Sibel AÇIŞLI ÇELİK

Doç. Dr. Sibel AÇIŞLI ÇELİK

Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı
sacisli artvin.edu.tr 2339
Ofis 218
Telefon 04662151043
E-Posta sacisli artvin.edu.tr
Websitesi
Facebook
Twitter
Adres
Yöksis Profil Sayfası

Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
08:00-09:00


09:00-10:00 Okul Deneyimi
A10


10:00-11:00

Fizikte Özel Konular
A06
11:00-12:00

Fizikte Özel Konular
A06
12:00-13:00


13:00-14:00

Fizik I
D115
Fizik I
D11514:00-15:00

Fizik I
D115
Fizik I
D11515:00-16:00


Çevre Eğitimi
D11016:00-17:00


Çevre Eğitimi
D110
Saatler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar
17:00-18:00


18:00-19:00


19:00-20:00


20:00-21:00


21:00-22:00


22:00-23:00


23:00-24:00


Akademik Görevler

 1. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, DOÇENT, 2018 -
 2. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ, SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI, YARDIMCI DOÇENT, 2011 -
 3. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK, UZMAN, 2008 - 2011

Bildiriler

 1. ÖĞRETMEN ADAYLARININ LEGO ROBOTİK ÖĞRETİM UYGULAMALARINI BENİMSEME DURUMLARI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE LEGO ROBOTİK ÖĞRETİM UYGULAMALARININ ETKİSİ

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : VI th INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2019 Basım Tarihi : 31.10.2019 Etkinlik Tarihi : 19.06.2019 - 22.06.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 2. EĞİTSEL ROBOTİK UYGULAMALARIN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : VI th INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2019 Basım Tarihi : 31.10.2019 Etkinlik Tarihi : 19.06.2019 - 22.06.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 3. Öğretmen Adaylarının Radyasyon Konusuna Yönelik Tutumlarının FarklıDeğişkenler Açısından İncelenmesi

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL,KOLOMUÇ ALİ, Yayın Yeri : 2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİMKONGRESİ, 2019 Basım Tarihi : 18.12.2019 Etkinlik Tarihi : 23.10.2019 - 27.10.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 4. CONTRIBUTION OF ”ARTVIN BILIM VE ROBOTIKLE RENKLENIYOR” PROJECT TO MIDDLE SCHOOL STUDENTS’xx SCIENCE OPINION

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL,KUMANDAŞ ÖZTÜRK HATİCE, Yayın Yeri : International Conference on Science and Education (IConSE), 2019 Basım Tarihi : 31.12.2019 Etkinlik Tarihi : 26.10.2019 - 29.10.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 5. EVALUATION OF THE PROJECT ”ARTVIN BILIM VE ROBOTIKLE RENKLENIYOR” FROM THE VIEWPOINT OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL,KUMANDAŞ ÖZTÜRK HATİCE, Yayın Yeri : International Conference on Science and Education (IConSE), 2019 Basım Tarihi : 31.12.2019 Etkinlik Tarihi : 26.10.2019 - 29.10.2019
  Uluslararası Tam metin bildiri
 6. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYOBİLİMSEL KONULARA YÖNELİK BİLİMSEL DÜŞÜNME ALIŞKANLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ,AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : 2. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRES, 2019 Etkinlik Tarihi : 23.10.2019 - 27.10.2019
  Uluslararası Özet bildiri
 7. The Opinions of Middle School Students, High School Students, Pre-Service Science Teachers and Science teachers About Robotic-Assisted Practices in Teaching Renewable Energy Sources.

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : The International Conference on Science and Education (IConSE)., 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 26.10.2018 - 29.10.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 8. The Opinions of Classroom Teachers About Robotics Applications.

