Koronavirüs (COVİD-19) Bilgilendirme Notu: 3

24 Mart 2020, Salı 584

Cumhurbaşkanlığının COVİD-19 salgının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla 22 Mart 2020 tarihinde yayınlamış olduğu genelge ile kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanmasına imkân tanınmıştır. Bu konu ile ilgili ve diğer ilgili konularda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

  1. Üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerinde, iş ve işlemlerin aksamaması, temizlik ve güvenlik konusunda zafiyet oluşmaması için birim amirleri tarafından birimlerde gerekli akademik ve idari personel bulundurulması şartıyla nöbetçi memur uygulamasına geçilmesine,
  2. Dönüşümlü çalışan personelin fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılmasına,
  3. Cumhurbaşkanlığı genelgesi dolayısıyla dönüşümlü çalışan personel ile idari izinli sayılanların söz konusu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılmalarına,
  4. Cumhurbaşkanlığı’nın daha önceki genelgeleriyle idari izinli sayılanların, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edilmelerine,
  5. Daha önceki Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın akademik ve idari personele yıllık izin alma, yıllık izni yoksa mazeret izni alma hakkı verilmişti. Bu şekilde olup da daha önce mazeret veya yıllık izin alan personele bundan sonraki süreçte birim amirleri tarafından iş ve işlemlerin aksamaması şartıyla idari izin verilmesine,
  6. Akademik ve idari personelden idari izinli olanlar ile dönüşümlü çalışanların birim amirlerinin izni dışında görev mahellerini terk etmemelerine, hizmetlerine ihtiyaç duyulduğunda anında görevlerine dönmelerine,
  7. Üniversitemizin tüm birimlerinde (Seyitler yerleşkesi hariç) yemekhane hizmetlerinin durdurulması kararına (16.03.2020) ilaveten seyitler yerleşkesinde de yemekhane hizmetlerinin ikinci bir karara kadar durdurulmasına,
  8. Şehirlerarası ulaşım vasıtalarıyla ilimize gelip üniversitemizdeki görevine başlayacak olan akademik ve idari personelimizin birim amirlerini konu ile ilgili bilgilendirmesine,

karar verilmiştir.