Bülent SAĞLAM

Prof. Dr. Bülent SAĞLAM

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalı
bsaglam artvin.edu.tr ORMAN=4134 REKTÖRLÜK=1001
Ofis
Telefon ORMAN=4134 REKTÖRLÜK=1001
E-Posta bsaglam artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE KORUMA ANABİLİM DALI, PROFESÖR, 2015 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE KORUMA ANABİLİM DALI, DOÇENT, 2010 - 2015
 3. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE KORUMA ANABİLİM DALI, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2004 - 2010
 4. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ORMAN ENTOMOLOJİSİ VE KORUMA ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 1994 - 2004

Bildiriler

 1. Orman Yangını Görmüş Sahalarda Kuzugöbeği Mantarı(Morchella Ssp.) Verimliliği Giresun Alucra Örneği

  Yazarlar : SAĞLAM BÜLENT,AYBAR MUSTAFA,YILMAZ FATMA NUR,AKÇAY SİNAN, Yayın Yeri : 4th International Non-Wood Forest Products Symposium, 2018 Basım Tarihi : 25.12.2018 Etkinlik Tarihi : 04.10.2018 - 06.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 2. Barajların Akarsu Ekosistemlerine Etkileri: Arkun Barajı Örneği

  Yazarlar : UÇARLI YASİN, SAĞLAM BÜLENT, YAVUZ MEHMET, Yayın Yeri : III. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi, Samsun, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 25.10.2013 Etkinlik Tarihi : 23.10.2013 -
  Ulusal Tam metin bildiri
 3. Barajların Su Kuşlarının Yayılışına Etkileri

  Yazarlar : SAĞLAM BÜLENT, YAVUZ MEHMET, UÇARLI YASİN, Yayın Yeri : III. Ulusal Sulak Alanlar Kongresi, Samsun, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 25.10.2013 Etkinlik Tarihi : 23.10.2013 -
  Ulusal Tam metin bildiri
 4. Orman Yangınlarıyla Yaşamayı Öğrenmek

  Yazarlar : SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Kahramanmaraş, TÜRKİYE, 2011 Basım Tarihi : 28.10.2011 Etkinlik Tarihi : 26.10.2011 -
  Ulusal Tam metin bildiri
 5. Doğu Karadeniz Ormanlarında Orman Yangınları

  Yazarlar : BİLGİLİ ERTUĞRUL, DİNÇ BAHAR, BAYSAL İSMAİL, SAĞLAM BÜLENT, KÜÇÜK ÖMER, Yayın Yeri : III. Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 22.05.2010 Etkinlik Tarihi : 20.05.2010 -
  Ulusal Tam metin bildiri
 6. Artvin Yöresindeki Yaban Keçisi (Capra aegagrus Erxl.)’nin Varlığı ve Sürekliliği Hakkında Değerlendirmeler

  Yazarlar : SAĞLAM BÜLENT, MIHLI AHMET, Bucak Faruk, Yayın Yeri : III. Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 22.05.2010 Etkinlik Tarihi : 20.05.2010 -
  Ulusal Tam metin bildiri
 7. Artvin’de Ayı Zararları ve Sebepleri Üzerine Bir Araştırma

  Yazarlar : SAĞLAM BÜLENT, MIHLI AHMET, Yayın Yeri : III. Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 22.05.2010 Etkinlik Tarihi : 20.05.2010 -
  Ulusal Tam metin bildiri
 8. Yangın Davranışı ve Türkiye’deki Uygulamaları

  Yazarlar : SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : 1. Orman Yangınları ile Mücadele Sempozyumu, Antalya, TÜRKİYE, 2009 Basım Tarihi : 10.01.2009 Etkinlik Tarihi : 07.01.2009 -
  Ulusal Tam metin bildiri
 9. İbre Ölü Örtüsünün Ayrışmasında Yangının Etkisi

  Yazarlar : SAĞLAM BÜLENT, SARIYILDIZ TEMEL, Yayın Yeri : 1. Orman Yangınları ile Mücadele Sempozyumu, Antalya, TÜRKİYE, 2009 Basım Tarihi : 10.01.2009 Etkinlik Tarihi : 07.01.2009 -
  Ulusal Tam metin bildiri
 10. Korunan Alanlarda Orman Yangınları ve Etkileri

  Yazarlar : SAĞLAM BÜLENT, BİLGİLİ ERTUĞRUL, KÜÇÜK ÖMER, DİNÇ BAHAR, BAYSAL İSMAİL, Yayın Yeri : Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, TÜRKİYE, 2005 Basım Tarihi : 10.09.2005 Etkinlik Tarihi : 08.09.2005 -
  Ulusal Özet bildiri
 11. Korunan Alanlarda Yangın Amenajman Planlarının Önemi

  Yazarlar : KÜÇÜK ÖMER, BİLGİLİ ERTUĞRUL, SAĞLAM BÜLENT, DİNÇ BAHAR, BAYSAL İSMAİL, Yayın Yeri : Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, TÜRKİYE, 2005 Basım Tarihi : 10.09.2005 Etkinlik Tarihi : 08.09.2005 -
  Ulusal Özet bildiri
 12. Kontrollü ve Amaçlı Yakmanın Kullanım Alanları ve Teknikleri

  Yazarlar : BİLGİLİ ERTUĞRUL, DİNÇ BAHAR, SAĞLAM BÜLENT, KÜÇÜK ÖMER, BAYSAL İSMAİL, Yayın Yeri : Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, TÜRKİYE, 2005 Basım Tarihi : 10.09.2005 Etkinlik Tarihi : 08.09.2005 -
  Ulusal Tam metin bildiri
 13. Orman Yangınları Tehlike Oranları Sistemi Uygulamalarının Getireceği Faydalar

  Yazarlar : SAĞLAM BÜLENT, BİLGİLİ ERTUĞRUL, KÜÇÜK ÖMER, DİNÇ BAHAR, Yayın Yeri : I. Çevre ve Ormancılık Şurası, Ankara, TÜRK VE CAICOS AD., 2005 Basım Tarihi : 25.03.2005 Etkinlik Tarihi : 22.03.2005 -
  Ulusal Tam metin bildiri
 14. Yangın Koruma Çalışmalarının Uzun Dönemdeki Sonuçları

