Kerem COŞKUN

Doç. Dr. Kerem COŞKUN

Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı
keremcoskun artvin.edu.tr 2340
Ofis
Telefon 2340
E-Posta keremcoskun artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ, SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, YARDIMCI DOÇENT, 2015 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ, SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2009 - 2016

Bildiriler

 1. SURİYELİ İLKOKUL DÖNEMİ ÖĞRENCİLERİNİN VE TÜRKİLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET ALGILARININ ÇOCUK RESİMLERİYOLUYLA KARŞILAŞTIRILMASI

  Yazarlar : TOPKAYA YAVUZ,COŞKUN KEREM,KARA CİHAN,COŞKUN MERAL, Yayın Yeri : IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ORDU, TÜRKİYE, 2017 Etkinlik Tarihi : 11.05.2017 - 14.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 2. DUYGUSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİNİN DUYGUSAL ZEKAPERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİS İNİN CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖREİNCELENMES İ

  Yazarlar : COŞKUN KEREM,ÖKSÜZ YÜCEL, Yayın Yeri : IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ORDU, 2017 Etkinlik Tarihi : 11.05.2017 - 14.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 3. A study on developing “Basic Computer Use Performance Scale(BCUPS)” for Primary Students

  Yazarlar : METİN MUSTAFA,BİRİŞÇİ SALİH,COŞKUN KEREM,KOLOMUÇ ALİ, Yayın Yeri : 4th World Conference on Educational Sciences, 2012 Basım Tarihi : 10.02.2012 Etkinlik Tarihi : 02.05.2012 - 02.05.2012
  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. A study on developing an attitude scale towards multi-gradeclassrooms for elementary school teachers

  Yazarlar : COŞKUN KEREM,METİN MUSTAFA,Bülbül Kenan,KALELİ YILMAZ GÜL, Yayın Yeri : World Conference on Educational Science, 2011 Basım Tarihi : 10.02.2011 Etkinlik Tarihi : 03.02.2011 - 07.02.2011
  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. The investigating pre-service teachers’ learning styles with respectto the gender and grade level variables

  Yazarlar : METİN MUSTAFA,KALELİ YILMAZ GÜL,BİRİŞÇİ SALİH,COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : World Conference on Educational Sciences, 2011 Basım Tarihi : 10.02.2011 Etkinlik Tarihi : 03.02.2011 - 03.02.2011
  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. OGRETMENLiK UYGULAMASI DERSLERiNiN FARKLI LiSELERDEN MEZUNZiHiN ENGELLiLER OGRETMEN ADAYLARININ OZ-YETERLiLiKALGILAMALARI UZERiNDEKi ETKiSi

  Yazarlar : ÖKSÜZ YÜCEL,COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : 3RD INTERNATIONAL CONFERENCEON NEW TRENDS IN EDUCATIONAND THEIR IMPLICATIONS, 2012 Etkinlik Tarihi : 26.04.2012 - 28.04.2012
  Uluslararası Özet bildiri
 7. Öğrencilerin Egosantrik Düşünme Eğilimi İle Öğretmen-Veli İşbirliği Arasındaki İlişki

  Yazarlar : COŞKUN KEREM,METİN MUSTAFA,BİRİŞÇİ SALİH,KALELİ YILMAZ GÜL, Yayın Yeri : INTERNATIONAL CONFERENCEON NEW TRENDS INEDUCATION ANDTHEIR IMPLICATIONS, 2010 Etkinlik Tarihi : 11.11.2010 - 13.11.2010
  Uluslararası Özet bildiri
 8. ilkokul 4. Sınıf Ogrencilerinin Empatik EgilimDiizeylerinin incelenmesi

  Yazarlar : ÖKSÜZ YÜCEL,ÇEVİK KANSU CEREN,COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 29.05.2014 Etkinlik Tarihi : 29.05.2014 - 31.05.2014
  Ulusal Özet bildiri
 9. THE INVESTIGATING TEACHERS’xx ATTITUDEREGARDING MULTI-GRADE CLASSROOMS WITH RESPECT TO THE DIFFERENT VARIABLES

