ALES Sonuçlarının Geçerliliği Hakkında

02 Ekim 2018, Salı 463

Danıştay Sekizinci Dairesi tarafından “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in Geçici 6 ncı maddesinin yürütmesinin durdurulmuştu.
Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütme durdurmaya dair yapılan itirazda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2018/329 sayılı kararı ile Danıştay Sekizinci Dairesinin yürütme durdurma kararı kaldırılmıştır.
Bu karar sonucunda, 27 Eylül 2017 tarihinden önce yapılan ALES sonuçları sınavın açıklandığı tarihten itibaren 5 (yıl) geçerli olarak kabul edilecektir.