  Yazarlar : BİLGİLİ ERTUĞRUL, DİNÇ BAHAR, SAĞLAM BÜLENT, KÜÇÜK ÖMER, BAYSAL İSMAİL, Yayın Yeri : I. Çevre ve Ormancılık Şurası, Ankara, TÜRKİYE, 2005 Basım Tarihi : 25.03.2005 Etkinlik Tarihi : 22.03.2005 -
  Ulusal Tam metin bildiri
 15. Orman Yangınlarında Karar Destek Sistemler Olarak Yangın Tehlike Oranları Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin Kul

  Yazarlar : SAĞLAM BÜLENT, BİLGİLİ ERTUĞRUL, DİNÇ BAHAR, Yayın Yeri : İstanbul Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar 1. Kongresi, iSTANBUL, TÜRKİYE, 2003 Basım Tarihi : 20.02.2003 Etkinlik Tarihi : 17.02.2003 -
  Ulusal Tam metin bildiri
 16. Orman Yangınlarıyla Mücadele Çalışmaları Kapsamında 2000 Yılı Yangınlarının Değerlendirilmesi

  Yazarlar : BİLGİLİ ERTUĞRUL, SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, TÜRKİYE, 2002 Basım Tarihi : 17.05.2002 Etkinlik Tarihi : 15.05.2002 -
  Ulusal Tam metin bildiri
 17. Yangın Tehlike Oranları Sistemi İçerisinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Yeri ve Önemi

  Yazarlar : BİLGİLİ ERTUĞRUL, SAĞLAM BÜLENT, BAŞKENT EMİN ZEKİ, Yayın Yeri : 1. Ulusal Ormancılık Kongresi, Ankara, TÜRKİYE, 2001 Basım Tarihi : 20.03.2001 Etkinlik Tarihi : 19.03.2001 -
  Ulusal Tam metin bildiri
 18. Ülkemizde Kadastro Çalışmaları Süreci ve Sonrasının Orman Koruma Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi

  Yazarlar : SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : Doğu Karadeniz Bölgesinde Kadastro ve Mülkiyet Sorunları Sempozyumu, Trabzon, TÜRKİYE, 1999 Basım Tarihi : 11.10.1999 Etkinlik Tarihi : 11.10.1999 -
  Ulusal Özet bildiri
 19. Orman/Kent Etkileşim Sınırında Orman Yangınlarından Korunm

  Yazarlar : SAĞLAM BÜLENT, BİLGİLİ ERTUĞRUL, Yayın Yeri : Beşinci Yanma Sempozyumu, Bursa, TÜRK VE CAICOS AD., 1997 Basım Tarihi : 23.07.1997 Etkinlik Tarihi : 21.07.1997 -
  Ulusal Tam metin bildiri
 20. Orman Yangınları ve Meteorolojik Parametreler Arasındaki İlişkiler

  Yazarlar : ASLAN ZAFER, SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : 1. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Trabzon, TÜRKİYE, 1995 Basım Tarihi : 25.10.1995 Etkinlik Tarihi : 23.10.1995 -
  Ulusal Tam metin bildiri
 21. Mapping Fire Development Potential Using Landsat Satellite Imagery

  Yazarlar : DİNÇ BAHAR, BİLGİLİ ERTUĞRUL, KADIOĞULLARI ALİ İHSAN, BAŞKENT EMİN ZEKİ, SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : Workshop on 3D Remote Sensing in Forestry, Vienna, AVUSTURYA, 2006 Basım Tarihi : 15.02.2006 Etkinlik Tarihi : 14.02.2006 -
  Uluslararası Özet bildiri
 22. Fire occurrence in relation to weather conditions

  Yazarlar : SAĞLAM BÜLENT, BİLGİLİ ERTUĞRUL, Yayın Yeri : IUFRO XXI World Congress, kuala lumpur, MALEZYA, 2000 Basım Tarihi : 12.08.2000 Etkinlik Tarihi : 07.08.2000 -
  Uluslararası Özet bildiri
 23. Edge effects to Birds in Artvin Forest

  Yazarlar : SAĞLAM BÜLENT, YAVUZ MEHMET, UÇARLI YASİN, Yayın Yeri : International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 24.10.2013 Etkinlik Tarihi : 24.10.2013 -
  Uluslararası Özet bildiri
 24. Influence of weather and slope on the Rate of Fire Spread in Maquis Fuels in Turkey

  Yazarlar : SAĞLAM BÜLENT, BİLGİLİ ERTUĞRUL, KÜÇÜK ÖMER, DİNÇ BAHAR, BAYSAL İSMAİL, Yayın Yeri : VI International Conference on Forest Fire Research, Coimbra, PORTEKİZ, 2010 Basım Tarihi : 18.11.2010 Etkinlik Tarihi : 15.11.2010 -
  Uluslararası Özet bildiri
 25. Fire Behavior in Thinned (1 Year After Thinning) and Unthinned Young Calabrian Pine Stands

  Yazarlar : DİNÇ BAHAR, BİLGİLİ ERTUĞRUL, Alexander Marty, SAĞLAM BÜLENT, KÜÇÜK ÖMER, BAYSAL İSMAİL, Yayın Yeri : VI International Conference on Forest Fire Research, Coimbra, PORTEKİZ, 2010 Basım Tarihi : 18.11.2010 Etkinlik Tarihi : 15.11.2010 -
  Uluslararası Özet bildiri
 26. Rate of fire spread in young calabrian pine slash

  Yazarlar : BİLGİLİ ERTUĞRUL, BAYSAL İSMAİL, DİNÇ BAHAR, SAĞLAM BÜLENT, KÜÇÜK ÖMER, Yayın Yeri : VI International Conference on Forest Fire Research, Coimbra, PORTEKİZ, 2010 Basım Tarihi : 18.11.2010 Etkinlik Tarihi : 15.11.2010 -
  Uluslararası Özet bildiri
 27. Spatial Forest Fire Risk and Mapping Using GIS

  Yazarlar : DİNÇ BAHAR, BİLGİLİ ERTUĞRUL, SAĞLAM BÜLENT, KÜÇÜK ÖMER, BAYSAL İSMAİL, KADIOĞULLARI ALİ İHSAN, BAŞKENT EMİN ZEKİ, Yayın Yeri : 5th International Conference on Geographic Information Systems (ICGIS), iSTANBUL, TÜRKİYE, 2008 Basım Tarihi : 05.07.2008 Etkinlik Tarihi : 02.07.2008 - 05.07.2008
  Uluslararası Tam metin bildiri
 28. Midterm effect of different intensive fire on soil microbial biomass in Black pine stands

