evaluation Of Recycling Projects

  Yazarlar : BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : VII. Uluslararası Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Ankara, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 24.12.2019 Etkinlik Tarihi : 15.11.2019 - 17.11.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. Trofik Durum İndeksi Kullanilarak Nutrientler ve Klorofil Parametreleri Arasindaki Ilişkinin Belirlenmesi

  Yazarlar : BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : VII. Uluslararası Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Ankara, 2019 Basım Tarihi : 24.12.2019 Etkinlik Tarihi : 15.11.2019 - 17.11.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. Evaluation Of Borcka (Artvin /Turkey) Dam Lake Trophic Status Using By Trophic Stateindex Method

  Yazarlar : BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : 3.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi, Antalya, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 12.11.2019 Etkinlik Tarihi : 12.11.2019 - 15.11.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. Assessment of Environmental Impact Assessment Regulation Decisions in Artvin Province

  Yazarlar : BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : ULUSLARARASI ARTViN SEMPOZYUMU 2018, Artvin, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 7. Environmental Impacts of Large Dams: Yusufeli Dam Example (Artvin/Turkey)

  Yazarlar : BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUMon DAM SAFETY and EXHIBITION, İstanbul, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 01.10.2018 Etkinlik Tarihi : 27.10.2018 - 01.11.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 8. Investigation of Accumulation Levels in Heavy Metals andSediments Caused by Mining Plants: Murgul Example

  Yazarlar : AYBAR MUSTAFA,BİLGİN AYLA,SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 9. Determination of Cu, Zn and Pb Concentrations in soilaround Murgul Copper Plant and Evaluation of TheirChanges in Related to Distance

  Yazarlar : AYBAR MUSTAFA,SAĞLAM BÜLENT,BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 10. Çoruh Havzası Su Kalitesinin Değerlendirilmesinde Su Kalitesi İndeksinin Kullanımı

  Yazarlar : BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, TÜRKİYE, 2018 Etkinlik Tarihi : 22.03.2018 - 24.03.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 11. Ağır Metal Arıtımı İçin Anaerobik Sürekli İki Aşamalı Sistem Kullanımı veUygulanması

  Yazarlar : BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : International Congress of Agrıculture and Environment, Antalya, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 16.11.2017 Etkinlik Tarihi : 16.11.2017 - 18.11.2017
  Ulusal Özet bildiri
 12. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)Yönetmeliği Kapsamında Kompost ve Biyogaz Tesislerinin Değerlendirilmesi

  Yazarlar : BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : 2nd ASM International Workshop of Composting And Biogas Technologies, Antalya, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 16.11.2017 Etkinlik Tarihi : 16.11.2017 - 18.11.2017
  Ulusal Özet bildiri
 13. Efects of Forest Fires on Water Resources

  Yazarlar : BİLGİN AYLA,AYBAR MUSTAFA,SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : The International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2015), NEVŞEHİR, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 20.05.2015 Etkinlik Tarihi : 20.05.2015 - 23.05.2015
  Uluslararası Özet bildiri
 14. Madencilik Faaliyetleri ve Çevresel Etki DeğerlendirmeKararlarının Değerlendirilmesi

  Yazarlar : BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, ANTALYA, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 14.04.2015 Etkinlik Tarihi : 14.04.2015 - 17.04.2015
  Ulusal Tam metin bildiri
 15. Teknolojik Kazalar ve Risk Algısı

  Yazarlar : BİLGİN AYLA,MEHMET AKİF ALKAN,DEVRİM BAĞLA,BETÜL KURADA,ŞEN MEHMET FATİH,ÖZNUR ÇAĞLAR,OSMAN GÜLEŞEN,AHMET TAYFUN OKŞİN,EVREN TANRIVERDİ, Yayın Yeri : Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, ANTALYA, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 13.04.2015 Etkinlik Tarihi : 14.04.2015 - 17.04.2015
  Ulusal Tam metin bildiri
 16. TÜRKİYE’DE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİUYGULAMALARININ BÖLGESEL ANALİZİ

