Artvin Çoruh Üniversitesi 2020 Yılı Nisan Ayı 1. Dönem Kurum İdari Kurulu Toplantısının Ertelenmesi Hakkında

22 Nisan 2020, Çarşamba 551

20.04.2012 tarih ve 28270 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 14. Maddesi” gereğince yapılması gereken 2020 yılı 1. Dönem Nisan ayı Kurum İdari Kurulu toplantısı; Coronavirus (COVID- 19) salgını nedeniyle alınacak tedbirlerle ilgili Sağlık Bakanlığı ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafınca alınan önlemler dikkate alınarak ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir.