Üniversitemizde Endüstriyel Tasarımlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurulmuştur

12 Ağustos 2021, Perşembe 328

Üniversitemiz bünyesinde Endüstriyel Tasarımlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluşu 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 26/05/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında  alınan karar gereği gerçekleştirilmiştir.  Üniversitemiz Artvin Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Taner TAŞDEMİR Endüstriyel Tasarımlar Uygulama ve Araştırma Merkezine müdür olarak görevlendirilmiştir.