Mustafa Umut KONANÇ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Umut KONANÇ

Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin Meslek Yüksekokulu, Laboratuvar Teknolojisi
umutkonanc artvin.edu.tr 4314
Ofis
Telefon 4314
E-Posta umutkonanc artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Bildiriler

 1. ‘’THE REMOVAL OF LEAD(II) FROM THEWATER WITH MODIFIED CELLULOSE FIBERS MATERIAL

  Yazarlar : KONANÇ MUSTAFA UMUT,PEŞMAN EMRAH, Yayın Yeri : 1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM 2018, 2018 Basım Tarihi : 30.08.2018 Etkinlik Tarihi : 27.07.2018 - 29.07.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 2. Kapatılmış Artvin Kuvarshan Bakır Madeni Üzerinde Ağır Metal KirliliğininAraştırılması (1937-1945)

  Yazarlar : KONANÇ MUSTAFA UMUT, Yayın Yeri : ARTVIN CORUH UNIVERSITYINTERNATIONAL ARTVIN SYMPOSIUM, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 3. Artvin Yöresinden, Boletus Pinophilus ve Gomphus ClavatusMantarların Metal Konsantrasyonu İçeriği

  Yazarlar : GÜMÜŞ MUSTAFA KEMAL,KONANÇ MUSTAFA UMUT, Yayın Yeri : International Artvin Symposium, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. Artvin Çoruh Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin (BİLTEKMER) Artvin ve Çevre İllerde Yürütülen Bilimsel Çalışmalara Katkısı ve Potansiyel Çalışma Alanları

  Yazarlar : PEŞMAN EMRAH,SADIKLAR MURAT SABRİ,KONANÇ MUSTAFA UMUT, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, ARTVİN, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. Determination of 4-{2-hydroxy-4-methoxy-benzyldene-amino}-1,5-dimethyl-2-phenyl-1-H-pyrazole-3(2H)-one Metal Complexes with Inductive Coupled Plasma (icp-oes) in Water Samples

  Yazarlar : KONANÇ MUSTAFA UMUT,GÜMÜŞ MUSTAFA KEMAL, Yayın Yeri : 1. International Technological Sciences And Design Symposium (ITESDES 2018), Giresun, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 10.09.2018 Etkinlik Tarihi : 27.06.2018 - 29.06.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 6. Artvin Yöresinden, Boletus Pinophilus ve Gomphus Clavatus Mantarların Metal Konsantrasyonu İçeriği

  Yazarlar : GÜMÜŞ MUSTAFA KEMAL,KONANÇ MUSTAFA UMUT, Yayın Yeri : International Artvin Symposium, Artvin, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 7. Determination of 4-{2-hydroxy-4-methoxy-benzyldene-amino}-1,5- Dimethyl-2-phenyl-1-h-pyrazole-3(2h)-one Metal Complexes with Inductive Coupled Plasma (icp-oes) in Water Samples

  Yazarlar : KONANÇ MUSTAFA UMUT,GÜMÜŞ MUSTAFA KEMAL, Yayın Yeri : 1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM, 2018 Basım Tarihi : 27.08.2018 Etkinlik Tarihi : 27.07.2018 - 29.07.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 8. MADEN İŞLETMELERİNİN YARATTIĞI ÇEVRESEL ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ : MURGUL GÖKTAŞ BAKIR TESİSİ ÖRNEĞİ

  Yazarlar : KONANÇ MUSTAFA UMUT,BİLGİN AYLA, Yayın Yeri : 11. ulusal çevre mühendisliği kongresi, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 25.10.2015 Etkinlik Tarihi : 15.10.2015 - 17.10.2015
  Ulusal Tam metin bildiri
 9. KAPATILMIŞ MADEN SAHALARININ ÇEVRESEL ETKİLERİNİN İZLENMESİ : ARTVİN KUVARSHAN BAKIR MADENİ

  Yazarlar : KONANÇ MUSTAFA UMUT,ERŞEN BAK FUNDA,DEMİRARSLAN KAZIM ONUR,ÖZCAN MELAHAT,ASAN ADEM, Yayın Yeri : 27.Ulusal kimya kongresi, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 31.08.2015 Etkinlik Tarihi : 23.08.2015 - 28.08.2015
  Ulusal Özet bildiri
 10. Havy metal concentrations found in the abondoned mining site: Kuvarshan

