Kıvanç BOZKUŞ

Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç BOZKUŞ

Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı
kbozkus artvin.edu.tr 2365
Ofis 103
Telefon 2365
E-Posta kbozkus artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2019 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2012 - 2019

Bildiriler

 1. Öğretim elemanı etkililiği ölçeğinin uyarlanması

  Yazarlar : MARULCU İHSAN,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Dünya Eğitim Bilimleri Derneği (AMSE-AMCE-WAER) 18. Dünya Kongresi, Eskişehir, TÜRKİYE, 2016 Etkinlik Tarihi : 30.05.2016 - 02.06.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 2. Öğretmen mesleki gelişim öğrenci gözlem formunun geliştirilmesi

  Yazarlar : Bayrak Coşkun,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Dünya Eğitim Bilimleri Derneği (AMSE-AMCE-WAER) 18. Dünya Kongresi, Eskişehir, TÜRKİYE, 2016 Etkinlik Tarihi : 30.05.2016 - 02.06.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 3. Eğitim Denetiminde Yeni Bir Eğilim Okul Öz Değerlendirmesi

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ,GÜNDÜZ YÜKSEL, Yayın Yeri : V. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Kahramanmaraş, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 01.01.2014 Etkinlik Tarihi : 20.06.2013 - 22.06.2013
  Ulusal Tam metin bildiri
 4. Okul yöneticilerinin liderliğinin öğretmenlerin iş doyumuna etkisinde örgütsel güvenin rolü

  Yazarlar : BOYACI ADNAN,KARACABEY MEHMET FATİH,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Sivas, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 01.08.2018 Etkinlik Tarihi : 10.05.2018 - 12.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 5. Okul yöneticilerinin okul liderliğinde sorun yaşama ve yetiştirilme seviyeleri

  Yazarlar : KARACABEY MEHMET FATİH,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Sivas, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 01.08.2018 Etkinlik Tarihi : 10.05.2018 - 12.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 6. Okul yöneticilerinin okul liderliğinde sorun yaşama ve yetiştirilme seviyeleri

  Yazarlar : KARACABEY MEHMET FATİH,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : The 13 International Congress on Educational Administration, Sivas, TÜRKİYE, 2018 Etkinlik Tarihi : 10.05.2018 - 12.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 7. Web of Science İndekslerinde Taranan Eğitim Alanındaki Türkiye Kaynaklı Yayınların Bibliometrik Analizi

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, TÜRKİYE, 2019 Etkinlik Tarihi : 02.05.2019 - 04.05.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 8. Uzaktan Eğitim Yönünden Eğitim Liderliği

  Yazarlar : GÜNDÜZ YÜKSEL,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : IV. Eğitim Yönetimi Forumu, Balıkesir, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 05.10.2013 Etkinlik Tarihi : 03.10.2013 - 05.10.2013
  Ulusal Tam metin bildiri
 9. Comparison of Teacher Education and Hiring Policies in PISA Leader Countries

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ,GÜNDÜZ YÜKSEL, Yayın Yeri : International Symposium, New Issues on Teacher Education, Ankara, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 11.05.2013 Etkinlik Tarihi : 09.05.2013 - 11.05.2013
  Uluslararası Özet bildiri
 10. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi: Şanlıurfa örneği

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ,KARACABEY MEHMET FATİH, Yayın Yeri : 9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 01.11.2018 Etkinlik Tarihi : 01.11.2018 - 04.11.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 11. Suriyeli göçmenlerin Türkçe öğreticilerinin iş tatmini, psikolojik sağlamlık, tükenmişlik ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiler

  Yazarlar : KARACABEY MEHMET FATİH,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : 9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, Antalya, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 01.11.2018 Etkinlik Tarihi : 01.11.2018 - 04.11.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 12. Self-determination and self-efficacy: The mediating role of resilience among university students

  Yazarlar : Develos Sacdalan Karen,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : The 55th Annual Convention of the Psychological Association of the Philippines, Manila, FİLİPİNLER, 2018 Basım Tarihi : 20.09.2018 Etkinlik Tarihi : 20.09.2018 - 22.09.2018
  Ulusal Özet bildiri
 13. Eğitim Fakültelerinin Bulundukları Kentteki Eğitim kurumlarına Katkısı: Artvin Örneği

