Muhammed ARDIÇ

Doç. Dr. Muhammed ARDIÇ

Artvin Çoruh Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Kurumları Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
ardic artvin.edu.tr 1015
Ofis 1014
Telefon 1015
E-Posta ardic artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
08:00-09:00


09:00-10:00


10:00-11:00


11:00-12:00


12:00-13:00


13:00-14:00


14:00-15:00


15:00-16:00


16:00-17:00Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
17:00-18:00


18:00-19:00


19:00-20:00


20:00-21:00


21:00-22:00


22:00-23:00


23:00-24:00


Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, SAĞLIK KURUMLARI MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2018 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU, FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ, FİNANS VE BANKACILIK ANABİLİM DALI, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2018 - 2018
 3. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU, YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ, İŞLETME YÖNETİMİ PR., DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2010 - 2018
 4. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU, İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, 2005 - 2010

Bildiriler

 1. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED, AYDIN SALİH, Yayın Yeri : International Congress on Vocational and Technical Sciences, BATUM, GÜRCİSTAN, 2017 Basım Tarihi : 04.10.2017 Etkinlik Tarihi : 08.04.2017 - 10.04.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. Artvin Bölgesi Hidroelektrik Santrallerinin Mevcut Durum Analizi

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED, AYDIN SALİH, KESKİN ADALET, ÖZDEMİR ŞÜKRÜ, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, ARTVİN, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 18.10.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 3. TÜRKİYE’DE SAĞLIK EKONOMİSİNE YÖNELİK YAPILAN TEZLERİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED, FİLİZ MUSTAFA, Yayın Yeri : 3. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES AND INNOVATION CONGRESS, Ankara, TÜRKİYE, 2021 Basım Tarihi : 29.10.2021 Etkinlik Tarihi : 20.10.2021 - 21.10.2021
  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Standartlarına Bakış Açıları Ve Farkındalıkları Üzerine Bir Araştırma

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : ARTVIN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES (AICOSS 19), ARTVİN, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 30.05.2019 Etkinlik Tarihi : 17.04.2019 - 19.04.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. Süper Lig Futbol Kulüplerinin Finansal Performansının Dupont Finansal Analiz Sistemi Kullanılarak İncelenmesi

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : ARTVIN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES (AICOSS 19), ARTVİN, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 30.05.2019 Etkinlik Tarihi : 17.04.2019 - 19.04.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. Kalite Maliyetleri Alanında Yapılan Lisans Üstü Tezlere Dair Bir Değerlendirme

  Yazarlar : KEÇECİ GÜLTEKİN, ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : 9. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ ICAFR’22 - TOKAT, TOKAT, 2022 Etkinlik Tarihi : 29.09.2022 - 01.10.2022
  Uluslararası Özet bildiri
 7. TÜRKİYEDE HASTA GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK DEĞERLENDİRMESİ

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED, FİLİZ MUSTAFA, Yayın Yeri : ANADOLU 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, 2022 Basım Tarihi : 23.10.2022 Etkinlik Tarihi : 17.10.2022 -
  Uluslararası Tam metin bildiri
 8. AYAKTA HASTA MEMNUNİYETİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

  Yazarlar : FİLİZ MUSTAFA, ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : ANADOLU 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, 2022 Basım Tarihi : 23.10.2022 Etkinlik Tarihi : 15.10.2022 -
  Uluslararası Tam metin bildiri
 9. BORÇKA BARAJ GÖLÜ KÜLTÜR BALIKÇILIĞININ BÖLGEYE SOSYO EKONOMİK ETKİLERİ

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED, KEÇECİ GÜLTEKİN, Yayın Yeri : 9. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ ICAFR’22 - TOKAT, TOKAT, TÜRKİYE, 2022 Etkinlik Tarihi : 29.09.2022 -
  Uluslararası Özet bildiri
 10. iŞLETMELERİN KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI KULLANIM NEDENLERİ