  Yazarlar : COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : II. International Congress of Educational Research, 2011 Basım Tarihi : 04.05.2011 Etkinlik Tarihi : 04.05.2011 - 07.05.2011
  Uluslararası Özet bildiri
 10. Anne ve Baba Eğitim Düzeyleri ile 10 Yaş Çocuğunun Duygusal Zeka Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  Yazarlar : COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Muğla, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 28.12.2016 Etkinlik Tarihi : 11.05.2016 - 14.05.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 11. Determining Cognitive Skills Through Drawing Among PrimarySchool Children Studying in Arvin City

  Yazarlar : COŞKUN KEREM,COŞKUN MERAL, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, Artvin, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 12. Artvin İlinde Öğrenim Görmekte Olan İlkokul Öğrencilerinin Duygusal Zeka Becerileri ile Sosyoekonomik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  Yazarlar : COŞKUN KEREM,ÖKSÜZ YÜCEL, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, 2018 Basım Tarihi : 18.10.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 13. Investigation of Moral İdentity Among Primary School Children Studying in Artvin According to SES Factors

  Yazarlar : COŞKUN KEREM,KARA CİHAN,ÖKSÜZ YÜCEL,COŞKUN MERAL, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, 2018 Basım Tarihi : 18.10.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 14. İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersi kazanımlarının düşünme becerileri açısından incelenmesi

  Yazarlar : TOPKAYA YAVUZ,BURAK DURMUŞ,COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : 2nd INTERNATIONAL CONGRESS OFEURASIAN SOCIAL SCIENCES, ANTALYA, 2018 Basım Tarihi : 07.04.2018 Etkinlik Tarihi : 04.04.2018 - 07.04.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 15. Are Values Really Valuable in Real Life?

  Yazarlar : COŞKUN KEREM,KARA CİHAN,COŞKUN MERAL, Yayın Yeri : Bridging The Global Educational Gap, The University of Worcester, in Association with the British Educational Research Association, Comparative and International Education,, Worcester, İNGİLTERE, 2017 Etkinlik Tarihi : 22.06.2017 - 23.06.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 16. A study on the development of an ılustrative scale fort he learling theories

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ,COŞKUN KEREM,ZORLUOĞLU SERACEDDİN LEVENT,ÇİKRIKCİ ÖZKAN,TOPKAYA YAVUZ, Yayın Yeri : 26 th. İnternational conference on educational sciences, TRABZON, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 23.04.2017 Etkinlik Tarihi : 20.04.2017 - 23.04.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 17. Küresel Vatandaşlığın Sosyal Bilgiler Programına Yansımaları

  Yazarlar : KARA CİHAN,COŞKUN KEREM,kaya ibrahim ferat, Yayın Yeri : I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKİYE, 2016 Etkinlik Tarihi : 13.10.2016 - 15.10.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 18. Does Emotion Recognition Empathy Skills Variate in Age Among Turkish Primary School Children

  Yazarlar : COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : World Association of Lesson Studies International Conference, Exeter, İNGİLTERE, 2016 Etkinlik Tarihi : 03.09.2016 - 05.09.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 19. Is Socio Emotional Development Correlated with Cognitive Development Among Children

  Yazarlar : COŞKUN KEREM,COŞKUN MERAL, Yayın Yeri : 42nd Association for Moral Edcuation Annual Conference, Boston, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2016 Etkinlik Tarihi : 08.12.2016 - 11.12.2016
  Uluslararası Sözlü Bildiri
 20. Farklı Mesleki Deneyime Sahip Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlilik İleİlgili Algılamaları

