MOUSTAFA ALBAKOUR

Dr. Öğr. Üyesi MOUSTAFA ALBAKOUR

Artvin Çoruh Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalı
m.albakour1977 artvin.edu.tr
Ofis
Telefon
E-Posta m.albakour1977 artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ARAP DİLİ VE BELAGATI ANABİLİM DALI, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2022 -

Bildiriler

 1. "Türk dövlətlərinin himayəsində fars dili və ədəbiyyatı: Nizami Gəncəvi modeli"

  Yazarlar : ALBAKOUR MOUSTAFA, Yayın Yeri : INTERNATIONAL CONFERENCE ON NIZAMI GANJAVI, Baku, AZERBAYCAN, 2021 Basım Tarihi : 09.05.2022 Etkinlik Tarihi : 09.12.2021 - 10.12.2021
  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. اللغة الفارسية وآدابها في ظلّ الحكم التركي؛ النظامي الگنجوي أنموذجاً

  Yazarlar : ALBAKOUR MOUSTAFA, Yayın Yeri : Nizami Ganjavi from Arab Perspectives: (Arap Gözünde Azerbaycanlı Şair Nizami Gencevî), amman, ÜRDÜN, 2021 Basım Tarihi : 12.08.2021 Etkinlik Tarihi : 12.08.2021 - 13.08.2021
  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. Selçuklu döneminde Fars dili ve edebiyatı اللغة الفارسية وآدابها في العصر السلجوقي

  Yazarlar : ALBAKOUR MOUSTAFA, Yayın Yeri : 5.Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Programı, Antalya, TÜRKİYE, 2022 Basım Tarihi : 29.10.2022 Etkinlik Tarihi : 28.09.2022 - 29.09.2022
  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. علي نقي مُنزَوي وكتابه المعاجم العربيَّة الفارسيَّة Ali Naqi Manzowi and his book "Arabic-Persian Dictionaries"

  Yazarlar : ALBAKOUR MOUSTAFA, Yayın Yeri : 6. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu Tam Metinler Kitabı, tunus, TUNUS, 2023 Basım Tarihi : 15.05.2023 Etkinlik Tarihi : 02.05.2023 - 06.05.2023
  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. نگاهی به برنامه ی درسی گروه های زبان وادبیات فارسی در دانشگاه های سوریه

  Yazarlar : ALBAKOUR MOUSTAFA, Yayın Yeri : ششمین مجمع بین المللی استادان زبان وادبیات فارسی, tahran, İRAN, 2009 Basım Tarihi : 14.01.2009 Etkinlik Tarihi : 01.12.2009 - 03.12.2009
  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. Arap Halk Anlatımında “İranlı” Tasavvuru صورة الفُرس في السيرة الشعبيّة العربيّة

  Yazarlar : ALBAKOUR MOUSTAFA, Yayın Yeri : Oksidentalizm Sempozyumu I, siirt, TÜRKİYE, 2022 Basım Tarihi : 23.10.2022 Etkinlik Tarihi : 21.10.2022 - 23.10.2022
  Uluslararası Tam metin bildiri

Deneyimler

 1. SÜRİYE BAAS ÜNİVERSİTESİ, KARŞILAŞTIRMALI ARAP VE FARS DİLİ, fars dili ve edebiyatı, 2007 - 2015
 2. Suriye Halep Üniversitesi, fars dili ve edebiyatı, 2009 - 2014
 3. Suriye Hama Üniversitesi, Farsça, 2009 - 2014
 4. Suriye Şam Üniversitesi, fars dili ve edebiyatı, 2008 - 2009

