Pedagojik Formasyon İlanı - 2022

08 Ağustos 2022, Pazartesi 24305

PEDAGOJİK FORMASYON İLANI

2022-2023 eğitim öğretim yılında açılması planlanan “Pedagojik Formasyon” ilanı duyurusudur.

Pedagojik Formasyon başvuruları ön kayıtla alınarak başvuru yoğunluğuna göre alan ve bölüm kontenjanlarının belirlenmesi planlanmaktadır. Ön kayıtlar sonunda başvuru sayısına bağlı olarak programın açılıp açılmayacağına, hangi alanlarda öğrenci alınacağına ve ne kadar kontenjan verileceğine Artvin İl Millî Eğitim Müdürlüğünün öğretmen mevcudu ve Üniversitemizin akademik alt yapısı çerçevesinde Üniversitemiz Senatosunca karar verilecektir.

Pedagojik Formasyon programına yalnızca lisans mezunu olan adaylar başvuru yapabilecektir.

MEZUN ÖĞRENCİLER BAŞVURU LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Değerlendirmeler, 4’lük not sistemine göre yapılacaktır. Hem 4’lük hem 100’lük sistemde not ortalaması olan transkriptlerde sadece 4’lük sistem notu dikkate alınacaktır. Üniversiteler tarafından yapılan dönüşümler kabul edilmeyecektir.

Ön kayıtlar 08.08.2022 Pazartesi günü başlayıp 30.08.2022 Salı günü sona erecektir.

Kesin kayıt hakkı kazananların listesi, 02.09.2022 Cuma günü üniversitemiz web sitesinden ilan edilecektir. Yeterli sayıda başvuru yapılmayan bölümlerin boş kalan kontenjanları, başvuruların yoğun olduğu bölümlere Pedagojik Formasyon Birim kararıyla aktarılabilecektir.

Kesin kayıtlar 05.09.2022 başlayıp 09.09.2022 Cuma günü sona erecektir.

Yedek kayıtlar: Kesin kayıtlar tamamlandıktan sonra ilan edilen kontenjanların dolmaması durumunda boş kontenjanlar için başvuru ve kayıt takvimine uygun olarak yedek liste ilan edilecektir. Yedek kayıtlar için 16.09.2022 tarihine kadar kesin kayıt başvuruları alınacaktır.

Yeterli kayıt olması durumunda dersler 23.09.2022 tarihinde başlayacaktır.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı iki dönemde (2022-2023 Güz Dönemi ve 2022-2023 Bahar Dönemi) yürütülecektir. Güncel mevzuat çerçevesince; formasyon programında yer alan derslerin %40’ı uzaktan, %60’ı ise yüz yüze yürütülebilecektir.

Dersler 23 Eylül 2022 Cuma günü başlayacaktır. Haftalık dersler cuma günleri saat 16.00 ile 22.30 arasında yapılacaktır. Pazar günü yapılacak dersler uzaktan eğitim yoluyla yürütülecektir.

Öğretmenlik Uygulaması I ve II dersleri yüz yüze ve Artvin İl sınırları içindeki Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda yapılacaktır. Bu nedenle okulların durumuna uygun olarak öğrenciler Öğretmenlik Uygulaması dersi için en az bir gün hafta içinde Artvin’de bulunmak durumundadırlar. Uygulamalı derslerde ise %80 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

“Formasyon Programına kaydolanlardan alınabilecek ücret; 2547 sayılı Kanunun 46’ncı maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7’nci maddesine göre her yıl Resmi Gazete'de yayımlanan ve ilgili eğitim-öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimden Alınacak Öğretim Ücretleri (II) Sayılı Cetvel (A) da Eğitim Fakülteleri için tespit edilen İkinci Öğretim Öğrenim Ücretinin en fazla üç katına kadar olabilir.” Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile açılan program için alınacak ücret, sonuçların ilanı ile duyurulacaktır.

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücreti dönem başlarında iki eşit taksitte ödenecektir.

Pedagojik Formasyon programının açılabilmesi için gerekli sayıda kesin kayıt olmaması durumunda program açılmayacaktır. Bu durumda kesin kayıt yaptıran kişilerin kayıt ücreti iadesi gerçekleştirilecektir.

Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Güz ve Bahar Dönemi Dersleri ve Derslerin İşleniş Biçimleri

Güz Dönemi

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Dersin İşleniş Biçimi

Eğitime Giriş

0

3

6

Online

Sınıf Yönetimi

2

0

2

4

Yüz yüze

Öğretim İlke ve Yöntemleri

0

3

6

Yüz yüze

Özel Öğretim Yöntemleri

0

3

6

Online

Öğretmenlik Uygulaması I

1

6

4

8

Yüz Yüze

Dönem Toplamı

12

6

15

30

Bahar Dönemi

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Dersin İşleniş Biçimi

Rehberlik ve Özel Eğitim

0

3

6

Yüz yüze

Öğretim Teknolojileri

2

0

2

4

Online

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

0

3

6

Yüz yüze

Eğitim Psikolojisi

0

3

6

Online

Öğretmenlik Uygulaması II

1

6

4

8

Yüz Yüze

Dönem Toplamı

12

6

15

30

Genel Toplam

24

12

30

60

Gerekli görülen durumlarda Artvin Çoruh Üniversitesi Pedagojik Formasyon Birimi ders programları, kontenjanlar, akademik takvim gibi eğitim-öğretim süreci ile ilgili ek düzenleme yapma hakkına sahiptir.