İsmail ÇOBAN

Doç. Dr. İsmail ÇOBAN

Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı
ismailcoban artvin.edu.tr 2333
Ofis 209
Telefon 2333
E-Posta ismailcoban artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PR., DOÇENT, 2021 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2020 - 2021
 3. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2018 - 2020
 4. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2013 - 2018
 5. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PR., ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2013 - 2013

Bildiriler

 1. Yabancılara Türkçe Öğretimi Açısından Köl Tigin Yazıtı’nın Batı(Çince) Yüzüne Dair

  Yazarlar : ÇOBAN İSMAİL, Yayın Yeri : ULUSLARARASI GENÇ TÜRKOLOGLAR DĠL SEMPOZYUMU, 2017 Etkinlik Tarihi : 31.07.2017 - 04.08.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 2. Valeh Hacılar’ın Şiirlerinde Vatan ve Millet Sevgisi

  Yazarlar : BAKIR SIDDIK,ÇOBAN İSMAİL, Yayın Yeri : Qafqaz Xalqlarının Folkloru ve Lingvo-Kulturologiyası Simpoziumu, Tiflis, GÜRCİSTAN, 2012 Basım Tarihi : 18.04.2012 Etkinlik Tarihi : 18.04.2012 - 21.04.2012
  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Metni Hazırlama Becerileri

  Yazarlar : ÇOBAN İSMAİL,BİÇER NURŞAT, Yayın Yeri : VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2014 Basım Tarihi : 15.11.2015 Etkinlik Tarihi : 16.10.2014 - 18.10.2014
  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Öz Yeterlilikleri Üzerindeki Yordayıcı Etkisi

  Yazarlar : POLATCAN FARUK,ÇOBAN İSMAİL, Yayın Yeri : IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017 Basım Tarihi : 11.05.2017 Etkinlik Tarihi : 11.05.2017 - 14.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 5. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Becerisine ve Okuma İle İlgili Kavramlara Yaklaşımları

  Yazarlar : ÇOBAN İSMAİL, Yayın Yeri : IV. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 2020 Basım Tarihi : 14.06.2020 Etkinlik Tarihi : 05.06.2020 - 06.06.2020
  Uluslararası Özet bildiri
 6. Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Öyküleyici Metinlerin Tutarlılık Düzeylerinin Değerlendirilmesi

  Yazarlar : BİÇER NURŞAT,ÇOBAN İSMAİL, Yayın Yeri : I. International EurasianEducational Research Congress, İstanbul, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 26.04.2014 Etkinlik Tarihi : 24.04.2014 - 26.04.2014
  Uluslararası Özet bildiri
 7. Atatürk Üniversitesinde Öğrenim Gören Kırgız Öğrencilerin Türkçe ve Türkiye’ye Yönelik Görüşleri

  Yazarlar : ALYILMAZ SEMRA,BİÇER NURŞAT,ÇOBAN İSMAİL, Yayın Yeri : Türk Dünyası Vatandaşlığı Çalıştayı, 2014 Etkinlik Tarihi : 22.10.2014 - 23.10.2014
  Uluslararası Özet bildiri
 8. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bitişik Eğik El Yazısı Kullanma Becerileri

  Yazarlar : ÇOBAN İSMAİL,BİÇER NURŞAT, Yayın Yeri : 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve Toplum BilimleriIBAD – 2016, 2016 Etkinlik Tarihi : 19.05.2016 - 22.05.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 9. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Akran Değerlendirmesine İlişkin Görüşleri

  Yazarlar : ÇOBAN İSMAİL,POLATCAN FARUK, Yayın Yeri : IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017 Basım Tarihi : 11.05.2017 Etkinlik Tarihi : 11.05.2017 - 14.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 10. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Kutadgu Bilig’e Göre Gençlerde Bulunması Gereken Değerler Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

  Yazarlar : POLATCAN FARUK,ÇOBAN İSMAİL, Yayın Yeri : I. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Sempozyumu, TÜRKİYE, 2020 Basım Tarihi : 08.09.2020 Etkinlik Tarihi : 28.08.2020 - 29.08.2020
  Uluslararası Özet bildiri

