Kazım Onur DEMİRARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi Kazım Onur DEMİRARSLAN

Artvin Çoruh Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı
onurdemirarslan artvin.edu.tr 4617
Ofis 403
Telefon 4617
E-Posta onurdemirarslan artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Seyitler Yerleşkesi Artvin
Yöksis Profil Sayfam https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=CEC812964EFC62B8

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2013 -

Bildiriler

 1. BİR KAMU KURULUŞUNA AİT AHŞAP ATÖLYESİNDE GÜRÜLTÜ DÜZEYİ ÖLÇÜMLERİ VEÇALIŞANLARA OLASI ETKİLERİ

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : 5. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRES İ2. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KAYNAK GERİ KAZANIMI ULUSLARARASI KONGRESİ, 2019 Basım Tarihi : 31.12.2019 Etkinlik Tarihi : 12.12.2019 - 13.12.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SEYİTLER YERLEŞKESİ SOSYAL TESİSLERİNİN KATI ATIK KARAKTERİZASYONU

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN,Demirci Cihan, Yayın Yeri : 1.Uluslararası 13.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 2019 Basım Tarihi : 01.12.2019 Etkinlik Tarihi : 10.10.2019 - 12.10.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. DAHA TEMİZ ÇEVRE İÇİN AĞIRLIK AZALTILMASI: ÖSYM ÖRNEĞİ

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,CIRIK KEVSER,Akgül Vildan, Yayın Yeri : International Symposium onAdvanced Engineering Technologies, 2019 Basım Tarihi : 17.09.2019 Etkinlik Tarihi : 02.05.2019 - 04.05.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. TAŞIT KAYNAKLI KİRLİLİK DAĞILIMININ CALROADS MODELİ İLE BELİRLENMESİ

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,ÇETİN DOĞRUPARMAK ŞENAY, Yayın Yeri : ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE KAYNAK GERİ KAZANIMI ULUSLARARASI KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 30.12.2019 Etkinlik Tarihi : 12.12.2019 - 13.12.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. İZMİT KÖRFEZİ ÇEVRESİNDE TAŞIT ARAÇLARINDAN KAYNAKLANAN AĞIR METAL KİRLİLİĞİ

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,ÇETİN DOĞRUPARMAK ŞENAY, Yayın Yeri : ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE KAYNAK GERİ KAZANIMI ULUSLARARASI KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 30.12.2019 Etkinlik Tarihi : 12.12.2019 - 13.12.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. BIR KAMU KURULUŞUNDAKİ İÇ HAVA KALİTESİNİN ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN,Polat Türkan,Akgül Vildan,CIRIK KEVSER, Yayın Yeri : International Symposium on Advanced Engineering Technologies, 2019 Basım Tarihi : 17.09.2019 Etkinlik Tarihi : 02.05.2019 - 04.05.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 7. Artvin İlindeki Bir İnternet Kafenin Gürültü Düzeyi Araştırması

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 8. DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA KALİTESİ İNCELEMESİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : UMTEB - 4. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 07.12.2018 - 09.12.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 9. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SEYİTLER YERLEŞKESİ: ŞEHİRLEŞME VE GÜRÜLTÜ PROBLEMİ

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : UMTEB - 4. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 07.12.2018 - 09.12.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 10. Increasing Indoor Air Quality Ionizer or HEPA Filter?

