Kıvanç BOZKUŞ

Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç BOZKUŞ

Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı
kbozkus artvin.edu.tr 2317
Ofis 112
Telefon 2317
E-Posta kbozkus artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2019 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2012 - 2019

Bildiriler

 1. Okul yöneticilerinin liderliğinin öğretmenlerin iş doyumuna etkisinde örgütsel güvenin rolü

  Yazarlar : BOYACI ADNAN,KARACABEY MEHMET FATİH,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Sivas, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 01.08.2018 Etkinlik Tarihi : 10.05.2018 - 12.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 2. Okul yöneticilerinin okul liderliğinde sorun yaşama ve yetiştirilme seviyeleri

  Yazarlar : KARACABEY MEHMET FATİH,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Sivas, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 01.08.2018 Etkinlik Tarihi : 10.05.2018 - 12.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 3. Web of Science İndekslerinde Taranan Eğitim Alanındaki Türkiye Kaynaklı Yayınların Bibliometrik Analizi

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, TÜRKİYE, 2019 Etkinlik Tarihi : 02.05.2019 - 04.05.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. Uzaktan Eğitim Yönünden Eğitim Liderliği

  Yazarlar : GÜNDÜZ YÜKSEL,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : IV. Eğitim Yönetimi Forumu, Balıkesir, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 05.10.2013 Etkinlik Tarihi : 03.10.2013 - 05.10.2013
  Ulusal Tam metin bildiri
 5. Eğitim Denetiminde Yeni Bir Eğilim Okul Öz Değerlendirmesi

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ,GÜNDÜZ YÜKSEL, Yayın Yeri : V. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Kahramanmaraş, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 01.01.2014 Etkinlik Tarihi : 20.06.2013 - 22.06.2013
  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. Comparison of Teacher Education and Hiring Policies in PISA Leader Countries

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ,GÜNDÜZ YÜKSEL, Yayın Yeri : International Symposium, New Issues on Teacher Education, Ankara, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 11.05.2013 Etkinlik Tarihi : 09.05.2013 - 11.05.2013
  Uluslararası Özet bildiri
 7. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi: Şanlıurfa örneği

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ,KARACABEY MEHMET FATİH, Yayın Yeri : 9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 01.11.2018 Etkinlik Tarihi : 01.11.2018 - 04.11.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 8. Suriyeli göçmenlerin Türkçe öğreticilerinin iş tatmini, psikolojik sağlamlık, tükenmişlik ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiler

  Yazarlar : KARACABEY MEHMET FATİH,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : 9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 01.11.2018 Etkinlik Tarihi : 01.11.2018 - 04.11.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 9. Self-determination and self-efficacy: The mediating role of resilience among university students

  Yazarlar : Develos Sacdalan Karen,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : The 55th Annual Convention of the Psychological Association of the Philippines, Manila, FİLİPİNLER, 2018 Basım Tarihi : 20.09.2018 Etkinlik Tarihi : 20.09.2018 - 22.09.2018
  Ulusal Özet bildiri
 10. Eğitim Fakültelerinin Bulundukları Kentteki Eğitim kurumlarına Katkısı: Artvin Örneği

  Yazarlar : BAYRAM ARSLAN,BOZKUŞ KIVANÇ,KILIÇER BUKET, Yayın Yeri : International EJER 2017 Congress-IV nd International Eurasian Educational Research Congress, DENİZLİ, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 15.06.2017 Etkinlik Tarihi : 11.05.2017 - 14.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 11. Fatih Projesi hakkında koordinatör görüşleri

  Yazarlar : KARACABEY MEHMET FATİH,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 11.05.2017 Etkinlik Tarihi : 11.05.2017 - 13.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 12. Yaşam boyu öğrenmeye katılımda bireysel nedenlerin etkileri

  Yazarlar : KARACABEY MEHMET FATİH,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 11.05.2017 Etkinlik Tarihi : 11.05.2017 - 13.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 13. Öğretmen adaylarının etik sorunlarla başa çıkma ve bilgi uçurma durumları

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 11.05.2017 Etkinlik Tarihi : 11.05.2017 - 13.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 14. Etkili öğretmen niteliklerinin belirlenmesi

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 11.05.2017 Etkinlik Tarihi : 11.05.2017 - 13.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 15. Öğretmenlerin yaşadığı tükenmişliğin düzeyi

