Fatma NALBANT

Öğr.Gör. Fatma NALBANT

Artvin Çoruh Üniversitesi, Yusufeli Meslek Yüksekokulu, Yerel Yönetimler Programı
fatmanalbant artvin.edu.tr 3033
Ofis 0 466 215 10 67
Telefon 3033
E-Posta fatmanalbant artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
08:00-09:00


09:00-10:00 Yerel Yönetimler
Derslik-1
Yerel Yönetimler Maliyesi
Derslik-2

10:00-11:00 Yerel Yönetimler
Derslik-1
Yerel Yönetimler Maliyesi
Derslik-2
Görüşme Saati
Bilgisayar
Lab.11:00-12:00 Yerel Yönetimler
Derslik-1
Yerel Yönetimler Maliyesi
Derslik-2
Görüşme Saati
Bilgisayar
Lab.12:00-13:00


13:00-14:00 Elektronik Ticaret
Derslik-3
Görüşme Saati
Toplum Bilimi
Derslik-3
14:00-15:00 Elektronik Ticaret
Derslik-3
Görüşme Saati
Toplum Bilimi
Derslik-3
15:00-16:00


16:00-17:00Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
17:00-18:00


18:00-19:00


19:00-20:00


20:00-21:00


21:00-22:00


22:00-23:00


23:00-24:00


Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, YUSUFELİ MESLEK YÜKSEKOKULU, YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ, YEREL YÖNETİMLER PR., ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, 2014 -

Bildiriler

 1. Sakin Şehir Ünvanının Belediye Hizmetlerinde Getirdiği Değişim: Şavşat Örneği

  Yazarlar : NALBANT FATMA, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, 2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 2. Ortaçağ’da Avrupa Kentleri ve Komünlerin Ortaya Çıkışı

  Yazarlar : NALBANT FATMA, Yayın Yeri : I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi, Priştina, KOSOVA, 2017 Basım Tarihi : 31.12.2017 Etkinlik Tarihi : 12.09.2017 - 17.09.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. Belediyelerde Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi Kullanımı: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Örneği

  Yazarlar : NALBANT FATMA,ULUÇ ARSLAN, Yayın Yeri : 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 17.05.2017 Etkinlik Tarihi : 18.05.2017 - 20.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 4. Bölgesel Kalkınmada Kültür Turizminin Önemi: Frig Vadisi Örneği

  Yazarlar : NALBANT FATMA,ULUÇ ARSLAN, Yayın Yeri : III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, AKSARAY, TÜRKİYE, 2015 Etkinlik Tarihi : 22.10.2015 - 24.10.2015
  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. Yerelden Küresele İyi Uygulama Örnekleri Perspektifinde 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

  Yazarlar : NALBANT FATMA,KARANUH ZEYNEP DAMLA, Yayın Yeri : III. KENTFOR, KARAMAN, TÜRKİYE, 2018 Etkinlik Tarihi : 07.09.2018 - 09.09.2018
  Ulusal Özet bildiri
 6. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Tercih Nedenleri ve KariyerPlanlamaları Üzerine Bir İnceleme: Yusufeli Meslek Yüksekokulu Örneği

  Yazarlar : ÖZDEMİR ESRA,NALBANT FATMA, Yayın Yeri : International Vocational Science Symposium, Antalya, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 22.12.2017 Etkinlik Tarihi : 18.10.2017 - 20.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 7. Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda Uyguladığı Hukuki Sistem

  Yazarlar : DİNÇ SİBEL,NALBANT FATMA, Yayın Yeri : I. Uluslararası İnsan Ve Toplum Bilimleri Kongresi, PRİŞTİNA, KOSOVA, 2017 Basım Tarihi : 31.12.2017 Etkinlik Tarihi : 12.09.2017 - 17.09.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 8. Artvin Çoruh Üniversitesi Bünyesinde Bulunan Meslek Yüksekokullarının Durum Analizi ve Bulundukları İlçeye Olan Katkılarının Değerlendirilmesi

  Yazarlar : NALBANT FATMA,ASLAN MEHMET,SÖNMEZ ADEM RUHAN, Yayın Yeri : Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS), Yalova Üniversitesi, Yalova, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 31.12.2015 Etkinlik Tarihi : 21.05.2015 - 23.05.2015
  Uluslararası Tam metin bildiri
 9. Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Okul, İlçe Olanakları ve Gelecek Planları ile İlgili Görüşleri

  Yazarlar : ÖZDEMİR ESRA,NALBANT FATMA, Yayın Yeri : International Vocational Science Symposium, 2017 Basım Tarihi : 22.12.2017 Etkinlik Tarihi : 18.10.2017 - 20.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 10. Sosyal Belediyecilik Uygulamaları: Erzurum Büyükşehir Belediyesi Örneği

  Yazarlar : NALBANT FATMA, Yayın Yeri : Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi (Büyükçekmece 1.İnternational Congress Of Local Authorities), İstanbul, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 31.12.2017 Etkinlik Tarihi : 14.05.2017 - 15.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 11. Göç Olgusunun Seçmen Davranışına Etkisi Üzerine Bir İnceleme: Tekirdağ İli Örneği

  Yazarlar : NALBANT FATMA,ESELER BAHRİYE, Yayın Yeri : 11.Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, Elazığ, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 17.11.2017 Etkinlik Tarihi : 28.09.2017 - 30.09.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 12. Katılımcı Demokrasi Bağlamında Kent Konseyleri'nin Rolü Küçükçekmece Kent Konseyi Örneği

  Yazarlar : NALBANT FATMA, Yayın Yeri : II. Yükseköğretim Stratejileri Ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu/ Mersin Üniversitesi, Mersin, TÜRKİYE, 2015 Etkinlik Tarihi : 22.10.2015 - 23.10.2015
  Ulusal Tam metin bildiri
 13. Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi Üsküdar Belediyesi Örneği

  Yazarlar : NALBANT FATMA, Yayın Yeri : 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi/ Aksaray Üniversitesi, Aksaray, TÜRKİYE, 2015 Etkinlik Tarihi : 07.05.2015 - 10.05.2015
  Ulusal Tam metin bildiri
 14. Türkiye'de Vatandaşlık Anlayışının Gelişimi

  Yazarlar : NALBANT FATMA, Yayın Yeri : III. TürkiyeLisansüstü Çalışmalar Kongresi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 18.05.2014 Etkinlik Tarihi : 15.05.2014 - 17.05.2014
  Ulusal Tam metin bildiri
 15. Küreselleşme Sürecinde Yerelleşme ve Ulus Devlet Üzerine Etkileri

  Yazarlar : NALBANT FATMA, Yayın Yeri : VIII. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencileri Kongresi, Uşak Üniversitesi, Uşak, TÜRKİYE, 2011 Etkinlik Tarihi : 13.05.2011 - 13.05.2011
  Ulusal Tam metin bildiri
 16. Küreselleşme Bağlamında Ulus Devlet

  Yazarlar : NALBANT FATMA, Yayın Yeri : VII. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencileri Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Abant, TÜRKİYE, 2010 Etkinlik Tarihi : 29.04.2010 - 02.05.2010
  Ulusal Tam metin bildiri

Deneyimler

 1. Küçükçekmece Belediyesi, Stajyer, Kamu, 2009 - 2009
 2. Hukuk Bürosu, İcra Takip Elemanı, Ticari (Özel), 2013 - 2013
 3. Büyükçekmece 1.Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi- Raportör, Diğer, 2017 - 2017
 4. Artvin International Congress on Social Sciences (AICOSS 19), Secreteriat, Diğer, 2019 - 2019

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2020-2021 YÖNETİM BİLİMİ Türkçe 3
2020-2021 KAMU YÖNETİMİ ETİĞİ Türkçe 3
2020-2021 KAMU YÖNETİMİNDE REFORM Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2019-2020 BİLGİSAYAR Türkçe 2
2019-2020 YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ Türkçe 3
2019-2020 YEREL YÖNETİMLER Türkçe 3
2019-2020 ELEKTRONİK TİCARET Türkçe 2
2019-2020 TOPLUM BİLİMİ Türkçe 2
2018-2019 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Türkçe 3
2018-2019 KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖNETİMLER Türkçe 3
2018-2019 TİCARET HUKUKU Türkçe 2
2018-2019 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Türkçe 3
2017-2018 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Türkçe 3
2017-2018 TİCARET HUKUKU Türkçe 2
2017-2018 KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖNETİMLER Türkçe 3
2017-2018 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Türkçe 3
2017-2018 TOPLUM BİLİMİ Türkçe 2
2017-2018 YEREL YÖNETİMLER Türkçe 3
2017-2018 YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ Türkçe 3
2016-2017 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA Türkçe 2
2016-2017 TİCARET HUKUKU Türkçe 2
2016-2017 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Türkçe 3
2016-2017 GENEL İŞLETME Türkçe 3
2016-2017 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Türkçe 3
2016-2017 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Türkçe 3
2016-2017 ELEKTRONİK TİCARET Türkçe 2
2016-2017 YEREL YÖNETİMLER Türkçe 3
2016-2017 SİYASET BİLİMİ Türkçe 3
2015-2016 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Türkçe 3
2015-2016 GENEL İŞLETME Türkçe 3
2015-2016 MALİYE TEORİSİ Türkçe 2
2015-2016 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Türkçe 3
2015-2016 VERGİ HUKUKU Türkçe 3
2015-2016 TİCARET HUKUKU Türkçe 2
2014-2015 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Türkçe 3
2014-2015 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA Türkçe 2
2014-2015 MALİYE TEORİSİ Türkçe 2

İdari Görevler

 1. MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, YUSUFELİ MESLEK YÜKSEKOKULU, YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ, YEREL YÖNETİMLER PR.
  2017 - 2020
 2. Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, YUSUFELİ MESLEK YÜKSEKOKULU, YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ, YEREL YÖNETİMLER PR.
 3. Farabi Koordinatörü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, YUSUFELİ MESLEK YÜKSEKOKULU, YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ, YEREL YÖNETİMLER PR.

Kitaplar

 1. Çevre Tartışmaları ve Çağdaş Gelişmeler
  GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN,NALBANT FATMA,ESELER BAHRİYE, Yayın Yeri : Gazi Kitabevi, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2020
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar
  NALBANT FATMA, Yayın Yeri : Marmara Belediyeler Birliği, TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 2017
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)

Makaleler

 1. Feminist Teori Temelinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Türkiye Bağlamında Değerlendirilmesi

  Yazarlar : NALBANT FATMA,KORKMAZ TUĞRUL, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2019
  Uluslararası Hakemli Scientific Index Service, Sosyal Bilimler İndeksi,...
 2. MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN TERCİH NEDENLERİ VE KARİYER PLANLAMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: YUSUFELİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

  Yazarlar : NALBANT FATMA,ÖZDEMİR ESRA, Yayın Yeri : Mesleki Bilimler Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli DOAJ, ASOS, INDEX COPERNICUS
 3. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YENİŞEHİR İBRAHİM ORHAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN OKUL, İLÇE OLANAKLARI VE GELECEK PLANLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

  Yazarlar : ÖZDEMİR ESRA,NALBANT FATMA, Yayın Yeri : Mesleki Bilimler Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli DOAJ, ASOS, INDEX COPERNICUS

Ödüller

 1. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ , TÜRKİYE, AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, 2011, Diğer
 2. ÜNİVERSİTE İKİNCİLİK ÖDÜLÜ, TÜRKİYE, AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, 2011, Diğer
 3. AKADEMİK TEŞVİK ÖDÜLÜ, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2017, Yayın Teşvik Ödülü

Öğrenim

 1. Lisans, AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, 2007 - 2011
 2. Yüksek Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM (YL) (TEZLİ), 2011 - 2014
 3. Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KAMU YÖNETİMİ (DR), 2018 -

Projeler

Sertifikalar

 1. Avrupa Birliği Sertifikalı Eğitim Programı , Sertifika, Ulusal