2022-2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Eğitim-Öğretim Süreçleri ve Uygulama Esaslarına İlişkin Senato Kararı

21 Şubat 2023, Salı 13528

Kahramanmaraş ili merkezli 06.02.2023 günü yaşanan deprem nedeniyle, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan kararlar ve yapılan açıklamalar (17.02.2023 tarihli yazı, 18 Şubat 2023 tarihli tüm Rektörlerle yapılan toplantı ve 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretimine İlişkin Sorular ve Cevaplar) çerçevesinde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı eğitim-öğretim sürecine ilişkin 20.02.2023 tarihinde Üniversitemiz Senatosu tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır. 


1.    Artvin Çoruh Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü bölüm/programlarında 7 Şubat 2023 tarihli senato kararı ile 27 Şubat 2023 tarihinde başlanmasına karar verilen 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı derslerinin (2547 sayılı Kanunun 5/ı maddesindeki ortak zorunlu dersler hariç) uzaktan eğitim yoluyla senkron olarak gerçekleştirilmesine, 
2.    Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Programı öğrencileri ile Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünün (+1) dönemdeki İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması dersini alan öğrencileri ve Eğitim ve İlahiyat Fakültelerinin Öğretmenlik Uygulaması dersini alan öğrencilerinin (pedagojik formasyon sertifika programı kursu öğrencileri dahil) sadece bu dersin eğitimlerini yüz yüze almalarına;
3.    Mezun duruma gelmiş ve stajı eksik kalmış olan ön lisans ve lisans programı öğrencileri, kayıtlı oldukları programın müfredatında yer alan zorunlu stajlarını ilgili işyerlerinde yüz yüze yerine getirmelerine, 
4.    Depremden etkilenen illerde ikamet eden öğrencilerin ders kayıtlarını 27 Mart 2023 tarihine kadar, katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerini de bahar yarıyılı derslerinin bitiş tarihine kadar yapabilmelerine,
5.    Depremden etkilenen illerde ikamet eden öğrencilerin talepleri halinde izinli (kayıt dondurmuş) sayılması, bu taleplerin online olarak alınmasına,
6.    2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı akademik takvimindeki derslerin bitiş ve sınav tarihlerinin Yükseköğretim Kurulu tarafından Nisan ayı içerisinde yapılacak değerlendirmelere göre daha sonra belirlenmesine,
7.    Aşağıda (a) ve (b) maddelerindeki iki şartı birlikte sağlayan öğrencilerin özel öğrencilik statüsünden yararlanabilmelerine:
  a. Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak veya birinci derece yakınları deprem bölgesindeki illerde ikamet edip, deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak. 
  b. "Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği" kapsamındaki programlarda (2. ve 3. Maddeler kapsamındaki öğrenciler) kayıtlı öğrenci olmak.
8.    Yükseköğretim Kurulu tarafından Nisan ayı içerisinde yapılacak değerlendirmelere göre üniversitemizce yeni kararların alınmasına,
9.    Eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında senkron olarak online yapılacak derslerin Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından koordine edilmesine,

 oy birliği ile karar verilmiştir.