  Yazarlar : AKBAŞ MUSA,KILIÇ MİRAÇ,TÜFEKÇİOĞLU AYDIN,SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : International Symposium on New Horizons in Forestry- ISFOR 2017, Isparta, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 20.10.2017 Etkinlik Tarihi : 18.10.2017 - 20.10.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 29. Türkiye Ormanlarında Yasadışı Yaralanmaların Son 10 Yıldaki Durum ve Değerlendirmesi

  Yazarlar : AYBAR MUSTAFA,KELEŞ GÖKÇE ALİ,SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : III. International MediterraneanForest and Environment Symposium, 2019 Basım Tarihi : 17.11.2019 Etkinlik Tarihi : 03.10.2019 - 05.10.2019
  Uluslararası Özet bildiri
 30. Orman Yangınlarının Yaban Hayatı ve Habitatlar Üzerine Etkileri

  Yazarlar : KELEŞ GÖKÇE ALİ,AYBAR MUSTAFA,SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : III. International Mediterranean Forest and Environment Symposium, 2019 Basım Tarihi : 17.11.2019 Etkinlik Tarihi : 01.10.2019 - 03.10.2019
  Uluslararası Özet bildiri
 31. Population Status of Bezoar Ibex (Capra aegagrus) in Artvin, Turkey

  Yazarlar : UÇARLI YASİN,YAVUZ MEHMET,SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, Artvin, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 30.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 32. SOIL ORGANIC MATTER, SOIL pH AND SOIL NUTRIENT DYNAMICS IN FOREST STANDS AFTER FIRE

  Yazarlar : ALTUN LOKMAN,BİLGİLİ ERTUĞRUL,SAĞLAM BÜLENT,KÜÇÜK ÖMER,YILMAZ MURAT,TÜFEKÇİOĞLU AYDIN, Yayın Yeri : International Soil Congress (ISC) on“Natural Resource Managementfor Sustainable Development”, 2004 Basım Tarihi : 10.06.2010 Etkinlik Tarihi : 07.06.2004 - 10.06.2004
  Uluslararası Tam metin bildiri
 33. THE EFFECTS OF FOREST FIRES ON MOREL MUSHROOMS

  Yazarlar : AYBAR MUSTAFA,ARIÖZ FATMA NUR,SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : International Forestry and Environment SymposiumClimate Change and Tree Migration, 2017 Basım Tarihi : 09.12.2017 Etkinlik Tarihi : 07.11.2017 - 10.11.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 34. Investigation of Accumulation Levels in Heavy Metals andSediments Caused by Mining Plants: Murgul Example

  Yazarlar : AYBAR MUSTAFA,BİLGİN AYLA,SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 35. Determination of Cu, Zn and Pb Concentrations in soilaround Murgul Copper Plant and Evaluation of TheirChanges in Related to Distance

  Yazarlar : AYBAR MUSTAFA,SAĞLAM BÜLENT,BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 36. Measuring Fuel Moisture Content in Calabrian Pine (Pinus brutia) stands using four methods

  Yazarlar : BİLGİLİ ERTUĞRUL,SAĞLAM BÜLENT,KÜÇÜK ÖMER,COŞKUNER KADİR ALPEREN,GÖLTAŞ MERİH,meydan cafer, Yayın Yeri : VII International Conference on Forest Fire Research, 2014 Basım Tarihi : 21.11.2014 Etkinlik Tarihi : 14.11.2014 - 21.11.2014
  Uluslararası Özet bildiri
 37. An Investigation of the Post Fire Succession in Blackpine

  Yazarlar : YILMAZ FATMA NUR,KÜÇÜK ÖMER,GÜNEY KERİM,SAĞLAM BÜLENT,EVCİN ÖZKAN, Yayın Yeri : Ecology 2018 Symposium, 2018 Basım Tarihi : 20.06.2018 Etkinlik Tarihi : 19.06.2018 - 20.06.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 38. Investigation of Çanakkale Forest Fires by Canadian Forest Fire Weather Index

  Yazarlar : TATLI HASAN,AKBULAK CENGİZ,ÇEKMEK MAHİR,AYGÜN GÜRCÜ,SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : 8th ATMOSPHERIC SCIENCES SYMPOSIUM - ATMOS2017, İstanbul, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 25.12.2017 Etkinlik Tarihi : 01.11.2017 - 04.12.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 39. Determining Risk of the Forest Fires In Çanakkale Via Geographic Information Systems and Analytic Hierarchy Process

  Yazarlar : TATLI HASAN,AKBULAK CENGİZ,AYGÜN GÜRCÜ,ÇEKMEK MAHİR,SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : 8th ATMOSPHERIC SCIENCES SYMPOSIUM - ATMOS2017, İstanbul, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 25.12.2017 Etkinlik Tarihi : 01.11.2017 - 04.11.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 40. Türkiye’de Yangın Davranışının Belirlenmesine Yönelik Yapılan Deneme Yangınları

  Yazarlar : KÜÇÜK ÖMER,BİLGİLİ ERTUĞRUL,SAĞLAM BÜLENT,DİNÇ DURMAZ BAHAR,BAYSAL İSMAİL, Yayın Yeri : III. Karadeniz Ormancılık Kongresi, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 20.05.2010 Etkinlik Tarihi : 20.05.2010 - 22.05.2010
  Ulusal Tam metin bildiri
 41. Doğu Karadeniz Ormanlarında Orman Yangınları

  Yazarlar : BİLGİLİ ERTUĞRUL,DİNÇ DURMAZ BAHAR,BAYSAL İSMAİL,SAĞLAM BÜLENT,KÜÇÜK ÖMER, Yayın Yeri : III. Karadeniz Ormancılık Kongresi, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 20.05.2010 Etkinlik Tarihi : 20.05.2010 - 22.05.2010
  Ulusal Tam metin bildiri
 42. Surface soil erosion after prescribed burn in the Pinus nigra stands

  Yazarlar : TÜFEKÇİOĞLU MUSTAFA,SAĞLAM BÜLENT,TÜFEKÇİOĞLU AYDIN, Yayın Yeri : International Symposium on New Horizons in Forestry- ISFOR 2017, 2017 Basım Tarihi : 20.10.2017 Etkinlik Tarihi : 18.10.2017 - 20.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 43. Post-fire vegetation development in black pine stands

  Yazarlar : ARIÖZ FATMA NUR,KÜÇÜK ÖMER,GÜNEY KERİM,SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : International Symposium on New Horizons in Forestry - ISFOR, Isparta, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 20.09.2017 Etkinlik Tarihi : 18.09.2017 - 20.09.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 44. Population Viability of Bezoar Ibex (Capra aegagrus) in Northeastern Turkey

  Yazarlar : UÇARLI YASİN,SAĞLAM BÜLENT,YAVUZ MEHMET, Yayın Yeri : 91st ANNUAL MEETING DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR SÄUGETIERKUNDE (DGS), 2017 Basım Tarihi : 25.09.2017 Etkinlik Tarihi : 18.09.2017 - 21.09.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 45. Fire behavior in young calabrian pine slash

  Yazarlar : BİLGİLİ ERTUĞRUL,BAYSAL İSMAİL,DİNÇ DURMAZ BAHAR,SAĞLAM BÜLENT,KÜÇÜK ÖMER, Yayın Yeri : VI International Conference on Forest Fire Research, 2010 Etkinlik Tarihi : 15.11.2010 - 18.11.2010
  Uluslararası
 46. Türkiye de 2008 Yılında Çıkan Büyük Orman Yangınlarının Değerlendirilmesi

  Yazarlar : BİLGİLİ ERTUĞRUL,BAYSAL İSMAİL,DİNÇ DURMAZ BAHAR,SAĞLAM BÜLENT,KÜÇÜK ÖMER, Yayın Yeri : III. Karadeniz Ormancılık Kongresi, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 20.06.2010 Etkinlik Tarihi : 20.06.2010 - 22.06.2010
  Ulusal Tam metin bildiri
 47. Preliminary Results of Fire Behavior in Maquis Fuels under Varying Weather and Slope Conditions

  Yazarlar : SAĞLAM BÜLENT,BİLGİLİ ERTUĞRUL,KÜÇÜK ÖMER,DİNÇ DURMAZ BAHAR,BAYSAL İSMAİL, Yayın Yeri : 2nd Fire Behavior and Fuels Conference, 2007 Basım Tarihi : 26.03.2007 Etkinlik Tarihi : 26.03.2007 - 30.03.2007
  Uluslararası Tam metin bildiri
 48. The effect of pruning on crown fire behavior in a calabrian pine plantation northeastern Turkey

  Yazarlar : BİLGİLİ ERTUĞRUL,DİNÇ DURMAZ BAHAR,alexander marty E,SAĞLAM BÜLENT,KÜÇÜK ÖMER,BAYSAL İSMAİL, Yayın Yeri : VI International Conference on Forest Fire Research, 2010 Basım Tarihi : 15.11.2010 Etkinlik Tarihi : 15.11.2010 - 18.11.2010
  Uluslararası Tam metin bildiri
 49. Spatial fire potential analysis and mapping using landsat satellite imagery and GIS

  Yazarlar : DİNÇ DURMAZ BAHAR,BİLGİLİ ERTUĞRUL,KADIOĞULLARI ALİ İHSAN,SAĞLAM BÜLENT,KÜÇÜK ÖMER,BAŞKENT EMİN ZEKİ, Yayın Yeri : V International Conference on Forest Fire Research, 2006 Etkinlik Tarihi : 27.11.2006 - 30.11.2006
  Uluslararası Özet bildiri
 50. Fire behaviour in immature calabrian pine plantations

  Yazarlar : BİLGİLİ ERTUĞRUL,DİNÇ DURMAZ BAHAR,SAĞLAM BÜLENT,KÜÇÜK ÖMER,BAYSAL İSMAİL, Yayın Yeri : V International Conference on Forest Fire Research, 2006 Etkinlik Tarihi : 27.11.2006 - 30.11.2006
  Uluslararası Özet bildiri
 51. Determination of surface fuels moisture contents based on weather conditions

  Yazarlar : SAĞLAM BÜLENT,BİLGİLİ ERTUĞRUL,KÜÇÜK ÖMER,DİNÇ DURMAZ BAHAR, Yayın Yeri : V International Conference on Forest Fire Research, 2006 Etkinlik Tarihi : 27.11.2006 - 30.11.2006
  Uluslararası Özet bildiri
 52. Slope Effect on Soil Microbial Biomass in Black Pine StandsSubjected to Ground Fire

  Yazarlar : AKBAŞ MUSA,KILIÇ MİRAÇ,TÜFEKÇİOĞLU AYDIN,SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : International Forestry Symposium (IFS 2016), 2016 Basım Tarihi : 07.12.2016 Etkinlik Tarihi : 07.12.2016 - 10.12.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 53. Group dynamics of Anatolian Bezoar Ibex Capra aegagrus aegagrus in coruhvalley wildlife reserve Artvin Turkey

  Yazarlar : SAĞLAM BÜLENT,UÇARLI YASİN,YAVUZ MEHMET, Yayın Yeri : 12th International Conference on Goats “ICG 2016”, 2016 Basım Tarihi : 01.10.2016 Etkinlik Tarihi : 25.09.2016 - 30.09.2016
  Uluslararası Sözlü Bildiri
 54. FIRE EFFECT ON SOIL MICROBIAL BIOMASS IN BLACK PINE STANDS INVEZIRKOPRU TURKEY

  Yazarlar : AKBAŞ MUSA,KILIÇ MİRAÇ,TÜFEKÇİOĞLU AYDIN,SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : International Human and Nature Sciences Problems and Solution Seeking Congress, 2016 Basım Tarihi : 01.12.2016 Etkinlik Tarihi : 07.10.2016 - 09.10.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 55. Effects of Forest Fires on Water Sources

  Yazarlar : ,BİLGİN AYLA,AYBAR MUSTAFASAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : International Conference on Civil and Environmental Engineering, 2015 Basım Tarihi : 30.11.2015 Etkinlik Tarihi : 20.05.2015 - 23.05.2015
  Uluslararası Özet bildiri
 56. Determination Of Time Lag Constant For Calabrian Pine Stands Pinus Brutia Ten Stands According To Crown Closures A Case Study In Antalya

  Yazarlar : BİLGİLİ ERTUĞRUL,Coşkuner Kadir Alperen,SAĞLAM BÜLENT,KÜÇÜK ÖMER, Yayın Yeri : International Forest Fire Conferance in Black Sea Region, 2014 Basım Tarihi : 15.04.2015 Etkinlik Tarihi : 06.11.2014 - 08.11.2014
  Uluslararası Özet bildiri
 57. Effects of Fire Intensities and Slop Levels on Surface Soil Erosion and Runoff Under Old Corsican Pine Pinus nigra arn Stands