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED,DULKADİR BERKANT, Yayın Yeri : ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, ARTVİN/HOPA, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 10.05.2015 Etkinlik Tarihi : 15.10.2014 - 17.10.2014
  Uluslararası Tam metin bildiri
 11. KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ERP ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNDEKİ UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED,ERDOĞAN FATMA ECEM,ÇELİK İLKAY, Yayın Yeri : ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, ARTVİN/HOPA, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 10.05.2015 Etkinlik Tarihi : 15.10.2014 - 17.10.2014
  Uluslararası Tam metin bildiri
 12. Stratejik Maliyet Yönetim Aracı Olarak Hedef Maliyetleme ve Devlet Orman İşletmelerinde Uygulanabilirliği

  Yazarlar : ÖNDEŞ TURAN,ARDIÇ MUHAMMED,ÖZTÜRK ATAKAN,KAYACAN BEKİR, Yayın Yeri : ııı.ulusal karadeniz ormancılık kongresi, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 01.01.2010 Etkinlik Tarihi : 20.05.2010 - 22.05.2010
  Ulusal Tam metin bildiri
 13. Devlet Orman İşletmelerinde Modern Maliyet Yönetimi Yaklaşımlarına İlişkin Değerlendirmeler

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED,ÖZTÜRK ATAKAN,KAYACAN BEKİR, Yayın Yeri : II. ORMANCILIKTA SOSYO-EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ, ISPARTA, TÜRKİYE, 2009 Basım Tarihi : 10.02.2009 Etkinlik Tarihi : 19.02.2009 - 21.02.2009
  Ulusal Tam metin bildiri
 14. Applicability of Just in Time Production Approach in State Forest Enterprises

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED,ÖZTÜRK ATAKAN,DEMİRCİ UFUK, Yayın Yeri : INTERNATIONAL CAUCASIAN FORESTRY SYMPOSIUM, ARTVİN, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 01.12.2013 Etkinlik Tarihi : 24.10.2013 - 26.10.2013
  Uluslararası Tam metin bildiri
 15. KONUT SEKTÖRÜNDE UYGULANAN YAP-SAT SATIŞ MODELİNDE KDV İADE İŞLEMLERİNE YÖNELİK FİİLİ UYGULAMA VE İADE ALMA SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED,Seçer Taştan, Yayın Yeri : Bülent Ecevit Üniversitesi Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi, Zonguldak, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 01.10.2017 Etkinlik Tarihi : 07.09.2017 - 09.09.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 16. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA ÖZEL İNŞAAT YAPAN İŞLETMELERDE KDV İADE İŞLEMLERİNE YÖNELİK UYGULAMA VE İADE ALMA SÜRECİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : VI.CUDES 2017 Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Uluslararası Kongresi, 2017 Basım Tarihi : 01.12.2017 Etkinlik Tarihi : 14.12.2017 - 16.12.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 17. Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Sermaye Piyasası Araçlarından Faydalanma İmkânları KapsamındaKarşılaştıkları Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : CUDES 20187. International Congress on Current Debates in Social Science, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 15.04.2018 Etkinlik Tarihi : 19.04.2018 - 21.04.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 18. Bilgi Yönetiminin Önemi Ve Süreçleri

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED,DULKADİR BERKANT, Yayın Yeri : 7. International Congress on Current Debates in Social Science, İstanbul, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 15.04.2018 Etkinlik Tarihi : 19.04.2018 - 21.04.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 19. İşletmede Kullanılan Bilişim Teknolojisi Tabanlı İletişim Sistemlerinin İşletme Performansına Etkileri

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED,DULKADİR BERKANT, Yayın Yeri : Bülent Ecevit Üniversitesi ICMEB’17 - International Congres On Management Economıcs And Busıness, Zonguldak, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 09.10.2017 Etkinlik Tarihi : 07.09.2017 - 09.09.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 20. Üniversitenin KOBİ Performansı Üzerine Etkisi: Artvin Örneği

  Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT,ARDIÇ MUHAMMED,UZUN UĞUR, Yayın Yeri : I. Uluslararsı Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, BATUM, GÜRCİSTAN, 2017 Basım Tarihi : 05.05.2017 Etkinlik Tarihi : 08.04.2017 - 10.04.2017
  Uluslararası Özet bildiri

