Koronavirüs (COVİD-19) Bilgilendirme Notu: 2

18 Mart 2020, Çarşamba 1345

Yeni coronavirüs (COVİD-19) salgınıyla etkin bir şekilde mücadele edebilmek amacıyla Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 16.03.2020 tarih 21387 sayılı yazısında belirtilen konular ile Üniversitemiz Coronavirus İle Mücadele Komisyonunun değerlendirmeleri neticesinde Rektörlüğümüz tarafından;

 1. Üniversitemiz birimleri tarafından planlanan toplu etkinliklerin ve her türlü konferans, sempozyum, kurs, panel, sergi, çalıştay ve kongre gibi bilimsel ve sosyal etkinliklerin ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine,
 2. Tüm birimlerdeki dersliklerin dezenfekte edildikten sonra kullanıma kapatılmasına,
 3. ​​​​Laboratuvarlarda çalışan lisans ve lisansüstü öğrencilerin laboratuvarlarına girişlerinin durdurulmasına ve sadece akademik ve idari personelin zorunlu çalışmaları için laboratuvarlara girişlerine izin verilmesine,
 4. Lisansüstü tez savunmalarının ileri bir tarihe ertelenmesine veya online olarak yapılmasına,
 5. Üniversitemize bağlı tüm kütüphane ve okuma salonlarının geçici olarak kullanıcılara kapatılmasına,
 6. Üniversitemiz bünyesindeki kongre ve kültür merkezi, fitness salonu, bowling salonu ve spor salonları ile çay ocağı, kantin ve kafeteryaların faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulmasına,
 7. İlçelerimizdeki yemekhane hizmetlerinin durdurulmasına,
 8. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi vasıtasıyla verilmekte olan Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ortak Derslerinin eğitime ara verilen 3 haftalık dönemde devam etmesine,
 9. Kullanımdaki tüm akademik ve idari binaların Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda düzenli olarak dezenfekte edilmesine,
 10. Tüm yerleşkelerin giriş çıkışlarının kontrol seviyesinin artırılmasına,
 11. Personel servislerinde belli periyotlarda dezenfekte işleminin yapılmasına,
 12. Tüm yerleşkelerde bilgilendirme afişleri, uyarı yazıları ve alınacak önlemlerin ilan panolarına ve ilgili yerlere asılmasına,

karar verilmiştir.