  Yazarlar : BAYRAM ARSLAN,BOZKUŞ KIVANÇ,KILIÇER BUKET, Yayın Yeri : International EJER 2017 Congress-IV nd International Eurasian Educational Research Congress, DENİZLİ, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 15.06.2017 Etkinlik Tarihi : 11.05.2017 - 14.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 14. Fatih Projesi hakkında koordinatör görüşleri

  Yazarlar : KARACABEY MEHMET FATİH,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 11.05.2017 Etkinlik Tarihi : 11.05.2017 - 13.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 15. Yaşam boyu öğrenmeye katılımda bireysel nedenlerin etkileri

  Yazarlar : KARACABEY MEHMET FATİH,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 11.05.2017 Etkinlik Tarihi : 11.05.2017 - 13.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 16. Öğretmen adaylarının etik sorunlarla başa çıkma ve bilgi uçurma durumları

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 11.05.2017 Etkinlik Tarihi : 11.05.2017 - 13.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 17. Etkili öğretmen niteliklerinin belirlenmesi

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 11.05.2017 Etkinlik Tarihi : 11.05.2017 - 13.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 18. Öğretmenlerin yaşadığı tükenmişliğin düzeyi

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 11.05.2017 Etkinlik Tarihi : 11.05.2017 - 13.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 19. Okul müdürlerinin liderliği ve psikolojik doğum sıraları

  Yazarlar : GÜNDÜZ YÜKSEL,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 11.05.2017 Etkinlik Tarihi : 11.05.2017 - 14.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 20. ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM SÜRECİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : 8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, TÜRKİYE, 2016 Etkinlik Tarihi : 05.05.2016 - 08.05.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 21. The theory practice gap in educational accountability

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : 23th International Conference on Learning, Vancouver, KANADA, 2016 Basım Tarihi : 15.07.2016 Etkinlik Tarihi : 13.07.2016 - 15.07.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 22. Öğretmen adaylarına göre etkili öğretmen nitelikleri

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ,MARULCU İHSAN, Yayın Yeri : 8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 30.11.2016 Etkinlik Tarihi : 05.05.2016 - 08.05.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 23. Okul müdürlerinin öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlama düzeyi

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : 8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 30.11.2016 Etkinlik Tarihi : 05.05.2016 - 08.05.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 24. Ruhsal liderlik ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin modellenmesi

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ,GÜNDÜZ YÜKSEL, Yayın Yeri : First Eurasian Educational Research Congress, İstanbul, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 01.06.2014 Etkinlik Tarihi : 24.04.2014 - 26.04.2014
  Uluslararası Özet bildiri
 25. Öğretmenlerin denetim ve rehberlik dışı bırakılmalarının olası sonuçları

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ,GÜNDÜZ YÜKSEL,ASLAN HÜSEYİN, Yayın Yeri : 7. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, İzmir, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 20.05.2015 Etkinlik Tarihi : 20.05.2015 - 22.05.2015
  Uluslararası Özet bildiri
 26. Etkili öğretmen nitelikleri

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ,Taştan Mustafa, Yayın Yeri : 7. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, İzmir, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 20.05.2015 Etkinlik Tarihi : 20.05.2015 - 22.05.2015
  Uluslararası Özet bildiri
 27. Eğitim fakültelerindeki öğrencilerin algıladıkları fakülte kültürlerinin karşılaştırılması

  Yazarlar : BOYACI ADNAN,BOZKUŞ KIVANÇ,KARACABEY MEHMET FATİH, Yayın Yeri : 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 07.05.2015 Etkinlik Tarihi : 07.05.2015 - 09.05.2015
  Ulusal Özet bildiri
 28. Meslek yönelimini ve yükseköğretim kurumlarının seçimini etkileyen faktörler

  Yazarlar : BOYACI ADNAN,KARACABEY MEHMET FATİH,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 07.05.2015 Etkinlik Tarihi : 07.05.2015 - 09.05.2015
  Ulusal Özet bildiri
 29. Denetimin etkilerine dair müdür görüşleri

  Yazarlar : GÜNDÜZ YÜKSEL,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 07.05.2015 Etkinlik Tarihi : 07.05.2015 - 09.05.2015
  Ulusal Özet bildiri
 30. Okullarda dağıtımcı liderlik

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ,GÜNDÜZ YÜKSEL, Yayın Yeri : 6. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, TÜRKİYE, 2014 Etkinlik Tarihi : 05.06.2014 - 08.06.2014
  Uluslararası Özet bildiri

Deneyimler

 1. Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen, 2007 - 2009
 2. Milli Eğitim Bakanlığı, Memur, 2012 - 2012

