Mehmet ÖZALP

Doç. Dr. Mehmet ÖZALP

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Havza Yönetimi Ana Bilim Dalı
mozalp artvin.edu.tr 4138
Ofis 0466 215 1000
Telefon 4138
E-Posta mozalp artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres ARTVİN CORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, SEYİTLER YERLEŞKESİ, 08000 ARTVİN
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, HAVZA YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, DOÇENT, 2018 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, HAVZA YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, YARDIMCI DOÇENT, 2005 -

Bildiriler

 1. BAYES OLASILIK TEOREMİ KULLANILARAK HEYELANDUYARLILIK HARİTALARININ ÜRETİLMESİ

  Yazarlar : AKINCI HALİL,YAVUZ ÖZALP AYŞE,ÖZALP MEHMET,TEMUÇİN KILIÇER SEBAHAT,KILIÇOĞLU CEM,EVERAN EMRE, Yayın Yeri : 5. UZAKTAN ALGILAMA-CBS (UZAL-CBS 2014) SEMPOZYUMU, İstanbul, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 17.10.2014 Etkinlik Tarihi : 14.10.2014 - 17.10.2014
  Ulusal Tam metin bildiri
 2. Fabrika Deresi Havzası’nda Sediment VerimininGeoWEPP ve SWAT Modeli Kullanılarak Tahmin Edilmesi

  Yazarlar : ERDOĞAN YÜKSEL ESİN,ÖZALP MEHMET,YILDIRIMER SAİM, Yayın Yeri : International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR), Muğla, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 10.05.2019 Etkinlik Tarihi : 08.04.2019 - 10.04.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. Borçka Barajı Rezervuarı ve Yakın Çevresindeki Su Kalitesi ve Askıda Sediment Veriminin Mevcut Durumunun Belirlenmesi

  Yazarlar : ÖZALP MEHMET,YILDIRIMER SAİM,ERDOĞAN YÜKSEL ESİN,TURGUT BÜLENT, Yayın Yeri : International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR) Marmaris / Turkey,, 2019 Basım Tarihi : 10.05.2019 Etkinlik Tarihi : 08.04.2019 - 10.04.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. Kabaca Deresi’nde Ardışık Olarak Kurulan Nehir Tipi HES Tesislerinin Su Kalitesi, Debi ve Toplam Askıda Sediment Üzerine Etkilerinin İrdelenmesi

  Yazarlar : Özay Gözde,ÖZALP MEHMET,YILDIRIMER SAİM,Osmanaoğlu Şenol, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 5. Effects of Incorrect Land Use and Deforestation on Landslides Susceptibility in Artvin, Turkey

  Yazarlar : YAVUZ ÖZALP AYŞE,AKINCI HALİL,ÖZALP MEHMET, Yayın Yeri : International Symposium People – Forest – Science, 2018 Basım Tarihi : 10.10.2018 Etkinlik Tarihi : 10.10.2018 - 12.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 6. Determination of the growth performance and soil protection ability of the Caper (Capparis sp) in eroded site in semi-arid region of Artvin

  Yazarlar : YÜKSEK TURAN,YÜKSEK FİLİZ,ÖZALP MEHMET,ÖLMEZ ZAFER, Yayın Yeri : IFES 2017, 2017 Basım Tarihi : 10.12.2017 Etkinlik Tarihi : 07.11.2017 - 10.11.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 7. A WATERSHED SCALE PREDICTION OF SOIL LOSS, RUNOFF AND SEDIMENT YIELD USING GEOWEPP MODEL: A CASE STUDY FOR BARBAL CREEK WATERSHED IN ARTVIN, TURKEY

  Yazarlar : ERDOĞAN YÜKSEL ESİN,ÖZALP MEHMET,YILDIRIMER SAİM, Yayın Yeri : International Conference “Landscape Dimensions of Sustainable Development:Science – Planning – Governance”, Tiflis, GÜRCİSTAN, 2017 Basım Tarihi : 15.11.2017 Etkinlik Tarihi : 04.10.2017 - 06.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 8. Comparing fabrika and Hatila creek watersheds with respect to some water quality parameters and total suspended sediment (tss) amounts

  Yazarlar : YILDIRIMER SAİM,ÖZALP MEHMET,ERDOĞAN YÜKSEL ESİN,Osmanaoğlu Şenol, Yayın Yeri : International Symposium on New Horizons in Forestry- ISFOR 2017, 2017 Basım Tarihi : 15.11.2017 Etkinlik Tarihi : 18.10.2017 - 20.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 9. Determination of the growth performance and soil protection ability of the Caper (Capparis sp) in eroded site in semi-arid region of Artvin, Turkey

