Murat BERBEROĞLU

Doç. Dr. Murat BERBEROĞLU

Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalı
murat artvin.edu.tr 3020
Ofis Dekan Yardımcılığı
Telefon 3020
E-Posta murat artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
08:00-09:00


09:00-10:00


10:00-11:00


11:00-12:00


12:00-13:00


13:00-14:00


14:00-15:00


15:00-16:00


16:00-17:00Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
17:00-18:00


18:00-19:00


19:00-20:00


20:00-21:00


21:00-22:00


22:00-23:00


23:00-24:00


Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, HOPA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, MUHASEBE FİNANSMAN ANABİLİM DALI, DOÇENT, 2021 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, HOPA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, MUHASEBE FİNANSMAN ANABİLİM DALI, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, 2015 -
 3. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU, MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ, MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR., ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, 2008 - 2015

Bildiriler

 1. Lisanslı Depoculuk Ve Türkiye Ürün İhtisas Borsasi (Turib) Sistemlerinin Bölgeye Etkisi

  Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT, KIZILKAN ÇİÇEK, Yayın Yeri : Uluslararası Ekoloji, Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Kongresi, Artvin, TÜRKİYE, 2022 Basım Tarihi : 12.06.2022 Etkinlik Tarihi : 09.06.2022 - 11.06.2022
  Uluslararası Özet bildiri
 2. Artvin'in Sanayi Yapısı, Gelişimi ve Bölgeye Etkileri

  Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : Uluslararası Ekoloji, Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Kongresi, Artvin, TÜRKİYE, 2022 Basım Tarihi : 12.06.2022 Etkinlik Tarihi : 08.06.2022 - 11.06.2022
  Uluslararası Özet bildiri
 3. Corporate Social Responsibility and Financial Performance Evidence From The İstanbul Stock Exchange

  Yazarlar : KARAMUSTAFA OSMAN,BULUT HALİL İBRAHİM,BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : 9th International Conference on Corporate Social Responsibility, Zagreb, HIRVATİSTAN, 2010 Basım Tarihi : 16.06.2010 Etkinlik Tarihi : 16.06.2010 - 18.06.2010
  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına Kayıtlı Firmaların Finansal Performanslarının Promethee Yönetimi ile Ölçümü

  Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT,BAKİ BİRDOĞAN, Yayın Yeri : 10. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ, 2010 Basım Tarihi : 16.09.2010 Etkinlik Tarihi : 16.09.2010 - 18.09.2010
  Ulusal Tam metin bildiri
 5. Ortaklığa Dayalı Konut Finansman Sistei İle Mortgage Sisteminin Karşılaştırılması

  Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences 2019-2, Ankara, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 25.12.2019 Etkinlik Tarihi : 20.12.2019 - 22.12.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. Mobil Bankacılığın Ticari Banka Performansı Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği

  Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT,UZUN UĞUR, Yayın Yeri : Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences, Ankara, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 24.12.2018 Etkinlik Tarihi : 14.09.2018 - 16.09.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 7. Çin den Yapılan İthalatın Türkiye deki Firmalar Üzerine Endüstri Kolu Düzeyindeki Etkisi

  Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : Quo Vadis Social Sciences: Artvin Coruh University International Congress On Social Sciences, Artvin, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 01.05.2015 Etkinlik Tarihi : 15.10.2014 - 17.10.2014
  Uluslararası Tam metin bildiri
 8. Bankaların Reklam Harcamalarının Verilen Krediler ve Toplanan Mevduatlar Üzerine Etkisi: Türkiye Bankacılık Sektörü Örneği

  Yazarlar : UZUN UĞUR,BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : International Symposium of Applied Business Management and Economics Researches, Bayburt, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 07.05.2018 Etkinlik Tarihi : 03.05.2018 - 05.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 9. Bankaların Faiz Dışı Gelir Düzeyleri ile Kârlılık Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT,UZUN UĞUR, Yayın Yeri : International Symposium of Applied Business Management and Economics Researches, Bayburt, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 07.05.2018 Etkinlik Tarihi : 03.05.2018 - 05.05.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 10. The Effect of Cyber Attacks on Turkey s Banking Sector

  Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT,UZUN UĞUR, Yayın Yeri : XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, İTALYA, 2016 Basım Tarihi : 21.09.2016 Etkinlik Tarihi : 01.09.2016 - 04.09.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 11. Testing Meteor Showers Affect in Stock Market The Sample of Turkey Italy Greece Russia