  Yazarlar : COŞKUN KEREM,METİN MUSTAFA,BİRİŞÇİ SALİH,KALELİ YILMAZ GÜL, Yayın Yeri : International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 2010 Basım Tarihi : 30.11.2010 Etkinlik Tarihi : 11.11.2010 - 13.11.2010
  Uluslararası Tam metin bildiri
 21. İlkokul 4 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumu ile Empatik Eğilim Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  Yazarlar : ÇEVİK CEREN,ÖKSÜZ YÜCEL,COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : VII. Uluslararası Sosyal Bilimler eğitimi Kongresi, 2015 Basım Tarihi : 01.05.2015 Etkinlik Tarihi : 08.05.2015 - 10.05.2015
  Uluslararası Özet bildiri
 22. İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYİ İLE ANNENİN EĞİTİM VE ÇALIŞMA DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Yazarlar : ÖKSÜZ YÜCEL,COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : VII. ULUSLAR ARASI SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ KONGRESİ, 2015 Basım Tarihi : 01.05.2015 Etkinlik Tarihi : 08.05.2015 - 10.05.2015
  Uluslararası Özet bildiri
 23. Can the Children Really Recognize Name of the Letters

  Yazarlar : COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : 37th Brtish Educational Research Association Annual Conference, Londra, 2011 Etkinlik Tarihi : 04.09.2011 - 06.09.2011
  Uluslararası Tam metin bildiri

Deneyimler

 1. Adalet Bakanlığı, Memur, 2001 - 2002
 2. Milli Eğitim Bakanlığı, Sınıf Öğretmeni, 2002 - 2009

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2018-2019 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Türkçe 4
2018-2019 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Türkçe 4
2018-2019 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Türkçe 2
2018-2019 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Türkçe 3
2018-2019 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ Türkçe 3
2018-2019 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM Türkçe 2
2018-2019 OKUL DENEYİMİ Türkçe 1
2018-2019 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Türkçe 2
2017-2018 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Türkçe 2
2017-2018 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Türkçe 4
2017-2018 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ Türkçe 3
2017-2018 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Türkçe 3
2017-2018 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 2
2017-2018 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Türkçe 2
2017-2018 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Türkçe 4
2017-2018 OKUL DENEYİMİ Türkçe 1
2017-2018 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM Türkçe 2
2016-2017 İlkokuma Yazma Öğretimi Türkçe 3
2016-2017 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 2
2016-2017 Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim Türkçe 2
2016-2017 Türkçe Öğretimi Türkçe 3
2016-2017 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Türkçe 6
2016-2017 Öğretmenlik Uygulaması I Türkçe 2
2016-2017 Özel Öğretim Yöntemleri Türkçe 4
2016-2017 Öğretmenlik Uygulaması II Türkçe 1
2015-2016 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Türkçe 3
2015-2016 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Türkçe 2
2015-2016 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM Türkçe 2
2015-2016 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Türkçe 4

İdari Görevler

 1. Anabilim Dalı Başkanı
  2018 - 2019

Kitaplar

 1. Dijital Öncesizlik Tecrübenin Sonu: Çocuklarımızı Algoritmalar mı Şekillendiriyor
  COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : Nobel Yayınevi, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2021
  Uluslararası Bilimsel Kitap Tümü
 2. Öğrenme Psikolojisi
  COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : Nobel Yayınevi, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2021
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 3. Türkiye’de Çocuk Üniversiteleri
  KARA CİHAN, COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : PEGEM YAYINEVİ, TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 2020
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 4. Sosyal Bilgilerin Temelleri
  COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : Pegem, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2019
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 5. Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi
  COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : Pegem Yayınevi, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2019
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 6. Social, educational,political, economic and other developments occurrend in turkey between the years 1923-1938
  TOPKAYA YAVUZ,BURAK DURMUŞ,COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : ısres Publishing, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, İngilizce, 2018
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 7. Türkçe Öğretimi
  COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : Lisans Yayınclık, TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 2018
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 8. Türkçe Öğretimi
  COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : Lisans Yayıcılık, TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 2018
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 9. İlkokuma ve Yazma Öğretimi
  COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : Lisans Yayınevi, TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 2017
  Ulusal Ders Kitabı Bölüm(ler)
 10. Sosyal Bilgiler Öğretimi İlkeler ve Uygulamalar
  TOKCAN HALİL,AVAROĞULLARI MUHAMMET,COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : Anı Yayıncılık, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2016
  Uluslararası Kitap Tercümesi Bölüm(ler)

