Merkez Kütüphanemiz Hizmete Açılmıştır

04 Mart 2018, Pazar 8195

Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi 608 kişilik oturma kapasitesi ve 4200 metrekarelik iç hacmi ile Merkez Yerleşkemizde hizmete açılmış bulunmaktadır.  

Üniversitemiz Merkez Kütüphanesinde zaman ve mekan açısından erişimi kolaylaştıran elektronik kaynaklara ağırlık verilmiştir. Merkez Kütüphanede, personel ve öğrencilerimizin 7/24 herhangi bir mekandan erişebilecekleri 39 online veritabanı aracılığı ile 53492 elektronik dergi, 4.163.792 elektronik kitap, 4.151.418 uluslararası tez, 100’ün üzerinde ülkeden 3597 gazete ve 3894 popüler dergi bulunmaktadır. Bu elektronik kaynaklara bilgisayar, tablet ve mobil cihazlar aracılığıyla ulaşmak mümkündür. Bunun yanında 30 adet farklı dil öğrenimine olanak veren online yazılım programına da aynı şekilde erişim mümkündür.

Üniversitemiz Merkez Kütüphanesinde;

Akademik yayın performansını arttırmada etkin olarak kullanılan ISI Web of Science, Scopus gibi atıf indekslerine, Mendeley ve Endnote gibi akademik yayın süreçlerini kolaylaştıran araçlara ve Turnitin ve Ithenticate gibi intihal kontrolü sağlayan yazılımlara erişim bulunmaktadır.  Basılı yayın sayısı 2018 yılı itibari ile 37576’ye ulaşmıştır.  CD, DVD gibi kitap dışı materyal sayısı ise 92’dir.

Bunların yanında kullanıcıların daha işlevsel ve ergonomik bir ortamda çalışmalarını sağlamak amacıyla elektronik bilgi kaynaklarını kullanabilecekleri, veritabanı ve yazılım eğitimlerinin yapılabileceği, aynı zamanda tüm bilgisayarların masa içerisine gömülerek dakikalar içerisinde konferans ve sunumların gerçekleştirilebileceği, görsel ve işitsel sunumların yapılabileceği donanımların da hazır bulunduğu dönüştürülebilir “çok amaçlı konferans salonu” yer almaktadır.

Kullanıcıların kendi kendine kitap ödünç ve iade işlemlerini gerçekleştirebileceği Self-Check Cihazları ve elektronik katalog tarama kullanımı ile zamandan ve iş gücünden tasarruf edilmiştir.  Üniversitemiz bünyesinde hazırlanan tezleri içeren ve uzun süreli tez çalışmaları için dizayn edilmiş izole bir tez çalışma alanı bulunmaktadır.

Bütün bunların yanında kütüphane kaynakları haricinde ihtiyaç duyulduğunda TÜBESS ve KITS sistemi aracılığı ile ülkemizdeki diğer kütüphanelerden de araştırmacıların bilgi ve araştırma yönündeki ihtiyaçları karşılanabilmektedir.

Sadece bilgiye erişim alanında değil, Üniversitemize ait üretilen bilgiyi sunma konusunda da çalışmalarına devam eden Merkez Kütüphanemizde açık erişim sistemi ile Üniversitemizde üretilmiş olan yayınların elektronik arşivinin altyapısı oluşturulmuş ve Dspace Açık Erişim sistemi ile hizmete sunulmuştur. Bunun yanında ülkemiz elektronik bilgi kaynakları konusunda da söz sahibi olan Merkez Kütüphanesi bünyesinde ANKOS Britannica Online, ISI Web of Knowledge - Journal Citation Reports ve Institute of Physics veritabanlarının Türkiye temsilciliği de bulunmaktadır.

Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi tarafından TÜBİTAK EKUAL, ANKOS, UNAK gibi organizasyonlar aracılığı ile diğer kurumlarla da birçok ulusal işbirliği çalışmalar yürütülmekte, bu kurumlar üzerinden ICOLC, SPARC, SELL, UKSG, DOAJ, ve COUNTER gibi uluslararası organizasyonlarla temaslar sürdürülmektedir.

Merkez Kütüphanesinin hizmet saatleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

Hafta içi:                     08:30 - 21:00

Hafta sonu:                10:00 - 18:00

 

Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi İstatistikleri: