Koronavirüs (COVİD-19) Bilgilendirme Notu: 1

13 Mart 2020, Cuma 628

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN başkanlığında Koronavirüs (Covid-19) Hastalığına karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda alınan karar gereğince Üniversitemizde eğitime 16 Mart 2020 tarihinden sonra 3 hafta süreyle ara verilmiştir.

Bu karar tedbir amaçlı olup, kararın amacına ulaşması için sürecin Üniversitemizde “sükunetli ve dikkatli” bir şekilde sürdürülmesi, münferit söylem ve uygulamalara ye verilmemesi gerekmektedir. Devletimizin aldığı ve alacağı tedbirlere ilişkin tamimlere uyulması önemlidir.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 13.03.2020 tarihli toplantısında Koronavirüs Pandemisi sürecini görüşmüş ve sürecin daha dinamik ve sorunsuz yürütülebilmesi için bir takım kararlar almıştır. Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından alınmış olan kararlar çerçevesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

  1. Üniversitemiz bünyesinde konu ile ilgili olarak komisyon oluşturulmasına,
  2. Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personelden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanlar ile hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) kadrolarının bulunduğu birime bilgi vermeleri durumunda 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmasına; okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın akademik ve idari personele talepleri halinde yıllık izin verilmesine, yıllık izni olmayanlara ise mazeret izni verilmesine,
  3. Üniversitemizde görev yapan akademik ve idari personelin, önceden planlanmış olanlar dahil olmak üzere, tüm yurtdışı çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine,
  4. Üniversitemiz personelinin, bugünden itibaren yurt dışı adresli her türlü izin talebi için (yıllık, mazeret vb.) mücbir sebep olmadıkça onay verilmemesi, mücbir sebep gösterilmesi halinde yurt dışı çıkışı yapmak isteyen personelin bu tür izinlerinin mevzuat gereği alınacak izinlerin yanı sıra Rektörlük Makamından da izin alınması,
  5. Örgün eğitim programlarına devam eden tüm ön lisans ve lisans öğrencileri gibi sağlık, öğretmenlik ve mühendislik programlarından staj ve uygulamalı eğitimleri olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin eğitimlerine ara verilmesine,
  6. Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından verilmekte olan kurs ve programların ertelenmesine,
  7. Yurtdışından dönen veya dönecek olan akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin, yabancı uyruklu olanlar dahil, “Sağlık Bakanlığının 14 gün evden çıkmamalı” uyarısı doğrultusunda, izinli sayılmalarına ve bu süre içerisinde her türlü sosyal temastan kaçınarak evlerinde kalmalarına,
  8. Mevlana veya Erasmus gibi değişim programları kapsamında yurtdışında olup da Koronavirüs dolayısıyla yurda dönen öğrencilerimizin ders intibakları konusunda mağduriyet yaşamamaları için bütün birimlerimiz tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına,
  9. Üniversitemiz birimleri tarafından planlanmış olan konferans, sempozyum, panel, kongre, spor müsabakaları gibi bilimsel ve sosyal etkinlikler ve akademik değişim programlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine,
  10. Tatil edilen üç haftalık sürenin nasıl telafi edileceği ile vizelerin ne zaman yapılacağı gibi konulara önümüzdeki süreçte Yükseköğretim Kurulu ile koordineli bir şekilde karar verilmesine,

karar verilmiştir.