Özgül ÖZBEK GİRAY

Dr. Arş.Gör. Özgül ÖZBEK GİRAY

Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı
ozgulozbek artvin.edu.tr 4471
Ofis 0466 215 1000-4423
Telefon 4471
E-Posta ozgulozbek artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, YENİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2009 -

Bildiriler

 1. İbrahim Alaettin Gövsa'nın Kaleminden Kadın

  Yazarlar : ÖZBEK GİRAY ÖZGÜL, Yayın Yeri : 2. Uluslararası Dünya Kadın Kongresi, Bakü, AZERBAYCAN, 2021 Basım Tarihi : 22.02.2021 Etkinlik Tarihi : 11.02.2021 - 12.02.2021
  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. Refi Cevat Ulunayın Gazetecilik Üzerine Yazıları

  Yazarlar : ÖZBEK GİRAY ÖZGÜL, Yayın Yeri : Uluslararası Türk Dünyası Basın Sempozyumu, Amasya, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 18.03.2019 Etkinlik Tarihi : 14.03.2019 - 17.03.2019
  Uluslararası Özet bildiri
 3. Çocuk Adam Romanında Otobiyografik Anlatım

  Yazarlar : ÖZBEK GİRAY ÖZGÜL, Yayın Yeri : 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 15.05.2019 Etkinlik Tarihi : 26.04.2019 - 27.04.2019
  Uluslararası Özet bildiri

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2020-2021 Çağdaş Türk Şiiri Türkçe 3
2020-2021 Yeni Türk Edebiyatı VIII Türkçe 3
2020-2021 Kompozisyon II Türkçe 2
2020-2021 Kompozisyon I Türkçe 2
2020-2021 Çağdaş Türk Nesri Türkçe 3
2020-2021 Türk Dili ve Edebiyatı Çözümlemeleri Türkçe 4
2019-2020 Çağdaş Türk Şiiri Türkçe 3
2019-2020 Kompozisyon I Türkçe 2
2019-2020 Kompozisyon II Türkçe 2
2019-2020 Çağdaş Türk Nesri Türkçe 3
2018-2019 1950 Sonrası Türk Edebiyatı Türkçe 3
2018-2019 Kompozisyon II Türkçe 2

Kitaplar

 1. Artvin Bibliyografyası
  ÖZBEK GİRAY ÖZGÜL, ANBAR ELİF NUR, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Yayınları, TÜRKİYE, ARTVİN, Türkçe, 2020
  Ulusal Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Bölüm(ler)
 2. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II
  ÖZBEK GİRAY ÖZGÜL, Yayın Yeri : TÜRTEP, TÜRKİYE, Türkçe, 2019
  Uluslararası Ansiklopedi Maddesi Bölüm(ler)
 3. Yöntem Bilgisi Açısından Osmanlı Dönemi Edebiyat Tarihleri
  ÖZBEK ÖZGÜL, Yayın Yeri : Kurgan Edebiyat Yayınları, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2013
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 4. Yöntem Bilgisi Açısından Osmanlı Dönemi Edebiyat Tarihleri
  ÖZBEK ÖZGÜL, Yayın Yeri : Kurgan Edebiyat Yayınları, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2013
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)

Makaleler

 1. Refi Cevat Ulunay'ın Denemeleri

  Yazarlar : ÖZBEK GİRAY ÖZGÜL, Yayın Yeri : Hece Dergisi, 2020
  Ulusal Hakemsiz Endekste taranmıyor
 2. Asri Türkiye Mecmuası Üzerine Bir İnceleme

  Yazarlar : ÖZBEK GİRAY ÖZGÜL, Yayın Yeri : Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 3. Refi Cevat Ulunay’ın Gazetecilik Üzerine Yazıları

  Yazarlar : ÖZBEK GİRAY ÖZGÜL, Yayın Yeri : Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2019
  Uluslararası Hakemli ULAKBİM, EBSCO, SOBIAD, ACARİNDEX
 4. Refi Cevat Ulunay’ın Dil ve Edebiyat Üzerine Düşünceleri

  Yazarlar : ÖZBEK GİRAY ÖZGÜL, Yayın Yeri : Türklük Bilimi Araştırmaları, 2019
  Uluslararası Hakemli EBSCO, MLA, ULAKBİM, SOBİAD

Ödüller

 1. Nihat Gökyiğit Bilimsel Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, 2019, Yayın Teşvik Ödülü

Öğrenim

 1. Lisans, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 2003 - 2007
 2. Yüksek Lisans, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 2007 - 2009
 3. Doktora, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, YENİ TÜRK EDEBİYATI (DR), 2010 - 2019

Projeler

 1. Refi Cevad Ulunay ın Gıdık Alemdar Milliyet Mecmua ve Gazetelerindeki Yazıları Üzerine Bir Araştırma
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 31.01.2014 - 21.09.2016