Mehmet DEMİRALAY

Doç. Dr. Mehmet DEMİRALAY

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Silvikültür Ana Bilim Dalı
mdemiralay artvin.edu.tr Ofis 39701, Bitki Fizyolojisi Lab 39156
Ofis
Telefon Ofis 39701, Bitki Fizyolojisi Lab 39156
E-Posta mdemiralay artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, SİLVİ KÜLTÜR ANABİLİM DALI, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2015 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, SİLVİ KÜLTÜR ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2015 - 2015
 3. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ, BOTANİK ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2009 - 2015

Bildiriler

 1. Investigation of the effects of salicylic acid on germination in scotch pine seeds exposed to cold stress

  Yazarlar : ASLAN Nilgün, ALTUNTAŞ CANSU, DEMİRALAY MEHMET, Yayın Yeri : 5TH INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES, ANKARA, TÜRKİYE, 2022 Basım Tarihi : 18.12.2022 Etkinlik Tarihi : 23.11.2022 - 25.11.2021
  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. Comparative Stem Anatomies of Some Cirsium Taxa Distributed in Artvin Province (Turkey)

  Yazarlar : ÖZCAN MELAHAT, DEMİRALAY MEHMET, Yayın Yeri : INTERNATİONAL CAUCASİAN FORESTRY SYMPOSİUM, ARTVİN, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 26.10.2013 Etkinlik Tarihi : 24.10.2013 -
  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. Optimization of the Biochemical and Optical Methods for the Determination of Chlorophyll Contents in Sessile Oak Trees

  Yazarlar : SADIKLAR MURAT SABRİ,DEMİRALAY MEHMET,KILIÇ BURAK,TİLKİ FAHRETTİN, Yayın Yeri : International Artvin Symposium, Artvin, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 4. Stem Anatomical Characteristics of Cirsium (Carduoideae, Asteraceae) Taxa from Artvin, Turkey

  Yazarlar : ÖZCAN MELAHAT,DEMİRALAY MEHMET, Yayın Yeri : INTERNATIONAL ARTVIN SYMPOSIUM, Artvin, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. Role of Proline on Boron Stress Tolerance Mechanisms in Arabidopsis thaliana

  Yazarlar : SAĞLAM AYKUT,DEMİRALAY MEHMET,YEDİYILDIZ AHMET GENCER,KADIOĞLU ASİM, Yayın Yeri : Symposium on Euroasian Biodiversity SEAB-2016, ANTALYA, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 27.05.2016 Etkinlik Tarihi : 23.05.2016 - 27.05.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 6. EFFECTS OF EXOGENOUS SOME POLYAMINE BIOSYNTHESIS INHIBITORS ON SOME PHOTOSYNTHETIC PARAMETERS UNDER DROUGHT STRESS

  Yazarlar : DEMİRALAY MEHMET, ALTUNTAŞ CANSU, Yayın Yeri : 5. INTERNATIONAL AEGEAN CENFERENCES Natural Medical Sciences V, İZMİR, TÜRKİYE, 2022 Basım Tarihi : 05.03.2022 Etkinlik Tarihi : 25.02.2022 - 26.02.2022
  Uluslararası Tam metin bildiri
 7. Effects of Aspect on Gas Exchanges, RWC and Chlorophyll Contents in Sessile Oak Trees

  Yazarlar : DEMİRALAY MEHMET,SADIKLAR MURAT SABRİ,KILIÇ MİRAÇ,TİLKİ FAHRETTİN, Yayın Yeri : International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), NEVŞEHİR, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 12.06.2017 Etkinlik Tarihi : 15.05.2017 - 17.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 8. Bakır Stresi Altındaki Mısır Fidelerinde Hidrojen Peroksit Uygulamasının Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi

  Yazarlar : YETİŞSİN FUAT, DEMİRALAY MEHMET, SAĞLAM AYKUT, TERZİ RABİYE, KADIOĞLU ASİM, Yayın Yeri : 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 09.09.2016 Etkinlik Tarihi : 05.09.2016 - 09.09.2016
  Ulusal Özet bildiri
 9. Hydrogen peroxide: a possible regulator of leaf rolling under drought stress

  Yazarlar : KADIOĞLU ASİM, SAĞLAM AYKUT, TERZİ RABİYE, DEMİRALAY MEHMET, GÜVEN Funda Gül, ÇİÇEK BETÜL, Yayın Yeri : Gordon Researh Conference Salt and Water Stress in Plants, Honkong, ÇİN HALK CUMHURİYETİ HONG KONG ÖZEL İDARİ BÖLGESİ, 2012 Basım Tarihi : 29.06.2012 Etkinlik Tarihi : 24.06.2012 - 29.06.2012
  Uluslararası Özet bildiri
 10. Effect Of Exogenous Proline Application On Photosynthetic Performance In Drought Stress Artvin-Şavşat (Local) Tomato Seedlings

  Yazarlar : DEMİRALAY MEHMET, ALTUNTAŞ CANSU, Yayın Yeri : 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES AND RURAL DEVELOPMENT, Bingöl, TÜRKİYE, 2021 Basım Tarihi : 30.12.2021 Etkinlik Tarihi : 24.12.2021 - 25.12.2021
  Uluslararası Özet bildiri
 11. Regulation of Early or Leaf Rolling Response to Drought Stress in Plants

