İsmet YENER

Dr. Öğr. Üyesi İsmet YENER

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı
yener artvin.edu.tr 4198
Ofis 04662151035
Telefon 4198
E-Posta yener artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, 221-C, 08100-Artvin
Yöksis Profil Sayfam https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=1411C552704184FD

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, TOPRAK İLMİ VE EKOLOJİSİ ANABİLİM DALI, YARDIMCI DOÇENT, 2010 -
 2. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2002 - 2013
 3. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2001 - 2002

Bildiriler

 1. Relationships between Some Soil Properties and Environmental Factors in Spruce Forests: A case study from Artvin, Turkey

  Yazarlar : YENER İSMET,ALTUN LOKMAN, Yayın Yeri : International Artvin Symposium, Artvin, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 29.10.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 2. Changes in Some Soil Properties According to Different Land-Uses in Artvin

  Yazarlar : YENER İSMET,DUMAN AHMET, Yayın Yeri : Ecology 2018, Kastamonu, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 05.07.2018 Etkinlik Tarihi : 19.06.2018 - 23.06.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 3. The Projection of Urban Waste Water Quantity and Quality Belongs to Artvin Province Center

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,YENER İSMET, Yayın Yeri : International Symposium of Water and Wastewater Management, 2016 Basım Tarihi : 30.11.2016 Etkinlik Tarihi : 26.10.2016 - 28.10.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. GENERAL OUTLOOK OF ECONOMIC VALUATION METHODS OF ORGANIC CARBON IN FOREST SOILS

  Yazarlar : YENER İSMET,İNANÇ SEVİM, Yayın Yeri : International Conference of Ecosystem ICE2017, Tiran, ARNAVUTLUK, 2017 Basım Tarihi : 19.06.2017 Etkinlik Tarihi : 02.06.2017 - 05.06.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 5. Effect of Forests on Water Quality

  Yazarlar : YENER İSMET,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : International Symposium of Water and Wastewater Management, Malatya, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 30.11.2016 Etkinlik Tarihi : 26.10.2016 - 28.10.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. Determination of Water Purification Potential of Oriental Spruce Stands and Its Economic Importance A Case Study from Trabzon

  Yazarlar : YENER İSMET,ALTUN LOKMAN, Yayın Yeri : International Symposium of Water and Wastewater Management, 2016 Basım Tarihi : 30.11.2016 Etkinlik Tarihi : 26.10.2016 - 28.10.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 7. Deniz Kıyısına Yapılan Dolgu ve Doldurmalardan Sonra Alana İlk Gelen ve Orayı Yeşillendiren Bitkilere İlişkin Bir Çalışma

  Yazarlar : Kalay. HZ, Hacısalihoğlu. S, Tüfekçioğlu. A, Yener, İ, Altun, L ve Yüksek, T, Yayın Yeri : V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bolu, TÜRKİYE,
  Ulusal Özet bildiri
 8. Toprak Öğesinin Kullanımında ve Yitirilmesinde Özellikle Yöneticilerimizin Bilerek yada Bilmeyrek yada Bilmeyerek Yaptıkları İşlerle Oluşturdukları Örnekler ve Alınması Gereken Önlemler

  Yazarlar : YENER İSMET, Yayın Yeri : V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bolu, TÜRKİYE,
  Ulusal Özet bildiri
 9. Dünya da ve Türkiye de Kullanılan Toprak Sınıflandırma Sistemlerine Genel Bir Bakış Poster Bildiri

  Yazarlar : Yener. İ, Güvendi. E, Yayın Yeri : III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010, TÜRKİYE,
  Ulusal Poster
 10. Kuraklık Ve Çölleşmeyi Önlemede Ormanların Özelliklede Ölü Örtünün Önemi Poster bildiri

  Yazarlar : Yener. İ, Güvendi. E, Kahyaoğlu. N, Altun, L, Yayın Yeri : 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, TÜRKİYE,
  Ulusal Poster
 11. Türkiyenin Bölgesel İklim Analizleri İle Ormanların Yayılışları Arasındaki İlişkiler

  Yazarlar : Usta. A, Altun. L, Güvendi. E, Yener, İ, Yayın Yeri : 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, TÜRKİYE,
  Ulusal Tam metin bildiri
 12. Rize Orman Topraklarının Önemli Kimi Özellikleri ve Rize İçin Anlamları

