Fatma NALBANT

Öğr.Gör. Fatma NALBANT

Artvin Çoruh Üniversitesi, Yusufeli Meslek Yüksekokulu, Yerel Yönetimler Programı
fatmanalbant artvin.edu.tr 3033
Ofis 0 466 215 10 67
Telefon 3033
E-Posta fatmanalbant artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sundura Mah. Lise Cad. Hopa / Artvin
Yöksis Profil Sayfası

2021-2022 Güz Dönemi

Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
08:00-09:00


09:00-10:00 Kamu Yönetiminde Reform


10:00-11:00 Kamu Yönetiminde Reform


11:00-12:00 Kamu Yönetiminde Reform


12:00-13:00


13:00-14:00 Yönetim Bilimi

Kamu Yönetimi Etiği
14:00-15:00 Yönetim Bilimi

Kamu Yönetimi Etiği
15:00-16:00 Yönetim Bilimi

Kamu Yönetimi Etiği
16:00-17:00Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
17:00-18:00


18:00-19:00


19:00-20:00


20:00-21:00


21:00-22:00


22:00-23:00


23:00-24:00


Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, YUSUFELİ MESLEK YÜKSEKOKULU, YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ, YEREL YÖNETİMLER PR., ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, 2014 -

Bildiriler

 1. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kullanılan Mobil Uygulamaların Kamu Değeri Perspektifinden Değerlendirilmesi

  Yazarlar : DEMİR TÜLAY, NALBANT FATMA, Yayın Yeri : 21. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu, Eskişehir, TÜRKİYE, 2022 Etkinlik Tarihi : 24.03.2022 - 26.03.2022
  Uluslararası Özet bildiri
 2. Büyükşehir Belediyelerinin İklim Değişikliği İle İlgili Faaliyetlerinin Kurumsal Raporlar Üzerinden İncelenmesi

  Yazarlar : NALBANT FATMA, Yayın Yeri : Fiscaeconomia Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (FSCONGRES S2022), TÜRKİYE, 2022 Etkinlik Tarihi : 16.12.2022 - 17.12.2022
  Uluslararası Özet bildiri
 3. COVID-19 Salgın Döneminde Sosyal Belediyecilik Hizmetlerinin Dönüşümü: Büyükçekmece Belediyesi Örneği

  Yazarlar : NALBANT FATMA, KARANUH ZEYNEP DAMLA, Yayın Yeri : Uluslararası Ekoloji, Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Kongresi, Artvin, TÜRKİYE, 2022 Basım Tarihi : 16.06.2022 Etkinlik Tarihi : 09.06.2022 - 11.06.2022
  Uluslararası Özet bildiri
 4. Sakin Şehir Unvanının Belediye Hizmetlerinde Getirdiği Değişim: Şavşat Örneği

  Yazarlar : NALBANT FATMA, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, 2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 5. Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Etkilerine İlişkin Çift Yönlü Bir Analiz: Hopa ve Üsküdar Örnekleri

  Yazarlar : ESELER BAHRİYE, NALBANT FATMA, Yayın Yeri : Uluslararası Ekoloji, Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Kongresi, Artvin, TÜRKİYE, 2022 Basım Tarihi : 16.06.2022 Etkinlik Tarihi : 09.06.2022 -
  Uluslararası Özet bildiri
 6. Afet Yönetiminde Belediyelerin Rolü: Arhavi Sel Felaketi Üzerinden Bir Değerlendirme

  Yazarlar : DOĞAN BULUT, NALBANT FATMA, Yayın Yeri : Uluslararası Ekoloji, Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Kongresi, Artvin, TÜRKİYE, 2022 Basım Tarihi : 16.06.2022 Etkinlik Tarihi : 09.06.2022 -
  Uluslararası Özet bildiri
 7. Kentsel Yoksulluk ve Yoksunluk

  Yazarlar : GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN, ESELER BAHRİYE, NALBANT FATMA, Yayın Yeri : ASEAD 7.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, TÜRKİYE, 2021 Etkinlik Tarihi : 10.04.2021 - 12.04.2021
  Uluslararası Özet bildiri
 8. Katılımcı Demokrasi Bağlamında Kent Konseyleri'nin Rolü Küçükçekmece Kent Konseyi Örneği

  Yazarlar : NALBANT FATMA, Yayın Yeri : II. Yükseköğretim Stratejileri Ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu/ Mersin Üniversitesi, Mersin, TÜRKİYE, 2015 Etkinlik Tarihi : 22.10.2015 - 23.10.2015
  Ulusal Tam metin bildiri
 9. Bölgesel Kalkınmada Kültür Turizminin Önemi: Frig Vadisi Örneği

  Yazarlar : NALBANT FATMA,ULUÇ ARSLAN, Yayın Yeri : III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, AKSARAY, TÜRKİYE, 2015 Etkinlik Tarihi : 22.10.2015 - 24.10.2015
  Uluslararası Tam metin bildiri
 10. Mahalle Sakinlerinin Kentsel Dönüşüme Bakış Açılarının İncelenmesi: Kadıköy Fikirtepe Örneği

  Yazarlar : ESELER BAHRİYE, NALBANT FATMA, Yayın Yeri : ASEAD 7.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, TÜRKİYE, 2021 Etkinlik Tarihi : 10.04.2021 - 12.04.2021
  Uluslararası Özet bildiri
 11. Ortaçağ’da Avrupa Kentleri ve Komünlerin Ortaya Çıkışı

  Yazarlar : NALBANT FATMA, Yayın Yeri : I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi, Priştina, KOSOVA, 2017 Basım Tarihi : 31.12.2017 Etkinlik Tarihi : 12.09.2017 - 17.09.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 12. Belediyelerde Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi Kullanımı: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Örneği

  Yazarlar : NALBANT FATMA,ULUÇ ARSLAN, Yayın Yeri : 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 17.05.2017 Etkinlik Tarihi : 18.05.2017 - 20.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 13. Yerelden Küresele İyi Uygulama Örnekleri Perspektifinde 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

  Yazarlar : NALBANT FATMA,KARANUH ZEYNEP DAMLA, Yayın Yeri : III. KENTFOR, KARAMAN, TÜRKİYE, 2018 Etkinlik Tarihi : 07.09.2018 - 09.09.2018
  Ulusal Özet bildiri
 14. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Tercih Nedenleri ve KariyerPlanlamaları Üzerine Bir İnceleme: Yusufeli Meslek Yüksekokulu Örneği

  Yazarlar : ÖZDEMİR ESRA,NALBANT FATMA, Yayın Yeri : International Vocational Science Symposium, Antalya, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 22.12.2017 Etkinlik Tarihi : 18.10.2017 - 20.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 15. Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda Uyguladığı Hukuki Sistem

  Yazarlar : DİNÇ SİBEL,NALBANT FATMA, Yayın Yeri : I. Uluslararası İnsan Ve Toplum Bilimleri Kongresi, PRİŞTİNA, KOSOVA, 2017 Basım Tarihi : 31.12.2017 Etkinlik Tarihi : 12.09.2017 - 17.09.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 16. Artvin Çoruh Üniversitesi Bünyesinde Bulunan Meslek Yüksekokullarının Durum Analizi ve Bulundukları İlçeye Olan Katkılarının Değerlendirilmesi

  Yazarlar : NALBANT FATMA,ASLAN MEHMET,SÖNMEZ ADEM RUHAN, Yayın Yeri : Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS), Yalova Üniversitesi, Yalova, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 31.12.2015 Etkinlik Tarihi : 21.05.2015 - 23.05.2015
  Uluslararası Tam metin bildiri
 17. Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Okul, İlçe Olanakları ve Gelecek Planları ile İlgili Görüşleri

  Yazarlar : ÖZDEMİR ESRA,NALBANT FATMA, Yayın Yeri : International Vocational Science Symposium, 2017 Basım Tarihi : 22.12.2017 Etkinlik Tarihi : 18.10.2017 - 20.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 18. Sosyal Belediyecilik Uygulamaları: Erzurum Büyükşehir Belediyesi Örneği

  Yazarlar : NALBANT FATMA, Yayın Yeri : Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi (Büyükçekmece 1.İnternational Congress Of Local Authorities), İstanbul, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 31.12.2017 Etkinlik Tarihi : 14.05.2017 - 15.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 19. Göç Olgusunun Seçmen Davranışına Etkisi Üzerine Bir İnceleme: Tekirdağ İli Örneği

  Yazarlar : NALBANT FATMA,ESELER BAHRİYE, Yayın Yeri : 11.Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, Elazığ, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 17.11.2017 Etkinlik Tarihi : 28.09.2017 - 30.09.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 20. Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi Üsküdar Belediyesi Örneği

  Yazarlar : NALBANT FATMA, Yayın Yeri : 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi/ Aksaray Üniversitesi, Aksaray, TÜRKİYE, 2015 Etkinlik Tarihi : 07.05.2015 - 10.05.2015
  Ulusal Tam metin bildiri
 21. Türkiye'de Vatandaşlık Anlayışının Gelişimi

  Yazarlar : NALBANT FATMA, Yayın Yeri : III. TürkiyeLisansüstü Çalışmalar Kongresi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 18.05.2014 Etkinlik Tarihi : 15.05.2014 - 17.05.2014
  Ulusal Tam metin bildiri
 22. Küreselleşme Sürecinde Yerelleşme ve Ulus Devlet Üzerine Etkileri

  Yazarlar : NALBANT FATMA, Yayın Yeri : VIII. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencileri Kongresi, Uşak Üniversitesi, Uşak, TÜRKİYE, 2011 Etkinlik Tarihi : 13.05.2011 - 13.05.2011
  Ulusal Tam metin bildiri
 23. Küreselleşme Bağlamında Ulus Devlet

  Yazarlar : NALBANT FATMA, Yayın Yeri : VII. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencileri Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Abant, TÜRKİYE, 2010 Etkinlik Tarihi : 29.04.2010 - 02.05.2010
  Ulusal Tam metin bildiri

Deneyimler

 1. Küçükçekmece Belediyesi, Stajyer, 2009 - 2009
 2. Hukuk Bürosu, İcra Takip Elemanı, 2013 - 2013
 3. Büyükçekmece 1.Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi- Raportör, 2017 - 2017
 4. Artvin Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (AICOSS 19), Sekreterya, 0219 - 2019

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2022-2023 KAMU YÖNETİMİ ETİĞİ Türkçe 3
2021-2022 YÖNETİM BİLİMİ Türkçe 3
2021-2022 KAMU YÖNETİMİNDE REFORM Türkçe 3
2021-2022 YEREL YÖNETİMLER Türkçe 3
2021-2022 KAMU YÖNETİMİ ETİĞİ Türkçe 3
2021-2022 KAMU YÖNETİMİ Türkçe 3
2021-2022 ÇAĞDAŞ YÖNETİM UYGULAMALARI Türkçe 3
2021-2022 TÜRK YÖNETİM TARİHİ Türkçe 3
2020-2021 KAMU YÖNETİMİ ETİĞİ Türkçe 3
2020-2021 YÖNETİM BİLİMİ Türkçe 3
2020-2021 KAMU YÖNETİMİNDE REFORM Türkçe 3
2020-2021 KAMU YÖNETİMİ Türkçe 3
2020-2021 KAMU YÖNETİMİNDE STRATEJİK YÖNETİM Türkçe 3
2020-2021 YEREL YÖNETİMLER Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2019-2020 BİLGİSAYAR Türkçe 2
2019-2020 YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ Türkçe 3
2019-2020 YEREL YÖNETİMLER Türkçe 3
2019-2020 ELEKTRONİK TİCARET Türkçe 2
2019-2020 TOPLUM BİLİMİ Türkçe 2
2018-2019 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Türkçe 3
2018-2019 KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖNETİMLER Türkçe 3
2018-2019 TİCARET HUKUKU Türkçe 2
2018-2019 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Türkçe 3
2017-2018 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Türkçe 3
2017-2018 TİCARET HUKUKU Türkçe 2
2017-2018 KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖNETİMLER Türkçe 3
2017-2018 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Türkçe 3
2017-2018 TOPLUM BİLİMİ Türkçe 2
2017-2018 YEREL YÖNETİMLER Türkçe 3
2017-2018 YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ Türkçe 3
2016-2017 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA Türkçe 2
2016-2017 TİCARET HUKUKU Türkçe 2
2016-2017 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Türkçe 3
2016-2017 GENEL İŞLETME Türkçe 3
2016-2017 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Türkçe 3
2016-2017 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Türkçe 3
2016-2017 ELEKTRONİK TİCARET Türkçe 2
2016-2017 YEREL YÖNETİMLER Türkçe 3
2016-2017 SİYASET BİLİMİ Türkçe 3
2015-2016 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Türkçe 3
2015-2016 GENEL İŞLETME Türkçe 3
2015-2016 MALİYE TEORİSİ Türkçe 2
2015-2016 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Türkçe 3
2015-2016 VERGİ HUKUKU Türkçe 3
2015-2016 TİCARET HUKUKU Türkçe 2
2014-2015 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Türkçe 3
2014-2015 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA Türkçe 2
2014-2015 MALİYE TEORİSİ Türkçe 2