  Yazarlar : KADIOĞLU ASİM, SAĞLAM AYKUT, DEMİRALAY MEHMET, SARUHAN GÜLER NESLİHAN, TERZİ RABİYE, Yayın Yeri : 3. International Network of Plant Abiotic Stress, Valencia, İSPANYA, 2010 Basım Tarihi : 27.05.2010 Etkinlik Tarihi : 26.05.2010 - 27.05.2010
  Uluslararası Özet bildiri
 12. Yaprak Kıvrılma Cevabında Dehidrinler ve Antioksidan Sistem Arasındaki İlişkinin Belirlenmesinde Bazı Biyoregülatörlerin Rolü

  Yazarlar : SARUHAN GÜLER NESLİHAN, DEMİRALAY MEHMET, KÜÇÜK Lokman, ÖZTÜRK KAMİL, TERZİ RABİYE, KADIOĞLU ASİM, Yayın Yeri : II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, Mersin, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 03.09.2016 Etkinlik Tarihi : 31.08.2016 - 03.09.2016
  Ulusal Özet bildiri
 13. Yaprak Kıvrılmasının Kontrolünde Aktif Oksijen Türleri İle Absisik Asit İlişkisinin Araştırılması

  Yazarlar : KADIOĞLU ASİM, SAĞLAM AYKUT, DEMİRALAY MEHMET, KÜÇÜK Lokman, ÖZTÜRK KAMİL, Yayın Yeri : II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, Mersin, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 03.09.2016 Etkinlik Tarihi : 31.08.2016 - 03.09.2016
  Ulusal Özet bildiri
 14. Osmotik Strese Maruz Kalan Mısır Fidelerine ALA Ön Muamelesinin Fotosentetik Performansı Artırmadaki Etkinliği

  Yazarlar : SEZGİN ASİYE, DEMİRALAY MEHMET, ALTUNTAŞ CANSU, CİNEMRE Salih, TERZİ RABİYE, Yayın Yeri : II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, Mersin, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 09.09.2016 Etkinlik Tarihi : 31.08.2016 - 03.09.2016
  Ulusal Özet bildiri
 15. Bakır Stresi Altındaki Mısır Fidelerinde Hidrojen Peroksit (H2O2) Uygulamasının Fotosentetik Verim Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

  Yazarlar : YETİŞSİN FUAT, DEMİRALAY MEHMET, SAĞLAM AYKUT, TERZİ RABİYE, KADIOĞLU ASİM, Yayın Yeri : II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, Mersin, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 03.09.2016 Etkinlik Tarihi : 31.08.2016 - 03.09.2016
  Ulusal Özet bildiri
 16. HYDROGEN PEROXİDE PROTECTS PHOTOSYNTHESİS AND PLANT WATER STATUS IN MAİZE (ZEA MAYS L.) UNDER DROUGHT STRESS

  Yazarlar : DEMİRALAY MEHMET, YETİŞSİN FUAT, SAĞLAM AYKUT, KADIOĞLU ASİM, TERZİ RABİYE, Yayın Yeri : INTERNATİONAL MESOPOTAMİA AGRİCULTURE CONGRESS / IMAC 2014, Diyarbakır, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 25.09.2014 Etkinlik Tarihi : 22.09.2014 - 25.09.2014
  Uluslararası Özet bildiri
 17. Melatonin Application to Arabidopsis thaliana Mitigates Adverse Effects of Boron Stress

  Yazarlar : SAĞLAM AYKUT, SEZGİN ASİYE, ALTUNTAŞ CANSU, DEMİRALAY MEHMET, KADIOĞLU ASİM, Yayın Yeri : VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, ISEEP-2017, Çanakkale, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 07.11.2017 Etkinlik Tarihi : 04.10.2017 - 07.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 18. Evaluation Of Dehydrin Accumulation In Leaf Rolling Response As An Indicator Of Drought Stress

  Yazarlar : SARUHAN GÜLER NESLİHAN, TERZİ RABİYE, ÖZTÜRK KAMİL, DEMİRALAY MEHMET, SAĞLAM AYKUT, KADIOĞLU ASİM, Yayın Yeri : International Forestry And Environment Symposium, Climate Change And Tree Migration, Trabzon, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 10.11.2017 Etkinlik Tarihi : 07.11.2017 - 10.11.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 19. Interaction Between Reactive Oxygen Species, Endogenous Salicylic Acid, Abscisic Acid and Dehydrins In Response to Leaf Rolling

  Yazarlar : TERZİ RABİYE, KADIOĞLU ASİM, DEMİRALAY MEHMET, SARUHAN GÜLER NESLİHAN, SAĞLAM AYKUT, ÖZTÜRK KAMİL, Yayın Yeri : 13th International Conference On Reactive Oxygen And Nitrogen Species In Plants: Emerging Roles In Plant Form and Function, İzmir, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 13.09.2017 Etkinlik Tarihi : 10.09.2017 - 13.09.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 20. Hidrojen Peroksit Uygulaması Mısır Fidelerinde Bakır Stresinin Olumsuz Etkilerini Gen Ekspresyonu seviyesinde Hafifletir

  Yazarlar : YETİŞSİN FUAT,DEMİRALAY MEHMET,SAĞLAM AYKUT,TERZİ RABİYE,KADIOĞLU Asım, Yayın Yeri : IV. International Multidisciplinary Congress Of Eurasia, Roma, İTALYA, 2017 Basım Tarihi : 19.12.2017 Etkinlik Tarihi : 23.08.2017 - 25.08.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 21. Bakır Stresi Altındaki Mısır Fidelerinde Salisilik Asit (SA) Uygulamasının Bazı Genlerin Expresyon Seviyeleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

  Yazarlar : YETİŞSİN FUAT, DEMİRALAY MEHMET, SAĞLAM AYKUT, TERZİ RABİYE, KADIOĞLU ASİM, Yayın Yeri : 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 29.04.2017 Etkinlik Tarihi : 26.04.2017 - 29.04.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 22. Hydrogen peroxide alleviates salt stress by triggering polyamine metabolism in maize seedlings

  Yazarlar : SAĞLAM AYKUT, DEMİRALAY MEHMET, KADIOĞLU ASİM, KÜÇÜK Lokman, Yayın Yeri : NTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL SCIENCES (ICBS), Konya, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 23.10.2016 Etkinlik Tarihi : 21.10.2016 - 23.10.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 23. Interaction between Dehydrins and Antioxidant System during Osmotic Stress in Rolled Leaf 1 (rld1) Mutant of Maize (Zea mays L.)

  Yazarlar : SARUHAN GÜLER NESLİHAN, ÖZTÜRK KAMİL, KÜÇÜK Lokman, DEMİRALAY MEHMET, TERZİ RABİYE, KADIOĞLU ASİM, Yayın Yeri : INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOLOGICAL SCIENCES (ICBS), Konya, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 23.10.2016 Etkinlik Tarihi : 21.10.2016 - 23.10.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 24. Exogenous ABA delays leaf rolling under osmotic stress by osmotic regulation

  Yazarlar : SEZGİN ASİYE, ALTUNTAŞ CANSU, SAĞLAM AYKUT, DEMİRALAY MEHMET, TERZİ RABİYE, KADIOĞLU ASİM, Yayın Yeri : 5th International Molecular Biology and Biotechnology Congress, Tetova, MAKEDONYA, 2016 Basım Tarihi : 29.08.2016 Etkinlik Tarihi : 25.08.2016 - 29.08.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 25. Exogenous Proline Induces The Gene Expressions Of Carbon Fixation Enzymes Under Water Deficit In Maize Seedlings

  Yazarlar : ALTUNTAŞ CANSU, DEMİRALAY MEHMET, SEZGİN ASİYE, KADIOĞLU ASİM, TERZİ RABİYE, Yayın Yeri : 5th International Molecular Biology and Biotechnology Congress, Tetova, MAKEDONYA, 2016 Basım Tarihi : 29.08.2016 Etkinlik Tarihi : 25.08.2016 - 29.08.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 26. Exogenous Sucrose Alleviates Osmotic Stress In Maize Seedling (Zea Mays L.) Stimulating Proline And Polyamines Metabolism

  Yazarlar : ALTUNTAŞ CANSU, SEZGİN ASİYE, SAĞLAM AYKUT, DEMİRALAY MEHMET, TERZİ RABİYE, KADIOĞLU ASİM, Yayın Yeri : 5TH INTERNATIONAL MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY CONGRESS, Tetova, MAKEDONYA, 2016 Basım Tarihi : 29.08.2016 Etkinlik Tarihi : 25.08.2016 - 29.08.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 27. The Effect Of Some Bioregulators In Determining Of Relationship Between Leaf Rolling Response And Dehydrins

  Yazarlar : SARUHAN GÜLER NESLİHAN, DEMİRALAY MEHMET, ŞAHİN Abdullah Erkam, KÜÇÜK Lokman, TERZİ RABİYE, KADIOĞLU ASİM, Yayın Yeri : Plant Phenotyping Symposium, Barselona, İSPANYA, 2015 Basım Tarihi : 12.11.2015 Etkinlik Tarihi : 11.11.2015 - 12.11.2015
  Uluslararası Özet bildiri
 28. EXOGENOUS PROLİNE ALLEVİATES HAZARDOUS EFFECTS OF OSMOTİC STRESS ON PHOTOSYNTHETIC PERFORMANCE OF MAİZE SEEDLİNGS

  Yazarlar : TERZİ RABİYE, ALTUNTAŞ CANSU, SEZGİN ASİYE, DEMİRALAY MEHMET, Yayın Yeri : Plant Phenotyping Symposium, Barselona, İSPANYA, 2015 Basım Tarihi : 12.11.2015 Etkinlik Tarihi : 11.11.2015 - 11.12.2015
  Uluslararası Özet bildiri
 29. RELATİONSHİP BETWEEN POLYAMİNES AND HYDROGEN PEROXİDE UNDER DROUGHT STRESS

  Yazarlar : DEMİRALAY MEHMET, KADIOĞLU ASİM, SAĞLAM AYKUT, Yayın Yeri : 6TH BALKAN BOTANİCAL CONGRESS, Rijeka, HIRVATİSTAN, 2015 Basım Tarihi : 18.09.2015 Etkinlik Tarihi : 14.09.2015 - 18.09.2015
  Uluslararası Özet bildiri
 30. Sinyal Molekülü Olarak Hidrojen Peroksit ve Kuraklık Stresi

  Yazarlar : KADIOĞLU ASİM,SAĞLAM AYKUT,DEMİRALAY MEHMET, Yayın Yeri : I. Ulusal Birki Fizyolojisi Sempozyumu, Erzurum, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 04.09.2015 Etkinlik Tarihi : 01.09.2015 - 04.09.2015
  Ulusal Özet bildiri
 31. BAKIR STRESİ ALTINDAKİ MISIR FİDELERİNDE GLUTATYON UYGULAMASININ FOTOSENTETİK VERİMÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

  Yazarlar : YETİŞSİN FUAT, DEMİRALAY MEHMET, SAĞLAM AYKUT, TERZİ RABİYE, KADIOĞLU ASİM, Yayın Yeri : I. ULUSAL BİTKİ FİZYOLOJİSİ SEMPOZYUMU, Erzurum, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 04.09.2015 Etkinlik Tarihi : 01.09.2015 - 04.09.2015
  Ulusal Özet bildiri
 32. KURAKLIK KOŞULLARINDA HİDROJEN PEROKSİT ANTİOKSİDAN SİSTEMİ UYARARAK BİTKİ SUDURUMUNU VE MEMBRAN BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUR

  Yazarlar : DEMİRALAY MEHMET, YETİŞSİN FUAT, SAĞLAM AYKUT, KADIOĞLU ASİM, TERZİ RABİYE, Yayın Yeri : I. ULUSAL BİTKİ FİZYOLOJİSİ SEMPOZYUMU, Erzurum, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 04.09.2015 Etkinlik Tarihi : 01.09.2015 - 04.09.2015
  Ulusal Özet bildiri
 33. METİL VİOLOJEN UYGULAMASININ CTENANTHE SETOSA YAPRAKLARINDA OZMOTİK STRES ORTAMINDA YAPRAK KIVR

  Yazarlar : KONAR Sevgi, SAĞLAM AYKUT, DEMİRALAY MEHMET, KADIOĞLU ASİM, Yayın Yeri : I. ULUSAL BİTKİ FİZYOLOJİSİ SEMPOZYUMU, Erzurum, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 04.09.2015 Etkinlik Tarihi : 01.09.2015 - 04.09.2015
  Ulusal Özet bildiri
 34. YAPRAK KIVRILMASININ KURAK KOŞULLARDAKİ MISIR ÇEŞİTLERİNDE ANTİOKSİDAN SİSTEMÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

  Yazarlar : SAĞLAM AYKUT, KADIOĞLU ASİM, DEMİRALAY MEHMET, TERZİ RABİYE, Yayın Yeri : I. ULUSAL BİTKİ FİZYOLOJİSİ SEMPOZYUMU, Erzurum, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 04.09.2015 Etkinlik Tarihi : 01.09.2015 - 04.09.2015
  Ulusal Özet bildiri
 35. EVALUATİNG OF ASPECT ON THE PHYSİOLOGİCAL PARAMETERS, THE TWO CHİCKPEAS CULTİVARS WİTH DİFFERENT DROUGHT TOLERANCES

  Yazarlar : SAĞLAM AYKUT, TERZİ RABİYE, DEMİRALAY MEHMET, Yayın Yeri : INTERNATİONAL MESOPOTAMİA AGRİCULTURE CONGRESS / IMAC 2014, Diyarbakır, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 25.09.2014 Etkinlik Tarihi : 22.09.2014 - 25.09.2014
  Uluslararası Özet bildiri
 36. VARİOUS PRETREATMENTS İN MAİZE (ZEA MAYS L.) PLANT FOR IMPROVEMENT OF ADVERSE EFFECTS OF COPPER STRESS

  Yazarlar : YETİŞSİN FUAT, DEMİRALAY MEHMET, SAĞLAM AYKUT, TERZİ RABİYE, KADIOĞLU ASİM, Yayın Yeri : INTERNATİONAL MESOPOTAMİA AGRİCULTURE CONGRESS / IMAC 2014, Diyarbakır, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 25.09.0204 Etkinlik Tarihi : 22.09.2014 - 25.09.2014
  Uluslararası Özet bildiri
 37. Yaprak Kıvrılması Kurak Koşullardaki Mısır Çeşitlerinde Zea mays Poaceae Fotosentezi ve Verimi Korur

  Yazarlar : SAĞLAM AYKUT, DEMİRALAY MEHMET, KADIOĞLU ASİM, TERZİ RABİYE, Yayın Yeri : 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 2012, İzmir, İzmir, TÜRKİYE, 2012 Basım Tarihi : 07.09.2012 Etkinlik Tarihi : 03.09.2012 - 07.09.2012
  Ulusal Özet bildiri
 38. Kuraklık Koşullarında Yapraklarda Erken ve Geç Kıvrılma Cevaplarının Kontrolü

  Yazarlar : KADIOĞLU ASİM, TERZİ RABİYE, SARUHAN GÜLER NESLİHAN, SAĞLAM AYKUT, KUTLU ÇALIŞKAN Nihal, DEMİRALAY MEHMET, Yayın Yeri : 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Denizli, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 25.06.2010 Etkinlik Tarihi : 21.06.2010 - 25.06.2010
  Ulusal Özet bildiri
 39. Investigation On the Effects of Altitude On Sessile Oaks in Artvin

  Yazarlar : SADIKLAR MURAT SABRİ,DEMİRALAY MEHMET,KILIÇ BURAK,TİLKİ FAHRETTİN, Yayın Yeri : International Congress on Agriculture and Animal Sciences, ANTALYA, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 30.12.2018 Etkinlik Tarihi : 07.11.2018 - 09.11.2018
  Uluslararası Özet bildiri