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : The International Conference on Science and Education (IConSE), 2018 Basım Tarihi : 31.12.2018 Etkinlik Tarihi : 26.10.2018 - 29.10.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 9. Effects of the 5E learning model on students academic achievements in movement and force issues

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL,ALTUN YALÇIN SEMA,TURGUT ÜMİT, Yayın Yeri : Procedia - Social and Behavioral Sciences, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2011 Basım Tarihi : 01.12.2011 Etkinlik Tarihi : 03.02.2011 - 07.02.2011
  Uluslararası Tam metin bildiri
 10. Öğretmenlerin Robotik Sistemlerin Kullanımına Yönelik Görüşleri

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : Uluslararası Artvin Sempozyumu, 2018 Basım Tarihi : 11.11.2018 Etkinlik Tarihi : 18.10.2018 - 20.10.2018
  Uluslararası Özet bildiri
 11. Views of Classroom Teachers on The Use of Lego® Renewable Energy Sets in Teaching The Renewable Energy Resources.

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL,TURGUT ÜMİT, Yayın Yeri : IV. INES Internatıonal Academic Research Congress, 2018 Basım Tarihi : 16.12.2018 Etkinlik Tarihi : 30.10.2018 - 03.11.2018
  Uluslararası Tam metin bildiri
 12. Determining the levels of pre service science teachers scientific literacy and investigating effectuality of the education faculties about developing scientific literacy

  Yazarlar : ALTUN YALÇIN SEMA,AÇIŞLI SİBEL,TURGUT ÜMİT, Yayın Yeri : Procedia - Social and Behavioral Sciences, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2011 Basım Tarihi : 01.12.2011 Etkinlik Tarihi : 03.02.2011 - 07.02.2011
  Uluslararası Tam metin bildiri
 13. The Investigation Of The Effects Of Robotic-Assisted Practices In Teaching Renewable Energy Sources To Seventh-Grade Students In Secondary School.

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : International Conference on Education in Mathematics, Secince Technology (ICEMST 2017), AYDIN, TÜRKİYE, 2017 Basım Tarihi : 01.10.2017 Etkinlik Tarihi : 18.05.2017 - 21.05.2017
  Uluslararası Tam metin bildiri
 14. A Study Of The Learning Styles Of The Would Be Scıence Teachers And The Relatıonship Between Their Attitudes Scala Towards Teaching

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL,KOLOMUÇ ALİ, Yayın Yeri : New Trends On Global Educatıon Conference GEC’12, GİRNE, KKTC, 2012 Basım Tarihi : 01.12.2012 Etkinlik Tarihi : 24.09.2012 - 26.09.2012
  Uluslararası Tam metin bildiri
 15. Study of the Would be Class Teachers Attitude Towards the Profession

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL,KOLOMUÇ ALİ, Yayın Yeri : 3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, ANTALYA, TÜRKİYE, 2012 Basım Tarihi : 01.12.2012 Etkinlik Tarihi : 26.04.2012 - 28.04.2012
  Uluslararası Tam metin bildiri
 16. Determınıng Pre Knowledge and Mısconceptıons of the Prospectıve Scıence Teachers on Electrıcıty and Magnetısm

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : New Trends On Global Educatıon Conference GEC’12, GİRNE, KKTC, 2012 Basım Tarihi : 01.12.2012 Etkinlik Tarihi : 24.09.2012 - 26.09.2012
  Uluslararası Tam metin bildiri
 17. A Comparison Of Science Teacher Preservice Teacher Grade 9 Students Alternative Conceptions Of Physical And Chemical Changes

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ,AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : New Trends On Global Education Conference GEC’12, GİRNE, KKTC, 2012 Basım Tarihi : 01.12.2012 Etkinlik Tarihi : 24.09.2012 - 26.09.2012
  Uluslararası Tam metin bildiri
 18. Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenme Yaklaşımları Fene Yönelik Tutumları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  Yazarlar : BAĞRIYANIK KÜBRA ELİF,KARTAL SEBAHATTİN,AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 2013 Etkinlik Tarihi : 05.09.2013 - 07.09.2013
  Ulusal Özet bildiri
 19. A Comparison of Preservice Teacher and Grade 9 Students Alternative Conceptions of Physical and Chemical Changes

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ,AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : 3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, ANTALYA, TÜRKİYE, 2012 Basım Tarihi : 01.12.2012 Etkinlik Tarihi : 26.04.2012 - 28.04.2012
  Uluslararası Tam metin bildiri
 20. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları Fen Öğretimi Tutumları ve Fen Öğretimi Özyeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL,KARTAL SEBAHATTİN,BAĞRIYANIK KÜBRA ELİF, Yayın Yeri : 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 2013 Etkinlik Tarihi : 05.09.2013 - 07.09.2013
  Ulusal Özet bildiri
 21. Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünmeleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL,KOLOMUÇ ALİ, Yayın Yeri : XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2013), AYDIN, TÜRKİYE, 2013 Etkinlik Tarihi : 23.05.2013 - 25.05.2013
  Ulusal Özet bildiri
 22. Sınıf Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirme Hakkındaki Düşünceleri

