1 Mart 2024 Tarihinde İlan Edilen 4/B Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Sonuçları

02 Nisan 2024, Salı 2544

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre Üniversitemizde  istihdam edilmek üzere, 01.03.2024 tarih ve 32476 sayılı Resmi Gazete ile Üniversitemiz web sayfasında ilan edilen 11 (On Bir) adet sözleşmeli personel pozisyonuna başvuran adayların değerlendirme sonuçları en yüksek puandan başlamak suretiyle 1 (bir) asıl ve 3 (üç) katı yedek aday 2022 KPSS P3, P93 ve P94 puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenerek aşağıda açıklanmıştır.

Sözleşmeli pozisyonlara asıl olarak yerleşmeye hak kazanan adayların aşağıda istenen belgelerle birlikte  25 Nisan 2024 Perşembe günü mesai bitimi saat 17.00'ye kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.(Postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) 

Asıl olarak yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler, haklarından vazgeçmiş kabul edilecek olup sırasıyla yedek adaylar çağrılacaktır.

İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilen adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilerek yasal takibat başlatılacaktır.

17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunugereğince asıl olarak yerleşmeye hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

Başvuru sonuçlarına itirazlar, sonuçların duyurulmasından itibaren 5 iş günü içerisinde 15 Nisan 2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılabilecektir. Belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular işleme alınmayacaktır.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

 

BAŞVURU SONUÇLARI :

2024-1 Nolu Büro Personeli Pozisyonuna Başvuru Sonuçları  

2024-2 Nolu Büro Personeli Pozisyonuna Başvuru Sonuçları  

2024-3 Nolu Büro Personeli Pozisyonuna Başvuru Sonuçları  

2024-4 Nolu Mühendis Pozisyonuna Başvuru Sonuçları  

2024-5 Nolu Diyetisyen Pozisyonuna Başvuru Sonuçları  

2024-6 Nolu Teknisyen Pozisyonuna Başvuru Sonuçları  

2024-7 Nolu Teknisyen Pozisyonuna Başvuru Sonuçları  

2024-8 Nolu Teknisyen Pozisyonuna Başvuru Sonuçları 

2024-9 Nolu Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Pozisyonuna Başvuru Sonuçları

2024-10 Nolu Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Pozisyonuna Başvuru Sonuçları    

2024-11 Nolu Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Pozisyonuna Başvuru Sonuçları

 

 

 

İSTENEN BELGELER:

1- Atama Başvuru Dilekçesi dilekçe için tıklayınız

2- Diploma aslı veya onaylı örneği

3- Fotoğraf (2 Adet)

4- TC Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesi)

6- KPSS -2022 Sonuç Belgesi (Karekodlu İnternet Çıktısı)

7- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (Barkodlu E-Devlet Çıktısı)

8Görevini Yapmaya Engel Bir Sağlık Sorunu Bulunmadığına Dair Son 6 (altı) Ay İçerisinde Alınmış veya Alınacak Olan Sağlık Kurulu Raporu

9- Beyan Formu form için tıklayınız

10- Sertifika aslı veya onaylı örneği (Sertifika İstenen Pozisyonlar için)

 

 

BAŞVURU ADRESİ : 

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Adres: Çayağzı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Rektörlük Yeni Hizmet Binası Kat: 2 No:209 08000 ARTVİN

Tel: 0466 215 10 00 (1081-1088) 

E-posta: [email protected]