  Yazarlar : YÜKSEK TURAN,YÜKSEK FİLİZ,ÖZALP MEHMET,ÖLMEZ ZAFER, Yayın Yeri : International ForestryEnvironment Symposium, TRABZON, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 12.11.2017 Etkinlik Tarihi : 07.11.2017 - 10.11.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 10. DETERMINING HEAVY METAL CONTENTS OF SEDIMENTS DEPOSITED IN BORCKA DAM RESERVOIR ALONG THE CORUH RIVER WATERSHED IN ARTVIN, TURKEY

  Yazarlar : ÖZALP MEHMET,TURGUT BÜLENT,YILMAZ VEDAT,Dumbadze Guguli, Yayın Yeri : LANDSCAPE DIMENSIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: SCIENCE – PLANNING – GOVERNANCE, Tbilisi, GÜRCİSTAN, 2017 Basım Tarihi : 04.10.2017 Etkinlik Tarihi : 04.10.2017 - 06.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 11. Predicting Soil Loss and Sediment Yield Amounts in Mountainous Large Watersheds with GeoWEPP Model: A Case Study of Godrahav Creek Watershed in Artvin

  Yazarlar : ÖZALP MEHMET,ERDOĞAN YÜKSEL ESİN,YILDIRIMER SAİM, Yayın Yeri : the International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences, Çanakkale, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 01.12.2017 Etkinlik Tarihi : 18.10.2017 - 21.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 12. DETERMINING HEAVY METAL CONTENTS OF SEDIMENTS DEPOSITED IN BORCKA DAM RESERVOIR ALONG THE CORUH RIVER WATERSHED IN ARTVIN, TURKEY

  Yazarlar : ÖZALP MEHMET,TURGUT BÜLENT,YILMAZ VEDAT, Yayın Yeri : LANDSCAPE DIMENSIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: SCIENCE – PLANNING – GOVERNANCE, Tbilisi, GÜRCİSTAN, 2017 Etkinlik Tarihi : 04.10.2017 - 06.10.2017
  Uluslararası
 13. Using GeoWEPP Interface to Determine Runoff Soil Loss and Sediment Yield Generated from Düz Creek Watershed in Artvin

  Yazarlar : ERDOĞAN YÜKSEL ESİN,ÖZALP MEHMET,YILDIRIMER SAİM, Yayın Yeri : International Forestry Symposium (IFS 2016), 7-10 December 2016, Kastamonu, TÜRKİYE, 2016 Etkinlik Tarihi : 07.12.2016 - 10.12.2016
  Ulusal Özet bildiri
 14. INVESTIGATING IMPACTS OF LARGE DAMS ON AGRICULTURAL LANDS AND DETERMINING ALTERNATIVE ARABLE AREAS USING GIS AND AHP IN ARTVIN TURKEY

  Yazarlar : AKINCI HALİL,YAVUZ ÖZALP AYŞE,ÖZALP MEHMET, Yayın Yeri : The Selçuk International Scientific Conference On Applied Sciences - 2016, Antalya, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 30.09.2016 Etkinlik Tarihi : 27.09.2016 - 30.09.2016
  Ulusal Tam metin bildiri
 15. Monumental Castanea Sativa Mill. Individuals on the Slopes of Genya Mountain, Artvin, Turkey

  Yazarlar : TEMEL FATİH,ÖZALP MEHMET, Yayın Yeri : International Workshop on Chestnut Management in Mediterranean Countries-Problems and Prospects, Bursa, TÜRKİYE, 2007 Basım Tarihi : 25.10.2007 Etkinlik Tarihi : 23.10.2007 - 25.10.2007
  Ulusal Tam metin bildiri
 16. Sarp ve Ormanlık Yukarı Havzalarda Yapılan Maden İşletmeciliğinin Doğal Kaynaklara Etkisinin ve Yasal Boyutunun İncelenmesi

  Yazarlar : ÖZALP MEHMET, Yayın Yeri : INTERNATIONAL SYMPOSIUM: BOTTLENECKS, SOLUTIONS, AND PRIORITIES IN THE CONTEXT OF FUNCTIONS OF FOREST RESOURCES, İstanbul, TÜRKİYE, 2007 Basım Tarihi : 19.10.2007 Etkinlik Tarihi : 17.10.2007 - 19.10.2007
  Ulusal Tam metin bildiri
 17. Consequences of Fragmentation within an Oriental Spruce (Picea orientalis) Forest dominated forest ecosystem due to private investments in Artvin, Turkey: A case study

  Yazarlar : ÖZALP MEHMET,TEMEL FATİH,GÖKTÜRK TEMEL,KURDOĞLU OĞUZ, Yayın Yeri : International Conference on Spruce in the Context of Global Change, Halmstad, İSVEÇ, 2009 Basım Tarihi : 03.09.2009 Etkinlik Tarihi : 31.08.2009 - 03.09.2009
  Uluslararası Özet bildiri
 18. Changes on Soil Properties Associated with Soil Depth inEroded Areas: A Case Study of Pamukcular Watershed

