Hacı Ahmet YOLASIĞMAZ

Prof. Dr. Hacı Ahmet YOLASIĞMAZ

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Amenajmanı Ana Bilim Dalı
hayolasigmaz artvin.edu.tr 4148
Ofis 4148
Telefon 4148
E-Posta hayolasigmaz artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Seyitler Yerleşkesi ARTVİN
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ORMAN AMENAJMANI ANABİLİM DALI, PROFESÖR, 2017 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ORMAN AMENAJMANI ANABİLİM DALI, DOÇENT, 2011 - 2017
 3. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ORMAN AMENAJMANI ANABİLİM DALI, YARDIMCI DOÇENT, 2006 - 2011
 4. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ORMAN AMENAJMANI ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 1995 - 2006

Bildiriler

 1. Extraordinary cuts in Çanakkale Regional Directorate of Forestry (Five-Year period)

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ HACI AHMET,ÇAVDAR BURAK, Yayın Yeri : ISFOR 2017, ISPARTA, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 18.12.2017 Etkinlik Tarihi : 18.10.2017 - 20.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 2. Planning Process of Forest Resources in Turkey from Inventory to Silvicultural Planning

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ HACI AHMET,GÜNER SİNAN, Yayın Yeri : ISFOR2017, ISPARTA, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 18.12.2017 Etkinlik Tarihi : 18.10.2017 - 20.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 3. Estimating of carbon sequestration based on different methods: A case study of Ortaköy Forest Planning Unit

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ HACI AHMET,ÇAVDAR BURAK,ŞAHİN ABDURRAHMAN,KAHRİMAN AYDIN, Yayın Yeri : ICAFOF, Nevşehir, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 15.05.2017 Etkinlik Tarihi : 15.05.2017 - 17.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 4. Identifying the Potential of Old Growth Forest Area in Altıparmak Forest Planning Unit

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ HACI AHMET,ÇAVDAR BURAK, Yayın Yeri : International Forestry Symposium (IFS 2016), Kastamonu, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 07.12.2016 Etkinlik Tarihi : 07.12.2016 - 10.12.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. Preparation of Olur Planning Unit s Silviculture Plan

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ HACI AHMET,GÜNER SİNAN, Yayın Yeri : International Forestry Symposium (IFS 2016), Kastamonu, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 04.12.2016 Etkinlik Tarihi : 07.12.2016 - 10.12.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. Özel ve Kamu Tarafından Hazırlanan Orman Amenajman Planlarının Değerlendirilmesi Artvin Şavşat ve Yusufeli Örnekleri

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ HACI AHMET,Nedim Tüylü,Ergün SÜNER,ÇAVDAR BURAK, Yayın Yeri : Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Uluslararası Sempozyumu, 2013 Basım Tarihi : 26.11.2013 Etkinlik Tarihi : 26.11.2013 - 28.11.2013
  Uluslararası Sözlü Bildiri
 7. Ormancılıkta Sertifikalandırma Süreci ve Artvin Orman İşletme Müdürlüğünün Sertifika Sürecindeki Durumu

  Yazarlar : ÇAVDAR BURAK,YOLASIĞMAZ HACI AHMET, Yayın Yeri : Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. Yılı Uluslararası Sempozyumu, 2013 Basım Tarihi : 26.11.2013 Etkinlik Tarihi : 26.11.2013 - 28.11.2013
  Uluslararası Sözlü Bildiri
 8. Extraordinary Cuts and Its Effects on Artvin Forests

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ HACI AHMET,Nedim TÜYLÜ,Ergün SÜNER,ÇAVDAR BURAK, Yayın Yeri : International Caucasian Forestry Symposium, 2013 Basım Tarihi : 24.10.2013 Etkinlik Tarihi : 24.10.2013 - 26.10.2013
  Uluslararası Sözlü Bildiri
 9. Forestry in Turkey from the Forest Management Perspective

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ HACI AHMET, Yayın Yeri : International Caucasian Forestry Symposium, 2013 Basım Tarihi : 24.10.2013 Etkinlik Tarihi : 24.10.2013 - 26.10.2013
  Uluslararası Sözlü Bildiri
 10. The Evaluation of Artvin Regional Directorate of Forestry In Terms of Criteria Indicators in Sustainable Forest Management