Makaleler

 1. Impact of school closure due to COVID-19 on phonemic awareness of first-grade primary school children

  Yazarlar : COŞKUN KEREM, KARA CİHAN, Yayın Yeri : Humanities and Social Sciences Communications, 2022
  Uluslararası Hakemli SSCI
 2. Development of Visual-Spatial Ability Test (VSAT) for Primary School Children: Its Reliability and Validity

  Yazarlar : KARA CİHAN, COŞKUN KEREM, COŞKUN MERAL, Yayın Yeri : Interchange, 2022
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 3. The impact of the COVID-19 pandemic on primary school students’ mathematical reasoning skills: a mediation analysis

  Yazarlar : COŞKUN KEREM, KARA CİHAN, Yayın Yeri : London Review of Education, 2022
  Uluslararası Hakemli British Education Index
 4. Parent‑child interaction in academic experiences: Scale development and validation

  Yazarlar : COŞKUN KEREM, ÇIKRIKÇI ÖZKAN, LEIBOVICH BETTY, KARA CİHAN, Yayın Yeri : CURRENT PSYCHOLOGY, 2022
  Uluslararası Hakemli SSCI
 5. Is birth order really important in peer relationship? A grounded theory approach

  Yazarlar : COŞKUN KEREM,ÇİKRIKCİ ÖZKAN,TOPKAYA YAVUZ, Yayın Yeri : Cogent Education, 2017
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 6. Ten Years Emotional Intelligence Scale (TYEIS): Its Development, Validity And Reliability.

  Yazarlar : COŞKUN KEREM,ÖKSÜZ YÜCEL,YILMAZ HACI BAYRAM, Yayın Yeri : International Journal of Assessment Tools in Education (IJATE), 2017
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 7. Developing an attitude scale towards using instructional technologies for pre service teachers

  Yazarlar : KALELİ YILMAZ GÜL,METİN MUSTAFA,BİRİŞÇİ SALİH,COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : Turkish Online Journal of Educational Technology, 2012
  Uluslararası Hakemli SSCI
 8. Is Emotional Intelligence Correlated With Values Among Primary Schoolers?

  Yazarlar : COŞKUN KEREM, ULU KALIN ÖZLEM, AYDEMİR ARCAN, Yayın Yeri : SAGE Open, 2021
  Uluslararası Hakemli SSCI
 9. What Happens During Teacher–StudentInteraction in the First Year of PrimarySchool? A New Explanation

  Yazarlar : COŞKUN KEREM,KARA CİHAN, Yayın Yeri : Sage Open, 2020
  Uluslararası Hakemli SSCI
 10. A New Explanation for the Conflict Between Constructivist and Objectivist Grounded Theory

  Yazarlar : COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : International Journal of Qualitative Methods, 2020
  Uluslararası Hakemli SSCI
 11. New Scaling of Theory of Mind Tasks: Where Can the Intentional Aspect Be Scaled?

  Yazarlar : COŞKUN KEREM,KARA CİHAN,COŞKUN MERAL, Yayın Yeri : Activitas Nervosa Superior, 2020
  Uluslararası Hakemli Emerging Science Sources Index
 12. Is procedural knowledge of recycling correlated withsocioeconomic status and residential area?

  Yazarlar : COŞKUN KEREM,TOPKAYA YAVUZ, Yayın Yeri : APPLIED ENVIRONMENTAL EDUCATION COMMUNICATION, 2020
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 13. Impact of Emotional Literacy Training on Students’ Emotional Intelligence Performance in Primary Schools

  Yazarlar : COŞKUN KEREM,ÖKSÜZ YÜCEL, Yayın Yeri : International Journal of Assessment Tools in Education, 2019
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 14. Moral identity test (MIT) for children: reliability and validity

  Yazarlar : COŞKUN KEREM,KARA CİHAN, Yayın Yeri : Psicologia-Reflexao e Critica, 2019
  Uluslararası Hakemli SSCI
 15. Evaluation of the Socio Emotional Learning (SEL)Activities on Self-Regulation Skills Among PrimarySchool Children