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2020-2021 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Türkçe 6
2020-2021 Dönem Projesi Türkçe 4
2020-2021 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama Türkçe 3
2020-2021 Öğretmen Mesleki Gelişimi Türkçe 3
2020-2021 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Türkçe 3
2019-2020 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama Türkçe 3
2019-2020 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Türkçe 3
2019-2020 Öğretmen Mesleki Gelişimi Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2020-2021 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Türkçe 3
2020-2021 Türk Eğitim Tarihi Türkçe 6
2020-2021 Eğitime Giriş Türkçe 4
2020-2021 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Türkçe 2
2020-2021 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Türkçe 2
2020-2021 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Türkçe 2
2020-2021 Ekonomi ve Girişimcilik Türkçe 2
2019-2020 Öğretim Teknolojileri Türkçe 2
2019-2020 Sınıf Yönetimi Türkçe 6
2019-2020 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Türkçe 4
2019-2020 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Türkçe 2
2019-2020 Başarı Testi Geliştirme Türkçe 7
2018-2019 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Türkçe 2
2018-2019 Sınıf Yönetimi Türkçe 10
2018-2019 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Türkçe 2
2018-2019 Okul Deneyimi Türkçe 1
2018-2019 Topluma Hizmet Uygulamaları Türkçe 1
2018-2019 Aile ve Çocuk Eğitimi Türkçe 11
2018-2019 Öğretmenlik Uygulaması Türkçe 2

Kitaplar

 1. Contemporary Leadership Challenges
  GÖKER SÜLEYMAN DAVUT,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Intech, HIRVATİSTAN, Rijeka, İngilizce, 2017
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz
  BOYACI ADNAN,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Anı, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2015
  Uluslararası Kitap Tercümesi Bölüm(ler)

Makaleler

 1. A Systematic Review of Studies on Classroom Management from 1980 to 2019

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : International Electronic Journal of Elementary Education, 2021
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 2. Digital Devices and Student Achievement: The Relationship in PISA 2018 Data

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : International Online Journal of Education and Teaching, 2021
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 3. Examining the Problems Faced by Teachers: The Case of Şanlıurfa

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2020
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 4. Okul Yöneticilerinin Okul Liderliğinde Yetiştirilme ve Sorun Yaşama Seviyeleri

  Yazarlar : KARACABEY MEHMET FATİH,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Yaşadıkça Eğitim, 2020
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 5. Procrastination, Workload and Managerial Resourcefulness of School Principals

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction, 2020
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 6. Okulun kolaylaştırıcı örgütsel yapısı ile örgütsel sessizlik ve iş tatmini arasındaki ilişkiler.

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ,KARACABEY MEHMET FATİH,ÖZDERE MUSTAFA, Yayın Yeri : Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 7. Öğretmen adaylarının bilgi uçurma eğilimleri

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 8. The Application of the Dynamic Teacher Professional Development Through Experimental Action Research

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ,BAYRAK COŞKUN, Yayın Yeri : lnternational Electronic Journal of Elementary Education, 2019
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 9. The effect of psychological factors on Syrian refugees’ participation in lifelong education

  Yazarlar : KARACABEY MEHMET FATİH,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : International Journal of Evaluation and Research in Education, 2019
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 10. The attitudes of teachers towards multicultural education

  Yazarlar : KARACABEY MEHMET FATİH,ÖZDERE MUSTAFA,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : European Journal of Educational Research, 2019
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 11. The Teacher Professional Development Student Assessment Scale: A Tool for Principals

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Research in Educational Administration Leadership, 2019
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 12. FATİH Projesi ile Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Ne Kadar Yol Alındı?

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ,KARACABEY MEHMET FATİH, Yayın Yeri : Yaşadıkça Eğitim, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 13. Psikolojik Sağlamlığın, Tükenmişlik, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Suriyeli Göçmenlerin Türkçe Öğretmenleri Üzerinde Bir Uygulama

  Yazarlar : KARACABEY MEHMET FATİH,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2019
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 14. Okul yöneticilerinin kaygı ve değişime hazır olma düzeyleri

  Yazarlar : KARACABEY MEHMET FATİH,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : International Journal of Social Sciences and Education Research, 2018
  Ulusal Hakemli OAJI-Open Academic Journals Index, RAS, tei, ESJI,...
 15. Okul müdürlerinin liderliği ve psikolojik doğum sıraları

