Sevim İNANÇ ÖZKAN

Doç. Dr. Sevim İNANÇ ÖZKAN

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Ekonomisi Ana Bilim Dalı
sinanc artvin.edu.tr 4122
Ofis
Telefon 4122
E-Posta sinanc artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ORMAN EKONOMİSİ ANABİLİM DALI, YARDIMCI DOÇENT, 2012 -

Bildiriler

 1. Forest Crimes and Changes İn Artvin Forest Region Directorate

  Yazarlar : İNANÇ SEVİM, Yayın Yeri : 5th International Scientific Conference-Intercultural Dialogues, Telavi, GÜRCİSTAN, 2019 Basım Tarihi : 25.10.2019 Etkinlik Tarihi : 25.10.2019 - 27.10.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. Orkoy Supports Provided To Forest Villagers (Trabzon Regional Directorate Of Forestry)

  Yazarlar : İNANÇ SEVİM, Yayın Yeri : 5th International Scientific Conference-Intercultural Dialogues, Telavi, GÜRCİSTAN, 2019 Basım Tarihi : 25.10.2019 Etkinlik Tarihi : 25.10.2019 - 27.10.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. Forestry Activities of Erzurum Regional Directorate of Forestry and Forest Public Relations

  Yazarlar : İNANÇ SEVİM,ağyürek cevdet, Yayın Yeri : I n t e r n a t i o n a l C a u c a s i a n F o r e s t r y S y m p o s i u m, Artvin, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 24.10.2013 Etkinlik Tarihi : 24.10.2013 - 26.10.2013
  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. Heaven On Border Of Turkey Georgia: Camili Biosfer Reserve Area

  Yazarlar : İNANÇ SEVİM, Yayın Yeri : 4th International Scientific Conference-Intercultural Dialogues, Telavi, GÜRCİSTAN, 2017 Basım Tarihi : 20.10.2017 Etkinlik Tarihi : 27.10.2017 - 29.10.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. SocioEconomic Situation in Macahel sTurkish Villagers

  Yazarlar : İNANÇ SEVİM, Yayın Yeri : 4th International Scientific Conference-Intercultural Dialogues, Telavi, GÜRCİSTAN, 2017 Basım Tarihi : 20.10.2017 Etkinlik Tarihi : 27.10.2017 - 29.10.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. General Outlook of Economic Valuation methods of Organic Crbon in Forest Soils

  Yazarlar : İNANÇ SEVİM,YENER İSMET, Yayın Yeri : Internatioanl Conference Of Ecosystem ICE 2017, Titan, ARNAVUTLUK, 2017 Basım Tarihi : 19.06.2017 Etkinlik Tarihi : 02.06.2017 - 05.06.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 7. Recognizability of Officinal Plants in Artvin and ConsciousLevel on Plant Smuggling (Şavşat and Borçka Cities Sample)

  Yazarlar : İNANÇ SEVİM,AYAZ HÜSEYİN,EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR, Yayın Yeri : International Forestry Symposium IFS 2016, kastamonu, TÜRKİYE, 2016 Basım Tarihi : 07.12.2016 Etkinlik Tarihi : 07.12.2016 - 10.12.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 8. Değişen Yaylacılık faaliyetlerinin Doğal Kaynaklar Üzerine Etkisi

  Yazarlar : ŞEN GÖKHAN,BAYRAMOĞLU MAHMUT MUHAMMET,İNANÇ SEVİM, Yayın Yeri : VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, Düzce, TÜRKİYE, 2008 Basım Tarihi : 08.05.2008 Etkinlik Tarihi : 08.05.2008 - 09.05.2008
  Ulusal Tam metin bildiri
 9. Tıbbi ve aromatik Bitkilerin Türkiye’deki Ticareti

  Yazarlar : BAYRAMOĞLU MAHMUT MUHAMMET,ŞEN GÖKHAN,İNANÇ SEVİM, Yayın Yeri : VI. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, Düzce, TÜRKİYE, 2008 Basım Tarihi : 08.05.2008 Etkinlik Tarihi : 08.05.2008 - 09.05.2008
  Ulusal Tam metin bildiri
 10. Afforestation Works In Turkey