  Yazarlar : ÖZALP MEHMET,TURGUT BÜLENT,AKSAKAL EKREM LÜTFİ,ERDOĞAN YÜKSEL ESİN,YILDIRIMER SAİM, Yayın Yeri : International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 26.10.2013 Etkinlik Tarihi : 24.10.2013 - 26.10.2013
  Ulusal Tam metin bildiri
 19. Determining Spatial Variability of Penetration Resistanceand Particle Size Distribution in Sediment Deposition

  Yazarlar : TURGUT BÜLENT,ÖZALP MEHMET,YILDIRIMER SAİM, Yayın Yeri : International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 26.10.2013 Etkinlik Tarihi : 24.10.2013 - 26.10.2013
  Ulusal Tam metin bildiri
 20. Determination of Snow Water Equivalent (SWE)According to Elevation and Its Importance for WaterResources in Semi-Humid Region of Turkey

  Yazarlar : YÜKSEK TURAN,YAVUZ ÖZALP AYŞE,ÖZALP MEHMET,Yüksek Filiz,ERDOĞAN YÜKSEL ESİN, Yayın Yeri : International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 26.10.2013 Etkinlik Tarihi : 24.10.2013 - 26.10.2013
  Ulusal Tam metin bildiri
 21. Sulak Alan Ekosistemlerindeki Gelişmelerin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi ve Yapılması Gerekenler

  Yazarlar : ÖZALP MEHMET, Yayın Yeri : Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu_SDÜ, Isparta, TÜRKİYE, 2005 Basım Tarihi : 10.09.2005 Etkinlik Tarihi : 08.09.2005 - 10.09.2005
  Ulusal Tam metin bildiri
 22. Threats to genetic diversity of oriental spruce (Picea orientalis) in Turkey.

  Yazarlar : TEMEL FATİH,ÖZALP MEHMET,KURDOĞLU OĞUZ, Yayın Yeri : International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species, Muğla, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 29.05.2010 Etkinlik Tarihi : 26.05.2010 - 29.05.2010
  Uluslararası Özet bildiri
 23. Korunan Alanlarda Yönetim Etkinliğinin Belirlenmesi İçin Bir Yöntem Uygulaması (Doğu Karadeniz Örneği).

  Yazarlar : KURDOĞLU OĞUZ,ÖZALP MEHMET,Avcıoğlu Başak, Yayın Yeri : Koruma Sempozyumu-Trabzon, Trabzon, TÜRKİYE, 2006 Basım Tarihi : 01.02.2008 Etkinlik Tarihi : 07.12.2006 - 09.12.2006
  Ulusal Tam metin bildiri
 24. Nehir Tipi Hidroelektrik Santral Yatırımlarının, Yasal Süreç, Çevresel Etkiler, Doğa Koruma ve Ekoturizmin Geleceği Kapsamında Değerlendirilmesi

  Yazarlar : KURDOĞLU OĞUZ,ÖZALP MEHMET, Yayın Yeri : III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 20.05.2010 Etkinlik Tarihi : 20.05.2010 - 22.05.2010
  Ulusal Tam metin bildiri
 25. Büyük Barajların Tarım Arazileri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi ve Artvin’de CBS ve AHP Yöntemi Kullanılarak Alternatif Tarım Arazilerinin Belirlenmesi

  Yazarlar : AKINCI HALİL,YAVUZ ÖZALP AYŞE,ÖZALP MEHMET,TURGUT BÜLENT, Yayın Yeri : TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 28.03.2015 Etkinlik Tarihi : 25.03.2015 - 28.03.2015
  Ulusal Tam metin bildiri
 26. Çoruh Nehri Üzerindeki Baraj Projelerinin Neden Olduğu Arazi Kullanım Değişiminin Corine Arazi Örtüsü ve Meşcere Haritaları Kullanılarak Belirlenmesi.

  Yazarlar : YILDIRIMER SAİM,ÖZALP MEHMET,ERDOĞAN YÜKSEL ESİN, Yayın Yeri : I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu, Çankırı, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 12.09.2014 Etkinlik Tarihi : 10.09.2014 - 12.09.2014
  Ulusal Tam metin bildiri
 27. Using A Geospatial Interface GeoWEPP to Predict Soil Loss Runoff and Sediment Yield of Kokolet Creek Watershed

  Yazarlar : ERDOĞAN YÜKSEL ESİN,ÖZALP MEHMET,YILDIRIMER SAİM, Yayın Yeri : 6th International Conference of Ecosystems (ICE2016), Tirana, ARNAVUTLUK, 2016 Basım Tarihi : 01.07.2016 Etkinlik Tarihi : 03.06.2016 - 06.06.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 28. Growth and survival of baldcypress planted in an old rice field of coastal South Carolina.