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 11.05.2017 Etkinlik Tarihi : 11.05.2017 - 13.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 16. Okul müdürlerinin liderliği ve psikolojik doğum sıraları

  Yazarlar : GÜNDÜZ YÜKSEL,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 11.05.2017 Etkinlik Tarihi : 11.05.2017 - 14.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 17. ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM SÜRECİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : 8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, TÜRKİYE, 2016 Etkinlik Tarihi : 05.05.2016 - 08.05.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 18. The theory practice gap in educational accountability

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : 23th International Conference on Learning, Vancouver, KANADA, 2016 Basım Tarihi : 15.07.2016 Etkinlik Tarihi : 13.07.2016 - 15.07.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 19. Öğretim elemanı etkililiği ölçeğinin uyarlanması

  Yazarlar : MARULCU İHSAN,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Dünya Eğitim Bilimleri Derneği (AMSE-AMCE-WAER) 18. Dünya Kongresi, Eskişehir, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 30.05.2016 Etkinlik Tarihi : 30.05.2016 - 02.06.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 20. Öğretmen mesleki gelişim öğrenci gözlem formunun geliştirilmesi

  Yazarlar : Bayrak Coşkun,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Dünya Eğitim Bilimleri Derneği (AMSE-AMCE-WAER) 18. Dünya Kongresi, Eskişehir, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 30.05.2016 Etkinlik Tarihi : 30.05.2016 - 02.06.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 21. Öğretmen adaylarına göre etkili öğretmen nitelikleri

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ,MARULCU İHSAN, Yayın Yeri : 8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 30.11.2016 Etkinlik Tarihi : 05.05.2016 - 08.05.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 22. Okul müdürlerinin öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlama düzeyi

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : 8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 30.11.2016 Etkinlik Tarihi : 05.05.2016 - 08.05.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 23. Ruhsal liderlik ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin modellenmesi

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ,GÜNDÜZ YÜKSEL, Yayın Yeri : First Eurasian Educational Research Congress, İstanbul, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 01.06.2014 Etkinlik Tarihi : 24.04.2014 - 26.04.2014
  Uluslararası Özet bildiri
 24. Öğretmenlerin denetim ve rehberlik dışı bırakılmalarının olası sonuçları

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ,GÜNDÜZ YÜKSEL,ASLAN HÜSEYİN, Yayın Yeri : 7. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, İzmir, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 20.05.2015 Etkinlik Tarihi : 20.05.2015 - 22.05.2015
  Uluslararası Özet bildiri
 25. Etkili öğretmen nitelikleri

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ,Taştan Mustafa, Yayın Yeri : 7. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, İzmir, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 20.05.2015 Etkinlik Tarihi : 20.05.2015 - 22.05.2015
  Uluslararası Özet bildiri
 26. Eğitim fakültelerindeki öğrencilerin algıladıkları fakülte kültürlerinin karşılaştırılması

  Yazarlar : BOYACI ADNAN,BOZKUŞ KIVANÇ,KARACABEY MEHMET FATİH, Yayın Yeri : 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 07.05.2015 Etkinlik Tarihi : 07.05.2015 - 09.05.2015
  Ulusal Özet bildiri
 27. Meslek yönelimini ve yükseköğretim kurumlarının seçimini etkileyen faktörler

  Yazarlar : BOYACI ADNAN,KARACABEY MEHMET FATİH,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 07.05.2015 Etkinlik Tarihi : 07.05.2015 - 09.05.2015
  Ulusal Özet bildiri
 28. Denetimin etkilerine dair müdür görüşleri

  Yazarlar : GÜNDÜZ YÜKSEL,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 07.05.2015 Etkinlik Tarihi : 07.05.2015 - 09.05.2015
  Ulusal Özet bildiri
 29. Okullarda dağıtımcı liderlik

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ,GÜNDÜZ YÜKSEL, Yayın Yeri : 6. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, TÜRKİYE, 2014 Etkinlik Tarihi : 05.06.2014 - 08.06.2014
  Uluslararası Özet bildiri

Deneyimler

 1. Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen, Diğer, 2007 - 2009
 2. Milli Eğitim Bakanlığı, Memur, Diğer, 2012 - 2012

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2020-2021 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Türkçe 3
2020-2021 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama Türkçe 3
2019-2020 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama Türkçe 3
2019-2020 Öğretmen Mesleki Gelişimi Türkçe 3
2019-2020 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2020-2021 Türk Eğitim Tarihi Türkçe 2
2020-2021 Sınıf Yönetimi Türkçe 2
2020-2021 Ekonomi ve Girişimcilik Türkçe 2
2020-2021 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Türkçe 3
2020-2021 Eğitime Giriş Türkçe 3
2020-2021 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Türkçe 2
2019-2020 Öğretim Teknolojileri Türkçe 2
2019-2020 SINIF YÖNETİMİ Türkçe 6
2019-2020 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Türkçe 4
2019-2020 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Türkçe 2
2019-2020 Başarı Testi Geliştirme Türkçe 2
2018-2019 Ölçme ve Değerlendirme Türkçe 2
2018-2019 Sınıf Yönetimi Türkçe 18
2018-2019 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Türkçe 2
2018-2019 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2
2018-2019 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 3
2018-2019 Okul Deneyimi Türkçe 1
2018-2019 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 2

Kitaplar

 1. Contemporary Leadership Challenges
  GÖKER SÜLEYMAN DAVUT,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Intech, HIRVATİSTAN, Rijeka, İngilizce, 2017
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz
  BOYACI ADNAN,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Anı, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2015
  Uluslararası Kitap Tercümesi Bölüm(ler)

Makaleler

 1. Examining the Problems Faced by Teachers: The Case of Şanlıurfa

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2020
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 2. Okul Yöneticilerinin Okul Liderliğinde Yetiştirilme ve Sorun Yaşama Seviyeleri

  Yazarlar : KARACABEY MEHMET FATİH,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Yaşadıkça Eğitim, 2020
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 3. Procrastination, Workload and Managerial Resourcefulness of School Principals

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction, 2020
  Uluslararası Hakemli EBSCO
 4. Okulun kolaylaştırıcı örgütsel yapısı ile örgütsel sessizlik ve iş tatmini arasındaki ilişkiler.

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ,KARACABEY MEHMET FATİH,ÖZDERE MUSTAFA, Yayın Yeri : Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 5. The Application of the Dynamic Teacher Professional Development Through Experimental Action Research

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ,BAYRAK COŞKUN, Yayın Yeri : lnternational Electronic Journal of Elementary Education, 2019
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 6. The effect of psychological factors on Syrian refugees’ participation in lifelong education

  Yazarlar : KARACABEY MEHMET FATİH,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : International Journal of Evaluation and Research in Education, 2019
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 7. Psikolojik Sağlamlığın, Tükenmişlik, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Suriyeli Göçmenlerin Türkçe Öğretmenleri Üzerinde Bir Uygulama

  Yazarlar : KARACABEY MEHMET FATİH,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2019
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 8. The attitudes of teachers towards multicultural education

  Yazarlar : KARACABEY MEHMET FATİH,ÖZDERE MUSTAFA,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : European Journal of Educational Research, 2019
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 9. The Teacher Professional Development Student Assessment Scale: A Tool for Principals

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Research in Educational Administration Leadership, 2019
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 10. Öğretmen adaylarının bilgi uçurma eğilimleri

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 11. FATİH Projesi ile Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Ne Kadar Yol Alındı?

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ,KARACABEY MEHMET FATİH, Yayın Yeri : Yaşadıkça Eğitim, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 12. Okul yöneticilerinin kaygı ve değişime hazır olma düzeyleri

  Yazarlar : KARACABEY MEHMET FATİH,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : International Journal of Social Sciences and Education Research, 2018
  Ulusal Hakemli OAJI-Open Academic Journals Index, RAS, tei, ESJI,...
 13. The Role of Organizational Trust in the Effect of Leadership of SchoolAdministrators on Job Satisfaction of Teachers

  Yazarlar : BOYACI ADNAN,KARACABEY MEHMET FATİH,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 14. Okul müdürlerinin liderliği ve psikolojik doğum sıraları

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ,GÜNDÜZ YÜKSEL, Yayın Yeri : İlköğretim Online (elektronik), 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 15. The level of burnout experienced by teachers

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : International Journal of Social Sciences and Education Research, 2018
  Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor
 16. The mediator role of resilience between self-determination and self-efficacy