  Yazarlar : BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : I. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, KKTC, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 11.05.2016 Etkinlik Tarihi : 11.05.2016 - 15.05.2016
  Ulusal Özet bildiri
 17. GÖL SU KALİTESİNİN ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSELYÖNTEMLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Yazarlar : BİLGİN AYLA,Dündar Bayraktar Hatice, Yayın Yeri : I. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, KKTC, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 11.05.2016 Etkinlik Tarihi : 11.05.2016 - 15.05.2016
  Ulusal Özet bildiri
 18. ÇORUH HAVZASI SU KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDEÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL TEKNİKLERİN KULLANILMASI

  Yazarlar : BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : I. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, 2016 Basım Tarihi : 11.05.2016 Etkinlik Tarihi : 11.05.2016 - 15.05.2016
  Ulusal Özet bildiri
 19. TÜRKİYE’DE İNSA EDİLMİS OLAN BARAJLAR, KULLANIM AMAÇLARI ve MEVCUT DURUM

  Yazarlar : BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : Su ve ENERJİ KONFERANSI, Artvin, TÜRKİYE, 2008 Basım Tarihi : 25.09.2008 Etkinlik Tarihi : 25.09.2008 - 26.09.2008
  Ulusal Tam metin bildiri
 20. Toplumsal Algı Baraj Güvenliğinin Teknolojik Risklerdeki Yeri

  Yazarlar : BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : Uluslararası Katılımlı 2 Ulusal Baraj Güvenliği ve Sergisi, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 2009 Basım Tarihi : 13.12.2009 Etkinlik Tarihi : 13.05.2009 - 15.05.2009
  Ulusal Tam metin bildiri
 21. Türkiye’de Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği Uygulamaları

  Yazarlar : BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, 2017 Basım Tarihi : 25.10.2017 Etkinlik Tarihi : 25.10.2017 - 27.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 22. Çevresel ve Teknolojik Risk Bilinci

  Yazarlar : BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : TÜRKİYE’NİN AFET RİSK YÖNETİMİ ON ALTINCI YUVARLAK MASA TOPLANTISI, ANKARA, TÜRKİYE, 2014 Etkinlik Tarihi : 10.01.2014 - 10.01.2014
  Ulusal
 23. Toprak Kirliğinin Giderilmesinde Fitoremediasyon Yöntemi

  Yazarlar : AYBAR MUSTAFA,BİLGİN AYLA,SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU, TÜRKİYE, 2015 Etkinlik Tarihi : 06.05.2015 - 09.05.2015
  Ulusal Özet bildiri
 24. Endosulfanın Biyolojik Olarak ParçanalabilirliğininAraştırılması

  Yazarlar : BİLGİN AYLA,SANİN SELİM LATİF, Yayın Yeri : İ.T.Ü. 12. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 16.12.2010 Etkinlik Tarihi : 16.06.2010 - 18.06.2010
  Ulusal Tam metin bildiri
 25. Baraj Güvenliği ve Risk Algılaması

  Yazarlar : BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : Uluslararası Katılımlı III. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, Eskişehir, TÜRKİYE, 2012 Basım Tarihi : 10.10.2012 Etkinlik Tarihi : 10.10.2012 - 12.07.2012
  Ulusal Tam metin bildiri
 26. Environmental Risk Issues for Social Responsibility in Turkey

  Yazarlar : BİLGİN AYLA,ÖKTEM MUSTAFA KEMAL,SANİN SELİM LATİF, Yayın Yeri : Management International Conference, ankara, 2010 Basım Tarihi : 24.11.2010 Etkinlik Tarihi : 24.11.2010 - 27.06.2008
  Uluslararası Tam metin bildiri
 27. Cagdas Yasamda Cevresel Riskin Yeri ve Cevre Bilinci

