Sebahat TEMUÇİN KILIÇER

Arş.Gör. Sebahat TEMUÇİN KILIÇER

Artvin Çoruh Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Kartografya Ana Bilim Dalı
stemucin artvin.edu.tr 4632
Ofis 320
Telefon 0 466 215 1000
E-Posta stemucin artvin.edu.tr
Websitesi https://obs.artvin.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=A-390&lang=tr
Facebook
Twitter
Adres Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü 08100 Seyitler, Artvin.
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, KARTOGRAFYA ANABİLİM DALI, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2013 -

Bildiriler

 1. Bayes Olasılık Teoremi Kullanılarak Heyelan Duyarlılık Haritalarının Üretilmesi

  Yazarlar : AKINCI HALİL,YAVUZ ÖZALP AYŞE,ÖZALP MEHMET,TEMUÇİN KILIÇER SEBAHAT,KILIÇOĞLU CEM,EVERAN EMRE, Yayın Yeri : 5. Uzaktan Algılama- CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2014), İstanbul, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 15.10.2014 Etkinlik Tarihi : 14.10.2014 - 17.10.2014
  Ulusal Tam metin bildiri
 2. Sundura Deresinin (Hopa, Artvin) Taşkın Yayılım Alanlarının Belirlenmesi

  Yazarlar : AKINCI HALİL,TEMUÇİN KILIÇER SEBAHAT,ACAR ESİN, Yayın Yeri : 2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi, SAMSUN, 2019 Basım Tarihi : 31.12.2019 Etkinlik Tarihi : 27.12.2019 - 29.12.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. Artvin Örneğinde Arsa Vasıflı Taşınmaz Malların Değerini Etkileyen Faktörlerin Analizi

  Yazarlar : YAVUZ ÖZALP AYŞE,AKINCI HALİL,TEMUÇİN KILIÇER SEBAHAT, Yayın Yeri : TMMOB HKMO 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, TÜRKİYE, 2019 Basım Tarihi : 27.04.2019 Etkinlik Tarihi : 25.04.2019 - 27.04.2019
  Ulusal Özet bildiri
 4. Artvin İli Kemalpaşa İlçesi Çamdere Ve Karaosmaniye Derelerinin Taşkın Risklerinin Değerlendirilmesi

  Yazarlar : ACAR ESİN,TEMUÇİN KILIÇER SEBAHAT,AKINCI HALİL, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu 2018, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. Artvin İli Hopa İlçesi Sundura Deresinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Hec-Ras Modeli Kullanılarak Taşkın Alanlarının Belirlenmesi

  Yazarlar : TEMUÇİN KILIÇER SEBAHAT,ACAR ESİN,AKINCI HALİL, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu 2018, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 6. Artvin İli Kemalpaşa İlçesi Çamdere ve Karaosmaniye Derelerinin Taşkın Risklerinin Değerlendirilmesi

  Yazarlar : ACAR ESİN,TEMUÇİN KILIÇER SEBAHAT,AKINCI HALİL, Yayın Yeri : International Artvin Symposium / Uluslararası Artvin Sempozyumu, ARTVİN, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 7. Artvin İli Hopa İlçesi Sundura Deresinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Hec-Ras Modeli Kullanılarak Taşkın Alanlarının Belirlenmesi

  Yazarlar : TEMUÇİN KILIÇER SEBAHAT,ACAR ESİN,AKINCI HALİL, Yayın Yeri : International Artvin Symposium / Uluslararası Artvin Sempozyumu, ARTVİN, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 8. 3B Kent Modelleri İçin Yeni Bir Silüet Analizi Modülünün Geliştirilmesi

  Yazarlar : TEMUÇİN KILIÇER SEBAHAT,CÖMERT ÇETİN,AKINCI HALİL, Yayın Yeri : UCTEA International Geographical Information Systems Congress 2017, Adana, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 25.12.2017 Etkinlik Tarihi : 15.11.2017 - 18.11.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 9. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve AHP Yöntemi Kullanılarak Rüzgar Enerji Santrallerinin Kurulacağı Alanların Belirlenmesi