  Yazarlar : AYAZ HÜSEYİN,GÜMÜŞ CANTÜRK,İNANÇ SEVİM, Yayın Yeri : First Serbian Forestry Congress (Future With Forest)Belgrad., belgrad, SIRBİSTAN, 2010 Basım Tarihi : 10.11.2010 Etkinlik Tarihi : 10.11.2010 - 12.11.2010
  Uluslararası Özet bildiri
 11. Türkiye de Özel Ormanlar Karadere Kışlak Özel Ormanı Örneği

  Yazarlar : AYAZ HÜSEYİN,İNANÇ SEVİM, Yayın Yeri : II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, ısparta, TÜRKİYE, 2009 Basım Tarihi : 19.10.2009 Etkinlik Tarihi : 19.10.2009 - 21.10.2009
  Ulusal Tam metin bildiri
 12. Türkiye de Sulak Alanlar konusuna Genel Bir Bakış

  Yazarlar : İNANÇ SEVİM, Yayın Yeri : 1. Çevre ve Ormancılık Şurası “Tebliğler”, Antalya, TÜRKİYE, 2005 Basım Tarihi : 21.03.2005 Etkinlik Tarihi : 21.03.2005 - 24.03.2005
  Ulusal Tam metin bildiri
 13. Türkiye de Özel Ağaçlandırma Çalışmaları ve Karşılaşılan Sorunlar

  Yazarlar : İNANÇ SEVİM,GÜMÜŞ CANTÜRK, Yayın Yeri : Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi,, Çankırı, TÜRKİYE, 2006 Basım Tarihi : 26.05.2006 Etkinlik Tarihi : 26.05.2006 - 28.05.2006
  Ulusal Tam metin bildiri
 14. Kırdan Kente Göçün Arazi Kullanımına Etkileri

  Yazarlar : İNANÇ SEVİM,AYAZ HÜSEYİN, Yayın Yeri : Ekoloji Sempozyumu 2013, Tekirdağ, TÜRKİYE, 2013 Basım Tarihi : 01.05.2013 Etkinlik Tarihi : 02.05.2013 - 04.05.2013
  Ulusal Özet bildiri
 15. Camili Biyosfer Rezerv Alanının Sosyal Dokusu veYönetsel Sorunları

  Yazarlar : İNANÇ SEVİM, Yayın Yeri : II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU“Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre”, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 22.10.2014 Etkinlik Tarihi : 22.10.2014 - 24.10.2014
  Ulusal Tam metin bildiri
 16. Artvin Ormanlarının Dünü ve Bugünü

  Yazarlar : İNANÇ SEVİM,GÖKTÜRK AŞKIN, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, Artvin, TÜRKİYE, 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 18.09.2018 - 20.09.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 17. ORMANLARIN ORMANCILIK DIŞI KULLANIMLARLA TAHSİ

  Yazarlar : AYAZ HÜSEYİN,İNANÇ SEVİM, Yayın Yeri : IV. Ulusal Ormancılık Kongresiİnsan-Doğa Etkileşiminde Orman ve Ormancılık, Antalya, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 25.12.2017 Etkinlik Tarihi : 15.11.2017 - 16.11.2017
  Ulusal Tam metin bildiri
 18. Protected Areas and Importance of Artvin

  Yazarlar : İNANÇ SEVİM, Yayın Yeri : Imcofe 2017, roma, İTALYA, 2017 Basım Tarihi : 10.11.2017 Etkinlik Tarihi : 23.08.2017 - 25.08.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 19. THE IMPACT OF FORESTS IN CLIMATE CHANGE

  Yazarlar : İNANÇ SEVİM,ayaz hüseyin, Yayın Yeri : Ifes 2017, Trabzon, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 09.12.2017 Etkinlik Tarihi : 07.10.2017 - 10.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 20. OBSTACLES FACING OF RIVER HYDROELECTRIC POWER PLANTS ON ENVIRONMENT (Example Of Eastern Black Sea Region)

  Yazarlar : ayaz hüseyin,İNANÇ SEVİM, Yayın Yeri : İfes 2017, trabzon, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 09.12.2017 Etkinlik Tarihi : 07.10.2017 - 10.10.2017
  Uluslararası Özet bildiri

Deneyimler

 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Arş.Gör, 2001 - 2011

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2018-2019 Orman Köyleri ve Kırsal Kalkınma Türkçe 3
2018-2019 Orman Koruma Hukuku Türkçe 3
2017-2018 Kırsal Kalkınma Ve Orman Köyleri Türkçe 3
2017-2018 Orman Koruma Hukuku Türkçe 3
2017-2018 Ormancılıkta Halkla İlişkiler Türkçe 3
2017-2018 Doğa Koruma Sistemleri ve Milli Parklar Türkçe 3
2016-2017 Orman Koruma Hukuku Türkçe 3
2016-2017 Kırsal Kalkınma Ve Orman Köyleri Türkçe 3
2016-2017 Ormancılıkta Halkla İlişkiler Türkçe 3
2016-2017 Doğa KOruma Sistemleri ve Milli Parklar Türkçe 3
2015-2016 Kırsal Kalkınma Ve Orman Köyleri Türkçe 3
2015-2016 Orman Koruma Hukuku Türkçe 3
2015-2016 Doğa Koruma Sistemleri ve Milli Parklar Türkçe 3
2015-2016 Ormancılıkta Halkla İlişkiler Türkçe 3
2014-2015 Orman Koruma Hukuku Türkçe 3
2014-2015 Doğa Koruma Sistemleri ve Milli Parklar Türkçe 3
2014-2015 Ormancılıkta Halkla İlişkiler Türkçe 3
2014-2015 Kırsal Kalkınma Ve Orman Köyleri Türkçe 3
2013-2014 Doğa Koruma Sistemleri ve Milli Parklar Türkçe 3
2013-2014 Kırsal Kalkınma Ve Orman Köyleri Türkçe 3
2013-2014 Ormancılıkta Halkla İlkişkiler Türkçe 3
2013-2014 Orman Koruma Hukuku Türkçe 3
2012-2013 Kırsal Kalkınma Ve Orman köyleri Türkçe 3
2012-2013 Doğa Koruma Sistemleri ve Milli Parklar Türkçe 3
2012-2013 Ormancılıkta Halkla İlişkiler Türkçe 3
2012-2013 Orman Koruma Hukuku Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2018-2019 Ormancılık Poltikası ve Hukuku Türkçe 3
2017-2018 Ormancılık Poltikası ve Hukuku Türkçe 3
2017-2018 Çevre Hukuku Türkçe 2
2017-2018 Ormancılıkta Halkla İlişkiler Türkçe 2
2017-2018 Ormancılık Yönetim Bilgisi Türkçe 2
2016-2017 Çevre Hukuku Türkçe 2
2016-2017 Bitirme Çalışması Türkçe 2
2016-2017 Ormancılıkta Projelendirme Türkçe 2
2016-2017 Ormancılık Politikası ve Hukuku Türkçe 3
2016-2017 Ormancılık Yönetimi Türkçe 2
2016-2017 Ormancılık Uygulamaları Türkçe 4
2016-2017 Ormancılıkta Halkla İlişkiler Türkçe 2
2015-2016 Çevre Hukuku Türkçe 2
2015-2016 Ormancılıkta Halkla İlişkiler Türkçe 2
2015-2016 Bitirme Çalışması Türkçe 2
2015-2016 Ormancılık Yönetimi Türkçe 2
2015-2016 Ormancılık Uygulamaları Türkçe 4
2014-2015 Çevre Hukuku Türkçe 2
2014-2015 Ormancılıkta Halkla İlişkiler Türkçe 2
2014-2015 Ormancılık Politikası Ve Hukuku Türkçe 3
2014-2015 Yönetim Ve Organizasyon Türkçe 2
2014-2015 Bitirme Çalışması Türkçe 2
2013-2014 Ormancılık Yönetimi Türkçe 2
2013-2014 Ormancılık Politikası ve Hukuku Türkçe 3
2013-2014 Yönetim ve Organizasyon Türkçe 2
2013-2014 Ormancılıkta Halkla İlişkiler Türkçe 2
2013-2014 Çevre Hukuku Türkçe 2
2012-2013 Ormancılıkta Halkla İlişkiler Türkçe 2
2012-2013 Yönetim ve Organizasyon Türkçe 2
2012-2013 Çevre Hukuku Türkçe 2
2012-2013 Ormancılık Yönetimi Türkçe 2
2012-2013 Ormancılık Politikası ve Hukuku Türkçe 3
2011-2012 Ormancılık Yönetimi Türkçe 2
2011-2012 Ormancılık Politikası ve Hukuku Türkçe 3
Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2013-2014 Ormancılık Mevzuatı Türkçe 2
2013-2014 Av ve Yaban Hayatı Mevzuatı Türkçe 2
2013-2014 Ormancılık Yönetim Bilgisi Türkçe 2
2012-2013 Ormancılık Mevzuatı Türkçe 2
2012-2013 Av ve Yaban Hayatı Mevzuatı Türkçe 2
2012-2013 Ormancılık Yönetim Bilgisi Türkçe 2
2011-2012 Ormancılık Mevzuatı Türkçe 2
2011-2012 Ormancılık Yönetim Bilgisi Türkçe 2