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ,AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : 21. Eğitim Bilimleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2012 Etkinlik Tarihi : 12.09.2012 - 14.09.2012
  Ulusal Özet bildiri
 23. The Effect Of Use Of Legos At Teaching Of Simple Machines In Elementary Education To The Success Of Student.

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : International Conference on Research in Education Science (ICRES 2017), 2017 Basım Tarihi : 01.10.2017 Etkinlik Tarihi : 18.05.2017 - 21.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 24. The Investigation Of The Effects Of Robotic-Assisted Practices In The Teaching Of Renewable Energy Sources To Science Teachers Canditates.

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : International Conference on Education in Mathematics, Secince Technology (ICEMST 2017), 2017 Basım Tarihi : 01.10.2017 Etkinlik Tarihi : 18.05.2017 - 21.05.2017
  Uluslararası Özet bildiri
 25. Genel Fizik II Dersi Laboratuar Uygulamalarında 5E Öğrenme Modeline Göre Materyal Geliştirilmesi.

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL,TURGUT ÜMİT, Yayın Yeri : 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TÜRKİYE, 2014 Basım Tarihi : 11.09.2014 Etkinlik Tarihi : 11.09.2014 - 14.09.2014
  Ulusal Özet bildiri
 26. Genel Fizik Laboratuvar Uygulamalarında 5E Öğrenme Modeline Göre Geliştirilen Materyallerin Öğrenci Kazanımlarına Etkisinin İncelenmesi

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : 30. Uluslararası Fizik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2013 Etkinlik Tarihi : 02.09.2013 - 05.09.2013
  Uluslararası Özet bildiri
 27. Fen Bilgisi Öğrencilerinin Fizik Dersine Karşı Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

  Yazarlar : YILMAZ ZEYNEL ABİDİN,ALTUN YALÇIN SEMA,AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : 30. Uluslararası Fizik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2013 Etkinlik Tarihi : 02.09.2013 - 05.09.2013
  Uluslararası Özet bildiri
 28. Fizik Laboratuvar Uygulamalarında 5E Öğrenme Modeline uygun olarak materyal geliştirilmesi

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL,TURGUT ÜMİT, Yayın Yeri : I. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 2013 Etkinlik Tarihi : 12.09.2013 - 14.09.2013
  Ulusal Özet bildiri
 29. Sınıf Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Öz Yeterlilik İnançları ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL,KARTAL SEBAHATTİN,BAĞRIYANIK KÜBRA ELİF, Yayın Yeri : XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2013), AYDIN, TÜRKİYE, 2013 Etkinlik Tarihi : 23.05.2013 - 25.05.2013
  Ulusal Özet bildiri
 30. Fen Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Öz yeterlik İnançları ve Fen Öğretimine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL,KARTAL SEBAHATTİN,BAĞRIYANIK KÜBRA ELİF, Yayın Yeri : XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2013), AYDIN, TÜRKİYE, 2013 Etkinlik Tarihi : 23.05.2013 - 25.05.2013
  Ulusal Özet bildiri
 31. Modern fizik dersinde sanal deney kullanımı karacisimışıması örneği

  Yazarlar : ÖZDEMİR ERTUĞRUL,AÇIŞLI SİBEL,ÜSTÜN ULAŞ, Yayın Yeri : 2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 14.09.2015 Etkinlik Tarihi : 10.09.2015 - 12.09.2015
  Ulusal Özet bildiri
 32. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirme Hakkındaki Düşünceleri

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ,AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, ARTVİN, TÜRKİYE, 2012 Etkinlik Tarihi : 31.05.2012 - 02.06.2012
  Ulusal Özet bildiri
 33. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Branşlarına Karşı Tutumlarının İncelenmesi