  Yazarlar : COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : Qualitative Report, 2019
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 16. Conditioning Tendency Among Preschool and PrimarySchool Children: Cross‑Sectional Research

  Yazarlar : COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : Interchange, 2019
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 17. Development of facial emotion recognitionand empathy test (FERET) for primaryschool children

  Yazarlar : COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : Children Australia, 2019
  Uluslararası Hakemli ESCI
 18. Is Fine-Art Activities Effective in Fostering Social-Emotional Skills On Primary School Children

  Yazarlar : COŞKUN KEREM,COŞKUN MERAL,KOLOMUÇ ALİ, Yayın Yeri : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 19. IS SOCIO-EMOTIONAL DEVELOPMENT CORRELATED WITH COGNITIVE DEVELOPMENT AMONG CHILDREN?

  Yazarlar : COŞKUN KEREM,COŞKUN MERAL, Yayın Yeri : Education, 2019
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 20. Are the Primary Pre-service Teachers Aware of Environmental Problems

  Yazarlar : METİN MUSTAFA,COŞKUN KEREM,TOPKAYA YAVUZ, Yayın Yeri : World Applied Sciences Journal, 2011
  Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor
 21. Examination of 4th Grade Students’ Emphatic Tendency Level and Emphatic Writing Skills

  Yazarlar : ÖKSÜZ YÜCEL,ÇEVİK KANSU CEREN,COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : Life Science Journal, 2014
  Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor
 22. Social studies prospective teachers’ views on community service practicum course

  Yazarlar : TOPKAYA YAVUZ,TANGÜLÜ ZAFER,COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : Educational Policy Analysis and Strategic Research, 2018
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 23. Opinions of prospective teachers aboututilizing the 5E instructional model

  Yazarlar : METİN MUSTAFA,COŞKUN KEREM,BİRİŞÇİ SALİH,KALELİ YILMAZ GÜL, Yayın Yeri : Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 2011
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 24. ALGILANAN SOSYAL DESTEKLE AKILCI OLMAYANDAVRANIŞLAR İLİŞKİSİ

  Yazarlar : ÖKSÜZ YÜCEL,AYVALI MEŞALE,COŞKUN KEREM,BABA ÖZTÜRK MELEK,İCI ADEM, Yayın Yeri : The Journal of Academic Social Science Studies, 2011
  Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor
 25. Development of elementary schoolteachers’ attitudes to the only childrenscale

  Yazarlar : COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : Studies in Educational Research and Development, 2017
  Ulusal Hakemli Googlescholar
 26. Duygusal Okuryazarlık Eğitiminin İlkokul Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Performansı Üzerindeki Etkisinin Cinsiyete Göre İncelenmesi

  Yazarlar : COŞKUN KEREM,ÖKSÜZ YÜCEL, Yayın Yeri : Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 27. Görsel Sanatlar Öğretimi Öz-Yeterlilik Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

  Yazarlar : KAYSERİLİ MUHAMMET EMİN,COŞKUN MERAL,COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : Turkish Studies, 2017
  Ulusal Hakemli ULAKBİM
 28. Anne ve Baba Eğitim Düzeyleri ile 10 Yaş Çocuğunun DuygusalZeka Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  Yazarlar : COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli Directory of Research Journals Indexing
 29. An Investigation on the Relationship between Maternal EducationLevel, Maternal Employment, and Emotional Intelligence Performanceof 10 Years Old Children

  Yazarlar : ÖKSÜZ YÜCEL,COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 30. Investigation on Self-Efficacy of Fine Arts Teachers According to Different Variables

  Yazarlar : COŞKUN KEREM,COŞKUN MERAL, Yayın Yeri : Mediterranean Journal of Educational Research, 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 31. Öğretmenlik uygulaması I II derslerinin özel eğitim öğretmen adaylarının öz yeterlilik algılamaları üzerindeki etkisi

  Yazarlar : ÖKSÜZ YÜCEL,COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012
  Ulusal Hakemli EBSCO
 32. Recycling assessment instrument (RAI): Validity and reliability study