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2022-2023 Bitkilerde Büyüme ve Gelişme Türkçe 3
2022-2023 Bitki Büyüme Düzenleyiciler Türkçe 3
2021-2022 Bitki Büyüme Düzenleyiciler Türkçe 3
2021-2022 Bitkilerde Büyüme ve Gelişme Türkçe 3
2020-2021 Tohum Biyolojisi Türkçe 3
2020-2021 Bitkilerde Büyüme ve Gelişme Türkçe 3
2020-2021 Bitki Doku Kültürü Türkçe 3
2020-2021 Bitki Büyüme Düzenleyiciler Türkçe 3
2019-2020 Tohum Biyolojisi Türkçe 3
2019-2020 Bitki Doku Kültürü Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2022-2023 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Türkçe 3
2021-2022 Profesyonel Fotoğrafçılık İlkeleri ve Doğa Fotoğrafçılığı Türkçe 3
2020-2021 Fitoremediasyon Türkçe 3
2020-2021 Bitkilerde Stres Türkçe 3
2020-2021 Bitki Biyoteknolojisi ve Genetiği Türkçe 3
2020-2021 Profesyonel Fotoğrafçılık İlkeleri ve Doğa Fotoğrafçılığı Türkçe 3
2019-2020 Profesyonel Fotoğrafçılık İlkeleri ve Doğa Fotoğrafçılığı Türkçe 3
2019-2020 Bitki Fizyolojisi Türkçe 3
2019-2020 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Türkçe 3
2019-2020 Fitoremediasyon Türkçe 3
2019-2020 Bitkilerde Stres Türkçe 3
2019-2020 Bitki Biyoteknolojisi ve Genetiği Türkçe 3
2018-2019 Bitkilerde Strese Yanıtın Moleküler Temeli Türkçe 3
2018-2019 Profesyonel Fotoğrafçılık İlkeleri ve Doğa Fotoğrafçılığı Türkçe 3
2018-2019 Bitki Biyoteknolojisi ve Genetiği Türkçe 3
2018-2019 Fitoremediasyon Türkçe 3
2018-2019 Bitki Fizyolojisi Türkçe 3
2018-2019 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Türkçe 3
2017-2018 Fitoremediasyon Türkçe 3
2017-2018 Bitki Fizyolojisi Türkçe 3
2017-2018 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Türkçe 3
2017-2018 Bitkilerde Strese Yanıtın Moleküler Temeli Türkçe 3
2017-2018 Profesyonel Fotoğrafçılık İlkeleri ve Doğa Fotoğrafçılığı Türkçe 3
2017-2018 Bitki Biyoteknolojisi ve Genetiği Türkçe 3
2016-2017 Bitkilerde Strese Yanıtın Moleküler Temeli Türkçe 3
2016-2017 Profesyonel Fotoğrafçılık İlkeleri ve Doğa Fotoğrafçılığı Türkçe 3
2015-2016 Bitkilerde Stres Türkçe 3
2015-2016 Stres Fizyolojisi Laboratuvar Teknikleri Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2022-2023 Enerji Ormancılığı Türkçe 2
2022-2023 Kent Ormancılığı Türkçe 2
2021-2022 Bitirme Çalışması Türkçe 3
2021-2022 Ağaç Islahı Türkçe 2
2021-2022 Enerji Ormancılığı Türkçe 2
2021-2022 Tohum Teknolojisi Türkçe 2
2020-2021 Evrim Türkçe 2
2020-2021 Enerji Ormancılığı Türkçe 2
2020-2021 Bitirme Çalışması Türkçe 3
2019-2020 Bitirme Çalışması Türkçe 3
2019-2020 Tohum Teknolojisi Türkçe 2
2019-2020 Enerji Ormancılığı Türkçe 2
2019-2020 Evrim Türkçe 2
2019-2020 Ormancılıkta Projelendirme Türkçe 2
2018-2019 Enerji Ormancılığı Türkçe 2
2018-2019 Evrim Türkçe 2
2018-2019 Tohum Teknolojisi Türkçe 2
2017-2018 Evrim Türkçe 2
2017-2018 Enerji Ormancılığı Türkçe 2
2017-2018 Ağaç Islahı Türkçe 2
2017-2018 Bitirme Çalışması Türkçe 3
2016-2017 Enerji Ormancılığı Türkçe 2
2016-2017 Bitirme Çalışması Türkçe 3
2016-2017 Evrim Türkçe 2
2015-2016 Tohum ve Fidanlık Tekniği Türkçe 2
2015-2016 Bitirme Çalışması Türkçe 3

İdari Görevler

 1. Enstitü Müdür Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2020 - 2021
 2. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2019 - 2022
 3. Lisansüstü Eğitim Komisyonu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2020 - 2021
 4. Danışma Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2018 - 2021
 5. Danışma Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2018 - 2021
 6. Tıbbi-Aromatik Bitkiler İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, Koordinatör Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2021 - 2023
 7. Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2022 - 2023
 8. Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2019 - 2022
 9. Enstitü Müdür Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2017 - 2019

Kitaplar

 1. RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21ST CENTURY TURKEY
  KILIÇ MİRAÇ, DEMİRALAY MEHMET, TİLKİ FAHRETTİN, Yayın Yeri : GECE KİTAPLIĞI, TÜRKİYE, ANKARA, İngilizce, 2017
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. Plant Metal Interaction Emerging Remediation Techniques
  SAĞLAM AYKUT,YETİŞSİN FUAT,DEMİRALAY MEHMET,TERZİ RABİYE, Yayın Yeri : Elsevier, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Waltham, İngilizce, 2015
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)

Makaleler

 1. Abscisic acid cross-talking with hydrogen peroxide and osmolyte compounds may regulate the leaf rolling mechanism under drought

  Yazarlar : SEZGİN ASİYE,ALTUNTAŞ CANSU,SAĞLAM AYKUT,TERZİ RABİYE,DEMİRALAY MEHMET,KADIOĞLU ASİM, Yayın Yeri : Acta Physiologiae Plantarum, 2018
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 2. İki farklı tip tahribatsız portatif klorofil metre kullanarak Artvin’de yayılış gösteren sapsız meşede (Quercus, Fagaceae) klorofil tahmini

  Yazarlar : DEMİRALAY MEHMET,SADIKLAR MURAT SABRİ,TİLKİ FAHRETTİN, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2019
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 3. Increased dehydrin level decreases leaf rolling grade by altering the reactive oxygen species homeostasis and abscisic acid content in maize subjected to osmotic stress