  Yazarlar : ÇAVDAR BURAK,YOLASIĞMAZ HACI AHMET, Yayın Yeri : International Caucasian Forestry Symposium, 2013 Basım Tarihi : 24.10.2013 Etkinlik Tarihi : 24.10.2013 - 26.10.2013
  Uluslararası Sözlü Bildiri
 11. Geographic Information Systems Supported Forest Landscape Management Revolution or Evolution

  Yazarlar : BAŞKENT EMİN ZEKİ,YOLASIĞMAZ HACI AHMET, Yayın Yeri : XI. Dünya Ormancılık Kongresi, 1997 Basım Tarihi : 13.10.1997 Etkinlik Tarihi : 13.10.1997 - 22.10.2013
  Uluslararası Sözlü Bildiri
 12. Odun Üretimi Eksenli Planlamadan Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Fonksiyonel Planlamaya Orman Amenajman Felsefesi

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ HACI AHMET, Yayın Yeri : Orman Amenajmanının Dünü, Bugünü ve Geleceği Paneli, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 19.04.2010 Etkinlik Tarihi : 19.04.2010 - 21.04.2010
  Ulusal Sözlü Bildiri
 13. Ekonomik Ekolojik ve Sosyal İşlevleriyle Artvin Orman İşletme Şefliği Ormanları

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ HACI AHMET,ŞAHİN ABDURRAHMAN,ÖZTÜRK ATAKAN,KELEŞ SEDAT, Yayın Yeri : III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 20.05.2010 Etkinlik Tarihi : 20.05.2010 - 22.05.2010
  Ulusal Sözlü Bildiri
 14. Ladin Ormanlarında Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama Sürecinin Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ HACI AHMET,BAŞKENT EMİN ZEKİ,KELEŞ SEDAT,GÜNLÜ ALKAN, Yayın Yeri : Ladin Sempozyumu, TÜRKİYE, 2005 Basım Tarihi : 20.10.2005 Etkinlik Tarihi : 20.10.2005 - 22.10.2005
  Ulusal Sözlü Bildiri
 15. Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Orman Amenajman Planlarına Yansıtılması

  Yazarlar : BAŞKENT EMİN ZEKİ,KÖSE SELAHATTİN,TERZİOĞLU SALİH,BAŞKAYA ŞAĞDAN,ALTUN LOKMAN,YOLASIĞMAZ HACI AHMET, Yayın Yeri : Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, TÜRKİYE, 2005 Basım Tarihi : 08.09.2005 Etkinlik Tarihi : 08.09.2005 - 10.09.2005
  Ulusal Sözlü Bildiri
 16. Biyolojik Çeşitlilik ve Çok Amaçlı Planlama İğneada Bulanıkdere Uygulama Örneği

  Yazarlar : ÇAKIR GÜNAY,BAŞKAYA ŞAĞDAN,YOLASIĞMAZ HACI AHMET,SİVRİKAYA FATİH,BAŞKENT EMİN ZEKİ,TERZİOĞLU SALİH,KELEŞ SEDAT, Yayın Yeri : Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, TÜRKİYE, 2005 Basım Tarihi : 08.09.2005 Etkinlik Tarihi : 08.09.2005 - 10.09.2005
  Ulusal Sözlü Bildiri
 17. Orman Ekosistemlerinin Sürdürülebilir Tasarımı ve Planlanmasına Yönelik Stratejiler ve Yeni Açılımlar

  Yazarlar : BAŞKENT EMİN ZEKİ,YOLASIĞMAZ HACI AHMET, Yayın Yeri : 1. Çevre ve Ormancılık Şurası, TÜRKİYE, 2005 Basım Tarihi : 23.03.2005 Etkinlik Tarihi : 23.03.2005 - 25.03.2005
  Ulusal Sözlü Bildiri
 18. Ekosistem Tabanlı Çok amaçlı Planlama Ekosistem Amenajmanı

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ HACI AHMET,SİVRİKAYA FATİH,GÜNLÜ ALKAN,KELEŞ SEDAT, Yayın Yeri : 1. Çevre ve Ormancılık Şurası, TÜRKİYE, 2005 Basım Tarihi : 23.03.2005 Etkinlik Tarihi : 23.03.2005 - 25.03.2005
  Ulusal Sözlü Bildiri
 19. Modelleme Tekniklerinin Orman Amenajmanındaki Rolü ve Önemi

  Yazarlar : SÖNMEZ TURAN,YOLASIĞMAZ HACI AHMET,ÇAKIR GÜNAY,KELEŞ SEDAT, Yayın Yeri : V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, TÜRKİYE, 2004 Basım Tarihi : 29.04.2004 Etkinlik Tarihi : 29.04.2004 - 01.05.2004
  Ulusal Sözlü Bildiri
 20. Orman Amenajman Planlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Programlanması

  Yazarlar : SİVRİKAYA FATİH,KELEŞ SEDAT,KADIOĞULLARI ALİ İHSAN,YOLASIĞMAZ HACI AHMET, Yayın Yeri : V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, TÜRKİYE, 2004 Basım Tarihi : 29.04.2004 Etkinlik Tarihi : 29.04.2004 - 01.05.2004
  Ulusal Sözlü Bildiri
 21. Karagöl Sahara Milli Park Master Planının Orman Amenajmanı Bakımından Değerlendirilmesi

  Yazarlar : BAŞKENT EMİN ZEKİ,SÖNMEZ TURAN,YOLASIĞMAZ HACI AHMET, Yayın Yeri : II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, TÜRKİYE, 2002 Basım Tarihi : 15.05.2002 Etkinlik Tarihi : 15.05.2002 - 18.05.2002
  Ulusal Sözlü Bildiri
 22. Karadeniz de Orman Fonksiyonlarının Belirlenmesi ve Örnek Uygulamalar

  Yazarlar : BAŞKENT EMİN ZEKİ,SİVRİKAYA FATİH,YOLASIĞMAZ HACI AHMET, Yayın Yeri : II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, TÜRKİYE, 2002 Basım Tarihi : 15.05.2002 Etkinlik Tarihi : 15.05.2002 - 18.05.2002
  Ulusal Sözlü Bildiri
 23. Ekosistem Amenajmanının Karadeniz Bölgesi Ormanlarında Uygulama İmkanlarının Değerlendirilmesi

  Yazarlar : BAŞKENT EMİN ZEKİ,KÖSE SELAHATTİN,YOLASIĞMAZ HACI AHMET,SÖNMEZ TURAN, Yayın Yeri : II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, TÜRKİYE, 2002 Basım Tarihi : 15.05.2002 Etkinlik Tarihi : 15.05.2002 - 18.05.2002
  Ulusal Sözlü Bildiri
 24. Kombine Optimizasyon Teknikleri ve Ekosistem Amenajmanı

  Yazarlar : BAŞKENT EMİN ZEKİ,YOLASIĞMAZ HACI AHMET,MISIR MEHMET,ÇAKIR GÜNAY, Yayın Yeri : Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyumu, TÜRKİYE, 2002 Basım Tarihi : 19.04.2002 Etkinlik Tarihi : 18.04.2002 - 19.04.2002
  Ulusal Sözlü Bildiri
 25. Münferit Planlamanın Türkiye de Uygulanabilirliğinin Araştırılması

  Yazarlar : KÖSE SELAHATTİN,BAŞKENT EMİN ZEKİ,SÖNMEZ TURAN,YOLASIĞMAZ HACI AHMET,KARAHALİL UZAY, Yayın Yeri : Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyumu, TÜRKİYE, 2002 Basım Tarihi : 19.04.2002 Etkinlik Tarihi : 18.04.2002 - 19.04.2002
  Ulusal Sözlü Bildiri
 26. Orman Amenajmanında Yeni Açılımlar Çerçevesinde Planlama Sürecinin Değerlendirilmesi ve Yeniden Tasarımı

  Yazarlar : BAŞKENT EMİN ZEKİ,KÖSE SELAHATTİN,YOLASIĞMAZ HACI AHMET,ÇAKIR GÜNAY,KELEŞ SEDAT, Yayın Yeri : Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyumu, TÜRKİYE, 2002 Basım Tarihi : 19.04.2002 Etkinlik Tarihi : 18.04.2002 - 19.04.2002
  Ulusal Sözlü Bildiri
 27. Ekosistem Amenajmanı

