Üniversitemiz Birimlerinin Öğretim Elemanı Norm Kadro Planlaması

31 Aralık 2018, Pazartesi 4060

“DEVLET YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM ELEMANI NORM KADROLARININ BELİRLENMESİNE VE KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK”  in Norm Kadroların Kullanılması başlığının 5. maddesinde “ Cumhurbaşkanı kararıyla her yıl ilgili yükseköğretim kurumu için belirlenen atama sayısına göre  kadroların birimlere tahsisi, ilgili anabilim/anasanat  dalı ve/veya bölüm kurulunun talebi ve ilgili birim kurulunun gerekçeli teklifi ile Senato tarafından yapılır.” hükmü gereğince açıktan ve naklen atama izini sayısı Cumhurbaşkanlığınca belirlendikten sonra planlama dahilinde bu sayı esas alınarak ilan ve atama işlemleri yapılacaktır.

 

Eğitim Fakültesi Norm Kadro Planlaması

Fen Edebiyat Fakültesi Norm Kadro Planlaması

Orman Fakültesi Norm Kadro Planlaması

Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Norm Kadro Planlaması

İlahiyat Fakültesi Norm Kadro Planlaması

Mühendislik Fakültesi Norm Kadro Planlaması

Sağlık Bilimleri Fakültesi Norm Kadro Planlaması

Sanat ve Tasarım Fakültesi Norm Kadro Planlaması

İşletme Fakültesi Norm Kadro Planlaması

 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Norm Kadro Planlaması

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Norm Kadro Planlaması

 

Artvin Meslek Yüksekokulu Norm Kadro Planlaması

Arhavi Meslek Yüksekokulu Norm Kadro Planlaması

Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu Norm Kadro Planlaması 

Hopa Meslek Yüksekokulu Norm Kadro Planlaması

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Norm Kadro Planlaması

Şavşat Meslek Yüksekokulu Norm Kadro Planlaması

Yusufeli Meslek Yüksekokulu Norm Kadro Planlaması