  Yazarlar : TÜFEKÇİOĞLU MUSTAFA,TÜFEKÇİOĞLU AYDIN,satır ali,Gözler Mustafa,SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : International Forest Fire Conference in Black Sea Region, 2014 Basım Tarihi : 15.04.2015 Etkinlik Tarihi : 06.11.2014 - 08.11.2014
  Uluslararası Tam metin bildiri
 58. Nitrogen Mineralization in Burned Corsican Pine Stands

  Yazarlar : KÜÇÜK MEHMET,TÜFEKÇİOĞLU AYDIN,SAĞLAM BÜLENT,DİNÇ MUSA,taşdemir dilek, Yayın Yeri : International Forest Fire Conferance in Black Sea Region, 2014 Basım Tarihi : 15.04.2015 Etkinlik Tarihi : 06.11.2014 - 08.11.2014
  Uluslararası Özet bildiri
 59. Influence of Forest Fires on Microbial Biomass in Forest Soils A Review

  Yazarlar : AKBAŞ MUSA,TÜFEKÇİOĞLU AYDIN,SAĞLAM BÜLENT,DİNÇ MUSA, Yayın Yeri : International Forest Fire Conferance in Black Sea Region, 2014 Basım Tarihi : 15.04.2015 Etkinlik Tarihi : 06.11.2014 - 08.11.2014
  Uluslararası Özet bildiri
 60. The Effects of Fire Intensity on Seed Germination and Seedling Growth In Mature Calabrian Pine Pinus brutia Ten Stands

  Yazarlar : BİLGİLİ ERTUĞRUL,DİNÇ DURMAZ BAHAR,BAYSAL İSMAİL,SAĞLAM BÜLENT,KÜÇÜK ÖMER, Yayın Yeri : The 6th International Wildland Fire Conference, 2015 Basım Tarihi : 30.10.2015 Etkinlik Tarihi : 12.10.2015 - 16.10.2015
  Uluslararası Özet bildiri
 61. Fuel Characterization of Calabrian Pine Stands

  Yazarlar : BİLGİLİ ERTUĞRUL,BAYSAL İSMAİL,KÜÇÜK ÖMER,SAĞLAM BÜLENT,DİNÇ DURMAZ BAHAR, Yayın Yeri : The 6th International Wildland Fire Conference, 2015 Basım Tarihi : 30.11.2015 Etkinlik Tarihi : 12.10.2015 - 16.10.2015
  Uluslararası Özet bildiri
 62. Assessing Fuel Load and Fireline Intensity in Bayam Forest District TURKEY Using Flam Map Software and Remote Sensing Techniques

  Yazarlar : YAVUZ MEHMET,SAĞLAM BÜLENT,KÜÇÜK ÖMER,TÜFEKÇİOĞLU AYDIN, Yayın Yeri : International Forest Fire Conferance in Black Sea Region, 2014 Basım Tarihi : 15.04.2015 Etkinlik Tarihi : 06.11.2014 - 08.11.2014
  Uluslararası Tam metin bildiri
 63. Short Term Effects of Prescribed Burning on Soil Microbial Biomass in Black Pine Forests Vezirköprü Turkey

  Yazarlar : AKBAŞ MUSA,TÜFEKÇİOĞLU AYDIN,DİNÇ MUSA,SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : International Forest Fire Conferance in Black Sea Region, 2014 Basım Tarihi : 15.04.2015 Etkinlik Tarihi : 06.11.2014 - 08.11.2014
  Uluslararası Tam metin bildiri
 64. Litter Decomposition in Burned Corsican Pine Stands in Turkey

  Yazarlar : KÜÇÜK MEHMET,SAĞLAM BÜLENT,DİNÇ MUSA,DUMAN AHMET, Yayın Yeri : International Forest Fire Conferance in Black Sea Region, 2014 Basım Tarihi : 15.04.2015 Etkinlik Tarihi : 06.11.2014 - 08.11.2014
  Uluslararası Özet bildiri
 65. The Investigation of Forest Fire on Soil Respiration

  Yazarlar : SAĞLAM BÜLENT,KÜÇÜK MEHMET,mustafa gözler,TÜFEKÇİOĞLU AYDIN,DİNÇ MUSA, Yayın Yeri : International Forest Fire Conferance in Black Sea Region, 2014 Basım Tarihi : 15.04.2015 Etkinlik Tarihi : 06.11.2014 - 08.11.2014
  Uluslararası Özet bildiri
 66. Prediction of Forest Fires

  Yazarlar : SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : XI. World Forestry Congress, 1997 Etkinlik Tarihi : 13.10.1997 - 22.10.1997
  Uluslararası Tam metin bildiri

Deneyimler

 1. Kafkas Üniversitesi, Öğretim Üyesi, 2004 - 2007
 2. Artvin Çoruh Üniversitesi, Öğretim Üyesi, 2007 - 2010
 3. Artvin Çoruh Üniversitesi, Öğretim Üyesi, 2010 -
 4. Kafkas Üniversitesi, Öğretim Elemanı, 1994 - 2002
 5. Kafkas Üniversitesi, Öğretim Elemanı, 2002 - 2004
 6. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, Yevmiyeli Mühendis, 1992 - 1993

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2013-2014 Avlanma Yöntemleri ve Uygulamaları Türkçe 3
2013-2014 Ormancılıkta Yaban Hayatı Türkçe 2
2013-2014 Korunan Alanlar ve Ekoturizm Türkçe 2
2013-2014 Korunan Alanlar Yönetimi ve Ekoturizm Türkçe 3
2013-2014 Atıcılık Türkçe 2
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2013-2014 Yanıcı Madde Tipleri ve CBS Uygulamaları Türkçe 3
2013-2014 Yanıcı Madde Karakterizasyonu ve Modelleme Türkçe 3
2013-2014 Yangın Ekolojisi Türkçe 3
2013-2014 Orman Yangınları Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2013-2014 orman koruma Türkçe 3
2013-2014 Yaban Hayatı Bilgisi Türkçe 2