  Yazarlar : BAŞKENT EMİN ZEKİ,YOLASIĞMAZ HACI AHMET,MISIR MEHMET, Yayın Yeri : I. Ulusal Ormancılık Kongresi, TÜRKİYE, 2001 Basım Tarihi : 20.03.2001 Etkinlik Tarihi : 19.03.2001 - 20.03.2001
  Ulusal Sözlü Bildiri
 28. Ormanlarımızdaki Fonksiyonların Saptanması ve Haritalanması

  Yazarlar : KÖSE SELAHATTİN,YOLASIĞMAZ HACI AHMET,SİVRİKAYA FATİH, Yayın Yeri : I. Ulusal Ormancılık Kongresi, TÜRKİYE, 2001 Basım Tarihi : 20.03.2001 Etkinlik Tarihi : 19.03.2001 - 20.03.2001
  Ulusal Sözlü Bildiri
 29. Coğrafi Bilgi Sistemleriyle Orman Fonksiyon Haritalarının Hazırlanması

  Yazarlar : KÖSE SELAHATTİN,MISIR MEHMET,YOLASIĞMAZ HACI AHMET, Yayın Yeri : Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu, TÜRKİYE, 1998 Basım Tarihi : 23.10.1998 Etkinlik Tarihi : 21.10.1998 - 23.10.1998
  Ulusal Sözlü Bildiri
 30. Effects of Forest Road Constrruction Areas on The Calculation of Forest Inventory Parameters A Case Study of Artvin Forest District

  Yazarlar : YAVUZ MEHMET,YOLASIĞMAZ HACI AHMET,EROĞLU HABİP, Yayın Yeri : International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 24.10.2013 Etkinlik Tarihi : 24.10.2013 - 26.10.2013
  Uluslararası Sözlü Bildiri