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2022-2023 Türkçe Öğretim Metotları Türkçe 3
2022-2023 Türkçe Eğitiminin Güncel Sorunları Türkçe 3
2022-2023 Eski Türk Dili Yadigarları Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2022-2023 Öğretmenlik Uygulaması I Türkçe 2
2022-2023 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
2022-2023 Konuşma Eğitimi Türkçe 3
2022-2023 Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Türkçe 2
2022-2023 Türkçe Ders Kitabı İncelemesi Türkçe 2
2022-2023 Ses Eğitimi ve Diksiyon Türkçe 2
2022-2023 Dil Bilgisi Öğretimi Türkçe 2
2022-2023 Türkçe Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Türkçe 2
2022-2023 Yazma Eğitimi Türkçe 3
2021-2022 Türkçe Ders Kitabı İncelemesi Türkçe 2
2021-2022 İlk Okuma Yazma Öğretimi Türkçe 2
2021-2022 Dil Bilgisi Öğretimi Türkçe 2
2021-2022 Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Türkçe 2
2021-2022 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
2021-2022 Türkçe Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Türkçe 2
2021-2022 Yazma Eğitimi Türkçe 3
2021-2022 Ses Eğitimi ve Diksiyon Türkçe 2
2021-2022 Öğretmenlik Uygulaması II Türkçe 2
2021-2022 Öğretmenlik Uygulaması I Türkçe 2
2020-2021 Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri Türkçe 2
2020-2021 Türk Musikisi Türkçe 2
2020-2021 Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları Türkçe 2
2020-2021 Türkçe Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Türkçe 2
2020-2021 Yazma Eğitimi Türkçe 3
2020-2021 Dil ve Kültür Türkçe 2
2019-2020 Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri Türkçe 2
2019-2020 Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi Türkçe 4
2019-2020 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
2019-2020 Okul Deneyimi Türkçe 1
2019-2020 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2
2019-2020 Anlatma Teknikleri II: Yazma Eğitimi Türkçe 4
2019-2020 Türkçe Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Türkçe 2
2019-2020 Türkçenin Güncel Sorunları Türkçe 3
2017-2018 Yazı Yazma Teknikleri Türkçe 3
2017-2018 Yazı Yazma Teknikleri Türkçe 3
2017-2018 Sözlü Anlatım I Türkçe 2
2016-2017 Yazı Yazma Teknikleri Türkçe 3
2016-2017 Türkçe Yazılı Anlatım Türkçe 2
2016-2017 Edebiyat Bilgi ve Kuramları II Türkçe 2
2016-2017 Bilgisayar II Türkçe 4
2015-2016 Yazı Yazma Teknikleri Türkçe 3
2015-2016 Yazı Yazma Teknikleri Türkçe 3
2015-2016 Türkçe Sözlü Anlatım Türkçe 2
2015-2016 Dil ve Kültür Türkçe 2
2015-2016 Sözlü Anlatım II Türkçe 2
2014-2015 Yazı Yazma Teknikleri Türkçe 3
2014-2015 Sözlü Anlatım II Türkçe 2
2014-2015 Yazı Yazma Teknikleri Türkçe 3
2014-2015 Türkçe Sözlü Anlatım Türkçe 2
2013-2014 Yazı Yazma Teknikleri Türkçe 3
2013-2014 Sözlü Anlatım II Türkçe 2
2013-2014 Anlatma Teknikleri II: Konuşma Eğitimi Türkçe 4
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2018-2019 Türk Dili I Türkçe 2
2018-2019 Türk Dili II Türkçe 2

İdari Görevler

 1. Enstitü Müdür Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2023 - 2023
 2. Anabilim Dalı Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2022 - 2023
 3. Bölüm Başkan Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2021 - 2023