İdari Görevler

 1. MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2017 - 2020
 2. Farabi Koordinatörü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2015 - Devam Ediyor
 3. Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2015 - Devam Ediyor

Kitaplar

 1. Sosyal Bilimler Alanında Güncel Konular -II (COVID-19 Salgınının Etkileri)
  GÜLER MUKADDES, NALBANT FATMA, Yayın Yeri : Ekin, TÜRKİYE, Bursa, Türkçe, 2021
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Göç: Kuramlar, Politikalar, Uygulamalar ve Ekonomik Sonuçlar
  NALBANT FATMA, ESELER BAHRİYE, GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN, Yayın Yeri : Nobel Yayınevi, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2022
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 3. Sosyo- Ekonomik Boyutlarıyla Yoksulluk Gerçeği
  NALBANT FATMA, GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN, Yayın Yeri : Ekin, TÜRKİYE, Türkçe, 2022
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 4. Artvin'in Ekonomik Yapısı
  NALBANT FATMA, Yayın Yeri : Gazi Kitabevi, TÜRKİYE, Artvin, Türkçe, 2022
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 5. Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar
  NALBANT FATMA, Yayın Yeri : Marmara Belediyeler Birliği, TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 2017
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 6. Kentleşme Sorunları Ve Çözüm Önerileri
  NALBANT FATMA, GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN, ESELER BAHRİYE, Yayın Yeri : Gazi Kitabevi, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2021
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 7. Çevre Tartışmaları ve Çağdaş Gelişmeler
  GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN,NALBANT FATMA,ESELER BAHRİYE, Yayın Yeri : Gazi Kitabevi, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2020
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)

Makaleler

 1. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kullanılan Mobil Uygulamaların Kamu Değeri Perspektifinden Değerlendirilmesi

  Yazarlar : DEMİR TÜLAY, NALBANT FATMA, Yayın Yeri : Fiscaoeconomia, 2023
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 2. "Evden Çalışma" Uygulamasının Çalışanlar Üzerinde Yaratabileceği Sorunlar ve Çözüm Önerileri

  Yazarlar : GÜLER MUKADDES, NALBANT FATMA, Yayın Yeri : İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2022
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 3. Sosyal Bir Sorun Olarak Kentsel Yoksulluk Ve Sosyal Dışlanma Üzerine Bir Değerlendirme

  Yazarlar : ESELER BAHRİYE, GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN, NALBANT FATMA, Yayın Yeri : Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2021
  Uluslararası Hakemli ASOS, ESJI, ROOT INDEXING,JIFACTOR, Academic Resou...
 4. Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Okul, İlçe Olanakları ve Gelecek Planları İle İlgili Görüşleri

  Yazarlar : ÖZDEMİR ESRA,NALBANT FATMA, Yayın Yeri : Mesleki Bilimler Dergisi, 2017
  Uluslararası Hakemli DOAJ, ASOS, INDEX COPERNICUS
 5. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Tercih Nedenleri Ve Kariyer planlamaları Üzerine Bir İnceleme: Yusufeli Meslek Yüksekokulu Örneği

  Yazarlar : NALBANT FATMA,ÖZDEMİR ESRA, Yayın Yeri : Mesleki Bilimler Dergisi, 2017
  Uluslararası Hakemli DOAJ, ASOS, INDEX COPERNICUS
 6. Feminist Teori Temelinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Türkiye Bağlamında Değerlendirilmesi

  Yazarlar : NALBANT FATMA,KORKMAZ TUĞRUL, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2019
  Uluslararası Hakemli Scientific Index Service, Sosyal Bilimler İndeksi,...

Ödüller

 1. Aksaray Üniversitesi "İkincilik" Ödülü, TÜRKİYE, 2011, Diğer
 2. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi "Birincilik" Ödülü, TÜRKİYE, 2011, Diğer
 3. Akademik Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, 2017, Yayın Teşvik Ödülü

Öğrenim

 1. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KAMU YÖNETİMİ (DR), 2018 -
 2. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, 2007 - 2011
 3. MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM (YL) (TEZLİ), 2011 - 2014

Araştırma/Sertifika/Diğer

 1. Avrupa Birliği Sertifikalı Eğitim Programı , Ulusal
  Sertifika Aksaray Üniversitesi 24.02.2011 - 11.03.2011

Üyelikler

 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi, Üye, 2020 -