  Yazarlar : DEVELOS SACDALAN KAREN,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : GESJ: Education Sciences and Psychology, 2018
  Uluslararası Hakemli EBSCO
 17. Eğitim Fakülteleri’nin Bulundukları Kentlerdeki Eğitim Kurumlarına Katkısı (Artvin Örneği)

  Yazarlar : BAYRAM ARSLAN,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 18. Adaptation of the teacher effectiveness scale in higher education into Turkish language

  Yazarlar : MARULCU İHSAN,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : European Journal of Education Studies, 2017
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 19. Öğretmenlerin sınıf yönetimi ilkelerine uyma düzeyleri

  Yazarlar : GÜNDÜZ YÜKSEL,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Milli Eğitim, 2016
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 20. Teacher opinions about qualities of effective teaching

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ,TAŞTAN MUSTAFA, Yayın Yeri : Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2016
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 21. Ruhsal liderlik ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin modellenmesi

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ,GÜNDÜZ YÜKSEL, Yayın Yeri : Kastamonu Eğitim Dergisi, 2016
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 22. Ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin meslek yönelimini ve yükseköğretim kurumlarının seçimini etkileyen faktörler

  Yazarlar : BOYACI ADNAN,KARACABEY MEHMET FATİH,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Cumhuriyet International Journal of Education, 2016
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 23. ÖRGÜT YAPISI VE OKULLAR

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Kesit Akademi, 2016
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 24. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖRGÜTSEL İMAJ ALGILARI

  Yazarlar : KARACABEY MEHMET FATİH,ÖZDERE MUSTAFA,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 25. EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE GÖRE FAKÜLTE KÜLTÜRÜ

  Yazarlar : BOYACI ADNAN,BOZKUŞ KIVANÇ,KARACABEY MEHMET FATİH, Yayın Yeri : Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 26. ÖĞRETMEN ADAYLARININ FAKÜLTE KÜLTÜRÜNE YÖNELİK METAFORLARI

  Yazarlar : KARACABEY MEHMET FATİH,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Sosyal Bilimler Dergisi, 2016
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 27. Öğretmenlerin öğretmen liderliğine ilişkin algıları ve beklentileri

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ,TAŞTAN MUSTAFA,TURHAN ESRA, Yayın Yeri : International Journal of Human Sciences, 2015
  Uluslararası Hakemli EBSCO
 28. Parallel paths Inclusive special education and racial desegregation

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Turkish International Journal of Special Education and Guidance Counselling, 2014
  Uluslararası Hakemli OAJI- Open Academic Journals Index
 29. School As A Social System

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Sakarya University Journal of Education, 2014
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 30. The Incompetence of School Leaders in the U S Special Education

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Sakarya University Journal of Education, 2013
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 31. William K Balzer Lean higher education increasing the value and performance of university processes

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Higher Education, 2011
  Uluslararası Hakemli SSCI

Ödüller

 1. Nihat Gökyiğit Bilimsel Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2015, Yayın Teşvik Ödülü
 2. The Learner Graduate Scholar Award, KANADA, University of British Columbia, 2016, Bilim - Sanat Ödülleri
 3. Nihat Gökyiğit Bilimsel Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2016, Yayın Teşvik Ödülü
 4. Nihat Gökyiğit Bilimsel Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2017, Yayın Teşvik Ödülü
 5. Nihat Gökyiğit Bilimsel Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2019, Yayın Teşvik Ödülü
 6. Nihat Gökyiğit Bilimsel Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2020, Yayın Teşvik Ödülü

Öğrenim

 1. Lisans, CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 2003 - 2007
 2. Yüksek Lisans, The Pennsylvania State University {Pennsylvania}, Eğitim Liderliği, 2009 - 2011
 3. Doktora, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ (DR), 2012 - 2018
 4. Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, 2012 - 2018

Projeler

 1. Öğretmen niteliğini artıracak bir mesleki gelişim modelinin geliştirilmesi ve uygulanması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 26.06.2015 - 31.03.2017
 2. Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile psikolojik doğum sıraları arasındaki ilişki
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 23.09.2014 - 14.07.2015
 3. Eğitim Fakültesi nin Artvin deki çeşitli eğitim kurumlarına katkılarının incelenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 04.05.2015 - 31.12.2015

Sertifikalar

 1. Bilgisayar Programcılığı, Sertifika, Ulusal