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2017-2018 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4
2016-2017 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 4
2014-2015 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4
2014-2015 Orman Ekosistem Amenajmanı Türkçe 3
2013-2014 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4
2011-2012 Orman Ekosistem Amenajmanı Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2017-2018 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4
2017-2018 Ormancılıkta İşletme Amaçları ve Koruma Hedeflerinin Saptanması Türkçe 3
2017-2018 Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama ve Uygulamaları Türkçe 3
2016-2017 EKOSİSTEM TABANLI ÇOK AMAÇLI PLANLAMA VE UYGULAMALARI Türkçe 3
2016-2017 ORMANCILIKTA İŞLETME AMAÇLARI VE KORUMA HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ Türkçe 3
2016-2017 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 4
2016-2017 SEMİNER Türkçe 2
2016-2017 Türkiye’de Uluslararası Süreçlerle Yeniden Şekillenen Orman Amenajmanı Kavramı Türkçe 3
2015-2016 EKOSİSTEM TABANLI ÇOK AMAÇLI PLANLAMA VE UYGULAMALARI Türkçe 3
2015-2016 ORMANCILIKTA İŞLETME AMAÇLARI VE KORUMA HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ Türkçe 3
2015-2016 UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 4
2015-2016 TÜRKİYE'DE ULUSLARARASI SÜREÇLERLE YENİDEN ŞEKİLLENEN ORMAN AMENAJMANI KAVRAMI Türkçe 3
2014-2015 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4
2014-2015 Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama ve Uygulamaları Türkçe 3
2014-2015 Ormancılıkta İşletme Amaçları ve Koruma Hedeflerinin Belirlenmesi Türkçe 3
2014-2015 Türkiye'de Uluslararası Süreçlerle Yeniden Şekillenen Orman Amenajmanı Kavramı Türkçe 3
2013-2014 Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama ve Uygulamaları Türkçe 3
2013-2014 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4
2013-2014 Türkiye'de Uluslararası Süreçlerle Yeniden Şekillenen Orman Amenajmanı Kavramı Türkçe 3
2013-2014 Ormancılıkta İşletme Amaçları ve Koruma Hedeflerinin Belirlenmesi Türkçe 3
2012-2013 Ormancılıkta İşletme Amaçları ve Koruma Hedeflerinin Belirlenmesi Türkçe 3
2012-2013 Türkiye'de Uluslararası Süreçlerle Yeniden Şekillenen Orman Amenajmanı Kavramı Türkçe 3
2012-2013 Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama ve Uygulamaları Türkçe 3
2012-2013 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4
2011-2012 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4
2011-2012 Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama ve Uygulamaları Türkçe 3
2011-2012 Türkiye'de Uluslararası Süreçlerle Yeniden Şekillenen Orman Amenajmanı Kavramı Türkçe 3
2011-2012 Ormancılıkta İşletme Amaçları ve Koruma Hedeflerinin Belirlenmesi Türkçe 3
2010-2011 Türkiye'de Uluslararası Süreçlerle Yeniden Şekillenen Orman Amenajmanı Kavramı Türkçe 3
2010-2011 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 4
2010-2011 Ormancılıkta İşletme Amaçları ve Koruma Hedeflerinin Belirlenmesi Türkçe 3
2010-2011 Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama ve Uygulamaları Türkçe 3
2009-2010 Türkiye'de Uluslararası Süreçlerle Yeniden Şekillenen Orman Amenajmanı Kavramı Türkçe 3
2009-2010 Ormancılıkta İşletme Amaçları ve Koruma Hedeflerinin Belirlenmesi Türkçe 3
2009-2010 Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama ve Uygulamaları Türkçe 3
2007-2008 Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama ve Uygulamaları Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2017-2018 Orman Mühendisliğine Giriş Türkçe 2
2017-2018 Yöneylem Araştırması Türkçe 2
2017-2018 Orman Amenajmanının Temel Esasları Türkçe 2
2016-2017 Orman Amenajmanı Türkçe 4
2016-2017 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI Türkçe 2
2016-2017 ORMAN AMENAJMANININ TEMEL ESASLARI Türkçe 2
2015-2016 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI Türkçe 3
2015-2016 ORMAN AMENAJMANI Türkçe 4
2015-2016 ORMAN AMENAJMANININ TEMEL ESASLARI Türkçe 2
2014-2015 Bitirme Çalışması Türkçe 3
2014-2015 Yöneylem Araştırması Türkçe 2
2014-2015 Korunan Alanların Planlanması Türkçe 2
2014-2015 Ormancılık Bilgisi Türkçe 2
2014-2015 Ormancılıkta Projelendirme Türkçe 2
2014-2015 Orman Amenajmanı Türkçe 4
2014-2015 Orman Amenajmanının Temel Esasları Türkçe 2
2014-2015 Ormancılık Uygulamaları Türkçe 4
2013-2014 Korunan Alanların Planlanması Türkçe 2
2013-2014 Ormancılık Uygulamaları Türkçe 4
2013-2014 Ormancılıkta Projelendirme Türkçe 2
2013-2014 Orman Amenajmanının Temel Esasları Türkçe 2
2013-2014 Yöneylem Araştırması Türkçe 2
2013-2014 Bitirme Çalışması Türkçe 3
2013-2014 Orman Amenajmanı Türkçe 4
2013-2014 Ormancılık Bilgisi Türkçe 2
2012-2013 Korunan Alanların Planlanması Türkçe 2
2012-2013 Orman Amenajmanının Temel Esasları Türkçe 2
2012-2013 Orman Amenajmanı Türkçe 4
2012-2013 Yöneylem Araştırması Türkçe 2
2012-2013 Ormancılık Bilgisi Türkçe 2
2012-2013 Bitirme Çalışması Türkçe 3
2012-2013 Ormancılıkta Projelendirme Türkçe 2
2012-2013 Ormancılık Uygulamaları Türkçe 4
2011-2012 Korunan Alanların Planlanması Türkçe 2
2011-2012 Bitirme Çalışması Türkçe 3
2011-2012 Ormancılık Uygulamaları Türkçe 4
2011-2012 Orman Amenajmanı Türkçe 4
2011-2012 Orman Amenajmanının Temel Esasları Türkçe 2
2011-2012 Yöneylem Araştırması Türkçe 2
2011-2012 Ormancılıkta Projelendirme Türkçe 2
2011-2012 Ormancılık Bilgisi Türkçe 2
2010-2011 Orman Amenajmanı Türkçe 4
2010-2011 Bitirme Çalışması Türkçe 3
2010-2011 Ormancılık Uygulamaları Türkçe 4
2010-2011 Yöneylem Araştırması Türkçe 2
2010-2011 Ormancılıkta Projelendirme Türkçe 2
2010-2011 Orman Amenajmanının Temel Esasları Türkçe 2
2010-2011 Korunan Alanların Planlanması Türkçe 2
2009-2010 Ormancılıkta Uzaktan Algılama Türkçe 3
2009-2010 Ormancılık Uygulamaları Türkçe 4
2009-2010 Ormancılıkta Projelendirme Türkçe 2
2009-2010 Orman Amenajmanının Temel Esasları Türkçe 2
2009-2010 Bitirme Çalışması Türkçe 3
2009-2010 Yöneylem Araştırması Türkçe 2
2009-2010 Orman Amenajmanı Türkçe 4
2008-2009 Yöneylem Araştırması Türkçe 2
2008-2009 Ormancılıkta Uzaktan Algılama Türkçe 3
2007-2008 Bitirme Çalışması Türkçe 3
2007-2008 Yöneylem Araştırması Türkçe 2
2007-2008 Ormancılıkta Projelendirme Türkçe 2
2007-2008 Ormancılıkta Uzaktan Algılama Türkçe 3
2006-2007 Ormancılıkta Uzaktan Algılama Türkçe 3
2006-2007 Yöneylem Araştırması Türkçe 2
2006-2007 Bitirme Çalışması Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 Orman Amenajmanı Türkçe 3
2015-2016 ORMAN AMENAJMANI Türkçe 3
2014-2015 Ormancılık Bilgisi Türkçe 2
2014-2015 Orman Amenajmanı Türkçe 3
2013-2014 Ormancılık Bilgisi Türkçe 2
2013-2014 Orman Amenajmanı Türkçe 3
2012-2013 Orman Amenajmanı Türkçe 3
2011-2012 Orman Amenajmanı Türkçe 3
2010-2011 Orman Amenajmanı Türkçe 3
2009-2010 Orman Amenajmanı Türkçe 3