  Yazarlar : BİLGİN AYLA,SANİN SELİM LATİF,ÖKTEM MUSTAFA KEMAL, Yayın Yeri : 7. Ulusal Cevre Muhendisligi Kongresi, İZMİR, 2007 Basım Tarihi : 24.10.2007 Etkinlik Tarihi : 24.10.2007 - 27.10.2007
  Ulusal Tam metin bildiri
 28. Maden İşletmelerinin Yarattığı Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi Murgul Göktaş Bakır Tesisi Örneği

  Yazarlar : Konanç Mustafa Umut,BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : 11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, BURSA, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 15.10.2015 Etkinlik Tarihi : 15.10.2015 - 17.10.2015
  Ulusal Tam metin bildiri
 29. Göksu Parkı Susuz göleti (Ankara) Su Kalitesinin Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemle Değerlendirilmesi

  Yazarlar : Bayraktar Dündar Hatice,BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : 11.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Bursa, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 15.10.2015 Etkinlik Tarihi : 15.10.2015 - 17.10.2015
  Ulusal Tam metin bildiri
 30. Endosulfanın Biyobariyer Kullanılarak Arıtılması

  Yazarlar : BİLGİN AYLA,SANİN SELİM LATİF, Yayın Yeri : 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 12.09.2013 Etkinlik Tarihi : 12.09.2013 - 14.09.2013
  Ulusal Tam metin bildiri
 31. Investigation Of Adsorption Parameters Effects For Removal Of Cyanıde In Water By Using Clinoptilolite

  Yazarlar : BİLGİN AYLA,HASDEMİR ERDOĞAN,MURATHAN ATİLLA MİRATİ, Yayın Yeri : The 17 th International MESAEP Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, İstanbul, 2013 Etkinlik Tarihi : 28.09.2013 - 01.10.2013
  Uluslararası Özet bildiri
 32. Chlorinated Pesticide Endosulfan Treatment Using Bio Barrier

  Yazarlar : BİLGİN AYLA,SANİN SELİM LATİF, Yayın Yeri : 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, İstanbul, TÜRKİYE, 2013 Etkinlik Tarihi : 28.09.2013 - 01.10.2013
  Uluslararası Özet bildiri
 33. Türkiye de ÇED Uygulamaları ve Sektörel Olarak Değişimi

  Yazarlar : BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, istanbul, TÜRKİYE, 2008 Basım Tarihi : 11.06.2008 Etkinlik Tarihi : 11.06.2008 - 13.06.2008
  Ulusal Tam metin bildiri
 34. Teknolojik Değişimin Enerji Güvenliğine Bakış Açısındaki Rolü

  Yazarlar : BİLGİN AYLA,SANİN SELİM LATİF, Yayın Yeri : Su ve Enerji Konferansı, Artvin, TÜRKİYE, 2008 Basım Tarihi : 25.09.2008 Etkinlik Tarihi : 25.09.2008 - 26.09.2008
  Ulusal Tam metin bildiri
 35. Copper (II) Removal In Anaerobic Continuous Column Reactor System By Using Sulfate Reducing Bacteria

  Yazarlar : BİLGİN AYLA,JAFFE PETER R, Yayın Yeri : AGU Fall Meeting, New Orleans, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2017 Basım Tarihi : 11.12.2017 Etkinlik Tarihi : 11.12.2017 - 15.12.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 36. Removal of Copper Metal in Anaerobic Continuous Treatment System

  Yazarlar : BİLGİN AYLA,JAFFE PETER R, Yayın Yeri : 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 25.10.2017 Etkinlik Tarihi : 25.10.2017 - 27.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 37. Su Kalitesinin Değerlendirilmesinde Su Kalitesi İndeksinin Kullanımı

  Yazarlar : BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, ADANA, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 25.10.2017 Etkinlik Tarihi : 25.10.2017 - 27.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 38. Creating Biobarrier Using Natural Zeolite Support Surface and Investigation of EndosulfanTreatment

  Yazarlar : BİLGİN AYLA,SANİN SELİM LATİF, Yayın Yeri : The Seventh International Conference on Environmental Science and Technology, Houston, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2014 Basım Tarihi : 09.06.2014 Etkinlik Tarihi : 09.06.2014 - 13.06.2014
  Uluslararası Tam metin bildiri
 39. BIODEGRADATION KINETICS OF ENDOSULFAN BY MIXED CULTUREMICROORGANISMS

