Özlem ULU KALIN

Doç. Dr. Özlem ULU KALIN

Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı
ozlemulu artvin.edu.tr 2342
Ofis
Telefon 2342
E-Posta ozlemulu artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfam https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=7DA727D33B2C9F22

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, YARDIMCI DOÇENT, 2011 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ, SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2007 - 2011
 3. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ARTVİN EĞİTİM FAKÜLTESİ, SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR., ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2006 - 2007

Bildiriler

 1. BİRLEŞTİRME VE TAKIM OYUN TURNUVA YÖNTEMLERİNİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARINA ETKİSİ

  Yazarlar : BAYDAR AŞKIN,ULU KALIN ÖZLEM,AKSAKAL TURAN, Yayın Yeri : ULEAD, 2016 Basım Tarihi : 13.10.2016 Etkinlik Tarihi : 13.10.2016 - 15.10.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 2. Sosyal Bilgiler Eğitimi Ekseninde Türk Gölge Oyunu

  Yazarlar : YAZICI ÖZNUR,ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi, TÜRKİYE,
  Ulusal Özet bildiri
 3. İlköğretim 4 5 6 ve 7 Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Okunabilirliğinin Ölçülmesi

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : I.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, TÜRKİYE, 2007 Basım Tarihi : 17.11.2007 Etkinlik Tarihi : 15.11.2007 - 17.11.2007
  Ulusal Özet bildiri
 4. Ortaokul 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabının Okunabilirliğinin Ölçülmesi

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu, 2018 Basım Tarihi : 12.04.2018 Etkinlik Tarihi : 12.04.2018 - 14.04.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 5. Ortaokul 8. Sınıf T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu, 2018 Basım Tarihi : 12.04.2018 Etkinlik Tarihi : 12.04.2018 - 14.04.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 6. Öğretmen Adaylarının Web 2.0 Teknolojisine Yönelik Metaforik Algıları

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM,BİRİŞÇİ SALİH,AYDEMİR ARCAN, Yayın Yeri : ICES 2018 1stInternational Congress on NEw Horizons in Education and Social Sciences, 2018 Basım Tarihi : 09.04.2018 Etkinlik Tarihi : 09.04.2018 - 11.04.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 7. Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Öğretim Teknolojilerine Bakışlarının Karşılaştırılması

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : INES, 2016 Basım Tarihi : 03.11.2016 Etkinlik Tarihi : 03.11.2016 - 05.11.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 8. SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DOĞA SEVGİSİ DEĞERİ İÇİN NORMATİF SOSYAL ETKİ Mİ YOKSABİLGİSEL SOSYAL ETKİ Mİ?

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : INES II, 2017 Basım Tarihi : 18.10.2017 Etkinlik Tarihi : 18.10.2017 - 20.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 9. 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ FARKLI OKUNABİLİRLİK FORMÜLLERİNEGÖRE İNCELENMESİ

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : EYFOR 8, 2017 Basım Tarihi : 19.10.2017 Etkinlik Tarihi : 19.10.2017 - 21.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 10. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Halk İnanışları

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : INES II, 2017 Basım Tarihi : 18.10.2017 Etkinlik Tarihi : 18.10.2017 - 20.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 11. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formüllerine Göre İncelenmesi

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : INES II, 2017 Basım Tarihi : 18.10.2017 Etkinlik Tarihi : 18.10.2017 - 20.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 12. Sosyal Bilgiler Dersinde Dayanışma Değeri İçin Normatif Sosyal Etki mi Yoksa Bilgisel Sosyal Etki mi?

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : EYFOR VIII, 2017 Basım Tarihi : 19.10.2017 Etkinlik Tarihi : 19.10.2017 - 21.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 13. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI KÜLTÜR VE MİRAS ÖĞRENME ALANIKAZANIMLARININ REVİZE EDİLMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARITARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : EYFOR VIII, 2017 Basım Tarihi : 19.10.2017 Etkinlik Tarihi : 19.10.2017 - 21.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 14. EĞİTİM FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNE BAKIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : INTERNATIOANL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 2016 Basım Tarihi : 03.11.2016 Etkinlik Tarihi : 03.11.2016 - 05.11.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 15. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK DEĞERİNE KARŞI METAFORİK ALGILARI

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 2016 Basım Tarihi : 01.12.2016 Etkinlik Tarihi : 03.11.2016 - 05.11.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 16. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞER HİYERARŞİSİ