İdari Görevler

 1. Rektör Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2022 - Devam Ediyor
 2. Anabilim Dalı Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2012 - 2015
 3. Fakülte Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2022 - Devam Ediyor
 4. Fakülte Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2020 - 2021
 5. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2022 - Devam Ediyor
 6. Rektör Danışmanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2022 - 2022
 7. Dekan
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2016 - 2017
 8. Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2008 - 2011
 9. Yönetim Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2012 - 2017
 10. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2012 - 2015
 11. MYO/Yüksekokul Müdürü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2014 - 2017
 12. MYO/Yüksekokul Müdürü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2009 - 2011
 13. Anabilim Dalı Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2009 - Devam Ediyor
 14. Bölüm Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2012 - 2013

Kitaplar

 1. EKOLOJİ VE EKONOMİ EKSENİNDE TÜRKİYE’DE ORMAN VE ORMANCILIK
  BİLGİLİ ERTUĞRUL, KÜÇÜK ÖMER, SAĞLAM BÜLENT, BAYSAL İSMAİL, DİNÇ DURMAZ BAHAR, COŞKUNER KADİR ALPEREN, Yayın Yeri : SONÇAĞ AKADEMİ, TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 2021
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. Orman Yangınları: Sebepleri, Etkileri, izlenmesi, Alınması Gereken Önlemler ve Rehabilitasyon Faaliyetleri
  BİLGİLİ ERTUĞRUL, KÜÇÜK ÖMER, SAĞLAM BÜLENT, COŞKUNER KADİR ALPEREN, Yayın Yeri : TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ, TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 2021
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)

Makaleler

 1. An innovative tool for mapping forest fire risk and danger: case studies from eastern Mediterranean

  Yazarlar : SAĞLAM BÜLENT, BOYATAN MEHMET, SİVRİKAYA FATİH, Yayın Yeri : SCOTTISH GEOGRAPHICAL JOURNAL, 2023
  Uluslararası Hakemli SSCI
 2. Maden Sahasından Ağır Metallerin (Cd, Zn, Pb) Ayçiçeği (Helianthus annuus) Bitkisiyle Fitoekstraksiyonu

  Yazarlar : AYBAR MUSTAFA, SAĞLAM BÜLENT, DAĞHAN HATİCE, TÜFEKÇİOĞLU AYDIN, KÖLELİ NURCAN, YILMAZ FATMA NUR, Yayın Yeri : Kastamonu University, 2023
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 3. Assessing forest fire behavior simulation using FlamMap software and remote sensing techniques in Western Black Sea Region, Turkey

  Yazarlar : YAVUZ MEHMET,SAĞLAM BÜLENT,KÜÇÜK ÖMER,TÜFEKÇİOĞLU AYDIN, Yayın Yeri : Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2018
  Uluslararası Hakemli ESCI
 4. Orman Yangınlarının Kuzugöbeği Mantarının (Morchella spp.) Çoğalması Üzerine Etkilerinin Araştırılması: Giresun, Alucra Örneği

  Yazarlar : SAĞLAM BÜLENT, AYBAR MUSTAFA, YILMAZ FATMA NUR, Yayın Yeri : Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 2021
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 5. An integrated approach for mapping fire suppression difficulty in three different ecosystems of Eastern Europe

  Yazarlar : MITSOPOULOS IOANNIS,MALLINIS GIORGOS,ZIBTSEV SERGIY,YAVUZ MEHMET,SAĞLAM BÜLENT,KÜÇÜK ÖMER,BOGOMOLOV VADIM,BORSUK ANATOLIY,ZAIMES GEORGE N, Yayın Yeri : Journal of Spatial Science, 2017
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 6. Assessment of Heavy Metal Pollution in Soil and Sediments of Murgul Copper Mine and Its Surroundings

  Yazarlar : SAĞLAM BÜLENT,BİLGİN AYLA,AYBAR MUSTAFA, Yayın Yeri : Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2020
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 7. The effect factors on transition from surface fire to crown fire

  Yazarlar : KÜÇÜK ÖMER,BİLGİLİ ERTUĞRUL,DİNÇ DURMAZ BAHAR,SAĞLAM BÜLENT,BAYSAL İSMAİL, Yayın Yeri : Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2009
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 8. Diurnal surface fuel moisture prediction model for Calabrian pine stands in Turkey

  Yazarlar : BİLGİLİ ERTUĞRUL,COŞKUNER KADİR ALPEREN,USTA YETKİN,SAĞLAM BÜLENT,KÜÇÜK ÖMER,BERBER TOLGA,GÖLTAŞ MERİH, Yayın Yeri : iForest - Biogeosciences and Forestry, 2019
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 9. Determination of surface fuels moisture contents based on weather conditions

  Yazarlar : SAĞLAM BÜLENT,BİLGİLİ ERTUĞRUL,KÜÇÜK ÖMER,DİNÇ DURMAZ BAHAR, Yayın Yeri : Forest Ecology and Management, 2006
  Uluslararası Hakemli SCI
 10. Fire behaviour in immature calabrian pine plantations

  Yazarlar : BİLGİLİ ERTUĞRUL,DİNÇ DURMAZ BAHAR,SAĞLAM BÜLENT,KÜÇÜK ÖMER,BAYSAL İSMAİL, Yayın Yeri : Forest Ecology and Management, 2006
  Uluslararası Hakemli SCI
 11. The Studies to Support a Fire Danger Rating System in Turkey

  Yazarlar : KÜÇÜK ÖMER,BİLGİLİ ERTUĞRUL,SAĞLAM BÜLENT,DİNÇ DURMAZ BAHAR,BAYSAL İSMAİL, Yayın Yeri : Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2007
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 12. Forest fire risk analysis via integration of GIS, RS and AHP: The Case of Çanakkale, Turkey

  Yazarlar : AKBULAK CENGİZ,TATLI HASAN,AYGÜN GÜRCÜ,SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : International Journal of Human Sciences, 2018
  Uluslararası Hakemli asos, ulakbim, scilit, index copernicus internatio...
 13. Wild Land Fires in The Black Sea Region Impact Management and Needs for Innovative Technologies

  Yazarlar : ZIBTSEV SERGIY,MITSOPOULOS IANNIOUS,MALLINIS GIORGOS,SAĞLAM BÜLENT,BORSUK ANATOLII,ZAIMES GEORGE N,YAVUZ MEHMET,EMMANOULOUDIS DIMITRIS,GALUPA D,URATU RAZVAN,MOISEI R,GHULIJANYAN ANDRANIK, Yayın Yeri : International Scientific Electronic Journal of Earth Bioresources and Quality of Life: Sustainable Development of Forest Management, 2013
  Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor
 14. Meslek Yüksekokulu akademik personellerinin tükenmişliği ve iş tatmini üzerine bir araştırma

  Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT,SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 2010
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 15. EFFECTS OF FIRE INTENSITY AND SLOPE ON SURFACESOIL EROSION FOLLOWING A PRESCRIBED FIRE IN OLDPINUS NIGRA STANDS

  Yazarlar : TÜFEKÇİOĞLU MUSTAFA,SAĞLAM BÜLENT,TÜFEKÇİOĞLU AYDIN, Yayın Yeri : Fresenius Environmental Bulletin, 2017
  Uluslararası Hakemli SCI
 16. Yaban Hayatı Çalışmalarında Fotokapan KullanımıYaban Hayatı Çalışmalarında Fotokapan Kullanımı

  Yazarlar : UÇARLI YASİN,SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi DergisiArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2015
  Uluslararası Hakemli cab absract
 17. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Orman Yangınlarında Kullanılması

  Yazarlar : YAVUZ MEHMET,SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2012
  Uluslararası Hakemli TR Dizin
 18. Fitoremediasyon yöntemi ile topraktaki ağır metallerin giderimi

  Yazarlar : AYBAR MUSTAFA,BİLGİN AYLA,SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 2015
  Ulusal Hakemli TR Dizin
 19. Effects of Forest Fires on Water Sources

  Yazarlar : AYBAR MUSTAFA,BİLGİN AYLA,SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2016
  Uluslararası Hakemli TR Dizin
 20. Evaluation of Forest Fire Risk with GIS

  Yazarlar : SİVRİKAYA FATİH,SAĞLAM BÜLENT,AKAY ABDULLAH EMİN,BOZALİ NURİ, Yayın Yeri : Polish Journal of Environmental Studies, 2014
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 21. Fire behavior in maquis fuels in Turkey

  Yazarlar : BİLGİLİ ERTUĞRUL,SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : Forest Ecology and Management, 2003
  Uluslararası Hakemli SSCI
 22. Yangın Davranışının Tahmini ve Yangınlarla Mücadeledeki Önemi

  Yazarlar : BİLGİLİ ERTUĞRUL,KÜÇÜK ÖMER,SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : Gazi Üniversitesi, Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi, 2002
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 23. Maki Tipi Yanıcı Maddelerde Yanıcı Madde Miktarının Belirlenmesi

  Yazarlar : SAĞLAM BÜLENT,BİLGİLİ ERTUĞRUL, Yayın Yeri : Gazi Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 2002
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 24. Yangın Amenajmanı Planlarında Yangın Tehlike Oranları ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

  Yazarlar : SAĞLAM BÜLENT,BİLGİLİ ERTUĞRUL,BAŞKENT EMİN ZEKİ, Yayın Yeri : Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 2001
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 25. Estimating crown fuel loading for calabrian pine and Anatolian black pine

  Yazarlar : KÜÇÜK ÖMER,BİLGİLİ ERTUĞRUL,SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : International Journal of Wildland Fire, 2008
  Uluslararası Hakemli SSCI
 26. Some Parameters Affecting Fire Behavior in Anatolian Black Pine Slash

  Yazarlar : KÜÇÜK ÖMER,BİLGİLİ ERTUĞRUL,SAĞLAM BÜLENT,BAŞKAYA ŞAĞDAN,DİNÇ DURMAZ BAHAR, Yayın Yeri : Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 2008
  Uluslararası Hakemli SSCI
 27. Canopy fuel characteristics and fuel load in young black pine trees

  Yazarlar : KÜÇÜK ÖMER,SAĞLAM BÜLENT,BİLGİLİ ERTUĞRUL, Yayın Yeri : Biotechnology and Biotechnology Equipment, 2007
  Uluslararası Hakemli SSCI
 28. Attitudes and perceptions of rural people towards forest protection within the scope of participatory forest management a case study from Artvin Turkey

  Yazarlar : ÖZTÜRK ATAKAN,SAĞLAM BÜLENT,BARLI ÖNDER, Yayın Yeri : African Journal of Agricultural Research, 2010
  Uluslararası Hakemli SSCI
 29. Fire Behavior in Mediterranean shrub species Maquis

  Yazarlar : SAĞLAM BÜLENT,BİLGİLİ ERTUĞRUL,KÜÇÜK ÖMER,DİNÇ DURMAZ BAHAR, Yayın Yeri : African Journal of Biotechnology, 2008
  Uluslararası Hakemli SSCI
 30. Estimating Fuel Biomass of Some Shrub Species Maquis in Turkey

  Yazarlar : SAĞLAM BÜLENT,KÜÇÜK ÖMER,BİLGİLİ ERTUĞRUL,DİNÇ DURMAZ BAHAR,BAYSAL İSMAİL, Yayın Yeri : Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 2008
  Uluslararası Hakemli SSCI
 31. Spatio Temporal Analysis of Forest Fire Danger Potential and Fire Risk Using LANDSAT Imagery

  Yazarlar : SAĞLAM BÜLENT,DİNÇ DURMAZ BAHAR,BİLGİLİ ERTUĞRUL,KADIOĞULLARI ALİ İHSAN,KÜÇÜK ÖMER, Yayın Yeri : Sensors, 2008
  Uluslararası Hakemli SSCI
 32. Orman Yangınları ve Hava Halleri

  Yazarlar : KÜÇÜK ÖMER,SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : Gazi Üniversitesi, Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi, 2004
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 33. Orman Koruma Faaliyetlerinde Etkinliğin Artırılmasında Orman Köylüsü Ormancılık Teşkilatı İlişkileri Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Örneği

  Yazarlar : SAĞLAM BÜLENT,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 2008
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 34. Soil Properties and Root Biomass Responses to Prescribed Burning in Young Corsican Pine Pinus nigra Arn Stands

  Yazarlar : TÜFEKÇİOĞLU AYDIN,KÜÇÜK MEHMET,SAĞLAM BÜLENT,BİLGİLİ ERTUĞRUL,ALTUN LOKMAN, Yayın Yeri : Journal of Environmental Biology, 2010
  Uluslararası Hakemli SSCI
 35. Influence of fire on root biomass dynamics and soil respiration rates in young corsican pine Pinus nigra stands in Turkey