  Yazarlar : BİLGİN AYLA,SANİN SELİM LATİF, Yayın Yeri : The Seventh Internatıonal Conference on Environmental Science and Technology, Houston, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2014 Basım Tarihi : 09.06.2014 Etkinlik Tarihi : 09.06.2014 - 13.06.2014
  Uluslararası Tam metin bildiri
 40. Water Footprint: What Could Be Done to Reduce Its Components

  Yazarlar : BİLGİN AYLA,BALKAYA NİLGÜN, Yayın Yeri : 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, ANTALYA, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 14.05.2014 Etkinlik Tarihi : 14.05.2014 - 17.05.2014
  Uluslararası Özet bildiri
 41. SÜREKLİ BESLEMELİ KOLON REAKTÖR KULLANILARAK ANAEROBİK KOŞULLAR ALTINDA BAKIR KİRLİLİĞİNİN GİDERİLMESİ

  Yazarlar : BİLGİN AYLA,JAFFE PETER R, Yayın Yeri : 12. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 05.10.2017 Etkinlik Tarihi : 05.10.2017 - 07.10.2017
  Ulusal Özet bildiri
 42. Investigation of Nitrate Treatment Potential of Tea Waste

  Yazarlar : BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : Asia-Pacific Wastewater Treatment and Reuse Conference, SİNGAPUR, 2015 Etkinlik Tarihi : 28.06.2015 - 01.07.2015
  Uluslararası Özet bildiri
 43. An analysis of water quality water polution from mining operation in Coruh Basin Turkey usin multivariate techniques

  Yazarlar : BİLGİN AYLA,KONANÇ MUSTAFA UMUT, Yayın Yeri : Asia-Pasific Wastewater Treatment and Reuse Conference, SİNGAPUR, SİNGAPUR, 2015 Basım Tarihi : 28.06.2015 Etkinlik Tarihi : 28.06.2015 - 01.07.2015
  Uluslararası Özet bildiri
 44. Evaluation Of Water Quality Using Multivariable Statistical Analysis Method

  Yazarlar : BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 25.10.2017 Etkinlik Tarihi : 25.10.2017 - 27.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 45. Evaluation of Water Quality of Coruh River Basın By Using DiscriminantAnalysis Method

  Yazarlar : BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : International Congress of Agriculture and Management, Antalya, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 16.11.2017 Etkinlik Tarihi : 16.11.2017 - 18.11.2017
  Uluslararası Özet bildiri

Deneyimler

 1. Özel Sekör, Mühendis(ÇED ve Danışmanlık), 2005 - 2006
 2. Özel Sekör, Mühendis (ÇED ve Danışmanlık), 2009 - 2013
 3. Özel Sekör, Mühendis (ÇED ve Danışmanlık), 2013 - 2013
 4. PRİNCETON UNİVERSİTESİ/ Department of Civil and Environmental Engineering, Post Doktora (Araştırma Konusu:Removal of Copper Pollution Using BioBarrier), 2016 - 2017

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2017-2018 Çevre Mevzuatı Türkçe 1
2015-2016 İçme Suyu Arıtımı Türkçe 3
2015-2016 Çevresel Etki Değerlendirme Türkçe 2
2015-2016 Atıksu Arıtımı Türkçe 3
2014-2015 Çevre Kimyası-I Türkçe 4
2013-2014 Raporlama ve Sunum Teknikleri Türkçe 3
2013-2014 Çevre Ekolojisi Türkçe 2
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2014-2015 Toprak Kirliliği ve Kontrolü Türkçe 3

İdari Görevler

 1. Dekan Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2021 - Devam Ediyor
 2. Anabilim Dalı Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2020 - Devam Ediyor
 3. Akademik Yükseltme, Atama Ve Değerlendirme Kurulu Üyesi
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2019 - Devam Ediyor
 4. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2019 - Devam Ediyor
 5. Bölüm Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2018 - Devam Ediyor
 6. Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2014 - 2016
 7. Anabilim Dalı Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2013 - Devam Ediyor

