Muhammed ARDIÇ

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed ARDIÇ

Artvin Çoruh Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Kurumları Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
ardic artvin.edu.tr 2413
Ofis
Telefon 2413
E-Posta ardic artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
08:00-09:00


09:00-10:00


10:00-11:00


11:00-12:00


12:00-13:00


13:00-14:00


14:00-15:00


15:00-16:00


16:00-17:00Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
17:00-18:00


18:00-19:00


19:00-20:00


20:00-21:00


21:00-22:00


22:00-23:00


23:00-24:00


Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, SAĞLIK KURUMLARI MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2018 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU, FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ, FİNANS VE BANKACILIK ANABİLİM DALI, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2018 - 2018
 3. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU, YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ, İŞLETME YÖNETİMİ PR., DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2010 - 2018
 4. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU, İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, 2005 - 2010

Bildiriler

 1. İşletmede Kullanılan Bilişim Teknolojisi Tabanlı İletişim Sistemlerinin İşletme Performansına Etkileri

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED,DULKADİR BERKANT, Yayın Yeri : Bülent Ecevit Üniversitesi ICMEB’17 - International Congres On Management Economıcs And Busıness, Zonguldak, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 09.10.2017 Etkinlik Tarihi : 07.09.2017 - 09.09.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 2. A RESEARCH ON AWARENESS AND OVERVIEW TO ACCOUNTING STANDARDS OF ACCOUNTING PROFESSIONAL MEMBERS

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : ARTVIN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES (AICOSS 19), ARTVİN, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 30.05.2019 Etkinlik Tarihi : 17.04.2019 - 19.04.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. INVESTIGATION OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF SUPER LEAGUE FOOTBALL CLUBS USING DUPONT FINANCIAL ANALYSIS SYSTEM

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : ARTVIN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES (AICOSS 19), ARTVİN, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 30.05.2019 Etkinlik Tarihi : 17.04.2019 - 19.04.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED,AYDIN SALİH, Yayın Yeri : UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL AND TECHNICAL SCIENCESBATUMI – GEORGIA, BATUM, GÜRCİSTAN, 2017 Basım Tarihi : 04.10.2017 Etkinlik Tarihi : 08.04.2017 - 10.04.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. Devlet Orman İşletmelerinde Modern Maliyet Yönetimi Yaklaşımlarına İlişkin Değerlendirmeler

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED,ÖZTÜRK ATAKAN,KAYACAN BEKİR, Yayın Yeri : II. ORMANCILIKTA SOSYO-EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ, ISPARTA, TÜRKİYE, 2009 Basım Tarihi : 10.02.2009 Etkinlik Tarihi : 19.02.2009 - 21.02.2009
  Ulusal Tam metin bildiri
 6. Üniversitenin KOBİ Performansı Üzerine Etkisi: Artvin Örneği

  Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT,ARDIÇ MUHAMMED,UZUN UĞUR, Yayın Yeri : I. Uluslararsı Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, BATUM, GÜRCİSTAN, 2017 Basım Tarihi : 05.05.2017 Etkinlik Tarihi : 08.04.2017 - 10.04.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 7. Artvin Bölgesi Hidroelektrik Santrallerinin Mevcut Durum Analizi

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED,AYDIN SALİH,KESKİN ADALET,ÖZDEMİR ŞÜKRÜ, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, 2018 Basım Tarihi : 18.10.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 8. Applicability of Just in Time Production Approach in State Forest Enterprises

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED,ÖZTÜRK ATAKAN,DEMİRCİ UFUK, Yayın Yeri : INTERNATIONAL CAUCASIAN FORESTRY SYMPOSIUM, ARTVİN, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 01.12.2013 Etkinlik Tarihi : 24.10.2013 - 26.10.2013
  Uluslararası Tam metin bildiri
 9. KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ERP ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNDEKİ UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED,ERDOĞAN FATMA ECEM,ÇELİK İLKAY, Yayın Yeri : ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, ARTVİN/HOPA, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 10.05.2015 Etkinlik Tarihi : 15.10.2014 - 17.10.2014
  Uluslararası Tam metin bildiri
 10. iŞLETMELERİN KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI KULLANIM NEDENLERİ

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED,DULKADİR BERKANT, Yayın Yeri : ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, ARTVİN/HOPA, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 10.05.2015 Etkinlik Tarihi : 15.10.2014 - 17.10.2014
  Uluslararası Tam metin bildiri
 11. Stratejik Maliyet Yönetim Aracı Olarak Hedef Maliyetleme ve Devlet Orman İşletmelerinde Uygulanabilirliği

  Yazarlar : ÖNDEŞ TURAN,ARDIÇ MUHAMMED,ÖZTÜRK ATAKAN,KAYACAN BEKİR, Yayın Yeri : ııı.ulusal karadeniz ormancılık kongresi, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 01.01.2010 Etkinlik Tarihi : 20.05.2010 - 22.05.2010
  Ulusal Tam metin bildiri
 12. Bilgi Yönetiminin Önemi Ve Süreçleri

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED,DULKADİR BERKANT, Yayın Yeri : 7. International Congress on Current Debates in Social Science, İstanbul, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 15.04.2018 Etkinlik Tarihi : 19.04.2018 - 21.04.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 13. Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Sermaye Piyasası Araçlarından Faydalanma İmkânları KapsamındaKarşılaştıkları Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : CUDES 20187. International Congress on Current Debates in Social Science, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 15.04.2018 Etkinlik Tarihi : 19.04.2018 - 21.04.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 14. KONUT SEKTÖRÜNDE UYGULANAN YAP-SAT SATIŞ MODELİNDE KDV İADE İŞLEMLERİNE YÖNELİK FİİLİ UYGULAMA VE İADE ALMA SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED,Seçer Taştan, Yayın Yeri : Bülent Ecevit Üniversitesi Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi, Zonguldak, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 01.10.2017 Etkinlik Tarihi : 07.09.2017 - 09.09.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 15. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA ÖZEL İNŞAAT YAPAN İŞLETMELERDE KDV İADE İŞLEMLERİNE YÖNELİK UYGULAMA VE İADE ALMA SÜRECİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : VI.CUDES 2017 Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Uluslararası Kongresi, 2017 Basım Tarihi : 01.12.2017 Etkinlik Tarihi : 14.12.2017 - 16.12.2017
  Uluslararası Özet bildiri

Deneyimler

 1. ERPAŞ A.Ş., Muhasebe, 1999 - 2001
 2. BAŞKAYA TEKSTİL A.Ş., Muhasebe Sorumlusu, 2001 - 2003
 3. SADAKAT MOBİLYA A.Ş., Muhasebe Sorumlusu, 2003 - 2005

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2018-2019 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 3
2018-2019 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 3
2017-2018 DENETİM Türkçe 2
2017-2018 GENEL MUHASEBE II Türkçe 2
2017-2018 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 2
2017-2018 MALİYET YÖNETİMİ Türkçe 3
2017-2018 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 3
2016-2017 MALİYET YÖNETİMİ Türkçe 2
2016-2017 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 2
2016-2017 MALİYET YÖNETİMİ Türkçe 3
2016-2017 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 3
2016-2017 Genel Muhasebe I Türkçe 2
2015-2016 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 2
2015-2016 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 3
2015-2016 DENETİM Türkçe 2
2015-2016 İŞLETME Türkçe 2
2015-2016 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 2
2015-2016 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 3
2015-2016 MALİYET YÖNETİMİ Türkçe 2
2014-2015 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 2
2014-2015 MALİYET YÖNETİMİ Türkçe 2
2014-2015 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 2
2014-2015 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 3
2014-2015 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 3
2014-2015 DENETİM Türkçe 2
2013-2014 DÖNEM SONU MUHASEBE UYGULAMALARI Türkçe 2
2013-2014 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 2
2013-2014 MALİYET YÖNETİMİ Türkçe 2
2013-2014 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 3
2013-2014 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 2
2012-2013 DÖNEM SONU MUHASEBE UYGULAMALARI Türkçe 2
2012-2013 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Türkçe 2
2012-2013 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 2
2012-2013 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 3
2011-2012 DÖNEM SONU MUHASEBE UYGULAMALARI Türkçe 2
2011-2012 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 2
2011-2012 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Türkçe 2
2010-2011 Türk Vergi Sistemi Türkçe 2
2010-2011 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 2
2009-2010 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 2
2009-2010 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Türkçe 2
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2018-2019 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 4
2018-2019 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 3
2018-2019 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 4
2018-2019 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 3
2017-2018 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 4
2017-2018 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 3
2017-2018 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 4
2017-2018 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 4
2017-2018 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA Türkçe 3
2016-2017 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 4
2016-2017 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 4
2016-2017 MUHASEBE Türkçe 4
2016-2017 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 4
2015-2016 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 4
2015-2016 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 4
2015-2016 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 4
2014-2015 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 4
2014-2015 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 4
2014-2015 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 4
2013-2014 İNŞAAT MUHASEBESİ Türkçe 2
2013-2014 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 4
2013-2014 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 4
2013-2014 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 4
2012-2013 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 4
2012-2013 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 4
2012-2013 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 4
2011-2012 İNŞAAT MUHASEBESİ Türkçe 1
2011-2012 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 4
2011-2012 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 4
2011-2012 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 4
2010-2011 HALKLA İLİŞKİLER Türkçe 2
2010-2011 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 4
2010-2011 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 4
2010-2011 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 4
2010-2011 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 4
2009-2010 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA Türkçe 3
2009-2010 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 4
2009-2010 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 4
2009-2010 MALİYET MUHASEBESİ Türkçe 4
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2018-2019 MALİYET YÖNETİMİ Türkçe 3
2018-2019 Stratejik Yönetim Muhasebesi Türkçe 3