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2021-2022 arab dili ve edebiyatı, Artvin Çoruh Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Arapça 16
2019-2020 arab dili ve edebiyatı, Artvin Çoruh Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Arapça 14
2017-2018 arab dili ve edebiyatı, Artvin Çoruh Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Arapça 12
2016-2017 arab dili ve edebiyatı, Artvin Çoruh Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Arapça 10
2012-2013 fars dili ve edebiyatı - SÜRİYE BAAS ÜNİVERSİTESİ, KARŞILAŞTIRMALI ARAP VE FARS DİLİ Farsça 24
2011-2012 Farsça suriye Hama Üniversitesi Farsça 14
2009-2010 fars dili ve edebiyatı- Suriye Halep Üniversitesi, (Yurtdışı Üniversite) Farsça 14
2008-2009 fars dili ve edebiyatı- Suriye Şam Üniversitesi, (Yurtdışı Üniversite) Farsça 12

Kitaplar

 1. الزيدية في إيران ez-Zeydiyye fî Îrân
  ALBAKOUR MOUSTAFA, Yayın Yeri : el-Merkezu’l-‘Arabî li’l-Ebhâs ve Dirâsetu’s-Siyâsât, KATAR, Doha, Arapça, 2020
  Uluslararası Kitap Tercümesi Tümü
 2. موسوعة التصوّف الميسّرة Mevsû’atu’t-tasavvufi’l- müyessera
  ALBAKOUR MOUSTAFA, Yayın Yeri : Beyrût: Dâru’n-nefâis, LÜBNAN, Beyrût, Arapça, 2019
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 3. نظرة في المعاجم العربية – الفارسية , Nazratun fi’l-me’âcim el-‘Arabiyye-el-Fârisiyye
  ALBAKOUR MOUSTAFA, Yayın Yeri : Dâru Verd el-Ürdüniyye li’n-Neşr ve’t-Tevzî, ÜRDÜN, Ammân, Arapça, 2018
  Uluslararası Kitap Tercümesi Tümü
 4. إیران بین الأوج والحضیض Îrân beyne’l-evc ve’l-hazîz,
  ALBAKOUR MOUSTAFA, Yayın Yeri : Merkezu Turûs li-Dirâsâti’ş-Şarki’l-Evsat, KUVEYT, kuvet, Arapça, 2021
  Uluslararası Kitap Tercümesi Tümü
 5. المُحادثة الفارسيَّة للعَرب el-Muhâdesetu’l-fârisiyye li’l-‘Arab
  ALBAKOUR MOUSTAFA, Yayın Yeri : Democratic Arabic Center for Strategic, Political and Economic Studies, ALMANYA, Berlin, Farsça, 2021
  Uluslararası Bilimsel Kitap Tümü
 6. الفارسية المبسّطة el-Fârisiyyetu’l-mubesseta, Dâru’l-İrşâd lin-Neşr, 2011, ss. 125. ISBN:(Heyet).
  ALBAKOUR MOUSTAFA, Yayın Yeri : Dâru’l-İrşâd lin-Neşr, SURİYE, humus, Farsça, 2011
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 7. الشاعر الأذربيجاني نظامي الكنجوي في عيون عربية Nizami Ganjavi
  ALBAKOUR MOUSTAFA, Yayın Yeri : خطوط وظلال للنشر والتوزيع, ÜRDÜN, amman, Arapça, 2021
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 8. الأدب الحماسي في إيران ذبيح الله صفا Zebîhullah Safâ, el-Edebu’l-hamâsî fî Îrân
  ALBAKOUR MOUSTAFA, Yayın Yeri : Dâru Verd el-Ürdüniyye li’n-Neşr ve’t-Tevzî, ÜRDÜN, Ammân, Arapça, 2022
  Uluslararası Kitap Tercümesi Tümü
 9. حكايات من الأدب الشعبي الفارسي Hikâyât mine’l-edebil’ş-şa’biyyi’l-Fârisî
  ALBAKOUR MOUSTAFA, Yayın Yeri : el-Meclisu’l-Vatanî li’s-Sekâfe ve’l-Funûn ve’t-Turâs, KATAR, Doha, Arapça, 2008
  Uluslararası Kitap Tercümesi Tümü
 10. اللغة الفارسية وآدابها في ربوع الإمبراطورية العثمانية el-Luğatu’l-Fârisiyye ve âdâbuhâ fî rubû’i’l-imbrâtûriyyeti’l-‘Osmâniyye
  ALBAKOUR MOUSTAFA, Yayın Yeri : Dâru’l-Me’mûn li’t-tercüme ve’n-neşr/Vuzâratu’s-Sekâfe ve’s-Siyâha ve’l-Âsâri’l-‘İrâkıyye, IRAK, Bağdat, Arapça, 2021
  Uluslararası Kitap Tercümesi Tümü
 11. مختارات من الأدب العرفاني؛ سنائي وعطّار Muhtârât min edebi’l-irfânî: Senâî ve ‘Attâr,
  ALBAKOUR MOUSTAFA, Yayın Yeri : Humus: Menşûrât Câmi’ati’l-Ba’s, 2015, SURİYE, humus, Türkçe, 2015
  Ulusal Bilimsel Kitap Tümü
 12. شاهنامة الفردوسي: مدخل نظري، ومختارات شعرية Şahinnâme el-Fridevsî: Medhal nazarî ve muhtârât şi’riyye
  ALBAKOUR MOUSTAFA, Yayın Yeri : Ammân: Dâru Verd el-Ürdüniyye li’n-Neşr, ÜRDÜN, amman, Farsça, 2018
  Ulusal Bilimsel Kitap Tümü

