100/2000 YÖK Doktora Burs Programı Kapsamında Üniversitemize 6 Kontenjan verilmiştir

30 Temmuz 2019, Salı 311

100/2000 YÖK Doktora Burs Programı'nın 6. Çağrı döneminde Üniversitemiz tarafından yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda; 2019 - 2020 eğitim-öğretim yılı Güz dönemi için Üniversitemize tahsis edilmesi uygun bulunan alan ve kontenjanlar kapsamında ilana çıkılacaktır.

Her bir alt alan için en az 3 öğrenci 2019 -2020 eğitim-öğretim yılı Güz döneminde eğitime başlatılacaktır.

İlgili  alanda tez aşamasına geçmemiş doktora öğrencileride ilana başvurabilir.

Hâlihazırda aynı yükseköğretim kurumunda veya başka bir yükseköğretim kurumunda 100/2000 YÖK doktora bursiyeri olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

 ÜNİVERSİTE ADI  ALT ALAN

 UYGUN BULUNAN KONTENJAN

 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ   Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri  3
 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ   Sürdürülebilir Ormancılık  3