  Yazarlar : TÜFEKÇİOĞLU AYDIN,KÜÇÜK MEHMET,SAĞLAM BÜLENT,BİLGİLİ ERTUĞRUL,ALTUN LOKMAN,KÜÇÜK ÖMER, Yayın Yeri : Forest Ecology and Management, 2006
  Uluslararası Hakemli SSCI
 36. Influence of fire on belowground root biomass and soil respiration dynamics in young brutian pine Pinus brutia stands in north western Turkey

  Yazarlar : TÜFEKÇİOĞLU AYDIN,BILMIŞ TUNCAY,SAĞLAM BÜLENT,KÜÇÜK MEHMET,ALTUN LOKMAN,YILMAZ MURAT,BİLGİLİ ERTUĞRUL, Yayın Yeri : Forest Ecology and Management, 2006
  Uluslararası Hakemli SSCI

Ödüller

 1. Yayın Teşviği, TÜRKİYE, TÜBİTAK, 2008,

Öğrenim

 1. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 1988 - 1992
 2. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ), 1992 - 1995
 3. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (DR), 1996 - 2002

Projeler

 1. Ağır Metal İyonlarıyla Kirlenmiş Maden Yatağı ve Yakın Çevresindeki Toprakların Fitoremediasyon Yöntemiyle Kirliliklerinin Giderilmesinin Araştırılması
  ULUSAL -Tübitak 1505 Yürütücü
  Tamamlandı , 01.03.2020 - 09.12.2021
 2. Türkiye ulusal yangın tehlike oranları sistemi (Tuytos)’xxne doğru. bölüm I: yangın davranışı tahmin sistemi
  ULUSAL -Tübitak 1001 Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.12.2008 - 01.12.2011
 3. Farklı eğim grubu ve nem koşullarında maki tipi yanıcı maddelerde yangın davranışının belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Haritalanması
  ULUSAL -Tübitak 1001 Yürütücü
  Tamamlandı , 01.05.2006 - 01.05.2008
 4. Çoruh Vadisi ve Verçenik Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarındaki Barajların Yaban Hayatına Etkileri
  ULUSAL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Araştırmacı
  Tamamlandı , 28.10.2010 - 10.10.2016
 5. Orman Yangınlarının Kuzu Göbeği (Morchella esculenta) Mantarı Proliferasyonuna Etkilerinin Araştırılması : Giresun-Alucra Örneği
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.04.2017 - 22.03.2019
 6. Murgul Bakır İşletmesinin Oluşturduğu Ağır Metal Kirliliğinin Tespit Edilmesi ve Toprak Sağlığına Etkileri”
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 25.06.2016 - 29.12.2017
 7. Uzaktan Algılama, CBS ve AHSYöntemleri Kullanılarak Çanakkale İlinde Orman Yangını Risk Analizi
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Araştırmacı
  Tamamlandı , 30.09.2016 - 10.10.2017
 8. UTILIZING STREAM WATERS IN THE SUPPRESSION OFFOREST FIRES WITH THE HELP OF NEW TECHNOLOGIES
  ULUSLARARASI Avrupa Birliği Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.06.2012 - 20.04.2017
 9. Artvin Kuş Atlasının Oluşturulması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 23.05.2011 - 30.10.2015
 10. 1 Türkiye Orman Yangın Tehlike Oranları Sistemi TOYTOS ne Doğru Bölüm II Meteorolojik Yangın İndeksi Sistemi
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.04.2013 - 03.07.2015
 11. Yaşlı Karaçam Meşcerelerinde Farklı Şiddetlerdeki Örtü Yangınlarının Erozyon Toprak Solunumu Azot Mineralizasyonu ve Mikrobiyal Biyokütle ile Diğer Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ
  Tamamlandı , 01.04.2014 - 01.04.2017
 12. Artvin Meydancık Yöresinde Ayı (Ursus Arctos L.)’nın Yayılışı ve Populasyon Büyüklüğü
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.01.2011 - 31.12.2013

Araştırma/Sertifika/Diğer

 1. Çoruh Vadisi ve Verçenik Dağı Yaban Hayatı GeliştirmeSahalarındaki Barajların Yaban Hayatına Etkileri, Ulusal
  Araştırma artvin 10.10.2013 - 10.10.2016

Tez Danışmanlıkları

 1. Farklı karaçam meşcerelerinde meşcere özelliklerine bağlı olarak yanıcı madde miktarının belirlenmesi

  Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2008
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 2. Artvin Meydancık yöresinde Ayı (Ursus arctos L.)'nın yayılışı, habitat kullanımı ve popülasyon yoğunluğu

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2013
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 3. Yangın görmüş karaçam meşcerelerinde azot mineralleşmepotansiyelinin belirlenmesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2016
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 4. Determine the variation of soil properties i̇n the burned black pi̇ne stands and thei̇r adjacent unberned black pi̇ne stands

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2016
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 5. Çoruh Vadisi ve Verçenik Dağı yaban hayatı geliştirme sahalarındaki barajların yaban keçisi üzerine etkileri

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2016
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 6. Yaşlı karaçam meşçerelerinde farklı şiddetlerdeki örtü yangınlarının toprağın mikrobiyal biyokütlesi üzerine etkilerinin belirlenmesi: Osmancık Orman İşletme Şefliği örneği

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 7. Orman yangınları ve insan ilişkilerinin farklı ilgi grupları açısından incelenmesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 8. Yangın risk ve tehlike haritalarının oluşturulmasında kullanılacak karar destek sistemlerinin geliştirilmesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 9. Orman yangınlarının kuzugöbeği mantarının (Morchella sp.) gelişimi üzerine etkileri

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 10. Ağır metal iyonlarıyla kirlenmiş maden yatağı ve yakın çevresindeki toprakların fitoremediasyon yöntemiyle giderilmesinin araştırılması

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2022
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 11. Artvin yöresindeki ayı (Ursus arctos), kurt (Canis lupus) ve yaban domuzu (Sus scrofa)'nun besin tercihleri

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2022
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 12. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ ORMANLARDA YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI KEMİRGENLERİN (MAMMALIA: RODENTIA) YANGIN SONRASI POPÜLASYON DİNAMİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2024
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı

Üyelikler

 1. Orman FAkültesi Fakülte Kurulu, Üye, 2010 - 2013
 2. Hopa İktisadi ve idari Bilimler FAkültesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2013 - 2017
 3. Artvin Meslek Yüksekokulu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2012 - 2017