  Yazarlar : UZUN UĞUR,BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, İTALYA, 2016 Basım Tarihi : 21.09.2016 Etkinlik Tarihi : 01.09.2016 - 04.09.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 12. Üniversitenin Kobi Performansı Üzerine Etkisi: Artvin Örneği

  Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT,ARDIÇ MUHAMMED,UZUN UĞUR, Yayın Yeri : I. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Batum, GÜRCİSTAN, 2017 Basım Tarihi : 05.05.2017 Etkinlik Tarihi : 08.04.2017 - 10.04.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 13. İnternet Bankacılığı Gelişiminin Banka Performansı Üzerine Etkisi

  Yazarlar : UZUN UĞUR,BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : I. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Batum, GÜRCİSTAN, 2017 Basım Tarihi : 05.05.2017 Etkinlik Tarihi : 08.04.2017 - 10.04.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 14. Bankaların Sermaye Yeterlilik Düzeyleri İle Hisse Değeri Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme: TürkiyeBankacılık Sektörü Örneği

  Yazarlar : UZUN UĞUR,BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : 7. International Congress on Current Debates in Social Science, İstanbul, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 25.04.2018 Etkinlik Tarihi : 19.04.2018 - 21.04.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 15. Üniversite Büyüklüğünün Mevduat Bankacılığı İle İlişkisi: Doğu Karadeniz İlleri Örneği

  Yazarlar : UZUN UĞUR,BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, Artvin, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 16. Relationship Between Foreign Trade and Financial Performance on Companies

  Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT,UZUN UĞUR, Yayın Yeri : Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi, Zonguldak, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 01.10.2017 Etkinlik Tarihi : 07.09.2017 - 09.09.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 17. The Relationship Between Hazelnut Price and Financial Performance of Companies and the Moderate Effect of Foreign Exchange Rate on This Relationship

  Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT,UZUN UĞUR, Yayın Yeri : Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi, Zonguldak, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 01.10.2017 Etkinlik Tarihi : 07.09.2017 - 09.09.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 18. Kurumsal Yönetim ve Borç Likidite Oranlarının Sabit Sermaye Yatırımları Üzerine Etkisi Kriz ve Kriz Harici Dönemler

  Yazarlar : EMİR MUSTAFA,BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : 14. Ulusal Finans Sempozyumu, Konya, TÜRKİYE, 2010 Basım Tarihi : 03.11.2010 Etkinlik Tarihi : 03.11.2010 - 06.11.2010
  Ulusal Tam metin bildiri
 19. Meslek Yüksekokulu Akademik Personellerinin Tükenmişliği ve İş Tatmini Üzerine Bir Araştırma

  Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT,SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Konya, TÜRKİYE, 2009 Basım Tarihi : 27.05.2009 Etkinlik Tarihi : 27.05.2009 - 29.05.2009
  Uluslararası Tam metin bildiri

Deneyimler

 1. Pekşen Elektronik Market, Elektronik Servis Uzmanı, 1997 - 1998
 2. Tutku Elektronik Market ve Kafeterya Hizmetleri, Finans ve Muhasebe Sorumlusu , 2005 - 2008
 3. Escortland / Erişim Bilgisayar, Bilgisayar Teknisyeni, 1998 - 1999