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONFRESS, 2016 Basım Tarihi : 01.12.2016 Etkinlik Tarihi : 03.11.2016 - 05.11.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 17. ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KPSS YE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 2016 Basım Tarihi : 01.12.2016 Etkinlik Tarihi : 03.11.2016 - 05.11.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 18. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kamu Personeli Seçme Sınavına Yönelik Metaforik Algıları

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM,AKSAKAL TURAN,BAYDAR AŞKIN, Yayın Yeri : ULEAD, 2016 Basım Tarihi : 13.10.2016 Etkinlik Tarihi : 13.10.2016 - 15.10.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 19. EĞİTSEL MEKANLARA DAYALI ÖĞRENME ORTAMLARI

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM,AYDEMİR ARCAN, Yayın Yeri : VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 2015 Basım Tarihi : 08.05.2015 Etkinlik Tarihi : 08.05.2015 - 10.05.2015
  Uluslararası Özet bildiri
 20. 8 sınıf öğrencilerinin bazı değerlere yönelik algısal değişimlerinin incelenmesi

  Yazarlar : AYDEMİR ARCAN,ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, 2015 Basım Tarihi : 08.05.2015 Etkinlik Tarihi : 08.05.2015 - 10.05.2015
  Uluslararası Özet bildiri
 21. İlköğretim 4 Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Okunabilirliğinin Ölçülmesi ve Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, TÜRKİYE,
  Ulusal Tam metin bildiri
 22. İlköğretim 1 2 ve 3 Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : I.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, TÜRKİYE,
  Ulusal Tam metin bildiri
 23. Artvin İlinde Görev Yapan Öğretmenlerin İnterneti Öğretim Amaçlı Kullanma Durumları

  Yazarlar : SEZER AHMET, TOPKAYA YAVUZ, ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : III. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu,
  Uluslararası Tam metin bildiri
 24. 9 Sınıf Coğrafya Ders Kitabının Okunabilirliği ve Hedef Yaş Düzeyine Uygunluğu

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM, TOPKAYA YAVUZ, Yayın Yeri : I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi,
  Uluslararası Tam metin bildiri
 25. Eski Program ve Yeni Program Dâhilinde Hazırlanan 9 Sınıf Tarih Ders Kitaplarının Okunabilirlik Açısından Karşılaştırılması

  Yazarlar : TOPKAYA YAVUZ, ULU KALIN ÖZLEM, YAZICI ÖZNUR, ÜNLÜ İHSAN, Yayın Yeri : IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, TÜRKİYE,
  Ulusal Tam metin bildiri
 26. Eski ve Yeni Program Dâhilinde Hazırlanan İlköğretim 7 Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Tarih Ünitelerinde Geçen Terimlerin Öğrenciler Tarafından Algılanma Düzeyleri

  Yazarlar : DEMİREL FATİH, ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, TÜRKİYE,
  Ulusal Tam metin bildiri
 27. İlköğretim 6 7 ve 8 Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarının Okunabilirlik Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM, ŞAHİNTÜRK AYŞE, Yayın Yeri : IX. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TÜRKİYE,
  Ulusal Poster
 28. Sosyal Bilgiler Programının Belirlediği Değerlerin 7 Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabına Yansıma Boyutlarının Değerlendirilmesi

  Yazarlar : TOPKAYA YAVUZ, TOKCAN HALİL, SANCAK Y, ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : Değerler Eğitimi Sempozyumu Sosyal ve Kurumsal Yönleriyle Değerler Eğitimi, TÜRKİYE,
  Ulusal Tam metin bildiri
 29. Artvin de Yaşanan Beyin Göçü

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM, YAZICI ÖZNUR, Yayın Yeri : Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, TÜRKİYE,
  Ulusal Tam metin bildiri
 30. Artvin de Çocuk Olmak

  Yazarlar : YAZICI ÖZNUR, ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, TÜRKİYE,
  Ulusal Tam metin bildiri
 31. Üniversite Giriş Sınavlarında Yaşanan Başarısızlıkla İlgili Öğrenci Öğretmen ve Veli Görüşleri Artvin İl Örneği

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, TÜRKİYE,
  Ulusal Tam metin bildiri