  Yazarlar : SARUHAN GÜLER NESLİHAN, TERZİ RABİYE, DEMİRALAY MEHMET, ÖZTÜRK KAMİL, KADIOĞLU ASİM, Yayın Yeri : 3 Biotech, 2022
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 4. Apoplastic and symplastic solute concentrations contribute to osmoticadjustment in bean genotypes during drought stress

  Yazarlar : SARUHAN GÜLER NESLİHAN,SAĞLAM AYKUT,DEMİRALAY MEHMET,KADIOĞLU ASİM, Yayın Yeri : TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, 2012
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 5. Salicylic acid delays leaf rolling by inducing antioxidant enzymes and modulating osmoprotectant content in Ctenanthe setosa under osmotic stress

  Yazarlar : DEMİRALAY MEHMET,SAĞLAM AYKUT,KADIOĞLU ASİM, Yayın Yeri : Turkish Journal of Biology, 2013
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 6. Effect of polyethylene glycol induced drought stress on photosynthesis in two chickpea genotypes with different drought tolerance

  Yazarlar : SAĞLAM AYKUT,TERZİ RABİYE,DEMİRALAY MEHMET, Yayın Yeri : Acta Biologica Hungarica, 2014
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 7. Leaf Rolling Reduces Photosynthetic Loss in Maize Under Severe Drought

  Yazarlar : SAĞLAM AYKUT,KADIOĞLU ASİM,DEMİRALAY MEHMET,TERZİ RABİYE, Yayın Yeri : Acta Botanica Croatica, 2014
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 8. Hydrogen peroxide extends postharvest life of Ctenanthe setosa leaf cuts under osmotic stress by reducing leaf rolling

  Yazarlar : SAĞLAM AYKUT,EBRU KALAYCIOĞLU,FUNDA GÜL GÜVEN,SARUHAN GÜLER NESLİHAN,KADIOĞLU ASİM,DEMİRALAY MEHMET, Yayın Yeri : Horticulture, Environment, and Biotechnology, 2014
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 9. Exogenous ascorbic acid mitigates accumulation of abscisic acid proline and polyamine under osmotic stress in maize leaves

  Yazarlar : TERZİ RABİYE,EBRU KALAYCIOĞLU,DEMİRALAY MEHMET,SAĞLAM AYKUT,KADIOĞLU ASİM, Yayın Yeri : Acta Physiologiae Plantarum, 2015
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 10. Leaf anatomical notes on Cirsium Miller Asteraceae Carduoideae from Turkey

  Yazarlar : ÖZCAN MELAHAT,DEMİRALAY MEHMET,KAHRİMAN AYDIN, Yayın Yeri : Plant Systematics and Evolution, 2015
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 11. Application of proline to root medium is more effective for amelioration of photosynthetic damages as compared to foliar spraying or seed soaking in maize seedlings under short-term drought

  Yazarlar : DEMİRALAY MEHMET,ALTUNTAŞ CANSU,SEZGİN ASIYE,TERZİ RABİYE,KADIOĞLU ASİM, Yayın Yeri : TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, 2017
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 12. Exogenous alpha lipoic acid can stimulate photosystem II activity and the gene expressions of carbon fixation and chlorophyll metabolism enzymes in maize seedlings under drought

  Yazarlar : SEZGİN ASİYE,ALTUNTAŞ CANSU,DEMİRALAY MEHMET,CİNEMRE SALIH,TERZİ RABİYE, Yayın Yeri : JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY, 2019
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 13. Application of sucrose modulates the expressions of genes involved in proline and polyamine metabolism in maize seedlings exposed to drought

  Yazarlar : ALTUNTAŞ CANSU,SEZGİN ASİYE,DEMİRALAY MEHMET,TERZİ RABİYE,SAĞLAM AYKUT,KADIOĞLU ASİM, Yayın Yeri : BIOLOGIA PLANTARUM, 2019
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 14. Proline-stimulated signaling primarily targets the chlorophyll degradation pathway and photosynthesis associated processes to cope with short-term water deficit in maize

  Yazarlar : ALTUNTAŞ CANSU,DEMİRALAY MEHMET,SEZGİN ASİYE,TERZİ RABİYE, Yayın Yeri : PHOTOSYNTHESIS RESEARCH, 2020
  Uluslararası Hakemli SCI
 15. Investigation of The Roles of Hydrogen Peroxide and NADPH Oxidase in The Regulation of Polyamine Metabolism in Maize Plants under Drought Stress Conditions

  Yazarlar : DEMİRALAY MEHMET, SAĞLAM AYKUT, YETİŞSİN FUAT, KADIOĞLU ASİM, Yayın Yeri : Ankara University Faculty of Agriculture, 2022
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 16. Pseudomonas putida KT2440 induces drought tolerance during fruit ripening in tomato

  Yazarlar : SAĞLAM AYKUT, DEMİRALAY MEHMET, ÇOLAK DİLŞAT NİGAR, PEHLİVAN GEDİK NECLA, BAŞOK OĞUZ, KADIOĞLU ASİM, Yayın Yeri : BIOAGRO (Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado), 2022
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 17. Araplar Dağı Çömlek Dağı ve Çevrelerinin Florası Derebucak Konya

  Yazarlar : DEMİRALAY MEHMET,DURAL HÜSEYİN, Yayın Yeri : Selçuk Üniveritesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 2007
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 18. Exogenous acetone O-(4-chlorophenylsulfonyl) oxime alleviates Cd stress-induced photosynthetic damage and oxidative stress by regulating the antioxidant defense mechanism in Zea mays

  Yazarlar : DEMİRALAY MEHMET, Yayın Yeri : Physiology and Molecular Biology of Plants, 2022
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 19. Yerel (Artvin-Şavşat) ve Tescilli Domates Çeşitlerinde Kuraklık Stresine Karşı Tolerans Seviyelerinin Araştırılması