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2022-2023 YUKSEK LİSANS DANIŞMANLIK Türkçe 5
2022-2023 FİNANSAL OKURYAZARLIK Türkçe 3
2022-2023 FİNANSAL YÖNTEİMDE VAKA ANALİZLERİ I Türkçe 3
2022-2023 UZMANLIK ALAN DERSİ II-B Türkçe 4
2022-2023 UZMANLIK ALAN DERSİ I-A Türkçe 4
2022-2023 UZMANLIK ALAN DERSİ I-B Türkçe 4
2022-2023 UZMANLIK ALAN DERSİ II-A Türkçe 4
2022-2023 FİNANSAL YÖNTEİMDE VAKA ANALİZLERİ II Türkçe 3
2021-2022 DÖNEM PROJESİ Türkçe 1
2021-2022 FİNANSAL YÖNTEİMDE VAKA ANALİZLERİ I Türkçe 3
2021-2022 FİNANSAL OKURYAZARLIK Türkçe 3
2021-2022 YUKSEK LİSANS DANIŞMANLIK Türkçe 5
2021-2022 FİNANSAL YÖNTEİMDE VAKA ANALİZLERİ II Türkçe 3
2021-2022 SEMİNER Türkçe 2
2021-2022 UZMANLIK ALAN DERSİ I Türkçe 4
2020-2021 SEMİNER Türkçe 2
2020-2021 UZMANLIK ALAN DERSİ II Türkçe 4
2020-2021 FİNANSAL YÖNTEİMDE VAKA ANALİZLERİ I Türkçe 3
2020-2021 YUKSEK LİSANS DANIŞMANLIK Türkçe 4
2020-2021 UZMANLIK ALAN DERSİ I Türkçe 4
2020-2021 FİNANSAL YÖNTEİMDE VAKA ANALİZLERİ II Türkçe 3
2020-2021 DÖNEM PROJESİ Türkçe 1
2020-2021 UZMANLIK ALAN DERSİ II Türkçe 4
2020-2021 SEMİNER Türkçe 2
2020-2021 FİNANSAL OKURYAZARLIK Türkçe 3
2019-2020 UZMANLIK ALAN DERSİ II Türkçe 4
2019-2020 FİNANSAL YÖNETİMDE VAKA ANALİZLERİ I Türkçe 3
2019-2020 UZMANLIK ALAN DERSİ I Türkçe 4
2019-2020 YÜKSEK LİSANS DANIŞMANLIK Türkçe 2
2019-2020 FİNANSAL YÖNTEİMDE VAKA ANALİZLERİ II Türkçe 3
2019-2020 SEMİNER Türkçe 1
2018-2019 YÜKSEK LİSANS DANIŞMANLIK Türkçe 2
2018-2019 FİNANSAL YÖNETİMDE VAKA ANALİZLERİ I Türkçe 3
2018-2019 UZMANLIK ALAN DERSİ I Türkçe 4
2018-2019 FİNANSAL YÖNTEİMDE VAKA ANALİZLERİ II Türkçe 3
2018-2019 SEMİNER Türkçe 2
2018-2019 UZMANLIK ALAN DERSİ II Türkçe 4
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2022-2023 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 3
2022-2023 SERMAYE PİYASASI Türkçe 3
2021-2022 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3
2021-2022 FİNANSAL YÖNETİM I Türkçe 3
2021-2022 FİNANSAL YÖNETİM II Türkçe 3
2020-2021 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 3
2020-2021 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3
2020-2021 SERMAYE PİYASASI ANALİZİ Türkçe 3
2019-2020 FİNANSAL YÖNETİM I Türkçe 3
2019-2020 YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Türkçe 3
2019-2020 FİNANSAL YÖNETİM II Türkçe 1
2018-2019 SERMAYE PİYASASI ANALİZİ Türkçe 3
2018-2019 YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Türkçe 3
2017-2018 FİNANSAL YÖNETİM II Türkçe 3
2017-2018 FİNANSAL YÖNETİM I Türkçe 3
2016-2017 FİNANSAL KURUMLAR Türkçe 3
2016-2017 SERMAYE PİYASASI ANALİZİ Türkçe 3
2015-2016 FİNANSAL YÖNETİM I Türkçe 3
2015-2016 SERMAYE PİYASASI ANALİZİ Türkçe 3
2014-2015 FİNANSAL YÖNETİM I Türkçe 3
2014-2015 FİNANSAL YÖNETİM II Türkçe 3
2014-2015 SERMAYE PİYASASI ANALİZİ Türkçe 3
2013-2014 FİNANSAL YÖNETİM I Türkçe 3
2013-2014 FİNANSAL YÖNETİM II Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2022-2023 SERMAYE PİYASASI Türkçe 2
2021-2022 SERMAYE PİYASASI Türkçe 2
2020-2021 SERMAYE PİYASASI Türkçe 2
2019-2020 SERMAYE PİYASASI Türkçe 2
2018-2019 SERMAYE PİYASASI Türkçe 2
2017-2018 SERMAYE PİYASASI Türkçe 2
2016-2017 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 6
2016-2017 DENİZ İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 2
2014-2015 GENEL MUHASEBE Türkçe 8
2013-2014 GENEL MUHASEBE Türkçe 8
2013-2014 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 8
2012-2013 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Türkçe 8
2012-2013 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 8
2012-2013 ÜRETİM YÖNETİMİ Türkçe 8
2012-2013 MUHASEBE-II Türkçe 8
2012-2013 GENEL MUHASEBE Türkçe 8
2011-2012 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 8
2011-2012 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Türkçe 8
2011-2012 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Türkçe 4
2011-2012 MUHASEBE-II Türkçe 8
2011-2012 KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ Türkçe 4
2011-2012 ÜRETİM YÖNETİMİ Türkçe 8
2011-2012 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Türkçe 6
2010-2011 KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ Türkçe 4
2010-2011 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Türkçe 8
2010-2011 MUHASEBE-II Türkçe 8
2010-2011 GENEL MUHASEBE Türkçe 8
2010-2011 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Türkçe 6
2010-2011 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Türkçe 4
2010-2011 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 8
2010-2011 ÜRETİM YÖNETİMİ Türkçe 8
2009-2010 MUHASEBE-II Türkçe 8
2009-2010 GENEL MUHASEBE Türkçe 8
2009-2010 KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ Türkçe 4
2009-2010 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Türkçe 6
2009-2010 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 8
2009-2010 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Türkçe 8
2009-2010 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Türkçe 4
2009-2010 ÜRETİM YÖNETİMİ Türkçe 8
2008-2009 ÜRETİM YÖNETİMİ Türkçe 8
2008-2009 MUHASEBE-II Türkçe 8
2008-2009 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Türkçe 8

İdari Görevler

 1. Senato Temsilcisi
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2018 - Devam Ediyor
 2. Artvin Hopa Sınav Yönetim Mekezi Koordinatörlüğü
  DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.)
  2017 - Devam Ediyor
 3. Anabilim Dalı Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2020 - Devam Ediyor
 4. Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2020 - 2023
 5. Dekan Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2017 - Devam Ediyor
 6. Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2020 - 2020
 7. Kalite Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2017 - Devam Ediyor
 8. Fakülte Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2015 - Devam Ediyor
 9. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2018 - Devam Ediyor
 10. Anabilim Dalı Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2018 - 2020
 11. Bölüm Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2015 - 2021
 12. Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2012 - 2013
 13. Farabi Koordinatörü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2011 - 2013
 14. Erasmus Koordinatörü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
  2009 - 2013

Kitaplar

 1. Artvin'in Ekonomik Yapısı
  BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : Gazi Kitabevi, TÜRKİYE, Artvin, Türkçe, 2022
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. Financial and Managerial Issues in Multinational Enterprises
  BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : Gazi Kitabevi, TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 2020
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 3. Researches On Financial Performance
  BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : Nobel Akademik Yayıncılık, TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 2020
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 4. Current Researches in Money and Capital Markets
  BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : Gazi Kitabevi, TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 2020
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 5. BANKACILIK SİSTEMİ Finansal Araçlar Riskler ve Krizler
  BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : Ekin Yayınevi, TÜRKİYE, Bursa, Türkçe, 2015
  Ulusal Ders Kitabı Bölüm(ler)
 6. Banka ve Finansal Sistem
  BERBEROĞLU MURAT,KARAMUSTAFA OSMAN, Yayın Yeri : Ekin Yayınevi, TÜRKİYE, Bursa, Türkçe, 2016
  Ulusal Ders Kitabı Bölüm(ler)
 7. Finansal Piyasalar Üzerine Güncel Araştırmalar
  BERBEROĞLU MURAT,UZUN UĞUR, Yayın Yeri : Gazi Kitabevi, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2019
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 8. Theories and Critics in Economics Management
  BERBEROĞLU MURAT,KARAMUSTAFA OSMAN, Yayın Yeri : IJOPEC Publication Limited, İNGİLTERE, Londra, İngilizce, 2019
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 9. Current Debates in Finance Econometrics
  UZUN UĞUR,BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : IJOPEC Publication Limited, İNGİLTERE, London, Türkçe, 2018
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 10. Economic and Management Issues in Retrospect and Prospect
  BERBEROĞLU MURAT,UZUN UĞUR, Yayın Yeri : IJOPEC Publication Limited, İNGİLTERE, London, İngilizce, 2018
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)

Makaleler

 1. Üniversite Kaynaklı Harcamaların Kobi Gelirleri Üzerine Etkileri: Artvin Örneği

  Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT,ARDIÇ MUHAMMED, Yayın Yeri : Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 2. The Relationship Between Hazelnut Prices and Financial Performance of Companies and The Moderate Effect of Foreign Exchange Rate On This Relationship

  Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT,UZUN UĞUR, Yayın Yeri : Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 3. The Effect of Changes in The Ownership and Board of Directors of Companies Due to Foreign Direct Investments on the Cost of Debt: Application on BIST Manufacturing

  Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : Fiscaoeconomia, 2020
  Uluslararası Hakemli RePEc, EurasianScientificJournal Index, Rootindexi...
 4. The Investigation of Volatility Spillover Effect Between Stock Markets of Turkey, Italy, Greece and Russia

  Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : Business and Management Studies: An International Journal, 2020
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 5. Çin’den yapılan ithalatın Türkiye’deki firmaların performansına etkisi: İSO 1000 araştırması

  Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT,KARAKAYA AYKUT,ER BÜNYAMİN, Yayın Yeri : İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 2017
  Uluslararası Hakemli EBSCO Host
 6. Doğu Karadeniz de Bankacılık

  Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : Karadeniz Araştırmaları, 2016
  Uluslararası Hakemli ASOS, CEEOL, DOAJ, EBSCO Host, Index Copernicus, I...
 7. Bankacılık Sektörüne Yabancı Girişinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

  Yazarlar : AYAYDIN HASAN,BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 2010
  Uluslararası Hakemli SOBIAD, EBSCO Host
 8. Meslek Yüksekokulu Akademik Personellerinin Tükenmişliği ve İş Tatmini Üzerine Bir Araştırma

  Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT,SAĞLAM BÜLENT, Yayın Yeri : Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 2010
  Uluslararası Hakemli SOBIAD, EBSCO Host
 9. The Moderator Effect of Research and Development Expenses On the Relationship Between Companies Advertising Expenses and Market Values

  Yazarlar : AKYÜZ AHMET MUTLU,BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 2016
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 10. Mortgage İpotekli Konut Finansman Sistemi ve Bu Sistemin Türkiye de Uygulanabilirliği

  Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2009
  Uluslararası Hakemli EBSCO Host
 11. Üniversite Öğrencilerinin Bankacılık Hizmetleri Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülmesi: Artvin Çoruh Üniversitesi Örneği

  Yazarlar : ARDIÇ MUHAMMED,BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 12. İnternet Bankacılığı Hizmetlerinin Banka Performansı Üzerine Etkisi

  Yazarlar : UZUN UĞUR,BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 13. Faiz Dışı Gelirlerin Banka Performansına Etkisi: Türkiye Örneği (Impact of Non-Interest Income on Banking Performance in Turkey)

  Yazarlar : UZUN UĞUR,BERBEROĞLU MURAT, Yayın Yeri : İşletme Araştırmaları Dergisi, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 14. Relationship Between Foreign Trade and Financial Performance of Companies

  Yazarlar : BERBEROĞLU MURAT,UZUN UĞUR, Yayın Yeri : Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli TR DİZİN

Ödüller

 1. Bilimsel Yayın Başarı Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2019, Yayın Teşvik Ödülü
 2. Bilimsel Yayın Başarı Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2017, Yayın Teşvik Ödülü
 3. Bilimsel Yayın Başarı Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2018, Yayın Teşvik Ödülü

Öğrenim

 1. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME (DR), 2009 - 2014
 2. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME (YL) (TEZLİ), 2005 - 2008
 3. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 2000 - 2004

Projeler

 1. Artvin’de Üretilen Tıbbi Aromatik ve Ekolojik Ürünlerin Pazarlanması
  ULUSAL Kalkınma Bakanlığı Araştırmacı
  Devam Ediyor
 2. Türkiye’deki Fındık Fiyatlarının Firmaların Finansal Performansı Üzerine Etkisi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 06.03.2017 - 29.12.2017
 3. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeylerinin Belirlenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 15.05.2016 - 28.12.2016
 4. İnternet ve Mobil Bankacılığı Gelişiminin Banka Performansı Üzerine Etkisi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 25.04.2016 - 28.12.2016
 5. Batı Karadeniz Bölümünün Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Durumunun Analizi TR81 TR82 ve TR83
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 26.09.2015 - 26.12.2016
 6. Artvin Çoruh Üniversitesinin Kobiler Üzerine Etkisi Artvin Örneği
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 20.04.2015 - 28.12.2016
 7. Doğu Karadeniz Bölgesinin TR90 Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Durumunun Analizi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 20.04.2015 - 31.12.2015

Araştırma/Sertifika/Diğer

 1. Turizm Elçisi, Ulusal
  Sertifika trabzon 01.01.2008 - 05.01.2008
 2. Artvin International Congress of Social Sciences 2019, Uluslararası
  Kongre Düzenleme Artvin Çoruh Üniversitesii Hopa İİBF, Hopa/ Artvin 17.04.2019 - 19.04.2019

Tez Danışmanlıkları

 1. Kripto Paralarda Çatallanmanın Etkisi

  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, HOPA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ,
  Devam Ediyor
 2. Kripto paralarda çatallanmanın etkisi: Bitcoin örneği

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 3. TARIMDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE FİNANSMANI TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI (TÜRİB)

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, 2023
  Yurt İçi Türkiye Devam Ediyor