İdari Görevler

 1. Dekan Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
  2018 - 2019

Kitaplar

 1. Ziraat Orman ve Su alanında Araştırma ve Değerlendirmeler
  İNANÇ SEVİM,ÖLMEZ ZAFER, Yayın Yeri : Gece Akademi, Ankara, İngilizce, 2019
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Yeni Ufuklar
  İNANÇ SEVİM,aksu güven, Yayın Yeri : Gece akademi, TÜRKİYE, ankara, Türkçe, 2019
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 3. Yeni Anayasa’da Orman
  İNANÇ SEVİM, Yayın Yeri : Türkiye Ormancılar Derneği, TÜRKİYE, Ankara, Türkçe, 2016
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)

Makaleler

 1. Orman Fidanlıklarında Çalışma Koşulları ve İş Güvenliği Uygulamaları

  Yazarlar : İNANÇ SEVİM,AĞYÜREK CEVDET, Yayın Yeri : Journal Of Anatolian Environmental and Animal Sciences, 2019
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 2. The Role Of Local People In The Fight Against Forest Pests: The Case Of Artvin Regional Directorate Of Forestry

  Yazarlar : İNANÇ SEVİM,AYAZ HÜSEYİN, Yayın Yeri : Fresenius Environmental Bulletin, 2019
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 3. Artvin Kent Ormanı Ve Halkın Beklentisi

  Yazarlar : İNANÇ SEVİM, Yayın Yeri : Turkish Journal Of Biodiversity, 2019
  Uluslararası Hakemli root indeks
 4. RECREATIONAL USE OF URBAN FORESTS AND AWARENESS OF VISITORS: THE CASE OF THE CITY OF ORDU - YOROZ AND ASARKAYA URBAN FORESTS

  Yazarlar : İNANÇ SEVİM,AYDIN İNCİ ZEYNEP, Yayın Yeri : International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES), 2019
  Uluslararası Hakemli ESCI
 5. Effects Of Occupatioanl Health And Safety Law On Forestry Employees

  Yazarlar : İNANÇ SEVİM,AĞYÜREK CEVDET, Yayın Yeri : APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2019
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 6. Türkiye’deki Orman Yangınlarının Ulusal Ormancılık Programı Kapsamında Değerlendirilmesi

  Yazarlar : İNANÇ SEVİM,AYDIN İNCİ ZEYNEP, Yayın Yeri : International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 2019
  Uluslararası Hakemli Index Copernicus, Google Scholar
 7. EXAMINING THE SOCIOCULTURAL EFFECTS OFPROTECTED AREAS ON LOCAL PEOPLE(THE CASE OF HATILA VALLEY NATIONAL PARK)