Kitaplar

 1. Research & Reviews in Engineering II
  BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : Gece Kitaplığı, İngilizce, 2021
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. Recycling and Reuse Approaches for Better Sustainability
  BALKAYA NİLGÜN,BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, İSVİÇRE, CHAM, İngilizce, 2019
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 3. Yusufeli Barajının İlçeye Etkileri
  BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : Türker Matbaacılık Sanayi ve TİC LTD ŞTİ, TÜRKİYE, Türkçe, 2015
  Ulusal Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Bölüm(ler)

Makaleler

 1. Nanoporous zeolite and its effect on the immobilization of trace elements in soils from scrap landfills under aided phytostabilization

  Yazarlar : RADZIEMSKA MAJA, BLAZEJCZYK AURELIA, GUSIATIN MARIUSZ Z., CYDZIK-KWIATKOWSKA AGNIESZKA, MAJEWSKI GRZEGORZ, HAMMERSCHMIEDT TEREZA, ROGULA-KOZŁOWSKA WIOLETTA, MAJDER-ŁOPATKA MAŁGORZATA, KUCERIK JIRI, BİLGİN AYLA, HOLATKO JIRI, KINTL ANTONIN, BRTNICKY MARTIN, Yayın Yeri : Wiley, 2023
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 2. Pb(II) Adsorption on Eastern Spruce Sawdust (Turkey) by Applying Taguchi Method and Adsorption Isotherms

  Yazarlar : BİLGİN AYLA, ATEŞ ESRA, Yayın Yeri : Water, Air, & Soil Pollution, 2021
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 3. Temporal variations in groundwater chemical composition of landfill areas in the vicinity of agricultural lands: a case study of the Zdounky and Petrůvky landfills in the Czech Republic

  Yazarlar : PODLASEK ANNA, VAVERKOVA MAGDALENA DARIA, KODA EUGENIUSZ, PALEOLOGOS EVAN, ADAMCOVA DANA, BİLGİN AYLA, PALM EMILY ROSE, NISSIM WERTHER GUIDI, Yayın Yeri : Desalination and Water Treatment, 2022
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 4. Silver Nanoparticles (AgNPs) in Urea Solution in Laboratory Tests and Field Experiments with Crops and Vegetables

  Yazarlar : JASKULSKI DARIUSZ, JASKULSKA IWONA, MAJEWSKA JOANNA, RADZIEMSKA MAJA, BİLGİN AYLA, BRTNICKY MARTIN, Yayın Yeri : Materials, 2022
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 5. PUBLIC PERCEPTION OF ENVIRONMENTAL RISK IN TURKEY

  Yazarlar : BİLGİN AYLA,SANİN SELİM LATİF, Yayın Yeri : FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2017
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 6. Assessment of lake water quality using multivariate statistical techniques and chlorophyll-nutrient relationships: a case study of the Göksu Lake

  Yazarlar : BİLGİN AYLA, DÜNDAR BAYRAKTAR HATICE, Yayın Yeri : Arabian Journal of Geosciences, 2021
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 7. Trace element-based geochemical contamination characteristics and potential risks to human health: a case study from Northeast Turkey

  Yazarlar : KOBYA YAŞAR, BİLGİN AYLA, YEŞİLKANAT CAFER MERT, BAŞSARI ASIYE, TAŞKIN HALIM, Yayın Yeri : Environmental Geochemistry and Health, 2021
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 8. Successful Outcome of Phytostabilization in Cr(VI) Contaminated Soils Amended with Alkalizing Additives

  Yazarlar : RADZIEMSKA MAJA,BES AGNIESZKA,GUSIATIN ZYGMUNT M,SIKORSKI LUKASZ,BRTNICK MARTIN,MAJEWSKI GRZEGORZ,LINIAUSKIENE ERNESTA,PECINA VAKLAV,DATTA RAHUL,BİLGİN AYLA,ZBIGNIEW MAZUR, Yayın Yeri : International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 9. Temperature Influence on Ordinary Concrete Modified with Fly Ashes from Thermally Conversed Municipal Sewage Sludge Strength Parameters

  Yazarlar : RUTKOWSKA GABRIELA,OGRODNIK PAWE,FRONCZYK JOANNA,BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : Materials, 2020
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 10. Immobilization of Potentially Toxic Elements (PTE) by Mineral-Based Amendments: Remediation of Contaminated Soils in Post-Industrial Sites

  Yazarlar : RADZIEMSKA MAJA,BES AGNIESZKA,GUSIATIN ZYGMUNT M,MAJEWSKI GRZEGORZ,MAZUR ZBIGNIEW,BİLGİN AYLA,JASKULSKA IWONA,BRTNICK MARTIN, Yayın Yeri : Minerals, 2020
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 11. Treatment Assessment of Road Runoff Water in Zones filled with ZVI, Activated Carbon and Mineral Materials

  Yazarlar : FRONCZYK JOANNA,MARKOWSKA LECH KATARZYNA,BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : Sustainability, 2020
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 12. Chemical Composition and Hazardous Effects of Leachate from the Active Municipal Solid Waste Landfill Surrounded by Farmlands

  Yazarlar : VAVERKOVA MAGDALENA DARIA,ELBL JAKUB,KODA EUGENIUSZ,ADAMCOVA DANA,BİLGİN AYLA,LUKAS VOJTCH,PODLASEK ANNA,KINTL ANTONN,WDOWSKA MAGORZATA,BRTNICK MARTIN,ZLOCH JAN, Yayın Yeri : Sustainability, 2020
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 13. Isolation and Identification of Endosulfan Degrading Native Bacterial Consortium from Agricultural Soils

  Yazarlar : BİLGİN AYLA,SANİN SELİM LATİF, Yayın Yeri : Waste and Biomass Valorization, 2020
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 14. Trophic state and limiting nutrient evaluations using trophic state/level index methods: a case study of Borçka Dam Lake

  Yazarlar : BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : Environmental Monitoring and Assessment, 2020
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 15. Assessment of Heavy Metal Pollution in Soil and Sediments of Murgul Copper Mine and Its Surroundings

  Yazarlar : SAĞLAM BÜLENT,BİLGİN AYLA,AYBAR MUSTAFA, Yayın Yeri : Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2020
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 16. Precipitation of Copper (II) in a Two-Stage Continuous Treatment System Using Sulfate Reducing Bacteria

  Yazarlar : BİLGİN AYLA,JAFFE PETER R, Yayın Yeri : Waste and Biomass Valorization, 2019
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 17. title Application of Mineral-Based Amendments for Enhancing Phytostabilization in iLolium perenne/i L. Cultivation/title

  Yazarlar : RADZIEMSKA MAJA,BİLGİN AYLA,VAVERKOVA MAGDALENA D, Yayın Yeri : CLEAN-Soil Air Water, 2018
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 18. Evaluation of surface water quality by using Canadian Council of Ministers of the Environment Water Quality Index (CCME WQI) method and discriminant analysis method: a case study Coruh River Basin

  Yazarlar : BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : Environmental Monitoring and Assessment, 2018
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 19. Concept of Aided Phytostabilization of Contaminated Soils in Postindustrial Areas

  Yazarlar : RADZIEMSKA MAJA,KODA EUGENIUSZ,BİLGİN AYLA,VAVERKOVÁ MGDALENA, Yayın Yeri : International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 20. Potential of using immobilizing agents in aided phytostabilization onsimulated contamination of soil with lead

  Yazarlar : RADZIEMSKA MAJA, GUSIATIN ZYGMUNT MARIUSZ,BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : ECOLOGICAL ENGINEERING, 2017
  Uluslararası Hakemli SCI
 21. Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği Kapsamında Kompost veBiyogaz Tesislerinin Değerlendirilmesi