Kitaplar

 1. Prof. Dr. Kerime Üstünova Armağanı
  ALYILMAZ SEMRA, ÇOBAN İSMAİL, ALYILMAZ CENGİZ, Yayın Yeri : Efe Akademi, TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 2022
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. Türkçe Eğitiminin Güncel Sorunları
  ÇOBAN İSMAİL, Yayın Yeri : Eğiten Kitap, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2020
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 3. Türkiye Türkçesindeki Alıntı Sözcükler
  ÇOBAN İSMAİL, Yayın Yeri : Eğiten Kitap, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2020
  Uluslararası Bilimsel Kitap Tümü
 4. Eğitim Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar
  POLATCAN FARUK,ÇOBAN İSMAİL, Yayın Yeri : Gece Akademi, Türkçe, 2019
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)

Makaleler

 1. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi’nin Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Alanına Katkıları - Bir Kaynakça Çalışması

  Yazarlar : ÇOBAN İSMAİL, Yayın Yeri : Bezgek Yabancılara Türkçe Öğretimi Dergisi, 2024
  Ulusal Hakemli academindex
 2. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Müziğin Yeri: Bir Horon Örneği

  Yazarlar : ÇOBAN İSMAİL, Yayın Yeri : Bezgek Yabancılara Türkçe Öğretimi Dergisi, 2022
  Ulusal Hakemli ResearchBib
 3. An Analysis of Relevant Studies on Language Learning Strategies in Teaching Turkish as a Foreign Language

  Yazarlar : POLATCAN FARUK, ER ONUR, ÇOBAN İSMAİL, Yayın Yeri : Shanlax International Journal of Education, 2021
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 4. Eş Anlamlı Kelime Öğretimi Açısından Fakir Baykurt’un Eşekli Kütüphaneci Romanı

  Yazarlar : ÇOBAN İSMAİL,POLATCAN FARUK, Yayın Yeri : RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2020
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 5. Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Karşılaştığı Sorunlar Atatürk Üniversitesi Örneği

  Yazarlar : BİÇER NURŞAT,ÇOBAN İSMAİL,BAKIR SIDDIK, Yayın Yeri : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014
  Ulusal Hakemli MLA
 6. Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Bulmaca Etkinliklerinin Eş Anlamlı Kelime Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi

  Yazarlar : ÇOBAN İSMAİL,POLATCAN FARUK, Yayın Yeri : Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 2020
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 7. The Effect of Digital Story Applications on Students’ Academic Achievement: A Meta-Analysis Study

  Yazarlar : ŞAHİN NURULLAH,ÇOBAN İSMAİL, Yayın Yeri : African Educational Research Journal, 2020
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 8. A Recommendation for New Diction Rhymes to be used in Turkish Diction Education Studies

  Yazarlar : ÇOBAN İSMAİL, Yayın Yeri : Asian Journal of Education and Training, 2020
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 9. Examination of the Factors Affecting Elective Selection in Turkish Language Teaching Undergraduate Program

  Yazarlar : ÇOBAN İSMAİL, Yayın Yeri : International Education Studies, 2020
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 10. Görsel Sanatlar Uzmanı Levent Alyap ile Söyleşi

  Yazarlar : ÇOBAN İSMAİL, Yayın Yeri : Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2012
  Ulusal Hakemli ASOS Index, Index Copernicus, Newjour Electronic J...
 11. Dr. Yong Song Li ve Orhon Türkçesi Grameri Adlı Eserin Koreceye Tercümesi Üzerine

  Yazarlar : ÇOBAN İSMAİL, Yayın Yeri : Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2013
  Ulusal Hakemli ASOS Index, Index Copernicus, Newjour Electronic J...
 12. Atatürk Üniversitesinde Öğrenim Gören Kırgız Öğrencilerin Türkçe ve Türkiye’ye Yönelik Görüşleri

  Yazarlar : ALYILMAZ SEMRA,BİÇER NURŞAT,ÇOBAN İSMAİL, Yayın Yeri : Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 2015
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 13. Prof. Dr. Osman Mert ve Köli Çor Yazıtı ve Anıt Mezar Kompleksi Adlı Eseri Üzerine

  Yazarlar : ÇOBAN İSMAİL, Yayın Yeri : Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2016
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 14. Uluslararası Genç Türkologlar Dil Sempozyumu ve Biz Aynı Hikâyenin Çocuklarıyız Adlı Etkinliğin Ardından