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : 1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM, 2018 Basım Tarihi : 13.11.2018 Etkinlik Tarihi : 27.06.2018 - 29.06.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 11. HAVA KİRLİLİĞİNİN KAR SULARINA ETKİSİ: ARTVİN İLİ ÖRNEĞİ

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, 2018 Basım Tarihi : 01.04.2018 Etkinlik Tarihi : 22.03.2018 - 24.03.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 12. Dünyada ve Türkiye’de Kömür Tüketiminin KüreselIsınmaya Etkisi

  Yazarlar : ERYILMAZ HASAN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi, 2018 Basım Tarihi : 13.04.2018 Etkinlik Tarihi : 11.04.2018 - 13.04.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 13. Altyapı Sistemleri ve Yerleşim Alanlarının Kısıtlamaları: Artvin İli Seyitler Köyü Örneği

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, 2018 Basım Tarihi : 27.10.2018 Etkinlik Tarihi : 25.10.2018 - 27.10.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 14. İç hava kalitesinin toplu taşıma şoförü sağlığı ile ilişkisi

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, 2018 Etkinlik Tarihi : 06.05.2018 - 09.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 15. Kentlerde gürültü modellemesinin önemi ve model programları arasındaki farklar - Importance of noise modeling in urbans and the differences between model programs

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : 9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, 2018 Etkinlik Tarihi : 06.05.2018 - 09.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 16. FARKLI MARKA KOLONYALARDA FORMALDEHİT VE TVOC ÖLÇÜMLERİ

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : II. UluslararasıMesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 2018 Basım Tarihi : 12.05.2018 Etkinlik Tarihi : 10.05.2018 - 12.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 17. GELİŞEN TEKNOLOJİ ve OFİS GÜRÜLTÜSÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : II. UluslararasıMesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 2018 Basım Tarihi : 12.05.2015 Etkinlik Tarihi : 10.05.2018 - 12.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 18. AÇIK BÜRO MEKÂNLARINDA MEYDANA GELEN GÜRÜLTÜLERİN KAYNAKLARI VE ETKİLERİ

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN DENİZ, Yayın Yeri : 3. ULUSLARARASI MUHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, 2018 Basım Tarihi : 05.05.2018 Etkinlik Tarihi : 04.05.2018 - 05.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 19. Importance of Campus Settlement in Terms of Indoor Air Quality and Noise in Classrooms

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 2018 Basım Tarihi : 27.04.2018 Etkinlik Tarihi : 24.04.2018 - 27.04.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 20. Solid Waste Landfill Site Selection Using Geographic Information Systems and AHP Method

  Yazarlar : AKINCI HALİL,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : International Symposium on GIS Applications in Geography Geosciences, 2017, 2017 Basım Tarihi : 20.10.2017 Etkinlik Tarihi : 17.10.2017 - 20.10.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 21. Determination of Air Quality in Marmara Region Winter Season

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,AKINCI HALİL, Yayın Yeri : ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, 2017 Basım Tarihi : 07.10.2017 Etkinlik Tarihi : 04.10.2017 - 07.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 22. Determination of Winter Season Air Quality in Central Anatolian Region Using Geographic Information Systems (GIS)

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,AKINCI HALİL, Yayın Yeri : 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 2017 Basım Tarihi : 10.05.2017 Etkinlik Tarihi : 08.05.2017 - 10.05.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 23. Artvin Merkez-Borçka Arasındaki Serbest Akan Suların Yaşama Muhtemel Etkileri Ve Çözünmüş Oksijen Konsantrasyonlarının Tespiti

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON VACATIONAL AND TECHNICAL SCIENCES CONGRESS, 2017 Basım Tarihi : 15.09.2017 Etkinlik Tarihi : 08.04.2017 - 10.04.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 24. Eastern Black Sea Region in Terms of Urbanization and Environmental Problems: Artvin Example

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : Ecology 2017 International Symposium, 2017 Basım Tarihi : 15.06.2017 Etkinlik Tarihi : 11.05.2017 - 13.05.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 25. Determination of CO Emissions Emerging from Vehicles Passes from Artvin-Ardahan-Erzurum Highway. Case Study : Artvin Çoruh University City Campus

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, 2017 Basım Tarihi : 10.06.2017 Etkinlik Tarihi : 08.05.2017 - 10.05.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 26. Farklı Yerleşkelerdeki Çevresel Gürültü Düzeyleri Belirlenmesi ve Olası Etkileri. Artvin Çoruh Üniversitesi Örneği