İdari Görevler

 1. Bölüm Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
  2021 - 2021
 2. Kalite Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
 3. MYO/Yüksekokul Müdürü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
  2018 - 2019
 4. Yönetim Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
 5. Bölüm Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
  2017 - 2019
 6. Yönetim Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
  2015 - 2018
 7. Komisyon Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
 8. Bölüm Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
  2014 - 2017
 9. MYO/Yüksekokul Müdürü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
  2014 - 2021
 10. Bölüm Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
  2013 - 2016
 11. Etik Kurulu Üyesi
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
  2012 - 2015
 12. MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
  2011 - 2014
 13. Bologna Koordinatörü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
  2010 - 2014
 14. Bölüm Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
  2010 - 2013
 15. Yönetim Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
 16. MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
  2009 - 2014
 17. Bölüm Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,

Kitaplar

 1. FARKLI YÖNLERİ İLE MUHASEBE VE PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI
  ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : IKSAD Publications House, TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 2021
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. CURRENT DEBATES IN FINANCE ECONOMETRICS
  ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : IJOPEC Publication, LONDON, Türkçe, 2018
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 3. Current Debates in Management Organization
  ARDIÇ MUHAMMED,DULKADİR BERKANT, Yayın Yeri : IJOPEC Publication, İNGİLTERE, LONDON, Türkçe, 2018
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 4. Muhasebe Denetimi
  ARDIÇ MUHAMMED,POLAT ÇELTİKCİ NERİMAN, Yayın Yeri : Lisans Yayıncılık, TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 2018
  Ulusal Ders Kitabı Bölüm(ler)
 5. Maliyet Muhasebesi
  ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : Lisans Yayıncılık, TÜRKİYE, İstanbul, Türkçe, 2018
  Ulusal Ders Kitabı Bölüm(ler)
 6. Mali Tablolar Analizi
  ELMAS BEKİR,ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : EKİN YAYINLARI, TÜRKİYE, BURSA, Türkçe, 2018
  Ulusal Ders Kitabı Tümü
 7. MUHASEBE, FİNANS VE İKTİSAT ARAŞTIRMA ÖRNEKLERİ
  ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, ANKARA, Türkçe, 2018
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 8. CURRENT DEBATES IN ACCOUNTING FINANCE
  ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : IJOPEC PUPLICATION, İNGİLTERE, LONDON, Türkçe, 2017
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 9. Maliyet Muhasebesi
  ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : Lisans Yayıncılık, TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 2009
  Ulusal Ders Kitabı Bölüm(ler)
 10. Finansal Yönetim
  ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : Lisans Yayıncılık, TÜRKİYE, İSTANBUL, Türkçe, 2009
  Ulusal Ders Kitabı Bölüm(ler)

Makaleler

 1. Artvin Kamu Hastanelerinde Çalışan Yöneticilerin İleri Maliyet Yönetimi Yaklaşımları Konusundaki Algılarının Belirlenmesi

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED,YILDIZLAR OSMAN,KARAKULLUKÇU EMEL, Yayın Yeri : Artvin Çoruh üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2020
  Ulusal Hakemli asos, sobiad,Scientific Index Service,Sitefactor I...
 2. Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Standartlarına Bakış Açıları Ve Farkındalıkları Üzerine Bir Araştırma: Erzurum İli Örneği

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : Turkish Studies - Economics, Finance, Politics, 2020
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 3. ÇAY İŞLETMELERİ KURUMUNUN(ÇAYKUR) FİNANSAL PERFORMANSININ DUPONT FİNANSAL ANALİZ SİSTEMİ KULLANILARAK İNCELENMESİ

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : BUSINESS MANAGEMENT STUDIES:AN INTERNATIONAL JOURNAL, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 4. Kurumsal Kaynak Planlamansının Trabzon ve Artvin Orman BölgeMüdürlüklerindeki Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : Atatürk üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 5. Bireysel kalite göstergesi olan motivasyonu etkileyen faktörlerin orman işletmelerinde incelenmesi: Gümüşhane ili örneği

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 6. İşgörenin Devam Durumunun İnsan Kaynakları Bilgi Sistemiyle İşletme Verimliliğine Etkisinin İncelenmesi

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED,DULKADİR BERKANT, Yayın Yeri : Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 7. KREDİ KARTLARININ FİNANSMAN ARACI OLARAK ALGILANMASI:ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

