2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi 100/2000 YÖK Doktora Bursu Öğrenci Alımı Takvimi Güncellenmiştir.

27 Ağustos 2019, Salı 4268

                             

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

100/2000 YÖK DOKTORA BURS BAŞVURULARI

 

ADAYLARIN DİKKATİNE!...

 

100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Sürdürülebilir Ormancılık, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi sistemleri alanlarında Üniversitemize burs tahsis edilen kontenjanlara ve programlara başvurmak isteyen tüm adaylar için;

 

 1. Başvurular ONLINE olarak Enstitümüze yapılacaktır.
 2. 100/2000 YÖK Doktora Burs programına başvurabilmek için adaylardan/öğrencilerden aşağıdaki

      şartlar aranır:

a. T.C. vatandaşı olmak.

        b. Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar’da belirtilen usul ve esaslara uymak.

Burslarla ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Belirlediği Usul ve Esaslar için tıklayınız.

        c. Yüksek lisans derecesine sahip olmak.

        ç. Başvuru yapılacak öncelikli alan kapsamında akademik tez çalışmasını yürütecek ve tamamlayacak olmak.

        d. Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü doktora programlarına başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

        e. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

        f. Doktora programında ders alma aşamasında veya doktora yeterlik aşamasını geçmemiş olmak. (NOT: Bilimsel hazırlık programı öğrencileri 100/2000 Doktora Burs Programı’na başvuru yapamazlar).

        g. Artvin Çoruh Üniversitesi’ne kayıtlı olmayan öğrencilerin, başvuracakları (başvuru dilekçelerinde belirtecekleri) doktora programının başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

(NOT: Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü doktora programına başvuru şartlarını sağlamayan adaylar kesinlikle başvuru yapamazlar. Bu şartı sağlamadığı halde başvuru yapan adayların burs başvuruları iptal edilir).

        ğ. Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.

        h. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak. (güncel sabıka kaydı-e-devletten alınabilir.)

 

Başvuruda istenilen belgeler ve diğer şartlar şunlardır:

 • Enstitümüz Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrenciler İçin:

                   Başvuru dilekçesi,

           Öğrenci belgesi (son 1 hafta içinde alınmış olması),

                   Transkript belgesi,

                   CV Özgeçmiş,   

             (NOT: Dilekçede “Başvuracağı Burs Programı Alanı” kısmına BİRDEN FAZLA ALAN ADI yazılabilir. Yerleştirme sadece bir alana yapılacaktır.).

 • Herhangi Bir Doktora Programına Kayıtlı Olmayan Adaylar İçin:

           Başvuru dilekçesi,

           Lisans diploması; geçici mezuniyet belgesi veya e-devletten alınan e-mezun belgesi,

           Yüksek lisans diploması; geçici mezuniyet belgesi veya e-devletten alınan e-mezun belgesi,

           Lisans ve Yüksek Lisans Not Döküm Belgesi,

           ALES sonuç belgesi (son 5 yıl içinde alınmış olması),

           Yabancı Dil Sınavı (YDS, ÜDS, KPDS veya eşdeğer) Sonuç Belgesi,

Askerlik durum belgesi (e-devlet’ten alınanlar da geçerlidir.),

Kimlik Fotokopisi,

CV Özgeçmiş,   

            (NOT: Dilekçede “Başvuracağı Burs Programı Alanı” kısmına SADECE 1 ALAN ADI yazılacaktır. Birden fazla alan yazılması durumunda, yapılan başvuru dikkate alınmayacaktır).

         

           Değerlendirme;

           Enstitü Yönetim Kurulu’nun 01.06.2016 tarih ve 2016/13-1 sayılı kararının Üniversitemiz Senatosu’nun 13.06.2016 tarih ve 2016/5-3 sayılı onayı çerçevesinde aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

 

          Programına başvurularda;

ALES sayısal puanının yüksek lisans derecesi ile başvurularda en az 55,

Yabancı dil sınavı (YDS, ÜDS, KPDS veya eşdeğer) puanının ise en az 55 olması şartı aranır.

 

 

          Giriş başarı puanının hesaplanması;

          ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notu*’nun %50’si esas alınarak hesaplanır. Elde edilecek giriş puanının toplamı en az 65 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere YÖK tarafından verilen kontenjan sayısınca adaylar asıl ve yedek olarak belirlenir. (NOT: *- Not durum belgesinde başarı notunun (AGNO) 100’lük sistemdeki karşılığı belirtilmemişse YÖK dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)

          

 1. Burs alacak öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam etmeleri gerekmektedir.
 2. Kayıt donduran öğrencilere bu süre zarfında ücret ödemesi yapılmamaktadır.
 3. Adayların öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve öğrenim kredileri devam edebilir.
 4. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, kendilerine bildirilecek kesin kayıt için gerekli

      belgeleri teslim ettikten sonra burs programına belirtilen tarihlerde kesin kayıt yapabileceklerdir.

 1. Her bir burs alanı için toplamda en az 3 öğrencinin burs almaya hak kazanamaması durumunda, Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili alan için tahsis edilen kontenjan iptal edilecektir.
 2. Burs kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler 2018-2019 Eğitim-Öğretim bahar yarıyılı doktora

      eğitimine başlayacaklardır.

 1. Başvuru sürecinde karşılaşılan herhangi bir sorun ile ilgili yardım alınabilecek iletişim numarası

      aşağıdadır.

                                        İlgili Kişi                    : Mehmet ÇAKMAK

                               İletişim                       : 0466 215 1000 Dahili :1702/1703

                               E-Posta                       : fbe@artvin.edu.tr

                          Başvuru Adresi          : Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

 

 

 

100 / 2000 YÖK DOKTORA BURSU BAŞVURU SÜRECİ

Başvuru-Sonuç ve Kayıt Tarihleri

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

 

100 / 2000 Burs Başvuruları

 

15 / 08 / 2019

 

03 / 09/ 2019

 

Sonuçların Açıklanması

05 / 09 / 2019

 

Kazananların Kesin Kayıtları

 

Yedek Kayıtlar

06 / 09 / 2019

 

10/09/2019

09 / 09 / 2019

 

11/09/2019

 

 

 

 

100 / 2000 YÖK DOKTORA BURSU BAŞVURU ALANLARI, KONTENJAN VE KOŞULLARI

ANABİLİM DALI

BAŞVURU YAPILAN ALT ALAN

KONTENJAN

KOŞULLAR

Orman Mühendisliği

Sürdürülebilir Ormancılık

3

*Yüksek Lisans yapmış olmak veya Orman Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora öğrencisi olup tez aşamasına geçmemiş olmak. Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde doktora programı için başvuru şartlarını taşıyor olmak.

 

 

 

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

3

*Yüksek Lisans yapmış olmak veya Orman Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora öğrencisi olup tez aşamasına geçmemiş olmak. Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde doktora programı için başvuru şartlarını taşıyor olmak.

 

*Link ve alan dışı koşullar çizelgesi.