  Yazarlar : Kalay. HZ, Yener. İ, Yayın Yeri : I. Rize Sempozyumu, TÜRKİYE,
  Ulusal Poster
 13. Rize Ormanlarının Rize İline Katkısı

  Yazarlar : Kalay. HZ, Yener. İ, Yayın Yeri : 1. Rize Sempozyumu, TÜRKİYE,
  Ulusal Poster
 14. Deniz Kıyılarında Biriken Katı Atık Maddelerin Örnekleme Yoluyla Tür ve Miktar Olarak Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma Trabzon Beşirli Deresi Küçük Yoroz Burnu Arası

  Yazarlar : Kalay. HZ, Tüfekçioğlu. A, Hacısalihoğlu. S, Yener, İ, Yayın Yeri : V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bolu, TÜRKİYE,
  Ulusal Tam metin bildiri
 15. Artvin Kafkasör Havzasında Quercus petraea ve Carpinus orientalis Büklerinin Eko Silvikültürel Özellikleri Üzerine Bir Çalışma

  Yazarlar : Yüksek. T, Güner. S, Yener. İ, Yayın Yeri : II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, TÜRKİYE,
  Ulusal Tam metin bildiri
 16. Kayın ve Ladin Meşcerelerinde İnce ve Kılcal Kök Biyokütlelerinin Karşılaştırılması

  Yazarlar : Tüfekçioğlu. A, Güner. S, Altun. L, Kalay, HZ ve Yener, İ, Yayın Yeri : II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, TÜRKİYE,
  Ulusal Tam metin bildiri
 17. Importance of Forest Floor and Soil in Forest Poster Presentation Hydrology printed as abstract

  Yazarlar : Yener. İ, Altun. L, Güvendi. E, Babür, E, Yayın Yeri : 1st Turkish & Japanese Environment and Forestry Symposium,
  Uluslararası Özet bildiri
 18. Ecologıcal Factors Affectıng Productıvıty ın The Stands of Orıental Spruce Picea orientalis l link in Turkey Poster abstract printed in CD

  Yazarlar : Altun. L, Yener. İ, Tüfekçioğlu. A, Kahyaoğlu, N ve Güvendi, E, Yayın Yeri : XIII. World Forestry Congress,
  Uluslararası Özet bildiri
 19. General Outlook of Flood DIsaster and LandslIdes In the LIght of EcologIcal Factors In the Eastern Blacksea RegIon of Turkey

  Yazarlar : Altun. L, Yener. İ, Babür. E, Yayın Yeri : 1st Turkish & Japanese Environment and Forestry Symposium,
  Uluslararası Tam metin bildiri
 20. Environmental Effects of Erosion and The Preventive Role of Forests

  Yazarlar : Yener. İ, Göktürk. A, Altun. L, Yayın Yeri : 1st International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies,
  Uluslararası Tam metin bildiri
 21. Problems Resulted From Lawful Regulations in Protection and Management of Water Resources

  Yazarlar : Yener. İ, Göktürk. A, Yüksek. T, Yayın Yeri : 4th International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth with Environment, Maritime Policies&Energy Issıuesin the Black Sea,
  Uluslararası Tam metin bildiri

Deneyimler

 1. Kafkas Üniversitesi Orman Fakültesi, Araştırma Görevlisi, Diğer, 2001 - 2002
 2. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Araştırma Görevlisi, Diğer, 2002 -

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2017-2018 TOPRAĞIN KOLLOİD MADDELERİ Türkçe 3
2017-2018 BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE YAYIN ETİĞİ Türkçe 3
2017-2018 Besin Elementlerinin Döngüsü ve Ölü Örtü Ayrışması Türkçe 3
2016-2017 Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Türkçe 3
2014-2015 Toprağın Kolloid Maddeleri Türkçe 3
2014-2015 Besin Elementlerinin Döngüsü ve Ölü Örtü Ayrışması Türkçe 3
2013-2014 Besin Elementlerinin Döngüsü ve Ölü Örtü Ayrışması Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2017-2018 Toprak Genesisi ve Sınıflandırma Türkçe 3
2016-2017 Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Türkçe 3
2016-2017 TOPRAK BİYOLOJİSİ Türkçe 3
2014-2015 Toprak Biyolojisi Türkçe 3
2014-2015 Toprak Genesisi ve Sınıflandırması Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2017-2018 Bitki Beslenmesi Türkçe 2
2017-2018 TOPRAK İLMİ Türkçe 4
2016-2017 GENEL EKOLOJİ Türkçe 3
2015-2016 Genel Ekoloji Türkçe 3
2015-2016 ORMAN EKOLOJİSİ Türkçe 1
2014-2015 Toprak İlmi Türkçe 4
2013-2014 Peyzaj Ekolojisi Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2015-2016 Ekoloji Türkçe 2
2014-2015 Orman Ekolojisi Türkçe 3
2013-2014 İklim Bilgisi Türkçe 4