  Yazarlar : ÇOBAN İSMAİL, Yayın Yeri : Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 15. İslam Türkay’ın “Türk Oğlu Türkem Men” Başlıklı Şiirinin Orhun Yazıtları ile Metinlerarasılık Bağlamında İncelenmesi

  Yazarlar : ÇOBAN İSMAİL, Yayın Yeri : Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 16. Türkçede Nesne Tekrarlı Fiiller Adlı Eser Üzerine

  Yazarlar : ÇOBAN İSMAİL, Yayın Yeri : Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli MLA, SOBİAD
 17. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Alıntı Sözcükleri Kullanma Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme

  Yazarlar : ÇOBAN İSMAİL,ALYILMAZ CENGİZ, Yayın Yeri : Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 18. Sosyal Medyada Kullanılan Ödünçlemeler Üzerine Bir İnceleme: YouTube Yorumları Örneği

  Yazarlar : ÇOBAN İSMAİL, Yayın Yeri : Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 19. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Alıntı Sözcükler Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

  Yazarlar : ÇOBAN İSMAİL,ALYILMAZ CENGİZ, Yayın Yeri : RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 20. Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Öyküleyici Metinlerin Tutarlılık Düzeylerinin Değerlendirilmesi

  Yazarlar : BİÇER NURŞAT,ÇOBAN İSMAİL, Yayın Yeri : Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2015
  Ulusal Hakemli Asos, Acar indeks, DRJI, OAJI
 21. An Analysis on Views of Prospective Turkish LanguageTeachers on Peer Assessment

  Yazarlar : ÇOBAN İSMAİL,POLATCAN FARUK, Yayın Yeri : European Journal of Education Studies, 2018
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric

Öğrenim

 1. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, TÜRKÇE EĞİTİMİ (DR), 2013 - 2018
 2. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ), 2010 - 2013
 3. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 2006 - 2010

Projeler

 1. Aktif Öğrenme Yöntemlerinden Eğitsel Oyunların Kullanılmasının 6. Sınıf Yaratıcı Yazma Çalışmalarına Etkisinin Araştırılması-Artvin İli Örneği"
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Danışman
  Devam Ediyor
 2. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sorunlarının İncelenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 19.10.2017 - 11.04.2019
 3. Öğretmen Adaylarının Yerel Ağız Özelliklerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 24.04.2018 - 15.03.2021
 4. Atatürk Üniversitesi ile Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkaslardaki Üniversitelerle Akademik İlişkilerin Geliştirilmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 10.07.2014 - 20.09.2017
 5. Türk Dünyası Vatandaşlığı Ders Programı Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 12.07.2013 - 12.07.2016
 6. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ile Yabancılara Türkçe Öğretimi Konusunda İş Birliğinin Tesisi ve Geliştirilmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 12.07.2013 - 12.07.2016
 7. Çin Halk Cumhuriyeti Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Rusya Federasyonu ndaki Yazıtlarla İlgili Epigrafik ve Fotogrametrik Araştırmalar
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 12.07.2013 - 12.07.2016

Tez Danışmanlıkları

 1. Artvin Halk Masallarının Kültürel Ögeler ve Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023
  Yurt İçi Türkiye Devam Ediyor
 2. Dinleme Eğitimi Sürecinde Radyo Tiyatrolarının Etkisinin İncelenmesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023
  Yurt İçi Türkiye Devam Ediyor
 3. İbrahim Erkal'ın eserlerinin kültürel ögeler ve değerler eğitimi açısından incelenmesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2023
  Yurt İçi Türkiye Devam Ediyor
 4. Malatya Türkülerinin Dilin Dört Becerisi Açısından İncelenmesi ve V. Sınıf Türkçe Ders Kitabı İçin Dinleme Metni Önerileri

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2024
  Yurt İçi Türkiye Devam Ediyor
 5. Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Etkinliklerin Cevaplanması İçin Verilen Boşlukların Uygunluklarının Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2024
  Yurt İçi Türkiye Devam Ediyor

Üyelikler

 1. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Derneği, Üye, 2014 -
 2. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2014 - 2021