  Yazarlar : BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 22. Fitoremediasyon Yöntemi İle Topraktaki Ağır Metallerin Giderimi

  Yazarlar : AYBAR MUSTAFA,BİLGİN AYLA,SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 2015
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 23. Atıksudan Kurşun Adsorpsiyonunda Koyun Yünü Kullanımı

  Yazarlar : BİLGİN AYLA,BALKAYA NİLGÜN, Yayın Yeri : EKOLOJİ ÇEVRE DERGİSİ, 2003
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 24. Assessment of the effect of reactive materialson the content of selected elementsin Indian mustard grownin Cu contaminated soils

  Yazarlar : RADZIEMSKA MAJA,JEZNACH JERZY,MAZUR ZBIGNIEW,FRONCZYK JOANNA,BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : JOURNAL OF WATER AND LAND DEVELOPMENT, 2016
  Ulusal Hakemli CABI, AGRICOLA, AGRIS
 25. Borçka Baraj Gölü Su Kalitesinin Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemle Değerlendirilmesi

  Yazarlar : BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : CBÜ Fen Bil. Dergi, 2015
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 26. An assessment of water quality in the Coruh Basin (Turkey) using multivariate statistical techniques

  Yazarlar : BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : Environmental Monitoring and Assessment, 2015
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 27. REMEDIATION OF ENDOSULFAN USING ZEOLITE BIOBARRIER

  Yazarlar : BİLGİN AYLA,SANİN SELİM LATİF, Yayın Yeri : Fresenius Environmental Bulletin, 2014
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 28. INVESTIGATION OF ADSORPTION PARAMETER EFFECTS ON THE REMOVAL OF CYANIDE IN WATER USING CLINOPTILOLITE

  Yazarlar : BİLGİN AYLA,HASDEMİR ERDOĞAN,MURATHAN ATİLLA MİRATİ, Yayın Yeri : Fresenius Environmental Bulletin, 2014
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 29. Effects of Forest Fires on Water Sources

  Yazarlar : BİLGİN AYLA,AYBAR MUSTAFA,SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2016
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 30. Evaluation of surface water quality and heavy metal pollution of Coruh River Basin (Turkey) by multivariate statistical methods

  Yazarlar : BİLGİN AYLA,KONANÇ MUSTAFA UMUT, Yayın Yeri : Environmental Earth Sciences, 2016
  Uluslararası Hakemli SCI
 31. AN ASSESSMENT OF THE PERSPECTIVES OF UNIVERSITY STUDENTS ON ENVIRONMENTAL ISSUES IN TURKEY

  Yazarlar : BİLGİN AYLA,BALKAYA NİLGÜN, Yayın Yeri : FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2017
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 32. Determination of Risk Perceptions of University Students and Evaluating Their Environmental Awareness in Poland

  Yazarlar : BİLGİN AYLA,RADZIEMSKA MAJA,FRONCZYK JOANNA, Yayın Yeri : Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 2016
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 33. Analysis of the Environmental Impact Assessment EIA Directive and the EIA decision in Turkey

  Yazarlar : BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT REVIEW, 2015
  Uluslararası Hakemli SSCI

Ödüller

 1. Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu, TÜRKİYE, TÜBİTAK, 2016, Diğer
 2. Young Scientist Paper Awards, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, American Academy of Sciences, 2014, Çalışma Ödülü
 3. Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2015, Yayın Teşvik Ödülü
 4. Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, TÜBİTAK, 2014, Yayın Teşvik Ödülü
 5. Best Poster Presentation, SİNGAPUR, National of Sinagapure, 2015, Çalışma Ödülü
 6. Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2017, Yayın Teşvik Ödülü
 7. Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, TÜBİTAK, 2015, Yayın Teşvik Ödülü
 8. Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, TÜBİTAK, 2015, Teşvik Ödülleri
 9. Yayın Teşvik Üçüncülük Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2018, Teşvik Ödülleri
 10. Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, TÜBİTAK, 2018, Yayın Teşvik Ödülü
 11. Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, TÜBİTAK, 2018, Yayın Teşvik Ödülü
 12. Yayın Teşvik İÖdülü, TÜRKİYE, TÜBİTAK, 2016, Teşvik Ödülleri
 13. Yayın Teşvik İkincilik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2016, Yayın Teşvik Ödülü
 14. YÖK Teşvik 100 Tam Puan Başarı Belgesi, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2018, Çalışma Ödülü