İdari Görevler

 1. Fakülte Senato Temsilcisi
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ,
 2. Fakülte Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ,
 3. Farabi Koordinatörü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ,
 4. Enstitü Müdür Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ,
  2016 - 2017
 5. Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ,
  2016 - 2017

Kitaplar

Makaleler

 1. Predicting Site Index For Oriental Spruce (Picea Orientalis L. (Link)) Using Ecological Factors In The Eastern Black Sea, Turkey

  Yazarlar : YENER İSMET,ALTUN LOKMAN, Yayın Yeri : Fresenius Environmental Bulletin, 2018
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 2. The Impacts of Large Dams on Local Climate in Artvin

  Yazarlar : YENER İSMET,DUMAN AHMET,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2018
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 3. Changes in Some Physical and Chemical Properties of Soils under Alder Stands and Tea Plantations As A Result of Land Use Conversion (A case study from Arhavi)

  Yazarlar : YENER İSMET,DUMAN AHMET,SATIRAL CANER,AVŞAR HÜSEYİN, Yayın Yeri : Journal of Bartin Faculty of Forestry, 2017
  Uluslararası Hakemli zoological records
 4. Effect of Climatic Factors on The Growth of Oriental Spruce Stands In Mountainous Ecoregion of NE Turkey

  Yazarlar : YENER İSMET,ALTUN LOKMAN, Yayın Yeri : International journal of ecosystems and ecology science, 2017
  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index
 5. Deniz Kıyılarına Dökülen Toprakların Kantitatif ve Kalitatif Olarak İncelenmesi Trabzon İli Örneği Üzerine Bir Araştırma

  Yazarlar : KALAY HZ, HACISALIHOĞLU S, YENER İSMET, Yayın Yeri : Orman Mühendisliği Dergisi, 2005
  Ulusal Hakemsiz

Ödüller

 1. Üniversite Birinciliği, TÜRKİYE, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, 2000,

Öğrenim

 1. Lisans, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 1996 - 2000
 2. Yüksek Lisans, 2003 - 2006
 3. Doktora, 2006 - 2013

Projeler

 1. Şavşat Ormanİşletme Müdürlüğü Sınırları İçinde Doğal Olarak Yayılış Gösteren Değişik Yaşlı Saf DoğuKaradeniz Göknarı Meşcerelerinin Verimliliği İle Bazı Ekolojik Faktörler Arasındakiİlişkilerin Araştırılması
  ULUSAL ARAŞTIRMA PROJESİ Yürütücü
  Devam Ediyor
 2. Saf Sarıçam Meşcerelerinin Verimliligi ile Bazı Ekolojik FaktörlerArasındaki ilişkilerin Araştırılması (Ardahan Orman İşletme Müdürlüğü Örneği)
  ULUSAL ARAŞTIRMA PROJESİ Yürütücü
  Devam Ediyor
 3. Farklı yetişme ortamı bölgelerinde yayılış gösteren saf doğu ladini Picea orientalis L link ormanlarında bazı ekolojik faktörler ile büyüme arasındaki ilişkilerin araştırılması
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.04.2010 - 19.08.2013

Sertifikalar

 1. Fen Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, Kurs, Ulusal
 2. Teledyne Leeman marka ICP/Radial model cihaz eğitimi, Sertifika, Ulusal
 3. Orman Yangınları ve Ekosistem İlişkileri, Çalıştay, Ulusal

Üyelikler

 1. Yeşil Artvin Derneği, Üye, 2015 -
 2. TMMOB Orman Mühendisleri Odası, Üye, 2009 -