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : IV. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi, Roma, İTALYA, 2017 Basım Tarihi : 03.11.2017 Etkinlik Tarihi : 23.08.2017 - 25.08.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 27. Çok Amaçlı Salonlardaki İç Hava Kalitesinin Çalışanlar ve Dinleyiciler Üzerine Etkisi

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : 2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 13.11.2017 Etkinlik Tarihi : 08.11.2017 - 09.11.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 28. İÇ HAVA KALİTESİNİN SOSYAL YAŞAMA ETKİSİ

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,IŞIK ELİF, Yayın Yeri : 4. ULUSLARARASI KENTSEL ve ÇEVRESEL SORUNLAR ve POLİTİKALAR KONGRESİ, 2016 Etkinlik Tarihi : 20.10.2016 - 22.10.2016
  Uluslararası Sözlü Bildiri
 29. Artvin İl Merkezine Ait Kentsel Atıksu Miktar ve Kalitesinin Projeksiyonu

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,YENER İSMET, Yayın Yeri : International Symposium of Water and Wastewater Management, 2016 Etkinlik Tarihi : 26.10.2016 - 28.10.2016
  Uluslararası Sözlü Bildiri
 30. Ormanların Su Kalitesi Niteliği Üzerindeki Etkisi

  Yazarlar : YENER İSMET,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : International Symposium of Water and Wastewater Management, 2016 Etkinlik Tarihi : 26.10.2016 - 28.10.2016
  Uluslararası Sözlü Bildiri
 31. Kış Kentlerinde Isınma Kaynaklı Partikül Maddenin Hava Kalitesi Üzerine Etkisi ve Doğu Anadolu Bölgesi Ağrı Ardahan Erzurum ve Kars İlleri Örneği

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : Uluslararası Kış Kentleri Sempozyumu, 2016 Etkinlik Tarihi : 10.02.2016 - 12.02.2016
  Uluslararası Sözlü Bildiri
 32. THE SELECTION CRITERIA OF VARIOUS OCCUPATIONS FOR THE NOISE EXPOSURE LEVEL DETERMINATION

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : 1st INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES, 2016 Etkinlik Tarihi : 31.08.2016 - 03.09.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 33. Industrialization Urbanization and Environmental Relations Kocaeli Province Case

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,DEMİRARSLAN DENİZ, Yayın Yeri : Ekoloji 2016 Adnan Aldemir Sempozyumu, 2016 Etkinlik Tarihi : 16.05.2016 - 19.05.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 34. Eastern Blacksea region of Domestic Water Capacity The Case Of Artvin

  Yazarlar : Yalçın Çelik Beste,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : Imternational Conference on Civil and Environmental Engineering, 2015 Basım Tarihi : 20.05.2015 Etkinlik Tarihi : 20.05.2015 - 23.05.2015
  Uluslararası Tam metin bildiri
 35. Artvin İli İçme Suyu Kaynaklarının Araştırılması

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,Yalçın Çelik Beste, Yayın Yeri : Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi/Erzurum, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 20.05.2015 Etkinlik Tarihi : 20.05.2015 - 22.05.2015
  Ulusal Tam metin bildiri
 36. Kapatılmış Maden Sahalarının Çevresel Etkilerinin İzlenmesi Artvin Kuvarshan Bakır Madeni

  Yazarlar : Konanç Mustafa Umut,ASAN ADEM,ERŞEN-BAK FUNDA,ÖZCAN MELAHAT,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : 27. Ulusal Kimya Kongresi, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 23.05.2015 Etkinlik Tarihi : 23.05.2015 - 25.05.2015
  Ulusal Özet bildiri
 37. Kocaeli İli Körfez İlçesindeki Sanayi Kaynaklı Emisyonların Kent Atmosferindeki Dağılımlarının Calpuff Modeli İle Belirlenmesi