  Yazarlar : ÖZKARAOVA EMRE BURCU,KONANÇ MUSTAFA UMUT, Yayın Yeri : Depotech2014, leoben, AVUSTURYA, 2014 Basım Tarihi : 28.09.2014 Etkinlik Tarihi : 04.10.2014 - 07.10.2014
  Uluslararası Özet bildiri
 11. An analysis of water quality water pollution from mining operations in coruh basin (Turkey) using multivariate technigues

  Yazarlar : BİLGİN AYLA,KONANÇ MUSTAFA UMUT, Yayın Yeri : Asia-Pasific Wastewater Treatment and Reuse Conference, 2015 Basım Tarihi : 01.08.2015 Etkinlik Tarihi : 28.06.2015 - 01.07.2015
  Uluslararası Özet bildiri

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2019-2020 Analitik Kimya Türkçe 4
2019-2020 Laboratuvar Güvenliği Türkçe 2
2019-2020 Bitki ve Toprak Analizleri Türkçe 3
2019-2020 Enstrümantal Analiz Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2018-2019 KİMYA III (ANALİTİK KİMYA) Türkçe 2
2018-2019 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Türkçe 4

İdari Görevler

 1. Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,

Makaleler

 1. Su örneklerindeki Cu(II), Co(II), Fe(III) ve Ni(II)iyonlarının Schiff bazı komplekslerinin katı-fazekstraksiyonu yönteminden sonra ICP-OES ile tayini

  Yazarlar : KONANÇ MUSTAFA UMUT,GÜMÜŞ MUSTAFA KEMAL, Yayın Yeri : Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 2. Simultaneous Determination of Three Phenolic Compounds in Water Samples by Pre-column Derivatization Coupled with Reversed-Phase High Performance Liquid Chromatography

  Yazarlar : ASAN ADEM,KONANÇ MUSTAFA UMUT,AKMEŞE BEDİHA, Yayın Yeri : Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 3. Evaluation of surface water quality and heavy metal pollution of Coruh River Basin (Turkey) by multivariate statistical methods

  Yazarlar : BİLGİN AYLA,KONANÇ MUSTAFA UMUT, Yayın Yeri : ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, 2016
  Uluslararası Hakemli SCI

Öğrenim

 1. Lisans, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, KİMYA PR. (İÖ), 2000 - 2005
 2. Yüksek Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 2009 - 2013
 3. Doktora, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, KİMYA (DR), 2013 - 2017

Projeler

 1. Bakteriyel Gal (Agrobacterium tumefaciens) Zararlısının Arız olduğu Ağaç Köklerinin Kimyasal Morfolojik, Termal Özelliklerinin Belirlenmesi ve Kullanılabilirliğinin Araştırılması AÇÜ-BAP 2017.F11.02.02
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 15.12.2017 - 04.03.2020
 2. Bazı Portatif Klorofilmetrelerin Yaprak Azot ve Klorofil İçeriğinin Tespitinde Kullanım Verimliliklerinin Değerlendirilmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Devam Ediyor
 3. Kapatılmış Maden Sahalarının Çevresel Etkilerinin izlenmesi : KuvarshanBakır Madeni
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 12.07.2018 - 06.11.2020

Sertifikalar

 1. TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ, Sertifika, Ulusal
 2. Nükleer manyetik rezonans cihazı, Sertifika, Ulusal
 3. TSE EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇ TETKİK EĞİTİMİ, Sertifika, Ulusal
 4. İnfrared Spektrofotometre (FTIR), Sertifika, Ulusal
 5. Spektrofotometre, Sertifika, Ulusal
 6. Yüksek Performanslı Sıvı Kramtografi Cihazı, Sertifika, Ulusal
 7. İndüklenmiş Eşleşmiş Plazma Cihazı, Sertifika, Ulusal
 8. Elementel Analiz, Sertifika, Ulusal
 9. mikrodalga Sentez Cihazı, Sertifika, Ulusal
 10. Gaz kramtografi Eğitimi, Sertifika, Ulusal
 11. DİFRANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE (DSC), Sertifika, Uluslararası
 12. STA 6000 KULLANICI TEMEL EĞİTİMİ, Sertifika, Ulusal
 13. TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU VE EDS TEMEL EĞİTİMİ, Sertifika, Ulusal
 14. HPLC İLE AFLATOKSİN ANALİZİ, Sertifika, Ulusal

Tez Danışmanlıkları

 1. Bakır Madenciliği Faaliyetleri sonucunda kirlenmiş topraklarda toksik ağır metallerin inbilizasyonu için stabilize edici malzemelerin değerlendirilmesi

  Üniversite Dışı TÜRKİYE Tamamlandı