Kentle Bütünleşmiş, Artvin Halkı İle Barışık Bir Üniversite

Kentle Bütünleşmiş, Artvin Halkı İle Barışık Bir Üniversite

14 Mart 2018, Çarşamba 1418

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, 14 Mart 2018 Çarşamba günü düzenlenen “Basın Bilgilendirme Toplantısında” Artvin kent genelinde faaliyet gösteren yerel, bölgesel ve yaygın medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konukevinde gerçekleştirilen ve kahvaltı ikramı ile başlayan basın toplantısında Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Artvin Çoruh Üniversitesinin fiziki, eğitimsel ve akademik gelişimi ile kentle olan etkileşimini özetleyen bir sunum gerçekleştirdi.

 

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki: “Artvin Çoruh Üniversitesi olarak “kent-üniversite” birlikteliğinin temel alındığı bir yaklaşım ile hem kentin ve bölgenin hem de Üniversitenin kalkınması noktasında pozitif yönlü etkiler oluşturacağına inandığımız adımlar atma gayreti içerisindeyiz.”

 

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Artvin Çoruh Üniversitesinin genel durumunu özetlerken geleceğe yönelik planları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin genç ve dinamik üniversiteleri arasında gösterilen Artvin Çoruh Üniversitesinin fiziki yatırımlarını, eğitim ve akademi alanlarında yaşanan gelişmeleri, öğrencilerine ve vatandaşlara sunduğu hizmetleri özetleyen Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, kentin ve bölgenin getirdiği avantajların değerlendirilerek, kentle barışık bir üniversite anlayışı doğrultusunda kente katma değer kazandırmak, kalite odaklı bir perspektifle hareket edilerek akademide ve eğitimde yeni adımlar atmak hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini bildirdi.

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki, 2017 yılı içerisinde Merkez yerleşkeyi büyütebilmek amacı ile TEİAŞ’a ait 4.5 dönümlük araziyi satın aldıklarını ve ayrıca İl Özel İdaresine ait 6.5 dönüm ve DSİ’ye ait 1.5 dönümlük arazi ile Hopa’da Çaykur’a ait 8.2 dönümlük alanın da Üniversitemize kazandırıldığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki, bu alanların Üniversitemize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

 

Kente Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Katkılar

Artvin Çoruh Üniversitesinin sahip olduğu donanımlar ve sağladığı imkanlarla hizmet yelpazesinin öğrencilerden Artvin halkına kadar farklı alanlara yayıldığını belirten Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki, “Üniversitemizde bugün gelinen nokta itibariyle; sosyo-kültürel etkinliklere imkan sağlayan Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi, spor kompleksleri gibi tesislerin yanı sıra akademik ve bilimsel çalışmaların yürütülebilmesi için modern donanımlı Merkezi Araştırma Laboratuvarı hizmete açılmıştır. Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi de Mart ayı içerisinde hizmete açılmıştır.

Üniversitemizde Ormancılıktan Çevre Mühendisliğine kadar birçok alanda hazırlanan bilimsel proje ve raporlar, il genelinde gerçekleştirilmiş birçok faaliyet ve hizmete yeni bakış açıları kazandırmıştır. Öğretim üyeleri bilirkişilik, danışmanlık ve bilgi aktarma noktasında başta Artvin ili olmak üzere toplumun tüm kesimlerine hizmet sunmaktadırlar.

Artvin Çoruh Üniversitesinin kente katkıları, sadece eğitim ve kültür faaliyetleriyle sınırlı değildir. Üniversitemiz kent ve bölge ekonomisine, yarattığı istihdam olanakları ile destek sağlamaktadır.

Sanayinin çok sınırlı düzeyde olduğu Artvin ilinde, Sanayi-Üniversite diyaloğunun zayıf kaldığı söylenebilir. Ancak, İl milli Eğitim Müdürlüğü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü,  Orman Bölge Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Artvin Ticaret Odası gibi yerel kurum/kuruluşlarla ortak projeler geliştirilmekte, gerek kamu sektörüne gerekse özel sektöre mesleki eğitim ve teknik destek sağlanmaktadır.