Makaleler

 1. FİRDEVSÎ’NİN ŞÂHNÂME’SİNDE ARAP TASAVVURU صورة ُ العرب ِ في شاهنامة الفردوسي

  Yazarlar : ALBAKOUR MOUSTAFA, Yayın Yeri : Academic Journal of Philology, 2022
  Ulusal Hakemli 2980-3179
 2. سيرة الأمير حمزة بين التراثين العربي والفارسي “Sîratu’l-Emîr Hamza beyne’t-turâseyn el-‘Arabî ve’l-Fârisî”

  Yazarlar : ALBAKOUR MOUSTAFA, Yayın Yeri : مجلة التراث العربيMecelletu’t-Turâsi’l-‘Arabî, 2013
  Uluslararası Hakemli SSCI
 3. قصة الشيخ صنعان لفريد الدين العطار؛ ترجمة وتحليل “Kıssatu’ş-Şeyh San’ân li-Ferîduddîn el-‘Attâr: Tercüme ve tahlîl”

  Yazarlar : ALBAKOUR MOUSTAFA, Yayın Yeri : مجلة جامعة البعث Mecelletu Buhûsi Câmi’ati’l-Ba’s, 2013
  Uluslararası Hakemli IM: Index Medicus
 4. نگاهی‌ به ویژگیهای قهرمانى رستم و سيف در دو اثر حماسی: شاهنامه فردوسی وسيره ملک سیف بن ذی یزن İki Hamasî Eserde Rüstem ve Seyf’in Kahramanlık Özelliklerine Bir Bakış: Firdevsî’nin Şahnâme ve Melik Seyf b. Zî Yezen’în Sîret’i

  Yazarlar : ALBAKOUR MOUSTAFA, Yayın Yeri : Nüsha, 2023
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 5. كاوه الحدّاد والدِّرَفس الكاوياني من الأسطورة إلى التاريخ بين التراثين العربي والفارسي Arap ve Fars Kültürleri Arasında Efsaneden Tarihe Demirci Kâve ve ed-Derfis el-Kâviyânî

  Yazarlar : ALBAKOUR MOUSTAFA, Yayın Yeri : marifetname, 2023
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 6. شاهنامة الفردوسي بين الشعوبيّة والشعبيّة؛ رستم وإسفنديار نموذجًا “Şâhinnâme el-Firdevsî beyne’ş-şu’ûbiyye ve’ş-şa’biyye: Rüstem ve İsfendiyâr örneği

