Ulusal Ajans Tarafından Erasmus+ Programı Bağımsız Dış Uzman Alımı yapılacaktır.

03 Ocak 2019, Perşembe 1770

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarını ülkemizde yürütmekten sorumlu olan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı  Erasmus+ Programı kapsamında sunulan; proje tekliflerinin, proje raporlarının, proje ürün ve sonuçları ile diğer her türlü materyalin değerlendirilmesi ve projeler ile bağlantılı inceleme, analiz, izleme, takip ve diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla mevcut dış uzman havuzunda yer almak üzere, program ihtiyaçları doğrultusunda, yükseköğretim kurumları öğretim elemanları arasından dış uzman başvuruları alacaktır.

Dış uzmanlık için son başvuru tarihi 21/01/2018 saat 12:00 olup başvurular online olarak alınacaktır.
Başvuruya ilişkin tüm bilgilere http://www.ua.gov.tr/bdu adresinden ulaşılabilir.