Deneyimler

 1. Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen, Diğer, 2004 - 2005

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2019-2020 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Türkçe 3
2019-2020 Medya Okuryazarlığı Türkçe 2
2019-2020 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 2
2019-2020 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Türkçe 3
2019-2020 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Türkçe 3
2018-2019 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 2
2018-2019 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Türkçe 2
2018-2019 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Türkçe 3
2018-2019 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Türkçe 1
2018-2019 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Türkçe 1
2018-2019 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Türkçe 2
2017-2018 Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemesi Türkçe 2
2017-2018 KÜLTÜR, KİMLİK, SİYASET Türkçe 2
2017-2018 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Türkçe 3
2017-2018 OKUL DENEYİMİ Türkçe 1
2017-2018 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Türkçe 3
2017-2018 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Türkçe 3
2017-2018 Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri Türkçe 2
2017-2018 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 2
2017-2018 Sosyal Proje Geliştirme Türkçe 3
2017-2018 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE SORUNLAR, EĞİLİMLER VE GELİŞMELER Türkçe 2
2017-2018 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Türkçe 2
2017-2018 Antropoloji Türkçe 2
2016-2017 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Türkçe 6
2016-2017 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE SORUNLAR, EĞİLİMLER VE GELİŞMELER Türkçe 2
2016-2017 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Türkçe 2
2016-2017 VATANDAŞLIK BİLGİSİ Türkçe 2
2016-2017 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Türkçe 4
2016-2017 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Türkçe 6
2016-2017 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Türkçe 4
2016-2017 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Türkçe 6
2016-2017 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Türkçe 6
2016-2017 KÜLTÜR, KİMLİK, SİYASET Türkçe 2
2015-2016 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Türkçe 4
2015-2016 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Türkçe 2
2015-2016 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Türkçe 6
2015-2016 KÜLTÜR, KİMLİK, SİYASET Türkçe 2
2015-2016 OKUL DENEYİMİ Türkçe 1
2015-2016 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Türkçe 2
2015-2016 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Türkçe 4
2015-2016 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Türkçe 4
2015-2016 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Türkçe 2
2014-2015 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Türkçe 3
2014-2015 VATANDAŞLIK BİLGİSİ Türkçe 2
2014-2015 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Türkçe 2
2014-2015 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Türkçe 3
2013-2014 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Türkçe 3
2013-2014 OKUL DENEYİMİ Türkçe 1
2013-2014 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE SORUNLAR, EĞİLİMLER VE GELİŞMELER Türkçe 2
2013-2014 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 3
2013-2014 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Türkçe 3
2013-2014 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I-II Türkçe 2
2013-2014 KÜLTÜR, KİMLİK, SİYASET Türkçe 2
2013-2014 VATANDAŞLIK BİLGİSİ Türkçe 2
2013-2014 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Türkçe 4
2013-2014 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Türkçe 6
2013-2014 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Türkçe 3
2012-2013 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE SORUNLAR, EĞİLİMLER VE GELİŞMELER Türkçe 2
2012-2013 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 3
2012-2013 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Türkçe 2
2012-2013 OKUL DENEYİMİ Türkçe 1
2012-2013 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Türkçe 3
2012-2013 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2
2012-2013 VATANDAŞLIK BİLGİSİ Türkçe 2
2012-2013 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Türkçe 3
2012-2013 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Türkçe 3
2012-2013 KÜLTÜR, KİMLİK, SİYASET Türkçe 2
2012-2013 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I-II Türkçe 2
2011-2012 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Türkçe 3
2011-2012 OKUL DENEYİMİ Türkçe 1
2011-2012 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I-II Türkçe 2
2011-2012 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Türkçe 3
2011-2012 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 3
2011-2012 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 2
2011-2012 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE SORUNLAR, EĞİLİMLER VE GELİŞMELER Türkçe 2
2007-2008 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ Türkçe 2
2007-2008 FELSEFEYE GİRİŞ Türkçe 2

İdari Görevler

 1. Bölüm Başkan Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ,
 2. Anabilim Dalı Başkanı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 3. Fakülte Kurulu Üyeliği
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ,
  2014 - 2016
 4. Farabi Koordinatörü
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ,
  2013 - 2018
 5. Yönetim Kurulu Üyesi
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ,