  Yazarlar : ÖNDEŞ TURAN,ARDIÇ MUHAMMED,ÇALI MEHMET SERKAN, Yayın Yeri : The Journal of Academic Social Science, 2018
  Ulusal Hakemli SOBİAD, INDEX COPERNİCUS, ASOS
 8. Üniversite Kaynaklı Harcamaların Kobi Gelirleri Üzerine Etkileri: Artvin Örneği

  Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT,ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 9. Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED,AYDIN SALİH,KÜÇÜK VOLKAN, Yayın Yeri : Journal of Current Researches on Business and Economics, 2017
  Ulusal Hakemli International Scientific Indexing, SOBIAD
 10. Üniversite Öğrencilerinin Bankacılık Hizmetleri Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülmesi: Artvin Çoruh Üniversitesi Örneği

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED,BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 11. Türkiye de Konut Sektöründeki Katma Değer Vergisi Uygulamalarının İncelenmesi ve Çözüm Önerileri

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED,ŞEÇER TAŞTAN, Yayın Yeri : Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 12. Mobilya Sektöründe Çalışan Yöneticilerin Öğrenen Organizasyona İlişkin Algıları

  Yazarlar : ERSEN NADİR,ARDIÇ MUHAMMED,AKYÜZ İLKER,PEKER HÜSEYİN,BARDAK SELAHATTİN, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2015
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 13. Banka Bilançolarındaki Kredi Karşılık Kalemlerinin Dışa Yansıma Biçimleri

  Yazarlar : SAYIM FERHAT,ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2012
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 14. Maliyet Yönetimi Yaklaşımları ve Devlet Orman İşletmelerinde Uygulanabilirliklerinin Araştırılması

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED,ÖNDEŞ TURAN,ÖZTÜRK ATAKAN, Yayın Yeri : Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2012
  Ulusal Hakemli TR DİZİN

Ödüller

 1. Nihat Gökyiğit Bilimsel YayınTeşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2017, Yayın Teşvik Ödülü
 2. Nihat Gökyiğit Bilimsel YayınTeşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2018, Yayın Teşvik Ödülü
 3. Nihat Gökyiğit Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2015, Yayın Teşvik Ödülü

Öğrenim

 1. Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 1995 - 1999
 2. Yüksek Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, MUHASEBE VE FİNANSMAN (YL) (TEZLİ), 2000 - 2003
 3. Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, MUHASEBE VE FİNANSMAN (DR), 2003 - 2010

Projeler

 1. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeylerinin Belirlenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 27.06.2016 - 28.12.2016
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 27.06.2016 - 31.12.2016
 3. 2008 Küresel Finansal Krizinin Kırılgan Sekizliler Ülkeleri Üzerindeki Etkileri
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 27.06.2016 - 28.12.2017
 4. Artvin Çoruh Üniversitesinin Kobiler Üzerine Etkisi Hopa ve Arhavi Örneği
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 20.04.2016 - 28.12.2016
 5. Artvin Çoruh Üniversitesinin Kobiler Üzerine Etkisi: ArtvinÖrneği
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 20.04.2015 - 28.12.2016
 6. Türkiye’deki Fındık Fiyatlarının Firmaların Finansal Performansı Üzerine Etkisi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 06.03.2017 - 29.12.2017
 7. Mobilya sektöründe faaliyet gösteren işletmelerdeki üst ve orta kademe yöneticilerin öğrenen organizaasyona ilişkin algılarının araştırılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 02.07.2012 - 14.07.2015

Sertifikalar

 1. Kariyer Yönetimi ve Liderlik, Kurs, Uluslararası
 2. Artvin Çoruh Üniversinde Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi, Kurs, Ulusal
 3. Hayat Boyu Öğrenme Kültürü ve Yaklaşımı Eğitimi, Kurs, Ulusal
 4. İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası, Sertifika, Ulusal
 5. Türkiye’de Sürdürülebilir Orman Yönetimi: Mevcut Durum ve Gelecek Ulusal Çalıştayı, Çalıştay, Ulusal
 6. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Yürütme Kurulu Eğitimi, Kurs, Uluslararası

Tez Danışmanlıkları

 1. Artvin kamu hastanelerinde çalışan yöneticilerin ileri maliyet yönetimi yaklaşımları konusundaki algılarının belirlenmesi

  Avrasya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yöneticiliği Ana Bilim Dalı, 2016
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 2. Kredi kartlarının ödeme aracı veya finansman aracı olarak incelenmesi: Erzurum ili örneği

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2017
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 3. Mali Analiz Tekniklerinin Devlet Orman İşletmelerinde Uygulanabilirliği

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019
  Yurt İçi Türkiye Devam Ediyor

Üyelikler

 1. Artvin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Üye, 2008 -