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,ÇETİN DOĞRUPARMAK ŞENAY, Yayın Yeri : 6. ULUSAL HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ SEMPOZYUMU, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 06.10.2015 Etkinlik Tarihi : 06.10.2015 - 09.10.2015
  Ulusal Tam metin bildiri
 38. The research of CO and NOx emissions revealed from linear sources in Kocaeli city Körfez district by ISCST 3 and AERMOD Model Programs

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,ÇETİN DOĞRUPARMAK ŞENAY, Yayın Yeri : International Conference on Civil and Environmental Engineering, 2015 Basım Tarihi : 20.05.2015 Etkinlik Tarihi : 20.05.2015 - 23.05.2015
  Uluslararası Tam metin bildiri
 39. Air Quality Standards in Associatıng Environmental Problems With Standards Samples in Turkey And The World

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : 12th International Standardization Conference, 2015 Basım Tarihi : 22.10.2015 Etkinlik Tarihi : 22.10.2015 - 24.10.2015
  Uluslararası Tam metin bildiri
 40. HAVA KALİTESİ ve DEĞERLENDİRMESİNDE MODELLEME YAKLAŞIMI

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : VII. Uluslararası Katılımlı Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, 2015 Basım Tarihi : 23.04.2015 Etkinlik Tarihi : 28.04.2015 - 30.04.2015
  Uluslararası Poster
 41. GENERAL REVIEW ON HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,beste yalçın çelik, Yayın Yeri : International Conference“Applied Ecology: Problems, Innovations”, Batum, GÜRCİSTAN, 2015 Basım Tarihi : 21.05.2015 Etkinlik Tarihi : 21.05.2015 - 24.05.2015
  Uluslararası Tam metin bildiri
 42. TÜRKİYE DE YAPILAŞMANIN BİR SONUCU OLARAK YENİ YERLEŞİM ALANLARININ ÇEVRESEL ETKİLERİNİN İNCELENMESİ İZMİT YAHYAKAPTAN MAHALLESİ KATI ATIK SORUNU ÖRNEĞİ

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, TÜRKİYE, 2015 Etkinlik Tarihi : 05.11.2015 - 08.11.2015
  Ulusal Tam metin bildiri
 43. Endüstriyel Katı Atık Yönetimine Genel Bir Bakış

  Yazarlar : Çelik Yalçın Beste, Demirarslan Kazım Onur, Yayın Yeri : 2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENT AND MORALITY,
  Uluslararası Tam metin bildiri
 44. Global Ekolojik Sorunların İrdelenmesi

  Yazarlar : Demirarslan Kazım Onur, Çelik Yalçın Beste, Yayın Yeri : 2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENT AND MORALITY,
  Uluslararası Tam metin bildiri
 45. Artvin İlindeki Katı Atıkların Toplama ve Taşıma Hizmeti İçin Maliyet Hesabı

  Yazarlar : Demirarslan Kazım Onur, Çelik Yalçın Beste, Yayın Yeri : QUO VADIS: SOSYAL BİLİMLER – ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HOPA ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONFERANSI,
  Uluslararası Tam metin bildiri
 46. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE KATI ATIK YÖNETİMİ ARTVİN İLİ ÖRNEĞİ

  Yazarlar : Çelik Yalçın Beste, Demirarslan Kazım Onur, Yayın Yeri : ULUSAL KATI ATIK YÖNETİMİ KONGRESİ, TÜRKİYE,
  Ulusal Tam metin bildiri
 47. ÇEVRE SORUNLARI VE ÇEVRE EKONOMİSİ

  Yazarlar : Çelik Yalçın Beste, Demirarslan Kazım Onur, Yayın Yeri : QUO VADIS: SOSYAL BİLİMLER – ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HOPA ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONFERANSI,
  Uluslararası Poster
 48. AN INVESTIGATION of SO2 and PM10 EMISSIONS SOURCED FROM RESIDENTIAL AREAS BY USING DIFFERENT MODELS of DISTRIBUTION in KÖRFEZ DISTRICT