Öğrenim

 1. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (DR), 2004 - 2011
 2. GAZİ ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ÇEVRE BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ), 2001 - 2003
 3. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 1995 - 1999
 4. Princeton University, Civil and Environmental Engineering, 2016 - 2017

Projeler

 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Geliştirilmesi Projesi
  ULUSAL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Araştırmacı
  Tamamlandı , 11.02.2019 - 01.07.2020
 2. Artvin İline Ait Ağaç Türlerinin Talaşları Kullanılarak Kurşun Kirliliğinin Giderilmesi”
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Devam Ediyor
 3. Murgul Bakır İşletmesinin Oluşturduğu Ağır Metal Kirliliğinin Tespit Edilmesi ve Toprak Sağlığına Etkileri”
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 25.06.2016 - 29.12.2017
 4. Borçka Barajı Rezervuar Havzası nda Su Miktarı ve Kalitesi ile Sediment Verim Degerlerinin Arazi Ölçümleri ve Swat Modeli ile Belirlenmesi
  ULUSAL -Tübitak 3001 Yürütücü
  Tamamlandı , 15.08.2017 - 07.04.2020
 5. Yusufeli Barajı ve Toplam Risk Değerlendirmesi
  ULUSAL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Yürütücü
  Tamamlandı , 21.02.2014 - 15.06.2015
 6. Farklı Toplumlarda Günümüz Çevre Sorunlarına Bakış ve Çevre Bilincinin Araştırılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 30.12.2013 - 30.06.2015
 7. Çoruh Nehri Su Kirliliğinin Araştırılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 03.07.2014 - 31.12.2015
 8. Farklı Toplumlarda Günümüz Çevre Sorunlarına Bakış ve Çevre Bilincinin Araştırılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 30.12.2013 - 30.12.2015
 9. Çay Atıklarının Nitrat Arıtımında Kullanılabilme Potansiyelinin Araştırılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 28.06.2014 - 28.12.2016

Sanatsal Faaliyetler

 1. 5 Haziran Çevre Günü

  KAYIT (Ses ve/veya Görüntü),
  Ulusal Özgün 05.06.2021 - 05.06.2021
 2. ÇAY ATIKLARI

  TÜRKİYE, Trabzon, Türkçe, KAYIT (Ses ve/veya Görüntü),
  Ulusal Özgün 18.03.2020 - 18.03.2020
 3. TURİZM VE ÇEVRE

  TÜRKİYE, Trabzon, Türkçe, KAYIT (Ses ve/veya Görüntü),
  Ulusal Özgün 16.03.2020 - 16.03.2020

Araştırma/Sertifika/Diğer

 1. REMOVAL OF COPPER POLLUTION BY USING BIOBARRIER METHOD, Uluslararası
  Araştırma AMERİKA 01.08.2016 - 01.08.2017
 2. Ilgaz Dağı Ve Küre Dağları Milli Parklarında Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, Ulusal
  Sertifika KASTAMONU 07.08.2007 - 16.08.2007
 3. Amanoslar ve Antakya Çevresinin Ekoloji Temelli Doğa Eğitimlerinde Kullanımı, Ulusal
  Sertifika ANTAKYA 09.07.2007 - 19.07.2007

Tez Danışmanlıkları

 1. Türkiye'de çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği uygulamaları: Amasya ili örneği

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çevre Bilimleri ve Teknolojileri Ana Bilim Dalı, 2023
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı

Üyelikler

 1. Çevre Mühendisleri Odası, Üye,
 2. Çevre Mühendisleri Odası, Üye,
 3. Çevre Mühendisleri Odası, Üye,