Ayrıca öğretim üyelerimiz bilirkişilik, danışmanlık ve bilgi aktarma noktasında başta Artvin ili olmak üzere toplumun tüm kesimlerine hizmet sunmaktadırlar” dedi.

 

Bölgenin Avantajları Değerlendirilmelidir

Üniversitenin bölgenin ihtiyaç ve taleplerine cevap verebilecek, bölgenin sağladığı gerek beşeri ve kültürel gerekse coğrafi fırsatları değerlendirebilecek bir anlayış içerisinde stratejik planın yeniden yapılandırıldığını dile getiren Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki, “Üniversitemiz ülkemizin Kafkasya sınırına en yakın üniversitesidir. Kafkasya bölgesine olan yakınlık ve coğrafi konum beraberinde bazı sosyo-kültürel avantajları getirmektedir. Bu avantajların değerlendirilmesi, Artvin Çoruh Üniversitesinin Kafkasya bölgesi ile etkileşimini artırarak ülkeler arası bilimsel ve kültürel bir köprü vazifesini üstlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Kafkasya bölgesi üniversiteleri ile olan ikili işbirliklerin desteklenmesi ve mevcut anlaşmalara yenilerinin eklenmesi Üniversitemizin öncelikli hedefleri arasındadır” diye konuştu.

Artvin’in Türkiye’nin en zengin bitki çeşitliliğine sahip illerinden biri olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki, kentin sahip olduğu bu avantajın değerlendirmek istediklerini ve bu bağlamda, Üniversitemizde “Botanik Bahçesi” ve “Tıbbi ve Aromatik Bitki Laboratuvarı” projelerinin hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

 

Üniversitenin Mevcut Durumu ve Geleceğe Yönelik Planları

Günümüz itibariyle Artvin Çoruh Üniversitenin Merkez Yerleşke, Seyitler Yerleşkesi ve Hopa Yerleşkesi olmak üzere 3 ana yerleşke ile bu yerleşkeler dışında kalan akademik birimlerden oluştuğunu hatırlatan Prof. Dr. Fahrettin Tilki, yapımı sürmekte olan Arhavi Yerleşkesinin son durumu hakkında bilgiler aktardı. Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki, bu yerleşkenin tamamlanması ile birlikte Üniversitenin modern ve donanımlı hizmet ve eğitim binalarına yenilerinin eklenmiş olacağını ayrıca ilçe merkezindeki fiziki mekan sorununun tamamen ortadan kaldırılarak öğrencilere daha geniş ve huzurlu bir eğitim ortamının sağlanacağını vurguladı. Ayrıca Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Merkez Yerleşke içerisinde Rektörlük binası ile lojmanların yapımına yakın zamanda başlanacağını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki, üniversitede 2008 yılında, 2 enstitü, 3 fakülte, 1 yüksekokul ve 4 meslek yüksekokulunda 4 bölümde lisans; 10 programda ön lisans olmak üzere 1867 öğrenciye, 28’i öğretim üyesi olmak üzere toplam 62 akademik personel ile öğretim hizmeti vermekteydi.  Üniversitede 2017 yılında kurulan 1 fakülte, 1 yüksekokul, 5 araştırma ve uygulama merkezi ile birlikte bugün, 2 enstitü, 9 fakülte, 2 yüksekokul ve 7 meslek yüksekokulunda, 7 programda lisansüstü, 18 bölümde lisans, 48 programda önlisans öğrenimi gören toplam 9984 öğrenci ile 187’si öğretim üyesi olmak üzere toplam 525 öğretim elemanına sahip bir üniversite haline geldiğini ifade etti.