  Yazarlar : Demirarslan Kazım Onur, Doğruparmak Şenay Çetin, Yayın Yeri : 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY,
  Uluslararası Tam metin bildiri
 49. Kocaeli İli Körfez İlçesi Konut Kaynaklı CO ve NOx Emisyon Dağılımlarının Farklı Modeller Yardımıyla Değerlendirilmesi

  Yazarlar : Kazım Onur Demirarslan, Şenay Çetin Doğruparmak, Yayın Yeri : 10.ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, TÜRKİYE,
  Ulusal Tam metin bildiri
 50. Hava Kirliliğinin Mimari Yapılar Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

  Yazarlar : Kazım Onur Demirarslan, Deniz Demirarslan, Yayın Yeri : Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu, TÜRKİYE,
  Ulusal Poster
 51. Sürdürülebilirlik Bağlamında Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar ve Geri Kazanım Açısından Mobilya Tasarımının Önemi

  Yazarlar : Deniz Demirarslan, Kazım Onur Demirarslan, Yayın Yeri : I. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, Mekân Tasarımında Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar, TÜRKİYE,
  Ulusal Tam metin bildiri
 52. Kocaeli İli Körfez İlçesi nde Noktasal Sanayi Kaynaklardan Meydana Gelen Kirletici Dağılımlarının Aermod Modeli Yardımıyla İncelenmesi

  Yazarlar : Kazım Onur Demirarslan, Şenay Çetin Doğruparmak, Aykan Karademir, Yayın Yeri : Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VII, TÜRKİYE,
  Ulusal Tam metin bildiri
 53. Evaluation of CO and NOx Distributions Occurring Point Industry Sources in Korfez District of Kocaeli Province with ISCST3 Model

  Yazarlar : Kazım Onur Demirarslan, Şenay Çetin Doğruparmak, Aykan Karademir, Yayın Yeri : INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (ICOEST), TÜRKİYE,
  Uluslararası Tam metin bildiri
 54. KATI ATIK DEPOLAMA ALANLARININ NİHAİ YER SEÇİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE KİRLİLİK DAĞILIM MODELLERİNİN BİRLİKTE KULLANIMI

  Yazarlar : Kazım Onur Demirarslan, Kemal Korucu, Aykan Karademir, Yayın Yeri : Uluslararası Katılımlı 5. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu,
  Uluslararası Tam metin bildiri
 55. Assessment of the Urban Air Pollution Caused by Point Spatial and Linear Sources in Korfez Kocaeli by ISCST 3

  Yazarlar : Kazım Onur Demirarslan, Şenay Çetin Doğruparmak, Aykan Karademir, Ertan Durmuşoğlu, Savaş Ayberk, Yayın Yeri : Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, 4th International Symposium & IUAPPA Regional Conference,
  Uluslararası Tam metin bildiri
 56. KOCAELİ İLİ KÖRFEZ İLÇESİNDE NOKTASAL KAYNAKLARDAN MEYDANA GELEN CO VE NOx DAĞILIMLARININ FARKLI DAĞILIM MODELLERİYLE İNCELENMESİ

  Yazarlar : Kazım Onur Demirarslan, Şenay Çetin Doğruparmak, Yayın Yeri : Uluslararası Katılımlı 5. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu,
  Uluslararası Tam metin bildiri
 57. Hava Kirliliği Belirlemelerinde Modelleme Yaklaşımı ve Modelleme Aşamasında Karşılaşılabilecek Sorunlar

  Yazarlar : Kazım Onur Demirarslan, Şenay Çetin, Savaş Ayberk, Yayın Yeri : Çevre Sorunları Sempozyumu, TÜRKİYE, 2008 Etkinlik Tarihi : 14.05.2008 - 17.05.2008
  Ulusal Tam metin bildiri
 58. Hava Kirliliğinin İzmit Kentindeki Bina Cepheleri Üzerine Etkisi