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ,GÜNDÜZ YÜKSEL, Yayın Yeri : İlköğretim Online (elektronik), 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 16. The Role of Organizational Trust in the Effect of Leadership of SchoolAdministrators on Job Satisfaction of Teachers

  Yazarlar : BOYACI ADNAN,KARACABEY MEHMET FATİH,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 17. The mediator role of resilience between self-determination and self-efficacy

  Yazarlar : DEVELOS SACDALAN KAREN,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : GESJ: Education Sciences and Psychology, 2018
  Uluslararası Hakemli EBSCO
 18. Eğitim Fakülteleri’nin Bulundukları Kentlerdeki Eğitim Kurumlarına Katkısı (Artvin Örneği)

  Yazarlar : BAYRAM ARSLAN,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 19. The level of burnout experienced by teachers

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : International Journal of Social Sciences and Education Research, 2018
  Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor
 20. Adaptation of the teacher effectiveness scale in higher education into Turkish language

  Yazarlar : MARULCU İHSAN,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : European Journal of Education Studies, 2017
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 21. ÖRGÜT YAPISI VE OKULLAR

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Kesit Akademi, 2016
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 22. Teacher opinions about qualities of effective teaching

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ,TAŞTAN MUSTAFA, Yayın Yeri : Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2016
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 23. Ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin meslek yönelimini ve yükseköğretim kurumlarının seçimini etkileyen faktörler

  Yazarlar : BOYACI ADNAN,KARACABEY MEHMET FATİH,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Cumhuriyet International Journal of Education, 2016
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 24. Öğretmenlerin sınıf yönetimi ilkelerine uyma düzeyleri

  Yazarlar : GÜNDÜZ YÜKSEL,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Milli Eğitim, 2016
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 25. EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE GÖRE FAKÜLTE KÜLTÜRÜ

  Yazarlar : BOYACI ADNAN,BOZKUŞ KIVANÇ,KARACABEY MEHMET FATİH, Yayın Yeri : Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 26. ÖĞRETMEN ADAYLARININ FAKÜLTE KÜLTÜRÜNE YÖNELİK METAFORLARI

  Yazarlar : KARACABEY MEHMET FATİH,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Sosyal Bilimler Dergisi, 2016
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 27. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖRGÜTSEL İMAJ ALGILARI

  Yazarlar : KARACABEY MEHMET FATİH,ÖZDERE MUSTAFA,BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 28. Ruhsal liderlik ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin modellenmesi

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ,GÜNDÜZ YÜKSEL, Yayın Yeri : Kastamonu Eğitim Dergisi, 2016
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 29. Öğretmenlerin öğretmen liderliğine ilişkin algıları ve beklentileri

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ,TAŞTAN MUSTAFA,TURHAN ESRA, Yayın Yeri : International Journal of Human Sciences, 2015
  Uluslararası Hakemli EBSCO
 30. Parallel paths Inclusive special education and racial desegregation

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Turkish International Journal of Special Education and Guidance Counselling, 2014
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 31. School As A Social System

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Sakarya University Journal of Education, 2014
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 32. The Incompetence of School Leaders in the U S Special Education

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Sakarya University Journal of Education, 2013
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 33. William K Balzer Lean higher education increasing the value and performance of university processes

  Yazarlar : BOZKUŞ KIVANÇ, Yayın Yeri : Higher Education, 2011
  Uluslararası Hakemli SSCI

Ödüller

 1. The Learner Graduate Scholar Award, KANADA, University of British Columbia, 2016, Bilim - Sanat Ödülleri

Öğrenim

 1. Lisans, CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 2003 - 2007
 2. Yüksek Lisans, The Pennsylvania State University {Pennsylvania}, Eğitim Liderliği, 2009 - 2011
 3. Doktora, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, EĞİTİM YÖNETİMİ TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ (DR), 2012 - 2018
 4. Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, 2012 - 2018

Projeler

 1. Öğretmen niteliğini artıracak bir mesleki gelişim modelinin geliştirilmesi ve uygulanması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 26.06.2015 - 31.03.2017
 2. Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile psikolojik doğum sıraları arasındaki ilişki
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 23.09.2014 - 14.07.2015
 3. Eğitim Fakültesi nin Artvin deki çeşitli eğitim kurumlarına katkılarının incelenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 04.05.2015 - 31.12.2015

Sertifikalar

 1. Bilgisayar Programcılığı, Sertifika, Ulusal