İdari Görevler

 1. Bölüm Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
 2. Anabilim Dalı Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
 3. Dekan Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
  2015 - 2016
 4. Dekan Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
  2012 - 2015
 5. Anabilim Dalı Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
  2010 - 2013
 6. Dekan Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
  2009 - 2012

Makaleler

 1. PREPARATION OF SILVICULTURAL PLANS IN PINUS SYLVESTRIS L. FORESTS: CASE STUDY OF OLTU PLANNING UNIT

  Yazarlar : GÜNER SİNAN,YOLASIĞMAZ HACI AHMET, Yayın Yeri : APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2019
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 2. Estimation of Carbon Sequestration Based on Different Methods: A Case Study of Ortaköy Forest Planning Unit

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ HACI AHMET,ÇAVDAR BURAK,ŞAHİN ABDURRAHMAN,KAHRİMAN AYDIN, Yayın Yeri : INTERNATIONAL JOURNAL OF ECOSYSTEMS AND ECOLOGY SCIENCE, 2017
  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index
 3. The Process of Silviculture Planning in Turkey Hisar Case Study

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ HACI AHMET,GÜNER SİNAN, Yayın Yeri : Sumarski List, 2016
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 4. Artvin Orman Bölge Müdürlüğü nde orman işletme şeflerinin orman amenajman planlarının hazırlanması ve uygulanması süreçlerine ilişkin görüşleri

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ HACI AHMET,ÇAVDAR BURAK,YILMAZ RAHMİ,DEMİRCİ UFUK,AYDIN İNCİ ZEYNEP, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2016
  Uluslararası Hakemli Ormancılık
 5. İki farklı yönteme göre karbon birikiminin tahmin edilmesi Artvin Orman İşletme Şefliği örneği

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ HACI AHMET,ÇAVDAR BURAK,DEMİRCİ UFUK,AYDIN İNCİ ZEYNEP, Yayın Yeri : Turkish Journal of Forestry | Türkiye Ormancılık Dergisi, 2016
  Uluslararası Hakemli Ormancılık
 6. Sürdürülebilir orman yönetimi ölçüt ve göstergelerine göre değerlendirme Saçinka Orman İşletme Şefliği

  Yazarlar : ÇAVDAR BURAK,YOLASIĞMAZ HACI AHMET, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2015
  Uluslararası Hakemli CAB Abstracts
 7. Spatial distribution and temporal change of old growth forest A case study in the Balci forest management unit Turkey