  Yazarlar : Deniz Demirarslan, Onur Demirarslan, Yayın Yeri : Uluslar arası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu,
  Uluslararası Tam metin bildiri
 59. Katı Atık Değerlendirmesi ve İç Mimaride Ekolojik Yaklaşımlar

  Yazarlar : Deniz Demirarslan, Kazım Onur Demirarslan, Yayın Yeri : Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu,
  Uluslararası Tam metin bildiri

Deneyimler

 1. Akademik Mühendislik İnş.Kim.San.Ltd.Şti, Proje Mühendisi, Diğer, 2008 - 2013

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2018-2019 Su Temini Türkçe 3
2018-2019 Çevre Yönetimi ve Politikası Türkçe 3
2018-2019 Hava Kirliliği Türkçe 3
2018-2019 Çevre Mühendisliğine Giriş Türkçe 3
2018-2019 Katı Atıklar Türkçe 4
2018-2019 Çevre Mühendisliği Projesi Türkçe 4
2016-2017 Su Temini Türkçe 3
2016-2017 Katı Atıklar Türkçe 2
2016-2017 Hava Kirliliği Türkçe 3
2016-2017 Atıksu Uzaklaştırma Türkçe 3
2016-2017 Çevre Mühendisliğine Giriş Türkçe 3
2016-2017 Teknik Resim Türkçe 3
2016-2017 Kimyasallar ve Tehlikeleri Türkçe 2
2016-2017 Çevresel Etki değerlendirme Türkçe 3
2016-2017 Tesis Tasarımı Türkçe 2
2016-2017 Çevre Bilimi Türkçe 3
2016-2017 Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliği Türkçe 2
2016-2017 Bitirme Çalışması Türkçe 4
2015-2016 Çevre Mühendisliğine Giriş Türkçe 3
2015-2016 Hava Kirliliği Türkçe 3
2015-2016 Su Temini Türkçe 3
2014-2015 Teknik Resim Türkçe 3
2014-2015 Malzeme Bilgisi Türkçe 2
2014-2015 Kimyasallar ve Tehlikeleri Türkçe 2
2014-2015 Mühendislik Ekonomisi Türkçe 2
2013-2014 TEKNİK RESİM Türkçe 3
2013-2014 MALZEME BİLGİSİ Türkçe 2
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2014-2015 Çevre Bilimi Türkçe 3
2013-2014 DUMAN DAĞILIM MODELLEMESİ Türkçe 2

İdari Görevler

 1. Enstitü Müdür Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ,
  2016 - 2017
 2. Bölüm Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR.
  2014 - 2018
 3. Anabilim Dalı Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Kitaplar

 1. Research Reviews in Engineering – Summer, 2019
  DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : Gece Publishing, İngilizce, 2019
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. RESEARCH REVIEWS IN ENGINEERING
  DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,DEMİRARSLAN DENİZ, Yayın Yeri : Gece Kitaplığı, İngilizce, 2019
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 3. THE MOST RECENT STUDIES IN SCINCE AND ART
  DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,DEMİRARSLAN DENİZ, Yayın Yeri : GECE KİTAPLIĞI, TÜRKİYE, ANKARA, İngilizce, 2018
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 4. RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21 ST CENTURY TURKEY
  DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : Gece Kitaplığı, TÜRKİYE, İngilizce, 2017
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 5. RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21 ST CENTURY TURKEY
  DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : Gece Publishing, TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 2017
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)

Makaleler

 1. Katı Atık Yönetiminden Meydana Gelebilecek Sera Gazları ile Matematiksel Tahminleri Üzerine Literatür Araştırması

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2020
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 2. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN (ÖTL) SIVILAŞTIRILARAK GERİ DÖNÜŞÜMÜNÜN ARAŞTIRILMASI

  Yazarlar : ERYILMAZ HASAN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi, 2019
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 3. SÜT SIĞIRI BARINAKLARINDAN KAYNAKLANAN KİRLETİCİ GAZ DAĞILIMLARININ MODELLENMESİ

