YÖK Yabancı Dil Eğitimi Bursu

12 Temmuz 2018, Perşembe 518

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yabancı dil seviyeleri belirli bir dereceye ulaşmış olmakla birlikte pekiştirilmeye açık olan doktoralı öğretim elemanlarının yurtdışında bir yabancı dil kursuna katılarak yabancı dil bilgi ve becerilerini geliştirebilmelerini desteklemek amacıyla yeni bir burs programı olan "YÖK – Yabancı Dil Eğitim Bursu" uygulamaya konulmuştur. 

Bu program kapsamında, devlet üniversitelerinde doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrolarında görev yapmakta olan öğretim elemanlarının, yabancı dil seviyelerini yükseltebilmeleri için yurtdışında katıldıkları yabancı dil kursu giderleri desteklenecektir. Söz konusu burslara ilişkin ayrıntılar, "Yabancı Dil Eğitimi İçin Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Elemanlarına Yabancı Dil Kurs Giderlerinin Desteklenmesi Amacıyla Burs Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" da yer almaktadır. 

Başvuruların 27 Ağustos 2018 tarihine kadar Üniversitemiz Rektörlüğüne yapılması gerekmektedir.

 

Programdan yararlanmak üzere başvuruda bulunan bursiyer adaylarından aranan şartlar:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Doktora derecesine sahip olmak,

c) Bir devlet yükseköğretim kurumunda, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya Dr. öğretim üyesi kadrolarından birinde çalışıyor olmak,

ç) Başvuru sırasında, akademik kadrolardaki toplam hizmet süresinin en az 3 yıl olduğunu belgelendirmek,

d) Son beş yıl içinde aldığı yabancı dil puanının en az elli veya en fazla altmış dört puan olduğunu belgelendirmek,

e) Başvuru sahibinin (d) bendinde belgelendirdiği yabancı dilin eğitimini veren bir dil kursundan, en az iki en fazla altı ay süreyle kabul aldığını ve toplam kurs ücretini belgelendirmek,

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)

 

Konuyla ilgili YÖK duyurusuna erişmek için tıklayınız