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL,KOLOMUÇ ALİ, Yayın Yeri : X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, NİĞDE, TÜRKİYE, 2012 Basım Tarihi : 20.11.2012 Etkinlik Tarihi : 27.06.2012 - 30.06.2012
  Ulusal Tam metin bildiri
 34. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fizik Dersine Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL,ALTUN YALÇIN SEMA,YILMAZ ZEYNEL ABİDİN, Yayın Yeri : X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, NİĞDE, TÜRKİYE, 2012 Basım Tarihi : 20.11.2012 Etkinlik Tarihi : 27.06.2012 - 30.06.2012
  Ulusal Tam metin bildiri
 35. Modern Fizik Dersinde Örnek Sanal Laboratuvar Etkinliği Katot Işın Tüpü Sanal Deneyi

  Yazarlar : ÖZDEMİR ERTUĞRUL,AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TÜRKİYE, 2016 Etkinlik Tarihi : 28.09.2016 - 30.09.2016
  Ulusal Özet bildiri
 36. Investigation Of The Effect Of Robotic Applications in Elementary Education

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : International Conference on Education in Mathematics, Secince Technology (ICEMST 2016), 2016 Basım Tarihi : 01.09.2016 Etkinlik Tarihi : 19.05.2016 - 22.05.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 37. Investigation Of Teachers Perspectives For Robotic Applications

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : International Conference on Education in Mathematics, Secince Technology (ICEMST 2016), 2016 Basım Tarihi : 01.09.2016 Etkinlik Tarihi : 19.05.2016 - 22.05.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 38. The Perspectives Of Middle School Students Towards Science And Scientists After Participating in Artvin Nature And Science Camp

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL,KUMANDAŞ HATİCE, Yayın Yeri : International Conference on Research in Education Science (ICRES 2016), 2016 Basım Tarihi : 01.09.2016 Etkinlik Tarihi : 19.05.2016 - 22.05.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 39. Investigation of Views of Middle School Students Preservice Science Teachers And Science Teachers Towards Robotic Applications

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : International Conference on Research in Education Science (ICRES 2016), 2016 Basım Tarihi : 01.09.2016 Etkinlik Tarihi : 19.05.2016 - 22.05.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 40. Middle School Students Images of Scientists after a ProjectCalled Artvin Nature and Science Camp

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL,CANSIZ MUSTAFA,KUMANDAŞ HATİCE, Yayın Yeri : 8th World Conference on Educational Sciences, MADRİD, İSPANYA, 2016 Etkinlik Tarihi : 04.02.2016 - 06.02.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 41. Material Design Based on 5E Learning Model on PhysicsLaboratory Applications

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : 8th World Conference on Educational Sciences, İSPANYA, 2016 Basım Tarihi : 08.06.2017 Etkinlik Tarihi : 04.02.2016 - 06.02.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 42. Investigation of Mental Models for Science Teaching and Primary School Teacher Candidates Self Efficacy Beliefs

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : 8th World Conference on Educational Sciences, 2016 Basım Tarihi : 10.12.2016 Etkinlik Tarihi : 04.02.2016 - 06.02.2016
  Uluslararası Tam metin bildiri
 43. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ,AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu ISNITE’2013, ANKARA, TÜRKİYE, 2013 Etkinlik Tarihi : 09.05.2013 - 11.05.2013
  Uluslararası Özet bildiri
 44. The effect of writing diaries on secondary school students attitudes towards science learning approaches and academic success

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL,KARTAL SEBAHATTİN,BAĞRIYANIK KÜBRA ELİF, Yayın Yeri : V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 2013 Etkinlik Tarihi : 06.06.2013 - 09.06.2013
  Uluslararası Özet bildiri
 45. THE EFFECT OF WRITING DIARIES ON PRESERVICE SCIENCE TEACHERS ATTITUDES TOWARDS PHYSICS LABORATORY AND LEARNIG APPROACHES

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL,KARTAL SEBAHATTİN,BAĞRIYANIK KÜBRA ELİF, Yayın Yeri : V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 2013 Etkinlik Tarihi : 06.06.2013 - 09.06.2013
  Uluslararası Özet bildiri
 46. The effect of animation enhanced worksheets prepared based on 5E model for the grade 9 students on alternative conceptions of physical and chemical changes

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ,ÖZMEN HALUK,METİN MUSTAFA,AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : 4th World Conference on Educational Sciences, BARCELONA, İSPANYA, 2012 Basım Tarihi : 01.12.2012 Etkinlik Tarihi : 02.02.2012 - 05.02.2012
  Uluslararası Tam metin bildiri
 47. Attitude of Elementary Prospective Teachers Towards Science Teaching

  Yazarlar : METİN MUSTAFA,AÇIŞLI SİBEL,KOLOMUÇ ALİ, Yayın Yeri : 4th World Conference on Educational Sciences, BARCELONA, İSPANYA, 2012 Basım Tarihi : 01.12.2012 Etkinlik Tarihi : 02.02.2012 - 05.02.2012
  Uluslararası Tam metin bildiri
 48. The investigate attitude of primary pre service teachers regarding science and technology laboratory

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL,METİN MUSTAFA,KOLOMUÇ ALİ, Yayın Yeri : 4th World Conference on Educational Sciences, BARCELONA, İSPANYA, 2012 Basım Tarihi : 01.12.2012 Etkinlik Tarihi : 02.02.2012 - 05.02.2012
  Uluslararası Tam metin bildiri
 49. An evaluation of activities designed in accordance with the 5E model by would be science teachers

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL,ALTUN YALÇIN SEMA,TURGUT ÜMİT, Yayın Yeri : Procedia - Social and Behavioral Sciences, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2011 Basım Tarihi : 01.12.2011 Etkinlik Tarihi : 03.02.2011 - 07.02.2011
  Uluslararası Tam metin bildiri
 50. What Do Middle School Students Gain from a Week long ScienceCamp in terms of Science Process Skills and Attitudes toward Science

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL,KUMANDAŞ HATİCE,CANSIZ MUSTAFA, Yayın Yeri : 8th World Conference on Educational Sciences, MADRİD, İSPANYA, 2016 Etkinlik Tarihi : 04.02.2016 - 06.02.2016
  Uluslararası Özet bildiri
 51. Bilimsel Bilginin Epistemolojik Yapısı Hakkında Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüşleri Artvin Örneklemi

  Yazarlar : CANSIZ MUSTAFA,AÇIŞLI SİBEL,CANSIZ NURCAN, Yayın Yeri : 6th International Congress on New Trends in Education, ANTALYA, TÜRKİYE, 2015 Basım Tarihi : 05.05.2015 Etkinlik Tarihi : 24.04.2015 - 26.04.2015
  Uluslararası Özet bildiri