Kitaplar

 1. Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi
  ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : PEGEM AKADEMİ, TÜRKİYE, Türkçe, 2019
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. Afetler ve Afet Yönetimi
  ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : Pegem Akademi, TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 2019
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 3. Medya Okuryazarlığı ve eğitimi
  ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : PEGEM AKADEMİ, TÜRKİYE, Türkçe, 2019
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 4. Technological Reflections in Social Studies Education
  ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : Pegem Akademi, TÜRKİYE, Ankara, İngilizce, 2019
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 5. Günümüz Dünya Sorunları
  ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : Pegem Akademi, TÜRKİYE, Türkçe, 2018
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 6. Çevre Eğitimi
  ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : Pegem Akademi, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2018
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 7. Current Trends In Educational Sciences
  ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, BULGARİSTAN, SOFYA, İngilizce, 2017
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 8. NEW APPROACHES IN SOCIAL STUDIES EDUCATION (I)
  ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : ISRES PUBLISHING, İngilizce, 2017
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 9. CURRENT ADVANCES IN EDUCATION
  ULU KALIN ÖZLEM,YAZICI ÖZNUR, Yayın Yeri : ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVESITY PRESS SOFIA, İngilizce, 2016
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 10. ALTERNATİF YAKLAŞIMLARLA SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ
  ULU KALIN ÖZLEM,AYDEMİR ARCAN, Yayın Yeri : PEGEM AKADEMİ, TÜRKİYE, Türkçe, 2016
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 11. ALTERNATİF YAKLAŞIMLARLA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ
  ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : PEGEM AKADEMİ, TÜRKİYE, Türkçe, 2016
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 12. SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE MEKANSAL ÖĞRENME ORTAMLARI
  ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : Pegem Akademi, TÜRKİYE, ANKARA, Türkçe, 2015
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 13. Sosyal Bilgiler Öğretimi
  ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : Nobel Yayıncılık, TÜRKİYE, Türkçe, 2015
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)

Makaleler

 1. Eğitsel Mekanlarda Yapılan Faaliyetlerin Sosyal Bilgiler Eğitimine Katkısı: Halkevleri Örneği

  Yazarlar : KOÇOĞLU EROL,ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : Turkish Studies-Educational Sciences, 2019
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 2. Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 2018
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 3. Tasarlanan ”Demokrasinin Serüveni” Alt Öğrenme Alanının Öğrenci Başarısına Etkis

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : Journal of Turkish Studies, 2018
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 4. ”Doğal afet” için kavramsal metaforların karşılaştırmalı analizi

  Yazarlar : YAZICI ÖZNUR,ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : Kafkas Üniversitesi E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli SOBIAD
 5. Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Türk İslam Bilginleri

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : Mediterranean Journal of Educational Research, 2018
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 6. The Metaphorical Perceptions of Teacher Candidates on the Concept of “Web 2.0 Technology”

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM,BİRİŞÇİ SALİH, Yayın Yeri : RIGEO, 2018
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 7. 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAĞIMSIZLIK, ÖZGÜRLÜK, ÖZGÜVEN VEÇAĞDAŞLAŞMA DEĞERLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN VE ALGISALDEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

  Yazarlar : AYDEMİR ARCAN,ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : Doğu Coğrafya, 2018
  Ulusal Hakemli SOBIAD
 8. İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM,TOPKAYA YAVUZ, Yayın Yeri : Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 9. SOSYAL BİLGİLER DERSİ 4. SINIF İÇİN TASARLANAN ‘İNSANLAR ve YÖNETİM’ ÜNİTESİNDE GEÇEN KAVRAMLARA YÖNELİK ÖĞRENCİ ALGILARI

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM,ŞAHİN İBRAHİM FEVZİ, Yayın Yeri : Sosyal bilimler Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli EBSCO
 10. ANADOLU LİSESİ VE ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMEN KAVRAMINA YÖNELİKMETAFORİK BAKIŞLARI

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM,ÇALIK UZUN SELCEN, Yayın Yeri : Turkish Studies, 2017
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 11. Analysis of 4th grade social studies coursebook according to various readability formulas

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM,AYDEMİR ARCAN, Yayın Yeri : Studies in Educational Research and Development, 2017
  Ulusal Hakemli GOOGLESCHOLAR
 12. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Değer Hiyerarşisi

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 13. İlkokul 4. Sınıf İçin Hazırlanan Etkileşimli Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabının Öğrencilerin Kavram Algılamalarına Etkisi

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : The Journal of Social Science, 2017
  Uluslararası Hakemli SOBIAD
 14. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Farklı Okunabilirlik Formüllerine Göre İncelenmesi

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM,KOÇOĞLU EROL, Yayın Yeri : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 15. Creating Interactive Student Workbook for Primary Education Social Studies Class and Researching Its Efficiency

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : Journal of Education and Practice, 2017
  Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric
 16. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bağımsızlık Değerine Karşı Metaforik Algıları

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM,KOÇOĞLU EROL, Yayın Yeri : Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 2017
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 17. Analysis of 7th Grade Social Studies Course Book According to DifferentReadability Formulas

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : International Online Journal of Educational Sciences, 2017
  Uluslararası Hakemli Education Full Text
 18. KOLB’UN YAŞANTISAL ÖĞRENME MODELİNE GÖRE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÇALIŞMA ALANININ ANALİZİ

