2019 Yılı YÖK Akademik Teşvik Ödeneği (Güncel)

17 Ocak 2020, Cuma 1712

2019 Yılı YÖK Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru takviminin güncel hali ile başvuru formları aşağıda sunulmuştur.

 

Başvuru dosyasında akademik personel YÖKSİS çıktısı, “Başvuru Beyan Formu” ve ilgili faaliyete ilişkin formları eklemesi gerekmektedir.

 

2019 Yılı YÖK Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi

Doçentlik Alan Endeksleri

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Formlar (Güncellenmiştir)

Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Beyan Formu

Bildiri Başvuru Formu

Kitap Başvuru Formu

Makale Başvuru Formu

Ödül Başvuru Formu

Proje Başvuru Formu

Dergi Editörlüğü Başvuru Formu

Atıf için Gerekli Belgeler

 

Not: Formlar gerektiği kadar çoğaltılabilir.