Deneyimler

Dersler

Akademik Yıl Ders Adı Dili Saati
2017-2018 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 3
2017-2018 FİZİKTE ÖZEL KONULAR Türkçe 2
2017-2018 FİZİK I Türkçe 4
2017-2018 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 2
2016-2017 FİZİKTE ÖZEL KONULAR Türkçe 2
2016-2017 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 3
2016-2017 Fizik I Türkçe 4
2016-2017 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 3
2016-2017 FİZİK II Türkçe 4
2016-2017 OKUL DENEYİMİ Türkçe 5
2015-2016 GENEL FİZİK III Türkçe 2
2015-2016 GENEL FİZİK LABORATUARI II Türkçe 4
2015-2016 GENEL FİZİK LABORATUARI III Türkçe 4
2015-2016 GENEL FİZİK LABORATUARI I Türkçe 4
2015-2016 MODERN FİZİĞE GİRİŞ Türkçe 2
2015-2016 GENEL FİZİK I Türkçe 4
2015-2016 GENEL FİZİK II Türkçe 4
2015-2016 Fizik II Türkçe 4
2015-2016 FİZİKTE ÖZEL KONULAR Türkçe 2
2015-2016 Fizik I Türkçe 4
2015-2016 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 3
2014-2015 GENEL FİZİK II Türkçe 4
2014-2015 GENEL FİZİK I Türkçe 4
2014-2015 GENEL FİZİK LABORATUARI I Türkçe 4
2014-2015 GENEL FİZİK LABORATUARI II Türkçe 4
2014-2015 GENEL FİZİK III Türkçe 2
2014-2015 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 3
2014-2015 OKUL DENEYİMİ Türkçe 5
2014-2015 FİZİKTE ÖZEL KONULAR Türkçe 2
2014-2015 MODERN FİZİĞE GİRİŞ Türkçe 2
2014-2015 GENEL FİZİK LABORATUARI III Türkçe 4
2013-2014 GENEL FİZİK LABORATUARI III Türkçe 4
2013-2014 GENEL FİZİK III Türkçe 2
2013-2014 MODERN FİZİĞE GİRİŞ Türkçe 2
2013-2014 GENEL FİZİK LABORATUARI I Türkçe 4
2013-2014 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 1
2013-2014 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 2
2013-2014 OKUL DENEYİMİ Türkçe 1
2013-2014 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 3
2013-2014 GENEL FİZİK LABORATUARI II Türkçe 4
2013-2014 GENEL FİZİK II Türkçe 4
2013-2014 FİZİKTE ÖZEL KONULAR Türkçe 2
2012-2013 MODERN FİZİĞE GİRİŞ Türkçe 2
2012-2013 GENEL FİZİK I Türkçe 4
2012-2013 FİZİKTE ÖZEL KONULAR Türkçe 2
2012-2013 GENEL FİZİK II Türkçe 4
2012-2013 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 3
2012-2013 OKUL DENEYİMİ Türkçe 5
2012-2013 GENEL FİZİK LABORATUARI II Türkçe 4
2012-2013 FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUAR UYGULAMALARI II Türkçe 4
2012-2013 GENEL FİZİK LABORATUARI I Türkçe 4
2012-2013 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Türkçe 3
2012-2013 GENEL FİZİK III Türkçe 2
2012-2013 GENEL FİZİK LABORATUARI III Türkçe 4
2012-2013 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Türkçe 2
2011-2012 GENEL FİZİK II Türkçe 4
2011-2012 FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUAR UYGULAMALARI II Türkçe 4
2011-2012 MODERN FİZİĞE GİRİŞ Türkçe 2
2011-2012 GENEL FİZİK LABORATUARI I Türkçe 4
2011-2012 GENEL FİZİK I Türkçe 4
2011-2012 FİZİKTE ÖZEL KONULAR Türkçe 2
2011-2012 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Türkçe 3
2010-2011 FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUAR UYGULAMALARI II Türkçe 4
2010-2011 MODERN FİZİĞE GİRİŞ Türkçe 2
2010-2011 GENEL FİZİK II Türkçe 4

İdari Görevler

 1. Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
 2. Dekan Yardımcısı
  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ,
  2015 - 2016

Kitaplar

 1. Eğitimde Araştırmalar
  KOLOMUÇ ALİ,AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : Eğiten Yayıncılık, TÜRKİYE, Türkçe, 2019
  Ulusal Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 2. Eğitim Bilimleri Çalışmaları 2018
  AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : Çizgi Kitapevi, İngilizce, 2018
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 3. Research Highlights in Education and Science 2017
  AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : ISRES Publishing, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, İngilizce, 2017
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)
 4. Research Highlights in Education and Secince 2016
  AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : ISRES Publishing, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, İngilizce, 2016
  Uluslararası Bilimsel Kitap Bölüm(ler)

Makaleler

 1. Öğretmenlerin Robotik Sistemlerin Kullanımına Yönelik Görüşleri

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : Turkish Studies-Educational Sciences, 2020
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 2. Bilim Kampının Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine veFene Karşı Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL,KUMANDAŞ ÖZTÜRK HATİCE, Yayın Yeri : THE JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES, 2019
  Uluslararası Hakemli DOAJ
 3. MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ IMAGES OF SCIENTISTS AFTER A PROJECT CALLED “ARTVIN NATURE AND SCIENCE CAMP”

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL,KUMANDAŞ ÖZTÜRK HATİCE, Yayın Yeri : European Journal of Education Studies, 2019
  Uluslararası Hakemli ERIC
 4. The Opinions of Classroom Teachers About Robotics Applications.

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : The Eurasia Proceedings of Educational Social Sciences, 2018
  Uluslararası Hakemli scientific indexing service, SOBİAD
 5. The Opinions of Middle School Students, High School Students, Pre-Service Science Teachers and Science teachers About Robotic-Assisted Practices in Teaching Renewable Energy Sources.