Deneyimler

 1. ERPAŞ A.Ş., Muhasebe, 1999 - 2001
 2. BAŞKAYA TEKSTİL A.Ş., Muhasebe Sorumlusu, 2001 - 2003
 3. SADAKAT MOBİLYA A.Ş., Muhasebe Sorumlusu, 2003 - 2005

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2022-2023 Maliyet Yönetimi Türkçe 3
2022-2023 Stratejik Yönetim Muhasebesi Türkçe 3
2021-2022 Maliyet Yönetimi Türkçe 3
2021-2022 Stratejik Yönetim Muhasebesi Türkçe 3
2020-2021 Maliyet Yönetimi Türkçe 3
2020-2021 Stratejik Yönetim Muhasebesi Türkçe 3
2018-2019 MALİYET YÖNETİMİ Türkçe 3
2018-2019 Stratejik Yönetim Muhasebesi Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2022-2023 Yönetim Muhasebesi ve Uygulamaları Türkçe 3
2022-2023 İleri Maliyet Muhasebesi Türkçe 3
2021-2022 İleri Maliyet Muhasebesi Türkçe 3
2021-2022 Yönetim Muhasebesi ve Uygulamaları Türkçe 3
2020-2021 İleri Maliyet Muhasebesi Türkçe 3
2020-2021 Yönetim Muhasebesi ve Uygulamaları Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2018-2019 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 3
2018-2019 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 3
2017-2018 DENETİM Türkçe 2
2017-2018 GENEL MUHASEBE II Türkçe 2
2017-2018 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 2
2017-2018 MALİYET YÖNETİMİ Türkçe 3
2017-2018 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 3
2016-2017 MALİYET YÖNETİMİ Türkçe 2
2016-2017 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 2
2016-2017 MALİYET YÖNETİMİ Türkçe 3
2016-2017 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 3
2016-2017 Genel Muhasebe I Türkçe 2
2015-2016 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 2
2015-2016 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 3
2015-2016 DENETİM Türkçe 2
2015-2016 İŞLETME Türkçe 2
2015-2016 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 2
2015-2016 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 3
2015-2016 MALİYET YÖNETİMİ Türkçe 2
2014-2015 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 2
2014-2015 MALİYET YÖNETİMİ Türkçe 2
2014-2015 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 2
2014-2015 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 3
2014-2015 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 3
2014-2015 DENETİM Türkçe 2
2013-2014 DÖNEM SONU MUHASEBE UYGULAMALARI Türkçe 2
2013-2014 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 2
2013-2014 MALİYET YÖNETİMİ Türkçe 2
2013-2014 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 3
2013-2014 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 2
2012-2013 DÖNEM SONU MUHASEBE UYGULAMALARI Türkçe 2
2012-2013 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Türkçe 2
2012-2013 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 2
2012-2013 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 3
2011-2012 DÖNEM SONU MUHASEBE UYGULAMALARI Türkçe 2
2011-2012 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 2
2011-2012 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Türkçe 2
2010-2011 Türk Vergi Sistemi Türkçe 2
2010-2011 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 2
2009-2010 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 2
2009-2010 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Türkçe 2
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2018-2019 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 4
2018-2019 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 4
2018-2019 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 3
2018-2019 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 3
2017-2018 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 4
2017-2018 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 4
2017-2018 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 4
2017-2018 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 3
2016-2017 MUHASEBE Türkçe 4
2016-2017 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 4
2016-2017 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 4
2016-2017 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 4
2015-2016 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 4
2015-2016 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 4
2015-2016 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 4
2014-2015 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 4
2014-2015 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 4
2014-2015 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 4
2013-2014 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 4
2013-2014 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 4
2013-2014 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 4
2013-2014 İNŞAAT MUHASEBESİ Türkçe 2
2012-2013 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 4
2012-2013 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 4
2012-2013 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 4
2011-2012 İNŞAAT MUHASEBESİ Türkçe 1
2011-2012 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 4
2011-2012 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 4
2011-2012 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 4
2010-2011 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 4
2010-2011 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 4
2010-2011 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 4
2010-2011 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 4
2009-2010 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 4
2009-2010 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 4
2009-2010 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 4

