Akademik Teşvik Ön Değerlendirme Sonuçları

28 Ocak 2019, Pazartesi 1418

Üniversitemiz Akademik Teşvik Komisyonun incelemeleri sonucunda ön değerlendirme puanları yayınlanmış olup, ilgili öğretim elemanları 28 Ocak 2019-01 Şubat 2019 tarihleri arasında itirazlarını dilekçe ile Akademik Teşvik Komisyonuna bildirebilirler. Bu tarihlerden sonra verilen dilekçeler dikkate alınmayacaktır.