  Yazarlar : H Conner William,Inabinette Wayne L,ÖZALP MEHMET, Yayın Yeri : The 12th Biennial Southern Silvicultural Research Conference, Asheville, NC, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2003 Basım Tarihi : 04.01.2004 Etkinlik Tarihi : 24.02.2003 - 28.02.2003
  Ulusal Tam metin bildiri
 29. Baldcypress restoration in a saltwater damaged area of South Carolina

  Yazarlar : Conner William H,ÖZALP MEHMET, Yayın Yeri : The eleventh biennial southern silvicultural research conference, Knoxville, TN, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 2002 Basım Tarihi : 22.03.2002 Etkinlik Tarihi : 20.03.2002 - 22.03.2002
  Ulusal Tam metin bildiri
 30. Influence of soil series and planting methods on fifth-year survival and growth of bottomland oak re-establishment in a farmed wetland

  Yazarlar : ÖZALP MEHMET,Schoenholtz Stephen H,Hodges John D,Miwa Masato, Yayın Yeri : The ninth biennial southern silvicultural research conference, Clemson, SC, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 1997 Basım Tarihi : 01.06.1998 Etkinlik Tarihi : 25.02.1997 - 27.03.1997
  Ulusal Tam metin bildiri
 31. Baraj ve Yol Yapımlarının Doğal Kaynaklara Etkisi: Aşağı Çoruh Havzası Örneği

  Yazarlar : ÖZALP MEHMET,YAVUZ ÖZALP AYŞE,YÜKSEK TURAN,Toker Erdal, Yayın Yeri : II. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, Eskişehir, TÜRKİYE, 2009 Basım Tarihi : 15.05.2009 Etkinlik Tarihi : 13.05.2009 - 15.05.2009
  Ulusal Tam metin bildiri
 32. Major Threats to the Plant Diversity of Artvin (Turkey)

  Yazarlar : EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR,ÖZALP MEHMET,GÖKTÜRK TEMEL,ERŞEN-BAK FUNDA,YÜKSEL EMRAH, Yayın Yeri : Modernization of Agriculture in the Conditions of Globalization, Batum, GÜRCİSTAN, 2010 Basım Tarihi : 30.06.2010 Etkinlik Tarihi : 29.06.2010 - 30.06.2010
  Uluslararası Özet bildiri
 33. Effects of building dams and run-of-river type hydropower plants in coruh valley on the floral richness of Artvin

  Yazarlar : EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR,ERŞEN-BAK FUNDA,ÖZALP MEHMET, Yayın Yeri : International Conference & Exhibition, Batumi, GÜRCİSTAN, 2010 Basım Tarihi : 09.05.2010 Etkinlik Tarihi : 07.05.2010 - 09.05.2010
  Uluslararası Özet bildiri
 34. Environmental and Social Effects of Both Large Dams and Run of River Hydroelectric Power Plants within the Coruh River Watershed in Artvin Turkey

  Yazarlar : ÖZALP MEHMET,YILDIRIMER SAİM,ERDOĞAN YÜKSEL ESİN, Yayın Yeri : International Conference “New Frontiers in Environmental and Water Management, Kavala, YUNANİSTAN, 2015 Basım Tarihi : 04.05.2015 Etkinlik Tarihi : 19.03.2015 - 21.03.2015
  Uluslararası Tam metin bildiri
 35. ARTVİN DE NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN NEDEN OLDUĞU OLACAĞI EKOLOJİK VE SOSYAL SORUNLAR

  Yazarlar : ÖZALP MEHMET,KURDOĞLU OĞUZ,ERDOĞAN YÜKSEL ESİN,YILDIRIMER SAİM, Yayın Yeri : III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 30.05.2010 Etkinlik Tarihi : 20.05.2010 - 22.05.2010
  Ulusal Tam metin bildiri
 36. CBS YARDIMI İLE ÇORUH NEHRİ ÜZERİNDE PLANLANAN BARAJ VE YOL PROJELERİNİN NEDEN OLACAĞI ARAZİ KULLANIM DEĞİŞİMİNİN VE ARAZİ TAHRİBATININ BELİRLENMESİ

  Yazarlar : ÖZALP MEHMET,ERDOĞAN YÜKSEL ESİN,YILDIRIMER SAİM, Yayın Yeri : IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012), Zonguldak, TÜRKİYE, 2012 Basım Tarihi : 19.10.2012 Etkinlik Tarihi : 16.10.2012 - 19.10.2012
  Ulusal Tam metin bildiri
 37. Erozyon Kontrol SahalarındaKullanılan Yalancı Akasyanın Robinia pseudeoacacia L Toprak Özelliklerine Etkisi Artvin Pamukçular HavzasıÖrneği

  Yazarlar : YÜKSEK TURAN,ÖZALP MEHMET,Yüksek Filiz,ERDOĞAN YÜKSEL ESİN,Dehşet Ferit,İnanlı Eren, Yayın Yeri : III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 30.05.2010 Etkinlik Tarihi : 20.05.2010 - 22.05.2010
  Ulusal Tam metin bildiri