İdari Görevler

 1. Genel Sekreter
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2021 - Devam Ediyor
 2. Etik Kurulu Üyesi
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2012 - 2015
 3. Bologna Koordinatörü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2010 - 2014
 4. Yönetim Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2018 - Devam Ediyor
 5. Komisyon Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2015 - Devam Ediyor
 6. Kalite Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2019 - Devam Ediyor
 7. Yönetim Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2010 - Devam Ediyor
 8. Yönetim Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2015 - 2018
 9. MYO/Yüksekokul Müdürü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2018 - 2019
 10. MYO/Yüksekokul Müdürü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2014 - 2021
 11. MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2011 - 2014
 12. Bölüm Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2017 - 2019
 13. Bölüm Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2014 - 2017
 14. Bölüm Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2013 - 2016
 15. Bölüm Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2010 - 2013
 16. Bölüm Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2021 - 2021
 17. Bölüm Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2009 - Devam Ediyor
 18. MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2009 - 2014

Kitaplar

 1. Current Debates in Management Organization
  ARDIÇ MUHAMMED,DULKADİR BERKANT, Yayın Yeri : IJOPEC Publication, İNGİLTERE, LONDON, Türkçe, 2018
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. SOSYAL BEŞERI VE IDARI BILIMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR (E-KİTAP) IV
  Uysal Merve, ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : Eğitim Yayınevi, TÜRKİYE, istanbul, Türkçe, 2022
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 3. FARKLI YÖNLERİ İLE MUHASEBE VE PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI
  ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : IKSAD Publications House, TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 2021
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 4. Muhasebe konularında bilimsel yaklaşım ve araştırmalar
  ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : GAZİ KİTABEVİ, TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 2021
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 5. Mali Tablolar Analizi
  ELMAS BEKİR,ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : EKİN YAYINLARI, TÜRKİYE, BURSA, Türkçe, 2018
  Ulusal Bilimsel Kitap Tümü
 6. MUHASEBE, FİNANS VE İKTİSAT ARAŞTIRMA ÖRNEKLERİ
  ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, ANKARA, Türkçe, 2018
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 7. Maliyet Muhasebesi
  ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : Lisans Yayıncılık, TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 2018
  Ulusal Ders Kitabı Bölüm(ler)
 8. Muhasebe Denetimi
  ARDIÇ MUHAMMED,POLAT ÇELTİKCİ NERİMAN, Yayın Yeri : Lisans Yayıncılık, TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 2018
  Ulusal Ders Kitabı Bölüm(ler)
 9. Finansal Yönetim
  ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : Lisans Yayıncılık, TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 2009
  Ulusal Ders Kitabı Bölüm(ler)
 10. Maliyet Muhasebesi
  ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : Lisans Yayıncılık, TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 2009
  Ulusal Ders Kitabı Bölüm(ler)
 11. CURRENT DEBATES IN FINANCE ECONOMETRICS
  ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : IJOPEC Publication, LONDON, Türkçe, 2018
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 12. CURRENT DEBATES IN ACCOUNTING FINANCE
  ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : IJOPEC PUPLICATION, İNGİLTERE, LONDON, Türkçe, 2017
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)

Makaleler

 1. KREDİ KARTLARININ FİNANSMAN ARACI OLARAK ALGILANMASI:ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

  Yazarlar : ÖNDEŞ TURAN,ARDIÇ MUHAMMED,ÇALI MEHMET SERKAN, Yayın Yeri : The Journal of Academic Social Science, 2018
  Uluslararası Hakemli SOBİAD, INDEX COPERNİCUS, ASOS
 2. Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED,AYDIN SALİH,KÜÇÜK VOLKAN, Yayın Yeri : Journal of Current Researches on Business and Economics, 2017
  Uluslararası Hakemli Scientific Indexing Services, International Scien...
 3. ÇAY İŞLETMELERİ KURUMUNUN(ÇAYKUR) FİNANSAL PERFORMANSININ DUPONT FİNANSAL ANALİZ SİSTEMİ KULLANILARAK İNCELENMESİ

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : BUSINESS MANAGEMENT STUDIES:AN INTERNATIONAL JOURNAL, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 4. İşgörenin Devam Durumunun İnsan Kaynakları Bilgi Sistemiyle İşletme Verimliliğine Etkisinin İncelenmesi

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED,DULKADİR BERKANT, Yayın Yeri : Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 5. Mobilya Sektöründe Çalışan Yöneticilerin Öğrenen Organizasyona İlişkin Algıları

  Yazarlar : ERSEN NADİR,ARDIÇ MUHAMMED,AKYÜZ İLKER,PEKER HÜSEYİN,BARDAK SELAHATTİN, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2015
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 6. İşletmelerde Kullanılan Bilişim Teknolojisi Tabanlı İletişim Sistemlerinin İşletme Performansına Etkisi

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED, DULKADİR BERKANT, Yayın Yeri : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2022
  Uluslararası Hakemli EBSCOHost- Advanced Science Index- Open Academic J...
 7. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ BAĞIMSIZ DENETİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: DOĞU KARADENİZ İLLERİNDE BİR ARAŞTIRMA

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED, IŞIK ASIYE, Yayın Yeri : INTERNATIONAL JOURNAL OF ACCOUNTING AND FINANCE RESEARCHES ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2022
  Uluslararası Hakemli ASOS İndeks
 8. Artvin Kamu Hastanelerinde Çalışan Yöneticilerin İleri Maliyet Yönetimi Yaklaşımları Konusundaki Algılarının Belirlenmesi

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED,YILDIZLAR OSMAN,KARAKULLUKÇU EMEL, Yayın Yeri : Artvin Çoruh üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2020
  Ulusal Hakemli asos, sobiad,Scientific Index Service,Sitefactor I...
 9. HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DOKTORA TEZLERİNE YÖNELİK BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ

  Yazarlar : FİLİZ MUSTAFA, ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ACADEMIC RESEARCH, 2022
  Uluslararası Hakemli ESJİ-SIS Scientific Group- BRITISH INDEX Scientifi...
 10. Türkiye de Konut Sektöründeki Katma Değer Vergisi Uygulamalarının İncelenmesi ve Çözüm Önerileri

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED,ŞEÇER TAŞTAN, Yayın Yeri : Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 11. Maliyet Yönetimi Yaklaşımları ve Devlet Orman İşletmelerinde Uygulanabilirliklerinin Araştırılması

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED,ÖNDEŞ TURAN,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2012
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 12. Banka Bilançolarındaki Kredi Karşılık Kalemlerinin Dışa Yansıma Biçimleri

  Yazarlar : SAYIM FERHAT,ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2012
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 13. Üniversite Kaynaklı Harcamaların Kobi Gelirleri Üzerine Etkileri: Artvin Örneği

  Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT,ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 14. Bireysel kalite göstergesi olan motivasyonu etkileyen faktörlerin orman işletmelerinde incelenmesi: Gümüşhane ili örneği

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 15. Kurumsal Kaynak Planlamansının Trabzon ve Artvin Orman BölgeMüdürlüklerindeki Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : Atatürk üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 16. Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Standartlarına Bakış Açıları Ve Farkındalıkları Üzerine Bir Araştırma: Erzurum İli Örneği

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : Turkish Studies - Economics, Finance, Politics, 2020
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 17. Üniversite Öğrencilerinin Bankacılık Hizmetleri Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülmesi: Artvin Çoruh Üniversitesi Örneği

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED,BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli TR DİZİN

Ödüller

 1. Nihat Gökyiğit Bilimsel YayınTeşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2017, Yayın Teşvik Ödülü
 2. Nihat Gökyiğit Bilimsel YayınTeşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2018, Yayın Teşvik Ödülü
 3. Nihat Gökyiğit Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2015, Yayın Teşvik Ödülü