  Yazarlar : DEMİRALAY MEHMET, Yayın Yeri : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2021
  Ulusal Hakemli TR DİZİN

Öğrenim

 1. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ, 1999 - 2003
 2. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BİYOLOJİ (DR), 2009 - 2015
 3. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ), 2003 - 2006

Projeler

 1. Bazı Portatif Klorofilmetrelerin Yaprak Azot ve Klorofil içeriğinin Tespitinde Kullanım Verimliliklerinin Değerlendirilmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 15.12.2017 - 15.12.2019
 2. Sapsız Meşede Klorofil İçerik İndeksinin Hesaplanmasında Biyokimyasal ve Optik Metodların Kullanımının Optimizasyonu
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 05.01.2016 - 28.12.2017
 3. Bakır Stresine Maruz Kalmış İki Farklı Domates Çeşidinde, Prolinin Çimlenme Üzerine İyileştirici Etkilerinin Araştırılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 15.12.2017 - 28.08.2020
 4. Bakıya Göre Sapsız Meşe'de (Quercus petraea (Mattuschka)Liebl.)'nda Fizyolojik ve Morfolojik Değişiklikler
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 07.04.2016 - 28.12.2016
 5. Melatonin Uygulamasının Arabidopsis thaliana'da Bor Stresinin Etkilerinin Azaltılmasındaki Rolünün Araştırılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 11.04.2016 - 25.09.2017
 6. Alfa Lipoik Asit Uygulamasının Osmotik Stresin Oluşturduğu Fotosentetik Hasarı İyileştirmedeki Rolü
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 04.03.2016 - 06.06.2017
 7. Bitkilerde Kuraklık ve Tuz Stresi Koşullarında Hidrojen Peroksit ve Poliaminler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.10.2013 - 25.11.2016
 8. Türkiye'nin Bazı İllerinden Temin Edilen Propolisin Farklı Çözücülerle Hazırlanan Ekstraktlarının Antioksidan ve Antidiabetik Özelliklerinin ve HPLC Karakterizasyonunun Araştırılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Devam Ediyor
 9. Artvin ili Arhavi, Hopa, Borçka ve Murgul İlçelerindeki Kestane Balı Örneklerinin İlçelere Göre Nem, Sıcaklık ve Yükselti Farklarından Ortaya Çıkan Kalite Değerlerinin Belirlenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Devam Ediyor
 10. Artvin-Hatila, Yusufeli, Ardanuç ve Şavşat İlçelerindeki Farklı İstasyonlardan Temin Edilen Çiçek Balı Örneklerinde Kalite Analizlerinin Yapılması ve Validasyonu
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Devam Ediyor
 11. Artvin Bölgesi’nde Halk Arasında Tıbbi Amaçlı Kullanılan Bazı Bitkilerin Uçucu Yağ ve Fenolik Bileşen Kompozisyonu ile Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenerek İlaç ve Sanayi Sektörlerinde Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi (2021-TAB-08) (Cumhurbaşkanlığı İhtisaslaşma Projesi)
  ULUSAL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Araştırmacı
  Devam Ediyor , 01.12.2021 - 11.08.2023
 12. Fitokozmetik Ürün Oluşturma (2021-TAB-07) (Cumhurbaşkanlığı İhtisaslaşma Projesi)
  ULUSAL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Araştırmacı
  Devam Ediyor , 01.12.2021 - 11.08.2023
 13. Kuraklık Stresi Koşullarında Prolin Ön Uygulamasının Karaçam Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
  ULUSAL -Tübitak 1002 Yürütücü
  Tamamlandı , 01.09.2019 - 22.03.2021
 14. Osmotik Stres Koşullarında Dıştan Uygulanan Osmolitlerin Hücresel Poliamin, Prolin, Sakkaroz ve Absisik Asit Metabolizması ile İlgili Gen İfadeleri Üzerine Etkisi
  ULUSAL -Tübitak 1002 Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.07.2017 - 01.07.2018
 15. Kuraklık Stresine Maruz Kalmış Bitkilerde Hidrojen Peroksit ve Poliaminler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  ULUSAL -Tübitak 1002 Bursiyer
  Tamamlandı , 15.02.2014 - 15.02.2015