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : The Eurasia Proceedings of Educational Social Sciences, 2018
  Uluslararası Hakemli scientific indexing service
 6. Investigation of Mental Models for Science Teaching and Primary School Teacher Candidates’ Self-Efficacy Beliefs.

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 2017
  Uluslararası Hakemli scientific world index
 7. Material design based on 5E Learning model on physicslaboratory applications

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 2017
  Uluslararası Hakemli scientific world index
 8. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri ile Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : İlköğretim Online, 2016
  Ulusal Hakemli EBSCO
 9. Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2015
  Uluslararası Hakemli TR DİZİN
 10. Bilimsel Bilginin Epistemolojik Yapısı Hakkında Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüşleri Artvin Örneklemi

  Yazarlar : CANSIZ MUSTAFA,AÇIŞLI SİBEL,CANSIZ NURCAN, Yayın Yeri : Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2015
  Ulusal Hakemli asos
 11. Genel Fizik Laboratuvar Uygulamalarında 5E Öğrenme Modeline Göre Geliştirilen Materyallerin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine ve Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 12. Perspectıve Of Prospectıve Prımary School Teachers On Alternatıve Evaluatıon

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ,AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : The Journal of Academic Social Science Studies, 2013
  Uluslararası Hakemli EBSCO
 13. A Comparison Of The Attitudes Of Prospective Science Teachers And Prospective Social Teacher Towards The Environment

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ,AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : The Journal of Academic Social Science Studies, 2013
  Uluslararası Hakemli EBSCO
 14. What do think prospective science teachers in different gender and grade level about constructivist approach?

  Yazarlar : METİN MUSTAFA,AÇIŞLI SİBEL,KOLOMUÇ ALİ, Yayın Yeri : ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, 2012
  Uluslararası Hakemli SSCI
 15. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi/ Study of the Would-be Class Teachers’ Attitude Towards the Profession.

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL,KOLOMUÇ ALİ, Yayın Yeri : Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi-Journal of Research in Education and Teaching, 2012
  Ulusal Hakemli asos
 16. A Comparison of Preservice Teacher’ and Grade 9 Students’Alternative Conceptions of ‘Physical and Chemical Changes.

  Yazarlar : KOLOMUÇ ALİ,AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi-Journal of Research in Education and Teaching, 2012
  Ulusal Hakemli asos
 17. Teaching Methods and Techniques Used By Teaching Staff during Lectures As Seen By Candidate Teachers The Example of Bayburt

  Yazarlar : ALTUN YALÇIN SEMA,KAHRAMAN SAKIP,AÇIŞLI SİBEL,YILMAZ ZEYNEL ABİDİN, Yayın Yeri : Mevlana International Journal Of Education (MIJE), 2012
  Uluslararası Hakemli EBSCO
 18. Examination of the academic motivation of elementary pre-service teachers according to various variances

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, 2012
  Uluslararası Hakemli SSCI
 19. Elektrik Konularının Öğretiminde 5E Modelinin Öğrenci Başarısına Etkisi

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL,TURGUT ÜMİT,GÜRBÜZ FATİH, Yayın Yeri : Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2012
  Ulusal Hakemli asos
 20. Lise 2.Sınıf Öğrencilerinin “Kuvvet ve Hareket” Konusundaki Kavram Yanılgıları.

  Yazarlar : TURGUT ÜMİT,GÜRBÜZ FATİH,TURGUT GÜVEN,AÇIŞLI SİBEL, Yayın Yeri : Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011
  Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor
 21. The Examination of the Influence of the Materials Generated In Compliance With 5E Learning Model on Physics Laboratory Applications

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL,TURGUT ÜMİT, Yayın Yeri : International Online Journal of Educational Sciences, 2011
  Uluslararası Hakemli EBSCO
 22. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Konusundaki Görüşlerinin Tespit Edilmesi

  Yazarlar : ALTUN YALÇIN SEMA,KAHRAMAN SAKIP,AÇIŞLI SİBEL,YILMAZ ZEYNEL ABİDİN, Yayın Yeri : Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2010
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 23. 5E Öğretim Modelinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel İşlem Becerilerine ve Fizik Laboratuarlarına Karşı Tutumlarına Etkisi