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ HACI AHMET,KELEŞ SEDAT,YAVUZ MEHMET, Yayın Yeri : Scientific Research and Essays, 2010
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 8. Artvin Balcı Planlama Birimi Ağaç Serveti ve Artımının Konum ve Zamana Bağlı Olarak Değişimi

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ HACI AHMET,KELEŞ SEDAT, Yayın Yeri : Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2009
  Ulusal Hakemli TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark
 9. An investigation on roundwood extraction of Fagus orientalis lipsky Abies nordmanniana Stew Spach and Picea orientalis L Link by Urus M III forest skyline on snow

  Yazarlar : EROĞLU HABİP,MIMAR SİNAN ÖZKAYA,ACAR HAFİZ HULUSİ,KARAMAN ALİ,YOLASIĞMAZ HACI AHMET, Yayın Yeri : African Journal of Biotechnology, 2009
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 10. Effects of forest roads on foliage discoloration of oriental spruce by Ips typographus L

  Yazarlar : AKKUZU EROL,EROĞLU HABİP,SÖNMEZ TURAN,YOLASIĞMAZ HACI AHMET,SARIYILDIZ TEMEL, Yayın Yeri : African Journal of Agricultural Research, 2009
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 11. Changes in carbon storage and oxygen production in forest timber biomass of Balci Forest Management Unit in Turkey between 1984 and 2006

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ HACI AHMET,KELEŞ SEDAT, Yayın Yeri : African Journal of Biotechnology, 2009
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 12. Data Base Design with GIS in Ecosystem Based Multiple Use Forest Management in Artvin Turkey A Case Study in Balcı Forest Management Planning Unit

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ HACI AHMET,KELEŞ SEDAT, Yayın Yeri : SENSORS, 2009
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 13. Effects of Turkish forest management philosophy and applications on forest ecosystem structure and functions in Northeast Turkey A case study in Saçinka

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ HACI AHMET,KELEŞ SEDAT, Yayın Yeri : African Journal of Agricultural Research, 2009
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 14. Comparing multipurpose forest management with timber management incorporating timber carbon and oxygen values A case study

  Yazarlar : BAŞKENT EMİN ZEKİ,KELEŞ SEDAT,YOLASIĞMAZ HACI AHMET, Yayın Yeri : Scandinavian Journal of Forest Research, 2008
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 15. Long term modeling and analyzing of some important forest ecosystem values with linear programming

  Yazarlar : KELEŞ SEDAT,YOLASIĞMAZ HACI AHMET,BAŞKENT EMİN ZEKİ, Yayın Yeri : Fresenius Environmental Bulletin, 2007
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 16. Mapping Secondary Forest Succession by Using Geographic Information Systems GIS and Remote Sensing A Case Study from Bulanıkdere Kırklareli Turkey

  Yazarlar : ÇAKIR GÜNAY,SİVRİKAYA FATİH,TERZİOĞLU SALİH,BAŞKENT EMİN ZEKİ,SÖNMEZ TURAN,YOLASIĞMAZ HACI AHMET, Yayın Yeri : Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 2007
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 17. Ülke Orman Amenajman Felsefesindeki Değişim 1972 den Günümüze Artvin Planlama Birimi

  Yazarlar : YOLASIĞMAZ HACI AHMET,BAŞKENT EMİN ZEKİ,ÇAKIR GÜNAY, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2006
  Ulusal Hakemli TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark
 18. Doğal Yaşlı Ormanlar ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi

  Yazarlar : SİVRİKAYA FATİH,YOLASIĞMAZ HACI AHMET,BAŞKENT EMİN ZEKİ, Yayın Yeri : KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 2004
  Ulusal Hakemli Ormancılık ve Mühendislik Bilimleri
 19. Exploring the Concept of a Forest Landscape Management Paradigm

  Yazarlar : BAŞKENT EMİN ZEKİ,YOLASIĞMAZ HACI AHMET, Yayın Yeri : Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 2000
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 20. Forest Landscape Management Revisited

  Yazarlar : BAŞKENT EMİN ZEKİ,YOLASIĞMAZ HACI AHMET, Yayın Yeri : Environmental Management, 1999
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded

Öğrenim

 1. Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 1990 - 1994
 2. Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 1994 - 1998
 3. Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 1998 - 2004