Araştırma/Sertifika/Diğer

 1. Thermo Scientific Flash SMART Elementel Analiz Sistemi, Ulusal
  Sertifika Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi 18.08.2021 - 22.08.2021
 2. Shimadzu Preparatif HPLC, Ulusal
  Kurs Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi 15.03.2022 - 17.03.2022
 3. Agilent Technologies HPLC 1260 Eğitimi, Ulusal
  Kurs Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji 18.08.2016 - 19.08.2016
 4. 4. Uluslararası Katılımlı Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu, Ulusal
  Kongre Düzenleme Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 11.09.2013 - 14.09.2013
 5. Kanserin Moleküler Biyolojisi ve Kanseri Etkileyen Faktörler, Ulusal
  Kongre Düzenleme Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü 16.05.2013 - 16.05.2013
 6. OPTI-SCIENCES OS5P+ Klorofil Floremetre Cihazı, Ulusal
  Kurs Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi 01.12.2019 - 01.12.2019
 7. REGENT INSTRUMENTS AGROSUITE PRO Kök, Yaprak, İğne Yaprak ve Tohum Görüntüleme ve Analiz Sistemi, Ulusal
  Kurs Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi 01.10.2019 - 03.10.2019
 8. LI-COR LI-6800 Taşınabilir Fotosentez Ölçüm Sistemi, Ulusal
  Kurs Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi 01.10.2019 - 03.10.2019
 9. Agilent Technologies Cary 3500 Spektrofotometre, Ulusal
  Kurs Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi 25.09.2020 - 25.09.2020
 10. MILESTONE ETHOS X Mikrodalga Ekstraksiyon Sistemi, Ulusal
  Kurs Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi 17.11.2020 - 17.11.2020
 11. BUSCHI Marka E-800 PRO Model Soxhlet, Uluslararası
  Kurs Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi 16.11.2020 - 16.11.2020
 12. Eppendorf New Brunswick Semineri, Ulusal
  Seminer Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü 13.05.2014 - 13.05.2014
 13. Metabolomik Çalıştayı, Uluslararası
  Çalıştay Karadeniz Teknik Üniversitesi 04.07.2010 - 10.07.2010
 14. Yüksek Öğretim Kurulu-Anadolu Üniversitesi, Ulusal
  Kurs Artvin Çoruh Üniversitesi 07.10.2019 - 01.12.2019
 15. BIO-RAD CFX Connect RT-PCR, Ulusal
  Kurs Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 21.12.2013 - 12.12.2013
 16. Risk Yönetimi Eğitimi, Ulusal
  Kurs Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi 13.10.2022 - 13.10.2022
 17. BIO-RAD ChemiDoc MP Cihazı, Ulusal
  Kurs Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 05.02.2015 - 05.02.2015
 18. Metod Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliğinin Hesaplanması Eğitimi, Ulusal
  Kurs Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi 12.10.2022 - 12.10.2022
 19. TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler Eğitimi, Ulusal
  Kurs Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi 11.10.2022 - 11.10.2022
 20. Mettler Toledo Seven Excellence pH/Ion/C/DO Ölçüm Cihazı, Ulusal
  Kurs Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi-Aromatik bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi 14.04.2022 - 14.04.2022
 21. Anton Paar Abbemate 3200 Refraktometre, Ulusal
  Kurs Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi 07.02.2023 - 07.02.2023
 22. T.C. Ortahisar Kaymakamlığı Trabzon Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü Teşekkür Belgesi, Ulusal
  Çalışma T.C. Ortahisar Kaymakamlığı Trabzon Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü 14.11.2015 - 14.11.2015
 23. Teşekkür-Tebrik, Ulusal
  Sertifika Artvin Çoruh Üniversitesi 01.03.2022 - 01.03.2022
 24. Teşekkür-Tebrik, Ulusal
  Sertifika Artvin Çoruh Üniversitesi 01.03.2023 - 01.03.2023
 25. Tıbbi ve Aromatik bitkiler Çalıştayı, Ulusal
  Sertifika Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre Merkezi 08.12.2022 - 08.12.2022
 26. Agilent Technologies 1290 Infinity II Series U-HPLC , 6495C MSMS (LC-MSMS ) Sistemi, Ulusal
  Kurs Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi 23.12.2021 - 29.12.2021
 27. Agilent Technologies ICP-MS 7900, Ulusal
  Kurs Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi 05.07.2021 - 06.07.2021
 28. Agilent Technologies 1260 Infinity II HPLC, Ulusal
  Kurs Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi 02.08.2021 - 03.08.2021
 29. Anton Paar MW PRO Mikrodalga Yakma Cihazı, Ulusal
  Kurs Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi 20.04.2021 - 20.04.2021
 30. Thermo Scientific Multiskan SKY Cihazı (Palet Reader), Ulusal
  Kurs Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi 30.03.2021 - 30.03.2021
 31. Agilent Technologies Marka GC-MS Sistemi Eğitimi, Ulusal
  Kurs Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi 20.09.2021 - 23.09.2021
 32. BIO-RAD ChemiDoc MP Cihazı, Ulusal
  Kurs Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi 24.08.2021 - 24.08.2021
 33. BIO-RAD TC20 Hücre Sayım Cihazı, Ulusal
  Kurs Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi 24.08.2021 - 24.08.2021
 34. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (Uzaktan Eğitim Kapısı), Ulusal
  Kurs Artvin Çoruh Üniversitesi (https://uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr/Giris?return=/egitimler) 27.03.2023 - 29.03.2023
 35. TÜBİTAK 2237 PROJE EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI- DOĞA BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ, Ulusal
  Kurs Trabzon 16.06.2013 - 22.06.2013

Tez Danışmanlıkları

 1. Soğuk stresine maruz kalmış sarıçam tohumlarında salisilik asitin çimlenme üzerine etkilerinin araştırılması

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 2. Bakır stresine maruz kalmış iki farklı domates çeşidinde prolinin bakır stesine karşı iyileştirici etkilerinin araştırılması

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2020
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 3. Prolin ön uygulamasının kuraklık stresi koşullarındaki karaçam tohumlarının çimlenmesi üzerine etkilerinin araştırılması

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2020
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 4. Bazı buğday çeşitlerinde azotlu gübre uygulamalarının kuraklık stresine karşı etkilerinin araştırılması

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2022
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 5. Osmanthus decorus (Boiss. & Balansa.) kasaplıgil bitki çayının aktarlardan temin edilen Rosa canina L. ve tilia cordata mill. bitki çayları ile karşılaştırılması

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı, 2023
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 6. Artvin'de yayılış gösteren Psephellus pecho (Albov) Wagenitz ve P. taochius Sosn. türlerinin doku kültürü ile çoğaltılması, antioksidan ve antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023
  Yurt İçi Türkiye Devam Ediyor
 7. Avrupa Kestanesi (Castanea sativa Mill.) Fidanlarında Kuraklık Stresi Etkilerinin İncelenmesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2023
  Yurt İçi Türkiye Devam Ediyor