Öğrenim

 1. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 1995 - 1999
 2. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, MUHASEBE VE FİNANSMAN (DR), 2003 - 2010
 3. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, MUHASEBE VE FİNANSMAN (YL) (TEZLİ), 2000 - 2003

Projeler

 1. Green Chemistry Applications on Selected Medicinal and Aromatic Plants in the Artvin Region
  ULUSLARARASI Avrupa Birliği Araştırmacı
  Devam Ediyor
 2. Back to Green: Initiative to Engage Youth to Environmental Responsibilities by Increasing Competences to Tackle with Environmental Challenges
  ULUSLARARASI Avrupa Birliği Araştırmacı
  Devam Ediyor
 3. Artvin’de Üretilen Tıbbi Aromatik ve Ekolojik Ürünlerin Pazarlanması
  ULUSAL Kalkınma Bakanlığı Araştırmacı
  Devam Ediyor
 4. Artvin’de Aromatik Bitkilerin İşleme ve Depolama Tesisinin Oluşturulması
  ULUSAL Kalkınma Bakanlığı Araştırmacı
  Devam Ediyor
 5. 2008 Küresel Finansal Krizinin Kırılgan Sekizliler Ülkeleri Üzerindeki Etkileri
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 27.06.2016 - 28.12.2017
 6. Türkiye’deki Fındık Fiyatlarının Firmaların Finansal Performansı Üzerine Etkisi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 06.03.2017 - 28.12.2017
 7. Türkiye’deki Fındık Fiyatlarının Firmaların Finansal Performansı Üzerine Etkisi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 06.03.2017 - 29.12.2017
 8. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeylerinin Belirlenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 27.06.2016 - 28.12.2016
 9. Artvin Çoruh Üniversitesinin Kobiler Üzerine Etkisi: ArtvinÖrneği
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 20.04.2015 - 28.12.2016
 10. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 27.06.2016 - 31.12.2016
 11. Mobilya sektöründe faaliyet gösteren işletmelerdeki üst ve orta kademe yöneticilerin öğrenen organizaasyona ilişkin algılarının araştırılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 02.07.2012 - 14.07.2015
 12. Artvin Çoruh Üniversitesinin Kobiler Üzerine Etkisi: Artvin Örneği
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 20.04.2015 - 28.12.2016

Araştırma/Sertifika/Diğer

 1. Kariyer Yönetimi ve Liderlik, Uluslararası
  Kurs Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi 22.03.2009 - 22.03.2009
 2. Artvin Çoruh Üniversinde Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, Ulusal
  Kurs Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi 01.09.2011 - 03.09.2011
 3. Hayat Boyu Öğrenme Kültürü ve Yaklaşımı Eğitimi, Ulusal
  Kurs Trabzon Usta Otel Konferans Salonu 30.01.2013 - 31.01.2013
 4. İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası, Ulusal
  Sertifika Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi 20.10.1997 - 22.07.1998
 5. Türkiye’de Sürdürülebilir Orman Yönetimi: Mevcut Durum ve Gelecek Ulusal Çalıştayı, Ulusal
  Çalıştay Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Konferans Salonu 21.07.2010 - 23.07.2010
 6. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Yürütme Kurulu Eğitimi, Uluslararası
  Kurs Kars Kalesi Oteli Konferans Salonu 26.08.2013 - 29.08.2013

Tez Danışmanlıkları

 1. Artvin kamu hastanelerinde çalışan yöneticilerin ileri maliyet yönetimi yaklaşımları konusundaki algılarının belirlenmesi

  Avrasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yöneticiliği Ana Bilim Dalı, 2016
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 2. Kredi kartlarının ödeme aracı veya finansman aracı olarak incelenmesi: Erzurum ili örneği

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2017
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 3. İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının örgütsel adalet algısına etkisi; banka çalışanları üzerinde bir araştırma

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2022
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 4. Türkiye'de faaliyette bulunan kamu ve özel katılım bankalarının etkinlik analizi

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı

Üyelikler

 1. Artvin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Üye, 2008 -