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2017-2018 HAVZA YÖNETİMİNDE PLANLAMA ESASLARI Türkçe 3
2017-2018 HAVZALARDA SU YÖNETİMİ Türkçe 3
2016-2017 Havzalarda Su Yönetimi Türkçe 3
2016-2017 Orman ve Mera Hidrolojisi Türkçe 3
2016-2017 Sulak Alanlar Ekolojisi Türkçe 3
2016-2017 Havza Yönetiminde Planlama Esasları Türkçe 3
2015-2016 HAVZA YÖNETİMİNDE PLANLAMA ESASLARI Türkçe 3
2015-2016 HAVZALARDA SU YÖNETİMİ Türkçe 3
2015-2016 ORMAN VE MERA HİDROLOJİSİ Türkçe 3
2015-2016 SULAK ALANLAR EKOLOJİSİ Türkçe 3
2014-2015 sulak alanlar ekolojisi Türkçe 3
2014-2015 havza yönetiminde planlama esasları Türkçe 3
2014-2015 orman ve mera hidrolojisi Türkçe 3
2014-2015 havzalarda su yönetimi Türkçe 3
2013-2014 HAVZA YÖNETİMİNDE PLANLAMA ESASLARI Türkçe 3
2013-2014 SULAK ALANLAR EKOLOJİSİ Türkçe 3
2012-2013 ORMAN VE MERA HİDROLOJİSİ Türkçe 3
2012-2013 HAVZALARDA SU YÖNETİMİ Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2019-2020 HAVZA YÖNETİMİ Türkçe 3
2018-2019 HAVZALARDA SU YÖNETİMİ Türkçe 3
2018-2019 ÇEVRE KORUMA Türkçe 2
2017-2018 HAVZA YÖNETİMİ Türkçe 3
2016-2017 Çevre Koruma Türkçe 2
2016-2017 Ormancılıkta Projelendirme Türkçe 2
2016-2017 Ormancılık Uygulamaları Türkçe 4
2016-2017 Toprak Koruma Türkçe 3
2015-2016 ORMANCILIK UYGULAMALARI-I Türkçe 4
2015-2016 ORMANCILIKTA PROJELENDİRME Türkçe 3
2015-2016 TOPRAK KORUMA Türkçe 1
2015-2016 ÇEVRE KORUMA Türkçe 2
2014-2015 havza yönetimi Türkçe 3
2014-2015 toprak koruma Türkçe 3
2014-2015 çevre koruma Türkçe 2
2013-2014 Havza Yönetimi Türkçe 3
2012-2013 Toprak Koruma Türkçe 3
2012-2013 Çevre Koruma Türkçe 2
2012-2013 ORMANCILIKTA PROJELENDİRME Türkçe 2
2012-2013 ORMANCILIK UYGULAMALARI-I Türkçe 4
2012-2013 Su Kaynaklarının Korunması ve Yönetimi Türkçe 2
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2018-2019 SULAK ALANLAR Türkçe 2
2017-2018 SULAK ALANLAR Türkçe 2
2016-2017 Sulak Alanlar Türkçe 2
2015-2016 HAVZA AMENAJMANI Türkçe 2
2015-2016 SULAK ALANLAR Türkçe 2
2014-2015 havza amenajmanı Türkçe 2
2014-2015 sulak alanlar Türkçe 2
2012-2013 Sulak Alanlar Türkçe 2
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2016-2017 Akarsu Ekosistemleri Türkçe 3
2015-2016 Çevre Korunması ve Kirlenmesi Türkçe 3
2014-2015 çevre korunması ve kirlenmesi Türkçe 3
2014-2015 akarsu ekosistmeleri Türkçe 3
2013-2014 Su Havzalarında Sorunlar ve Çözümleri Türkçe 3
2010-2011 ÇEVRE KİRLENMESİ VE KORUNMASI Türkçe 3

İdari Görevler

 1. Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
 2. Erasmus Koordinatörü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
 3. Anabilim Dalı Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
 4. MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
  2007 - 2008

Kitaplar

 1. Status and Protection of Globally Threatened Species in the Caucasus
  Diker Halim,DİKER EBRU,ÖZALP MEHMET,Avcıoğlu Başak,Kalem Sedat, Yayın Yeri : Contour Ltd., GÜRCİSTAN, Tiflis, İngilizce, 2009
  Uluslararası Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Bölüm(ler)

Makaleler

 1. Predicting Soil Erosion Status of the Düz Creek Watershed in Artvin

  Yazarlar : ERDOĞAN YÜKSEL ESİN,ÖZALP MEHMET,YILDIRIMER SAİM, Yayın Yeri : Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2019
  Uluslararası Hakemli Emerging Sources Citation Index
 2. Determination of the growth performance and soil protection ability of the Caper (Capparis sp.) in eroded site in semi-arid region of Artvin, Turkey