Projeler

 1. Borçka Orman İşletme Müdürlüğü Balcı Orman İşletme Şefliği Sınırları İçinde Doğal Yaşlı Orman Potansiyelinin Belirlenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 29.05.2013 - 30.12.2016
 2. Borçka Orman İşletme Müdürlüğü Balcı Orman İşletme Şefliği Bal Ormanları Potansiyelinin Belirlenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 18.11.2016 - 23.08.2017
 3. Çoruh HavzasıRehabilitasyon Projesi Oltu Orman İşletme Müdürlüğü Ekolojik Tabanlı Orman Amenajman Planlarının Hazırlanması
  ULUSLARARASI Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar
  Tamamlandı , 14.07.2014 - 14.07.2015
 4. Saf Doğu Karadeniz Göknarı Meşcereleri İçin Uyumlu Gövde Çapı Ve Gövde Hacim Denklemlerinin Geliştirilmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Devam Ediyor
 5. Oltu Orman İşletme Şefliği Silvikültür Planının Hazırlanması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 12.05.2016 - 28.12.2017
 6. Kaçkar Dağları Milli Parkı nın Korunan Alanlar Ağı PAN Parks Sertifikası Açısından Değerlendirilmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 02.07.2012 - 16.11.2016
 7. Ülkemiz Ormancılığında Nesneye Dayalı Programlama ile Veri Tabanı Tasarımı
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Araştırmacı
  Tamamlandı
 8. Orman Kaynaklarının Ekosisteminin Orman Amenajman Planları ve Uzaktan Algılama Yöntemleri Yardımıyla Zamansal Değişiminin İncelenmesi
  DİĞER Araştırmacı
  Tamamlandı
 9. Orman Ekosistem Amenajmanı Kavramı ve Türkiye de Örnek Uygulaması Kafkas Üniversitesi Araştırma Fonu
  DİĞER Yönetici
  Tamamlandı
 10. Biyoçeşitliliğin Tür ve Ekosistem Çeşitliliği Düzeyleriyle Saptanması ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Haritalarının Düzenlenmesi
  DİĞER Araştırmacı
  Tamamlandı
 11. Yöneylem Araştırması Teknikleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Nesne Tabanlı Çok Amaçlı Orman Amenajman Planlama Modeli Yazılımının Tasarımı ve Geliştirilmesi
  DİĞER Araştırmacı
  Tamamlandı
 12. 9 Yerel ve Piyasa Tabanlı Önlemlere Yönelik Karadeniz Bölgesi Koruma ve Ormancılık Bilgi Ağının Kurulması
  ULUSLARARASI Avrupa Birliği Uzman
  Tamamlandı
 13. Farklı eğim grubu ve nem koşullarında maki tipi yanıcı maddelerde yangın davranışının belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Haritalanması
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Araştırmacı
  Tamamlandı
 14. Artvin Yöresi Ormanlarında Gerçekleştirilen Bölmeden Çıkarma ve Yol Yapımı Çalışmalarından Kaynaklanan Zararların Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Araştırmacı
  Tamamlandı
 15. Doğu Karadeniz Bölgesi için Orman Ekosistem Amenajmanı Gösterge ve Ölçütlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi
  DİĞER Araştırmacı
  Tamamlandı

Tez Danışmanlıkları

 1. Türkiye'de Doğal Yaşlı Ormanların Belirlenmesinde Kavramsal Çerçevenin Oluşturulması: Artvin Yöresi Örneği

  Tamamlandı
 2. Antalya Kumluca Yöresinde Defne Üretimi ve Planlaması

  Tamamlandı
 3. Sertifikalandırma sürecinde Artvin Orman İşletme Müdürlüğü'nün değerlendirilmesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2012
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 4. Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nde 2011-2015 yılları arasında alınan olağanüstü hasılat etaları ve etkileri

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 5. Borçka yöresinde arıcılık faaliyetleri, bal ormanı potansiyelinin belirlenmesi ve orman kaynaklarının planlanmasına etkileri

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 6. Erzurum orman bölge müdürlüğü çamlıkaya orman işletme şefliği ökseotu zararlarının ortaya konulması

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı

Üyelikler

 1. TEMA, Üye, 2014 -
 2. Orman Mühendisleri Odası, Üye, 1994 -