  Yazarlar : ÇOLAKOĞLU MURAT,AKINCI HALİL,TEMUÇİN KILIÇER SEBAHAT,YILMAZ YALÇIN,ÇATALBAŞ ELİF BEYZA, Yayın Yeri : UCTEA International Geographical Information Systems Congress 2017, Adana, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 25.12.2017 Etkinlik Tarihi : 15.11.2017 - 18.11.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 10. Development of a New Silhouette Analysis Tool for Urban Planning Applications

  Yazarlar : TEMUÇİN KILIÇER SEBAHAT,CÖMERT ÇETİN,AKINCI HALİL, Yayın Yeri : International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG 2017), Çanakkale, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 08.12.2017 Etkinlik Tarihi : 18.10.2017 - 21.10.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri

Deneyimler

İdari Görevler

 1. Araştırma Görevlisi
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, DOĞAL AFETLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ,

Makaleler

 1. Artvin Örneğinde Arsa Vasıflı Taşınmaz Malların Değerini Etkileyen Faktörlerin Analizi

  Yazarlar : YAVUZ ÖZALP AYŞE,AKINCI HALİL,TEMUÇİN KILIÇER SEBAHAT, Yayın Yeri : Geomatik, 2020
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 2. 3B Kent Modelleri İçin Yeni Bir Silüet Analizi Modülünün Geliştirilmesi

  Yazarlar : TEMUÇİN KILIÇER SEBAHAT,CÖMERT ÇETİN,AKINCI HALİL, Yayın Yeri : Geomatik, 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve AHP Yöntemi Kullanılarak Planlı Alanlarda Heyelan Duyarlılığının Değerlendirilmesi Artvin Örneği

  Yazarlar : AKINCI HALİL,YAVUZ ÖZALP AYŞE,TEMUÇİN KILIÇER SEBAHAT, Yayın Yeri : Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 2015
  Ulusal Hakemli Uluslararası İndekslerce Taranan Dergiler Dışında...
 4. Production of Landslide Susceptibility Map using Bayesian Probability Model

  Yazarlar : AKINCI HALİL,YAVUZ ÖZALP AYŞE,ÖZALP MEHMET,KILIÇOĞLU CEM,TEMUÇİN KILIÇER SEBAHAT,EVERAN EMRE, Yayın Yeri : International Journal of 3-D Information Modeling, 2015
  Uluslararası Hakemli ACM Digital Library, Bacon’xxs Media Directory, Ca...
 5. Artvin İli Arazisinin Topografik ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin Tespiti ve Bu Özelliklerin Arazi Örtüsü ile İlişkisinin İncelenmesi

  Yazarlar : YAVUZ ÖZALP AYŞE,AKINCI HALİL,TEMUÇİN KILIÇER SEBAHAT, Yayın Yeri : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2013
  Ulusal Hakemli Uluslararası İndekslerce Taranan Dergiler Dışında...

Öğrenim

 1. Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, GÜMÜŞHANE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ PR., 2007 - 2011
 2. Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, 2008 - 2013
 3. Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ), 2011 - 2017
 4. Doktora, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ (DR), 2018 - 2019

Projeler

 1. Arhavi, Hopa ve Borçka İlçelerinin Heyelan Duyarlılık ve Taşkın Risk Haritalarının Üretilmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 31.01.2017 - 03.04.2019
 2. Makine Öğrenme Teknikleri Kullanılarak Artvin İli Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli İlçelerinin Heyelan ve Taşkın Duyarlılık Haritalarının Üretilmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Devam Ediyor
 3. Arsa Vasıflı Taşınmaz Malların DeğerHaritasının Üretilmesi: Artvin Merkez Örneği (2016.F40.02.03)
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.07.2016 - 16.10.2018
 4. Artvin İlinin Heyelan Duyarlılık Haritalarının Üretilmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 01.07.2012 - 30.12.2014
 5. Makine Öğrenme Teknikleri Kullanılarak Artvin İli Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli İlçelerinin Heyelan ve Taşkın Duyarlılık Haritalarının Üretilmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Devam Ediyor

Üyelikler

 1. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Üye, 2011 -