  Yazarlar : YÜKSEK TURAN,YÜKSEK FİLİZ,ÖZALP MEHMET,ÖLMEZ ZAFER, Yayın Yeri : Journal of AnatolianEnvironmentalAnimal Sciences, 2018
  Uluslararası Hakemli Index Copernicus
 3. Subdividing Large Mountainous Watersheds into Smaller Hydrological Units to Predict Soil Loss and Sediment Yield Using the GeoWEPP Model

  Yazarlar : ÖZALP MEHMET,ERDOĞAN YÜKSEL ESİN,YILDIRIMER SAİM, Yayın Yeri : Polish Journal of Environmental Studies, 2017
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 4. Borçka Barajı Rezervuarında Yeni Oluşmuş Bir Sediment BirikimSahasındaki Penetrasyon Direnç Değerlerinin Uzaysal Dağılımı

  Yazarlar : TURGUT BÜLENT,ÖZALP MEHMET,ÖZTAŞ TAŞKIN, Yayın Yeri : Tarım Bilimleri Dergisi, 2017
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 5. INVESTIGATING IMPACTS OF LARGE DAMS ON AGRICULTURAL LANDS AND DETERMINING ALTERNATIVE ARABLE AREAS USING GIS AND AHP IN ARTVIN, TURKEY

  Yazarlar : AKINCI HALİL,YAVUZ ÖZALP AYŞE,ÖZALP MEHMET, Yayın Yeri : Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim veTeknoloji Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 6. Soil Property Changes After Conversion from FOrest to Pasture in Mount Sacinka, Artvin, Turkey

  Yazarlar : ÖZALP MEHMET,ERDOĞAN YÜKSEL ESİN,YÜKSEK TURAN, Yayın Yeri : Land Degradation Development, 2016
  Uluslararası Hakemli SCI
 7. Using A Geospatial Interface (GeoWEPP) To Predict Soil Loss, Runoff And Sediment Yield Of Kokolet Creek Watershed

  Yazarlar : ERDOĞAN YÜKSEL ESİN,ÖZALP MEHMET,YILDIRIMER SAİM, Yayın Yeri : International Journal of Ecosystems and Ecology Sciences, 2016
  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index
 8. Artvin in Şavşat ilçesinde yetiştirilen korunga Onobrychis sativa Scop yem bitkisinin verimi ve kalitesi üzerine yükseltinin ve bazı toprak özelliklerinin etkisi

  Yazarlar : TEMEL OSMAN,ÖZALP MEHMET, Yayın Yeri : Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 2016
  Ulusal Hakemli AGRICOLA; CrossRef ; ProQuest; OJS; CAB Abstract;...
 9. RESPONSES OF SOME SOIL PROPERTIES TO 14TH YEARAFFORESTATION EFFORTS IN THE SEMI ARIDGRASSLANDS OF ANKARA TURKEY

  Yazarlar : ÖZALP MEHMET,CAVDAR GOKHAN, Yayın Yeri : Fresenius Environmental Bulletin, 2016
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 10. Investigating the effects of elevation changes on vegetation structure and soil properties for the pasturelands above forest line

  Yazarlar : BILGIN FUAT,ÖZALP MEHMET, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2016
  Ulusal Hakemli CAB Direct
 11. SRTM ve Topografik Harita Verilerini Kullanarak ArcHydro Modülünün Artvin İlindeki Yağış Havzalarının Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanması

  Yazarlar : YILDIRIMER SAİM,ÖZALP MEHMET,ERDOĞAN YÜKSEL ESİN, Yayın Yeri : Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 2016
  Ulusal Hakemli JournalSeek; Open Academic Journals Index (OAJI);...
 12. Büyük baraj projeleri ve bağlantılı yol inşaatları sonucunda Çoruh Nehri Havzasında oluşan arazi kayıplarının ve tahribatlarının belirlenmesi

  Yazarlar : YILDIRIMER SAİM,ÖZALP MEHMET,ERDOĞAN YÜKSEL ESİN, Yayın Yeri : Orman Fakültesi Dergisi, 2015
  Ulusal Hakemli Ulakbim
 13. Physical and chemical properties of recently deposited sediments in the reservoir of the Borçka Dam in Artvin, Turkey

  Yazarlar : TURGUT BÜLENT,ÖZALP MEHMET,BAHTIYAR KÖSE, Yayın Yeri : TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, 2015
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 14. Tahrip Edilmiş Eğimli Arazilerde Teraslama ve AğaçlandırmaÇalışmalarının Toprak Özelliklerini İyileştirmedeki Rolü

  Yazarlar : ÖZALP MEHMET,DEHŞET FERİT,TURGUT BÜLENT,YILDIRIMER SAİM,İNANLI EREN, Yayın Yeri : Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 2015
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 15. Production of Landslide Susceptibility Map using Bayesian Probability Model