  Yazarlar : KILIÇ İLKER,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 2019
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 4. Maden Kaynaklı Trafik Emisyonlarının Dağılımlarının Modellenmesi: Artvin Örneği

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,ÇETİN DOĞRUPARMAK ŞENAY, Yayın Yeri : Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 2019
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 5. Artvin Çoruh Üniversitesi Yerleşkelerine Gelen Şebeke Sularının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 6. HASTA BİNA SENDROMU KAVRAMI LİTERATÜR ARAŞTIRMASI VE ÇEŞİTLİ MEKÂNLARIN İÇ HAVA KALİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 2018
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 7. Hava Kirliliğinin Kar Sularına Etkisi: Artvin İli Örneği

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : İklim Değişikliği ve Çevre, 2018
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 8. CBS ve Hava Kalitesi Verileri Kullanılarak Marmara Bölgesinin Kış Sezonunda Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,AKINCI HALİL, Yayın Yeri : Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 9. The Impacts of Large Dams on Local Climate in Artvin

  Yazarlar : YENER İSMET,DUMAN AHMET,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 2018
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 10. Sanayileşme, Kentleşme ve Çevre İlişkisi: Kocaeli İli Örneği

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,DEMİRARSLAN DENİZ, Yayın Yeri : Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları veTeknolojik Gelişmeler Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 11. PUFF dağılım modellemesi ve hava kalitesi değerlendirmesinde kullanımı

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2018
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 12. Urban solid waste characterization in the east part of Black Sea region

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,YALÇIN ÇELIK BESTE, Yayın Yeri : Global Journal of Environmental Science and Management, 2018
  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index
 13. Artan Küresel Isınma ve Duyarsızlaşan Küresel Politikalar

  Yazarlar : ERYILMAZ HASAN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2018
  Uluslararası Hakemli Acarindex, ASOS Index, SOBIAD
 14. Doğu Karadeniz Bölgesi İlleri Katı Atık Yönetimi

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli ROAD, Index Copernicus, Rootindexing
 15. Determination of Noise Exposure Values at Three Different Offices in Artvin/Turkey

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : International Research Journal of Advanced Engineering and Science, 2018
  Uluslararası Hakemli Acacemia.edu, Scribd, Google Scholar, isi
 16. Kırsal Alanlarda Atıksu Envanter Çalışması: Artvin Örneği

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN,AKINCI HALİL, Yayın Yeri : Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 17. Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesinin Güz Dönemi Katı Atık Karakterizasyonu

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,AYDIN EMRE,AYDIN MEHMET ALİ, Yayın Yeri : Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 18. The Assessment of Indoor Ambient Air Quality of Houses in Turkey

  Yazarlar : DEMİRARSLAN DENİZ,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology, 2017
  Uluslararası Hakemli The SAO/NASA, CrossRef , The arXiv , Cabell Publis...
 19. Evaluation of three pollutant dispersion models for the environmental assessment of a district in Kocaeli, Turkey

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,ÇETİN DOĞRUPARMAK ŞENAY,KARADEMİR AYKAN, Yayın Yeri : Global NEST Journal, 2017
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 20. Kömür Madenci̇li̇ği̇ Kaynaklı Hava Ki̇rli̇li̇ği̇: Parti̇kül Madde ve Metan Emi̇syonları Üzeri̇ne Li̇teratür Araştırması

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,KAYA ALİ, Yayın Yeri : Bilimsel Madencilik Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 21. Çevre Koruma Bilinci Bağlamında İç Mekânın Tasarımında Disiplinler Arası Bir Yaklaşım: İç Mimarlık ve Çevre Mühendisliği İlişkisi

  Yazarlar : DEMİRARSLAN DENİZ,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 22. The Medical waste Inventory Analysis of the Eastern Black Sea Region: The Case of Artvin Province

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,BAŞAK İSMAİL SERDEN, Yayın Yeri : IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology, 2017
  Uluslararası Hakemli J-Gate, crossref
 23. DETERMINATION OF INDOOR AIR QUALITY OF DIFFERENT LOCATIONS

  Yazarlar : BAŞAK İSMAİL SERDEN,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,IŞIK ELİF, Yayın Yeri : International Journal of Agriculture, Environment and Bioresearch, 2017
  Uluslararası Hakemli Research Gate, Root indexing, I2OR
 24. Did we choose the best one A new site selection approach based on exposure and uptake potential for waste incineration

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,KORUCU MAHMUT KEMAL,KARADEMİR AYKAN, Yayın Yeri : Waste Management & Research, 2016
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 25. Determining Performance and Application of Steady State Models and Lagrangian Puff Model for Environmental Assessment of CO and NOx Emissions

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,ÇETİN DOĞRUPARMAK ŞENAY, Yayın Yeri : Polish Journal of Environmental Studies, 2016
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 26. Kentsel Gelişmenin Hava Kalitesi Üzerine Etkileri ve Doğu Karadeniz Bölgesi Kentlerindeki Partikül Madde Kirliliği

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : Karadeniz Araştırmaları, 2016
  Ulusal Hakemli EBSCO
 27. Doğu Karadeniz Bölgesindeki Partikül Madde Dağılımlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,AKINCI HALİL, Yayın Yeri : Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 2016
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 28. Kentlerde Yeni Yerleşim Alanlarının Gelişimi ve Katı atık Sorunu İzmit Yahyakaptan Mahallesi Örneği

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,DEMİRARSLAN DENİZ, Yayın Yeri : Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 2016
  Uluslararası Hakemli SCIENTIFIC INDEX WORLD, ROOTINDEXING, OAJI, SINDEX...
 29. Doğu Karadeniz Bölgesinde Kükürtdioksit (SO2) Dağılımlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,AKINCI HALİL, Yayın Yeri : Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 2016
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 30. Kocaeli İli Körfez İlçesi Konut Kaynaklı CO ve NOx Emisyon Dağılımlarının Farklı Modeller Yardımıyla Değerlendirilmesi

  Yazarlar : DEMİRARSLAN KAZIM ONUR, Yayın Yeri : Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 2015
  Ulusal Hakemli TR DİZİN

Öğrenim

 1. Lisans, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 1998 - 2003
 2. Yüksek Lisans, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI (YL) (TEZLİ), 2003 - 2005
 3. Doktora, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (DR), 2006 - 2013

Projeler

 1. Çeşitli Meslek Gruplarına Ait Gürültü Maruziyet Değerlerinin Belirlenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 31.12.2015 - 23.08.2017
 2. İç Ortam Havasında Bulunan Formaldehit Konsantrasyonunun Tespiti ve Giderilmesi için Doğal Yöntemlerin Kullanımı
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Devam Ediyor
 3. Çöken Toz Ölçümü ile Hava Kalitesinin Belirlenmesi: Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi ve Borçka Acarlar MYO Yerleşkesi Örnekleri
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Devam Ediyor
 4. Çeşitli Mekanların İç Hava Kalitesinin Belirlenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 13.04.2016 - 23.08.2017
 5. Kapatılmış Maden Sahalarının Çevresel Etkilerinin izlenmesi : KuvarshanBakır Madeni
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Devam Ediyor
 6. Artvin Çoruh Üniversitesi Yerleşkelerine Gelen Şebeke Sularının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 01.02.2017 - 21.11.2018
 7. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKELERİNE GELEN ŞEBEKE SULARININ BAZI FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 01.01.2015 - 21.11.2018
 8. Artvin İli nde Yapılması Planlanan Maden İşletmesinin Trafik Kaynaklı Emisyonlar Üzerine Olası Etkileri
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 01.01.2014 - 14.12.2016

Üyelikler

 1. Çevre Mühendisleri Odası, Üye, 2006 -