üniversitenin kent merkezi ve ilçelerde yer alan akademik birimleri ile önümüzdeki dönemlerde açılacak yeni birimler, bölüm ve programlar hakkında da özet bilgiler aktaran Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında yeni 4 yıllık lisans ve 2 yıllık ön lisans programları açarak üniversitenin program ve öğrenci sayısını ve ayrıca eğitimin niteliğini artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

 

Üniversitenin Kentten Beklentileri

Artvin Çoruh Üniversitesinin özellikle fiziki mekan sorunlarının çözümü noktasında kentin ileri gelenleri ile sürekli istişare halinde olduklarını ve çözüm odaklı koordineli bir çalışma içerisinde hareket ettiklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki, çeşitli kurumlara ait bazı alanların 2017 yılı içerisinde Üniversiteye tahsis edildiğini ancak Merkez Yerleşkedeki fiziki darlığın ve giriş alanı sorununun çözülebilmesi için bu alanların yeterli olmayacağını ve Üniversitenin Stratejik Planı doğrultusunda alan tahsisi konusunda tüm Artvin’in desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Artvin Çoruh Üniversitesinin bilimsel yayın ve projeleri, akademik işbirlikleri, personel durumu, toplum ve iş dünyası ile ilişkileri ve öğrencilere sunulan fırsatlar konularında da değerlendirmelere yer verdi.

 

İnsanlık, Saygı, Güzel Ahlak ve Kardeşlik, Eğitim ve Öğretimin Temelinde Yer Almalıdır

Modern üniversite yaklaşımına da vurgu yapan Prof. Dr. Fahrettin Tilki, modern dönem üniversite anlayışında; sadece kuru bilgi üretmek yerine bilgiyi üretip işlerken hem çağın gereklerinden biri olan etkileşim ve empati olgularına hem de insanlık, saygı, kardeşlik ve güzel ahlak gibi değerleri temel alan yeni bir perspektifin ön plana çıktığını dile getirdi. Prof. Dr. Fahrettin Tilki konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

“Üniversiteler sadece kuru bilgi üreten kurumlar değillerdir. Üniversiteler geniş kitlelere hitap eden sosyo-kültürel etkileşimin üst düzeyde tutulduğu birer camia haline gelmişlerdir. Modern üniversite anlayışı çerçevesinde üniversiteler, halktan kopuk bir yapı olmaktan ziyade toplumun beklentilerini gözeten, gerek nitelikli, fikri hür, irfanı hür öğrencileriyle gerekse vatandaşlarla etkileşime önem veren kurumlardır. Üniversiteler sadece bilginin doğrudan aktarılması değil bilginin nasıl edinileceği ve nasıl uygulanacağı konularında yön gösterici roller de üstlenirler. Artvin’in sürdürülebilir kalkınmasına destek olmak ve şehrin ekonomik ve sosyal gelişmesine katkı sağlamak Üniversitemizin hedefleri arasındadır. Ülkemizde ve dünyada eğitim sıralamalarında belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için atmamız gereken daha çok adım olduğunu da unutmamalıyız. Artvin Çoruh Üniversitesi olarak yapacağımız çalışmalar ile ülkemizin bu yüzyıl için belirlediği hedeflere ulaşmasına, birlik ve bütünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

 

Modern, Donanımlı ve Estetik Bir Kütüphane Hizmete Açıldı

Basın toplantısının ardından Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Tilki basın mensupları ile birlikte, bir süre önce hizmete açılan Üniversitemiz Merkez Kütüphanesini gezdi. Orijinal tasarımı ile dikkat çeken Üniversitemiz Merkez Kütüphanesinin tüm kullanıcılara yönelik modern imkanlara, donanımlı hizmet ve uygulama altyapısına sahip olduğunun altını çizen Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Merkez Kütüphanesinin aynı zamanda engelli kullanıcılar için tasarlanmış uygulamalarla ön plana çıktığını bildirdi.

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Merkez Kütüphanesinden sadece Üniversitemiz mensuplarının değil aynı zamanda lise ve ortaokul son sınıflarında okuyan öğrencilerin de yararlanabilmeleri için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir protokol oluşturmayı planladıklarını sözlerine ekledi.  

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Peker, Genel Sekreter Yardımcısı Yeliz Kurak, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Muhammet Kızıl ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Kaya Erdem’in de katıldığı program, basın mensupları ile birlikte Üniversitemiz Merkez Yerleşkesinin gezilmesinin ardından sona erdi.