  Yazarlar : COŞKUN KEREM,TOPKAYA YAVUZ,COŞKUN MERAL,KARA CİHAN, Yayın Yeri : Applied Environmental Education Communication, 2018
  Uluslararası Hakemli ERIC
 33. Understanding interaction betweenreading performance and messageawareness, lexical awareness, andphonological awareness

  Yazarlar : COŞKUN KEREM,ÖKSÜZ YÜCEL,ÖZTÜRK MELEK,İCI ADEM,AKTÜRK MEŞALE, Yayın Yeri : Studies in Educational Research and Development, 2018
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 34. Social Studies Prospective Teachers’ Views on Community Service Practicum Course

  Yazarlar : TOPKAYA YAVUZ,TANGÜLÜ ZAFER,COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : Educational Policy Analysis and Strategic Research, 2018
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 35. Is It Possible to Teach Values Without Social Psychology?

  Yazarlar : BECKLEY PATRICIA,COŞKUN KEREM,KARA CİHAN, Yayın Yeri : International Journal of Progressive Education, 2018
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 36. Öğretim materyallerine yönelik web sayfalarını tasarlarken öğretmen adaylarının karşılaştıkları sorunlar

  Yazarlar : BİRİŞÇİ SALİH,METİN MUSTAFA,KALELİ YILMAZ GÜL,COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011
  Ulusal Hakemli DOAJ
 37. Öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi

  Yazarlar : METİN MUSTAFA,BİRİŞÇİ SALİH,COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : Kastamonu Eğitim Dergisi, 2013
  Uluslararası Hakemli ISI
 38. Teftiş uygulamalarının öğretmenlerde yarattığı stres düzeyinin incelenmesi

  Yazarlar : GÜNDÜZ YÜKSEL,COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011
  Ulusal Hakemli Ulakbim
 39. Investigating high school students leaning styles with respect to different variables A sample from Turkey

  Yazarlar : KALELİ YILMAZ GÜL,METİN MUSTAFA,BİRİŞÇİ SALİH,COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : Energy Education Science and Technology, 2011
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 40. KÜRESEL VATANDAŞLIK BİLİNCİ ÜZERİNDE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DEĞERLERİN ETKİ BOYUTU

  Yazarlar : TOPKAYA YAVUZ,COŞKUN KEREM, Yayın Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016
  Ulusal Hakemli Acar Indekx
 41. Opinions of Prospective Teacers Utilinig 5E Instructional Model

  Yazarlar : METİN MUSTAFA,COŞKUN KEREM,BİRİŞÇİ SALİH,KALELİ YILMAZ GÜL, Yayın Yeri : Energy Education, Science and Technology, 2011
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded

Ödüller

 1. Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği, TÜRKİYE, TÜBİTAK, 2011,
 2. Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2012,
 3. Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2013,
 4. teşekkür belgesi, TÜRKİYE, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, 2015, Akademik Hizmet Ödülleri ve Teşekkür Belgeleri

Öğrenim

 1. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SINIF EĞİTİMİ (DR), 2011 - 2015
 2. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SINIF EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ), 2009 - 2011
 3. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ, 1998 - 2002

Projeler

 1. Sanat Temelli Sınıf İçi Aktiviteler Yoluyla İlkokulÖğrencilerinin Sosyal-Duygusal Becerilerinin Geliştirilmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 23.03.2017 - 21.12.2017
 2. Duygu Tanıma ve Empati Testinin Geliştirilmesi Güvenirlik Çalışması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 01.06.2016 - 28.12.2016
 3. Öğrenme Kuramlarına Yönelik Özgün Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.06.2012 - 31.12.2015
 4. İlköğretim Müfredatında Yer Alan Evrensel Değerlerin Kazanım Düzeylerinin Türkiye Samsun ve İngiltere Lancaster Örnekleminde Karşılaştırılması
  DİĞER Araştırmacı
  Tamamlandı

Araştırma/Sertifika/Diğer

 1. İlkokullarda Duygusal Okuryazarlık Eğitiminin Öğrencilerin Duygusal Zeka Düzeyine Etkisi, Ulusal
  Araştırma Ondokuz Mayıs Üniversitesi 01.01.2014 - 20.08.2015