  Yazarlar : AKINCI HALİL,YAVUZ ÖZALP AYŞE,ÖZALP MEHMET,TEMUÇİN KILIÇER SEBAHAT,KILIÇOĞLU CEM,EVERAN EMRE, Yayın Yeri : international journal of 3D information modelling, 2015
  Uluslararası Hakemli DBLP
 16. Hidro elektrik santral yapımları ve oluşturduğu doğa tahribatı üzerine yasal ve ekolojik değerlendirmeler

  Yazarlar : KURDOĞLU OĞUZ,TURGUT BÜLENT,ÖZALP MEHMET, Yayın Yeri : Türkbilim, 2013
  Ulusal Hakemli Arts and Humanities Full Text, Proquest ModernLang...
 17. Fırtına Havzası’nın Yukarı Bölümlerinde Yürütülen Yaylacılık Faaliyetlerinin Zamansal Değişiminin İrdelenmesi ve Bazı Çevresel Sorunların Tespiti

  Yazarlar : ÖZALP MEHMET,SÜTLÜ ERCAN, Yayın Yeri : AÇÜ Orman Fakültesi Dergisi, 2011
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 18. MONUMENTAL CASTANEA SATIVA MILL. INDIVIDUALS ON THE SLOPES OF GENYA MOUNTAIN, ARTVIN, TURKEY

  Yazarlar : TEMEL FATİH, ÖZALP MEHMET, Yayın Yeri : Acta Horticulturae, 2009
  Uluslararası Hakemli Conference Proceedings Citation Index- Science
 19. Above ground productivity and litter decomposition in a tidal freshwater forested wetland on Bull Island SC USA

  Yazarlar : ÖZALP MEHMET,CONNER WILLIAM H,LOCKABY GRAEME B, Yayın Yeri : Forest Ecology and Management, 2007
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 20. Z Olmez A Gokturk and M Ozalp 2006 Determining Growth of Caper Capparis ovata Desf Plantations with Eleven Different Provenances on an Erosion Control Area in Turkey

  Yazarlar : ÖLMEZ ZAFER,GÖKTÜRK AŞKIN,ÖZALP MEHMET, Yayın Yeri : Pakistan Journal of Biological Sciences, 2006
  Uluslararası Hakemli ASCI, CABI

Öğrenim

 1. Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 1991 - 1993
 2. Yüksek Lisans, Mississippi State University, 1995 - 1997
 3. Doktora, Clemson University, Orman Mühendisliği, 1998 - 2003

Projeler

 1. Arhavi, Hopa ve Borçka İlçelerinin Heyelan Duyarlılık ve Taşkın Risk Haritalarının Üretilmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 31.01.2017 - 03.04.2019
 2. Murgul, Fabrika ve Hatila Derelerinde bazı Su ve Sediment Kalitesi Parametrelerinin Belirlenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 30.06.2017 - 04.03.2020
 3. Borçka Barajı Rezervuarında Biriken Sedimentere Ait Özelliklerin ve Yersel Değişiminin Belirlenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 28.06.2013 - 08.01.2017
 4. GeoWEPP Arayüzü Kullanılarak Deviskel Deresi Havzasında Yüzeysel Akış, Toprak Kaybı ve Sediment Veriminin Belirlenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 27.06.2016 - 24.06.2020
 5. Fabrika ve Hatila Havzalarının Su Kalitesi İle Sediment Verimine Ait Mevcut ve Simulasyon Değerlerinin Belirlenmesi ve Farklı Arazi Kullanım Senaryolarına Bağlı Olarak Karşılaştırılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 27.06.2016 - 15.05.2019
 6. Makine Öğrenme Teknikleri Kullanılarak Artvin İli Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli İlçelerinin Heyelan ve Taşkın Duyarlılık Haritalarının Üretilmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Devam Ediyor
 7. Madencilik Faaliyetleri ile Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Murgul Deresi Havzasının Su Kalitesi ve Rejimi Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi ve Bu Parametrelerin SWAT ve CBS Teknikleri Kullanılarak Modellenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 22.04.2015 - 22.12.2017
 8. Hatila ve Fabrika Deresi Havzalarında Meydana Gelen Toprak Kaybı ve Sediment Veriminin WEPP Erozyon Tahmin Modeli ve CBS Teknikleri Kullanılarak Belirlenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 20.06.2011 - 14.07.2015
 9. Madencilik Faaliyetleri İle Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Murgul Deresi Havzasının Su Kalitesi Ve Rejimi Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi Ve Bu Parametrelerin SWAT ve CBS Teknikleri Kullanılarak Modellenmesi Artvin Çoruh Üniversitesi BAP Kapsamlı Araştırma Projeleri 2015 F10 02 01
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 20.04.2015 - 22.12.2017
 10. Akarsular İçin Ekolojik Akiş Tahmin Modeli ve Uygulamasi
  ULUSAL -Tübitak 1003 Araştırmacı
  Devam Ediyor
 11. Borçka Barajı Rezervuar Havzası nda Su Miktarı ve Kalitesi ile Sediment Verim Degerlerinin Arazi Ölçümleri ve Swat Modeli ile Belirlenmesi
  ULUSAL -Tübitak 3001 Yürütücü
  Tamamlandı , 15.08.2017 - 07.04.2020
 12. Borçka Barajı Rezervuarında Biriken Sedimentlerin Zamansal ve Yersel Değişiminin Belirlenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 03.01.2013 - 22.02.2017
 13. Artvin İlinin Heyelan Duyarlılık Haritalarının Üretilmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.07.2012 - 30.12.2014
 14. Revision of Caucasus Ecoregion Conservation Plan (Kafkasya Ekobölge Koruma Planının Revizyonu)
  ULUSLARARASI Diğer (Uluslararası) Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.06.2016 - 16.09.2020
 15. Artvin İlinin Heyelan Duyarlılık Haritalarının Üretilmesi Proje No 2012 F40 02 31
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.06.2012 - 30.12.2014
 16. Artvin Pamukçular Yöresinde Kapari Capparis ovata Desf ve Korunganın Onobrychis viciifolia Scop Toprak Koruma Yeteneklerinin Karşılaştırılması
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.06.2005 - 01.06.2009