  Yazarlar : İNANÇ SEVİM,AYAZ HÜSEYİN, Yayın Yeri : Fresenius Environmental Bulletin, 2018
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 8. PROPOSALS FOR RESOLVING LONG DUE FORESTOWNERSHIP CONFLICTS IN TURKEY (EASTERN BLACK SEAREGION CASE STUDY)

  Yazarlar : AYAZ HÜSEYİN,İNANÇ SEVİM, Yayın Yeri : APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2018
  Uluslararası Hakemli SCI-Expanded
 9. Visitors Satisfaction, Perceptions:The Case Of Hatila Valley National Park

  Yazarlar : İNANÇ SEVİM,AYAZ HÜSEYİN, Yayın Yeri : International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES), 2018
  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index
 10. OBSTACLES FACING OF RIVER HYDROELECTRIC POWER PLANTS ON ENVIRONMENT (Example of Eastern Black Sea Region)

  Yazarlar : AYAZ HÜSEYİN,İNANÇ SEVİM, Yayın Yeri : International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES), 2018
  Uluslararası Hakemli ESCI: Emerging Sources Citation Index
 11. Orman suçlarında tazminat ve ağaçlandırma bedeli hesabı

  Yazarlar : AYAZ HÜSEYİN,İNANÇ SEVİM, Yayın Yeri : Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 2018
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 12. The Impact of Forests in Climate Change

  Yazarlar : İNANÇ SEVİM,AYAZ HÜSEYİN, Yayın Yeri : International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology (IJEAB), 2018
  Uluslararası Hakemli academia
 13. Forest Conservation Knowledge-CommunityPerception Within Protected Areas: The Case ofKaragöl-Sahara National Park

  Yazarlar : İNANÇ SEVİM, Yayın Yeri : International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology (IJEAB), 2017
  Uluslararası Hakemli Academia

Öğrenim

 1. Lisans, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, ARTVİN ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ PR., 1995 - 1999
 2. Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ), 2002 - 2005
 3. Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ (DR), 2005 - 2011

Projeler

 1. Kırsal Kesimde Nüfus Hareketlerinin Orman Varlığı Üzerine Etkileri
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 25.02.2008 - 01.02.2019
 2. Kırsal Kesimdeki Nüfus Hareketlerinin Orman Varlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Örneği
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 25.02.2008 - 01.02.2019
 3. BİTKİ KAÇAKÇILIĞI KONUSUNDA YÖRE HALKININ VE DİĞER İLGİLİLERİN BİLGİ, BİLİNÇ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 17.06.2016 - 22.11.2017
 4. Doğu Karadeniz Bölgesi nde Orman Kadastro Uygulamalarının Etkileri ve Alternatif Yaklaşımlar
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 15.05.2009 - 20.05.2011
 5. İKLİM DEĞİŞİMİ TEMELLİ DOĞA EĞİTİMİ”
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Uzman
  Tamamlandı , 15.03.2014 - 20.10.2014
 6. İklim Değişimi Temelli Doğa Eğitimi
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Uzman
  Tamamlandı , 15.03.2013 - 23.09.2013
 7. Korunan Alanların Yönetimi Sürecinde Orman Köylülerinin Katkı ve Katılımlarının Araştırılması Artvin Camili Biyosfer Rezerv Alanı Örneği
  ULUSAL BAP Yönetici
  Devam Ediyor

Tez Danışmanlıkları

 1. Kamuya ait işletmelerde halkla ilişkiler etkinlik ölçümü (Kastamonu-Daday Orman İşletme Müdürlüğü örneği)

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2014
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 2. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun orman teşkilatındaki etkilerinin irdelenmesi (Erzurum Orman Fidanlık Müdürlüğü örneği)

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2018
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 3. Korunan alanların orman köylüsünün kalkınmasına katkısı ve yönetime katılım (Camili biyosfer rezerv alanı örneği)

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı
 4. Orman köylüsünün ormancılık kooperatifleri hakkındaki düşünceleri (Artvin ili örneği)

  Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2020
  Yurt İçi Türkiye Tamamlandı