Esma YILMAZLAR

Arş.Gör. Esma YILMAZLAR

Artvin Çoruh Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Hadis Ana Bilim Dalı
esmayilmazlar artvin.edu.tr 6217
Ofis
Telefon +90 466 215 10 00
E-Posta esmayilmazlar artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, HADİS ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2013 -

Bildiriler

 1. Macahelli Bir Âlim: Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Babası Hüseyin Fikri Efendi

  Yazarlar : YILMAZLAR ESMA, Yayın Yeri : Artvin ve Çevresi Manevi Rehberleri Sempozyumu, Artvin, TÜRKİYE, 2023 Basım Tarihi : 30.03.2023 Etkinlik Tarihi : 15.03.2023 - 16.03.2023
  Ulusal Özet bildiri

Makaleler

 1. Reddu’l-hadîs min ciheti’l-metni: dirâseti fî menâhici’l-muhaddisîn ve’l-usûliyyîn

  Yazarlar : YILMAZLAR ESMA, Yayın Yeri : Akademik-Us, 2020
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 2. Hadislerin Kabul ve Reddinde İcmâın Rolü

  Yazarlar : YILMAZLAR ESMA, KÖKTAŞ YAVUZ, Yayın Yeri : Trabzon İlahiyat Dergisi, 2022
  Ulusal Hakemli TR DİZİN

Öğrenim

 1. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ, HADİS (DR), 2014 -
 2. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İLAHİYAT PR., 2006 - 2009
 3. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ), 2009 - 2014