Sertifikalar

 1. Taşkın Modelleme Kursu, Kurs, Ulusal
 2. Scientific and Technological Cooperation in the field of Plant Diversity and Biotechnology Between Turkey and Germany, Çalıştay, Uluslararası
 3. Havza Amenajmanı Çalıştayı, Çalıştay, Ulusal
 4. Doğal Kaynaklar ve Toplum, Çalıştay, Ulusal
 5. Likapa Yetiştiriciliği, Kurs, Ulusal
 6. netcadkampüs, Sertifika, Ulusal

Tez Danışmanlıkları

 1. Artvin-Saçinka yöresindeki orman ve otlak arazilerinde bazı toprak özelliklerinin yükselti ve derinlik kademelerine göre değişiminin irdelenmesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2009
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 2. Fırtına Havzası'nda yaylaların ve yaylacılığın zaman içerisindeki değişimi ve ortaya çıkan bazı çevresel sorunlar

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2009
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 3. Artvin Şavşat yöresinde korunga (Onobrychis sativa Scop.) yem verimi ve kalitesinin yükseltiye göre değişimi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2010
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 4. Artvin Ardanuç-Aydın Köyü yaylası mera vejetasyonu ile bazı toprak özelliklerinin yükseltiye göre değişiminin irdelenmesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2010
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 5. Borçka ve Deriner barajlarının Çoruh havzasında neden olduğu arazi kullanım değişiminin ve arazi tahribatının irdelenmesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2010
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 6. Nehir tipi hidroelektrik santrallerinin Artvin'deki orman ekosistemlerinde neden olduğu arazi kullanım değişiminin ve arazi tahribatının belirlenmesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2010
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 7. Baraj ve yol inşası nedeniyle tahrip edilen alanlarda yapılan erozyon kontrol çalışmalarının toprak özelliklerinin iyileştirilmesi üzerine etkilerinin irdelenmesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2011
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 8. Yarı kurak alanlarda gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarının bazı toprak özellikleri üzerine etkilerinin irdelenmesi: Polatlı (Sarıoba) örneği

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2011
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 9. Çoruh Nehri üzerinde tamamlanan, inşası devam eden ve planlanan büyük barajların neden olduğu ve olacağı arazi kullanım değişimlerinin belirlenmesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2013
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 10. Borçka Barajı Yağış Havzası'nda meydana gelen toprak erozyonu ve sediment veriminin wepp erozyon tahmin modeli ve cbs teknikleri kullanılarak belirlenmesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2015
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 11. Artvin'in Godrahav Deresi Havzası'ndaki orman yollarından meydana gelen toprak erozyonunun WEPP-Road modeli kullanılarak belirlenmesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2015
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 12. Borçka barajı havzasında su rejimi, su kalitesi ve sediment veriminin SWAT kullanarak belirlenmesi ve modellenmesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 13. Çoklu nehir tipi hidroelektrik santrallerinin (HES) Kabaca Deresi'nin su miktarı, su kalitesi ve askıda sediment değerleri üzerine etkilerinin araştırılması

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 14. Erzincan Keklik kayası mevkiindeki erozyon sahalarındayapılan sarıçam (Pinus sylvestris L.) ağaçlandırmalarının uzun dönem başarı/büyüme durumları ile bazı toprak özellikleri üzerine etkisinin irdelenmesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 15. Murgul, Fabrika ve Hatila derelerinde mevcut su ve sediment kalitesi parametrelerinin belirlenmesi ve havza bazında karşılaştırılması

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 16. Artvin'in Murgul Deresi'nde su miktarı, su kalitesi ve askıda sediment değerlerinin belirlenmesi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı

Üyelikler

 1. Orman Mühendisleri Odası, Üye, 2008 -
 2. Türkiye Ormancılar Derneği, Üye, 2006 -
 3. Yeşil Artvin Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2005 -