  Yazarlar : ALBAKOUR MOUSTAFA, Yayın Yeri : مجلة جامعة البعث Buhûsi Câmi’ati’l-Ba’s, 2013
  Uluslararası Hakemli IM: Index Medicus
 7. الأبعاد القوميّة والإنسانيّة في شاهنامة الفردوسيِّ “el-Eb’âdu’l-kavmiyye ve’l-insâniyye fî Şâhinnâme el-Firdevsî”

  Yazarlar : ALBAKOUR MOUSTAFA, Yayın Yeri : مجلة الدراسات الثقافية والفنّية Mecelletu’d-Dirâsâti’s-sekâfiyye ve’l-luğaviyye ve’l-fenniyye, 2021
  Uluslararası Hakemli SSCI
 8. بالعشق وحده عاش شهريار

  Yazarlar : ALBAKOUR MOUSTAFA, Yayın Yeri : مجلة الثقافة الإسلامية، المستشارية الثقافية الإيرانية، دمشق, 2015
  Uluslararası Hakemsiz IM: Index Medicus
 9. شاهنامة الفردوسي؛ ذاكرة الإيرانيين الكبرى

  Yazarlar : ALBAKOUR MOUSTAFA, Yayın Yeri : مجلة الثقافة الإسلامية، المستشارية الثقافية الإيرانية، دمشق, 2011
  Uluslararası Hakemsiz IM: Index Medicus
 10. حدیقة الحقیقة وشریعة الطریقة للسنائي الغزنوي؛ رائد الشعر الصوفي الفارسي İranlı Sufî Öncü Şâir es-Senâî el-Ğaznevî'nin Ḥadîḳatü’l-ḥaḳīḳa ve şerîʿatü’ṭ-ṭarîḳa İsimli Eseri

  Yazarlar : ALBAKOUR MOUSTAFA, Yayın Yeri : Akademik-Us, 2022
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 11. التصوّف الإسلامي في ايران بين السُّلطتين السياسية والفقهية "et-Tasavvufu’l-İslâmî fî Îrân beyne’s-sultateyn es-Siyâsiyye ve’l-fıkhıyye"

  Yazarlar : ALBAKOUR MOUSTAFA, Yayın Yeri : مجلة مدارت إيرانية Mecelletu Medârât Îrâniyye, 2021
  Uluslararası Hakemli IM: Index Medicus
 12. Arap ve İrân Halk Edebiyatlarında (Hamzâtu'l-Arab) ve (Hamzanâme) Anlatısı داستان حمزة العرب وحمزه نامه در ادبیات عامیانۀ عربی وفارسی

  Yazarlar : ALBAKOUR MOUSTAFA, Yayın Yeri : KADİM HİKMET DERGİSİ, 2022
  Uluslararası Hakemli ISI: International Scientific Indexing
 13. كتاب "خداينامه" بين التراثين الفارسي والعربي Arap ve Fars Kültürleri Arasında Bir Eser: Hüdaynâme

  Yazarlar : ALBAKOUR MOUSTAFA, Yayın Yeri : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2022
  Ulusal Hakemli TR DİZİN

Ödüller

 1. - Akademik Çalışmalar, Artvin Çoruh Üniversitesi, TÜRKİYE, - Akademik Çalışmalar, Artvin Çoruh Üniversitesi, 2018., 2018, Çalışma Ödülü
 2. - جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي Şeyh Hamed Tercüme ve Uluslararası Anlayış Ödülü, KATAR, - جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي Şeyh Hamed Tercüme ve Uluslararası Anlayış Ödülü., 2022, Yayın Teşvik Ödülü

Öğrenim

 1. Tahran Üniversitesi, 2003 - 2007
 2. Tarbiat Modarres Üniversitesi, 2001 - 2003
 3. Halep Üniversitesi, 1995 - 1999

Tasarımlar

 1. جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي Şeyh Hamed Tercüme ve Uluslararası Anlayış Ödülü, Bilimsel yayınla tescillenmiş,
  moustafa albakour
  SANATSAL TASARIM (Bina, Çevre, Eser, Yayın, Mekan, Obje) 20.01.2019 - 20.01.2020