4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı

01 Mart 2024, Cuma 7932

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrası uyarınca giderleri kurumumuz özel bütçe gelirinden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında Üniversitemiz Merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Sözleşmeli Personel Alım İlan Metni için tıklayınız