  Yazarlar : KOÇOĞLU EROL,ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017
  Uluslararası Hakemli EBSCO
 19. EĞİTİM FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNE BAKIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : SOBİDER, 2016
  Uluslararası Hakemli SOBİAD
 20. Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Türkiye Fiziki Coğrafya Konularında Bilişsel Farkındalık Beceri Düzeyleri

  Yazarlar : YAZICI ÖZNUR,ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2015
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 21. 8 Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Ders Kitabının Okunabilirliğinin Hedef ve Yaş Düzeyine Uygunluğu

  Yazarlar : TOPKAYA YAVUZ,ULU KALIN ÖZLEM,YILAR BAYRAM, Yayın Yeri : International Journal of Languages’xx Educatıon and Teachıng, 2015
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 22. ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİN VERİMLİLİĞİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

  Yazarlar : ULU KALIN ÖZLEM,KUMANDAŞ HATİCE,ÇALIK UZUN SELCEN, Yayın Yeri : The Journal of Social Sciences, 2015
  Uluslararası Hakemli SOBIAD
 23. Artvin İlinde Yapılan Yağılmakta Olan Barajlar Hakkında Artvin Halkının Bazı Görüşleri

  Yazarlar : SEVER RAMAZAN,ULU KALIN ÖZLEM, Yayın Yeri : DOĞU COĞRAFYA, 2010
  Ulusal Hakemli TÜBİTAK ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİ TABANLARI

Ödüller

 1. Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2016, Yayın Teşvik Ödülü
 2. Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2017, Yayın Teşvik Ödülü
 3. Nihat Gökyiğit Akademik Teşvik Ödeneği, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2018, Yayın Teşvik Ödülü

Öğrenim

 1. Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 1999 - 2003
 2. Yüksek Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ), 2003 - 2007
 3. Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (DR), 2007 - 2011

Projeler

 1. ”Değerler Eğitiminde Normatif Sosyal Etki Mi Yoksa Bilgisel Sosyal Etki mi?”
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 21.03.2017 - 28.12.2017
 2. Tasarlanan ”Demokrasinin Serüveni” Alt Öğrenme Alanının Öğrenci Başarısına Etkisi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Devam Ediyor , 15.12.2017 - 07.03.2019
 3. SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ OKUNABİLİRLİK DÜZEYLERİNİN TANIMLANMASI VE SINIFLANDIRILMASI
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 15.09.2016 - 28.12.2016
 4. İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi İçin Etkileşimli Öğrenci Çalışma Kitabının Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Araştırılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 03.02.2013 - 01.02.2015

Sanatsal Faaliyetler

 1. Selçuklu Dartı

  TÜRKİYE, Türkçe, SERGİ,
  Ulusal Karma 09.04.2018 - 11.04.2018
 2. SOSYAL BİLGİLER EĞİTİM MATERYALLERİ

  TÜRKİYE, ARTVİN, Türkçe, SERGİ,
  Ulusal Özgün 23.12.2016 - 30.12.2016
 3. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ MATERYAL TASARIM SERGİSİ

  TÜRKİYE, ARTVİN, Türkçe, SERGİ,
  Ulusal Özgün 21.05.2017 - 21.05.2017

Sertifikalar

 1. Akademik Düzeyde Araştırm Projesi Hazırlama Eğitimi, Çalışma, Ulusal
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitim Sertifikası, Sertifika, Ulusal
 3. III. Artvin Eğitim Çalıştayı, Çalıştay, Ulusal

Tasarımlar

 1. Denge oyunu, Bilimsel Tasarım, Özlem ULU KALIN,Arcan AYDEMİR, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 09.04.2018 - 11.04.2018
 2. Güneş Sistemi ve Gezegenler, Bilimsel Tasarım, Özlem ULU KALIN,Arcan AYDEMİR, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 09.04.2018 - 11.04.2018
 3. Bilgi Küpü, Bilimsel Tasarım, Özlem ULU KALIN,Arcan AYDEMİR, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 09.04.2018 - 11.04.2018
 4. İşitme ve Görme Engelliler İçin 12 Hayvanlı türk Takvimi, Bilimsel Tasarım, Uluslararası, Özlem ULU KALIN,Arcan AYDEMİR, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 09.04.2018 - 11.04.2018
 5. Selçuklu Dart Oyunu, Bilimsel Tasarım, Uluslararası, Özlem ULU KALIN,Arcan AYDEMİR, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 09.04.2018 - 11.04.2018

Üyelikler