  Yazarlar : ALTUN YALÇIN SEMA,AÇIŞLI SİBEL,TURGUT ÜMİT, Yayın Yeri : Kastamonu Eğitim Dergisi, 2010
  Ulusal Hakemli TR DİZİN
 24. Elektrik Konusunda 5E Öğrenme Modeline Dayalı Öğretimin Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel İşlem Becerilerine ve Fizik Laboratuvarına Karşı Tutumlarına Etkisi

  Yazarlar : AÇIŞLI SİBEL,TURGUT ÜMİT,ALTUN YALÇIN SEMA,GÜRBÜZ FATİH, Yayın Yeri : Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009
  Ulusal Hakemli AKADEMİK ARAŞTIRMALAR İNDEKSİ

Ödüller

 1. TÜBİTAK ULAKBİM Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, TÜBİTAK, 2012, Yayın Teşvik Ödülü
 2. TÜBİTAK ULAKBİM Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, TÜRKİYE, TÜBİTAK, 2012, Yayın Teşvik Ödülü
 3. BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2017, Yayın Teşvik Ödülü
 4. BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2018, Yayın Teşvik Ödülü
 5. BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2019, Teşvik Ödülleri
 6. BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2013, Yayın Teşvik Ödülü
 7. BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2012, Yayın Teşvik Ödülü
 8. BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2016, Yayın Teşvik Ödülü
 9. BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2015, Yayın Teşvik Ödülü
 10. BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2014, Yayın Teşvik Ödülü
 11. BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ, TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2020, Yayın Teşvik Ödülü
 12. AKADEMİK TEŞVİK ÖDÜLÜ 2016 (100 TAM PUAN), TÜRKİYE, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, 2016, Teşvik Ödülleri

Öğrenim

 1. Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, 1998 - 2003
 2. Bütünleşik Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, FİZİK EĞİTİMİ (DR), 2003 - 2010

Projeler

 1. Arduino Uygulamalarının Ortaokul 7.Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknolojiye Yönelik Tutumlarına, Akademik Başarılarına ve 21.Yüzyıl Becerilerine Etkisi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Devam Ediyor
 2. İlköğretimde Robot Uygulamalarının Öğrencilerin Bilimsel Yaratıcılıklarına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisinin Araştırılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 30.04.2015 - 30.04.2016
 3. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı
  Tamamlandı , 29.05.2012 - 29.05.2013
 4. 5E Öğrenme Modeline Göre Geliştirilen Materyallerin Genel Fizik II Laboratuvarında Öğrenci Kazanımlarına Etkisinin Araştırılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 28.06.2013 - 28.06.2014
 5. Genel Fizik I Laboratuvarında 5E Öğrenme Modeline Göre Geliştirilen Materyallerin Öğrenci Kazanımlarına Etkisinin Araştırılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 28.05.2012 - 28.05.2013
 6. Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünmeleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 28.05.2012 - 28.02.2013
 7. Fikirler Fabrikası
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Eğitmen
  Tamamlandı , 25.04.2016 - 25.09.2016
 8. Artvin Teknolojiyi Eğitimde Kullanıyor ART TEK
  ULUSAL Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Danışman
  Tamamlandı , 19.02.2016 - 19.06.2016
 9. Artvin Doğa ve Bilim Kampı
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Yürütücü
  Tamamlandı , 15.06.2015 - 15.11.2015
 10. Robotik Destekli Uygulamaların Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konusundaki Etkisinin İncelenmesi
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Tamamlandı , 12.05.2016 - 15.12.2017
 11. STEM Temelli Aktivitelerin Ortaokul öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünmelerine Etkisinin Araştırılması
  ULUSAL Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü
  Devam Ediyor
 12. Çocuk Üniversitesi: Artvin Bilimle Şenleniyor
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Eğitmen
  Devam Ediyor
 13. ARTVİN BİLİM VE ROBOTİKLE RENKLENİYOR
  ULUSAL TÜBİTAK PROJESİ Yürütücü
  Tamamlandı , 01.01.2019 - 31.12.2019

Sertifikalar

 1. Katılım Sertifikası, Sertifika, Ulusal

Üyelikler

 1. FEN EĞİTİMİ VE ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ, Üye, 2014 -